Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt

Den norska staten har spenderat 20-25 miljoner kr 2009-2013 på en handlingsplan för romer som inte gav något resultat.

Denna handlingsplanen riktades mot en lättare grupp att hjälpa än de EU-migranter som tigger över hela Sverige, eftersom den var riktad till norska romer. Ändå blev det ett fiasko!

De norska romerna utgör mellan 500 och 700 personer.

Zigenarbostäder och zigenarklasser

På 70- och 80-talet drev Oslo det s k Sigøynerkontoret, och spenderade tiotals miljoner kr på att bygga bostäder, ”signøyerboliger”, för landets romer, och man inrättade särskilda ”sigøynerklasser” i skolan.

Århundradets mest generösa socialkontor” skrotades

Sigøynerkontoret lades ner efter ett par decennier, efter att ha slagit rekord som århundradets mest generösa socialkontor, som Gerd Fleischer och Belinda de León summerade åtgärderna i ”Selvhjelp for innvandrere og flyktninger”.

Statlig handlingsplan för romer

Efter att sigøynerkontoret lades ner 1991 var nästa steg en statlig handlingsplan för romer.
Inte mindre än sex departement var involverade, och de presenterade en plan med 10 punkter som Oslo fick genomföra.

Handlingsplanen kom till 2009, efter många våldshandlingar bland romer 2008.

Målet var att bekämpa diskriminering av romer och ge gruppen bättre levnadsvillkor.

3,5-5,8 miljoner kr/år

Den norska staten spenderade varje år från 2009 t o m 2013 mellan 3,5 och 5,8 miljoner kronor på att genomföra planen. De statliga miljonena rann ut i sanden under flera år trots att man redan från start hade liten tilltro till att åtgärderna skulle göra någon skillnad.

Vuxenundervisning fungerade inte

Vuxenundervisningen började hyfsat med upp till 20 romer för att lära sig skriva och hantera en dator. Men pga konflikter mellan olika romfamiljer fick romerna skiljas åt i olika grupper. Efter perioder med lite eller ingen undervisning fanns det inga deltagare kvar alls år 2012.

Svårt för romska skolbarn

Romers barn har stora problem i skolan. De kan inte språket när de ska börja. De har också stor frånvaro till följd av omfattande resor som gör att vissa barn tas ut helt från skolan särskilt under sommarhalvåret, men många har dessutom en stor frånvaro resten av året.

Satsningen ledde inte till förbättrade levnadsvillkor för romer

Forskningsstiftelsen FAFO har utvärderat resultatet, som är nedslående.
FAFO skriver att det är lite som tyder på att åtgärderna i handlingsplanen lett till någon förbättring av levnadsvillkoren bland romerna.

Grundproblem måste lösas för att förbättring ska kunna ske

Forskarna är starkt kritiska till handlingsplanen och menar att det finns ett antal grundläggande problem man måste ta tag i för att överhuvudtaget ha en realistisk möjlighet att förbättra levnadsvillkoren för de norska romerna, t ex;
– Marginalisering som går i arv som en följd av ingen grundläggande skolgång
– Säkerhetssituationen, kvinnors ställning, arrangerade äktenskap och våld
– Svag kulturell identitet och självkänsla

Bortkastade pengar i Sverige

Ovanstående ger en bra indikation på hur svårt problemet med EU-migranter som tigger i Sverige är att lösa. Vi spenderar miljarder på temporära nödlösningar i form av boende, mat, vård, rättstvister, hemresor, etc, till EU-migranterna i Sverige, men det har liten eller ingen effekt förutom för stunden. Inga problem löses med den strategi som kommunerna har med stöd till kyrkor och organisationer som är duktiga på att slösa bort pengarna, och där S+MP-regeringen i praktiken helt tar avstånd från att komma tillrätta med problemen.Klicka här för att gå till artikeln, 2015-12-11
Se även bl a;
Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *