Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

I det provisoriska husvagnslägret på Södra kajen är strömlösheten ett återkommande problem för de 80 EU-migranterna.
– Det är inte bra, förklarar Mircea Vasilica Tudorel, och visar ett bränt eluttag.

Anläggningen är dimensionerad för fem husvagnar, inte 21. När propparna går får de laga efter läge – bilbatterier, gasol och värmeljus åker fram.

Red’s kom:
Var får EU-migranter alla sina husvagnar från, och hur många av dessa har körförbud trots att de rullar på svenska vägar?

EU-migranter vill ”låna” fler elskåp

– Vi betalar gärna för elen, men vi behöver få låna fler elskåp säger Alex Bujör och Irina Gherrasá, som också bor där.

Red’s kom:
Ja, varför tar kommunen inte betalt för elen? Var ligger logiken och rättvisan i att EU-migranter kan komma till Sverige och få förmåner som gratis el, medan alla andra medborgare såväl som turister får stå för sina kostnader själva? Om en svensk medborgare inte betalar sin elräkning så stängs elektriciteten av.

Efter helgen får Mircea Vasilica Tudorel ordning på elskåpet och ger förhållningsorder till de övriga i husvagnslägret om hur de ska göra för att de ska slippa nya elavbrott.

Påstådda okända jobb

Mircea Vasilica Tudorel har på sistone fått arbete, jobbar några timmar om dagen på en närliggande firma. Alex Bujör har också haft jobb.

Red’s kom:
Märkligt att ingen information uppges för vad dessa ”arbeten” handlar om som dessa två EU-migranter haft en kort period.

Tiggeri huvudsysselsättning även för dem med ”arbete”

Huvudsysselsättningen är annars tiggeri.

Olaglig bosättning blir inte laglig bara för att lag inte upprätthålls

När EU-migranterna från början slog läger så saknade de tillstånd. Men, enligt kommunfullmäktiges beslut i september så kommer ingen att bli avhyst, så länge det inte finns ett förslag på en annan lösning.

Red’s kom:
Bosättningen blir inte mer laglig bara för att kommunfullmäktige inte vill ta sitt ansvar och låta avhysa dem som olagligen ockuperar mark.

Kommunpolitikernas agerande – eller rättare, brist på agerande – är respektlöst mot de svenska medborgarna, och det är ett hån mot skattebetalarna att hantera skattemedel på ett så oansvarigt sätt som Sundsvalls kommun gör, där de pengar som läggs på EU-migranter inte ens tillför något för EU-migranterna.

Kommunen vet inte hur de ska förhålla sig till EU-migranternas olagliga bosättningar

Troligtvis ligger inget sådant förslag på bordet före sommaren. Först ska socialnämnden ta över samordningsansvaret för ”kommunens framtida förhållningssätt till utsatta EU-medborgare”, som politikerna formulerat frågan.

Vinterhärbärge för EU-migranter som förra året

Klubban åker i bordet den 18 november.
– Det vi ska göra är att inrätta ett vinterhärbärge, precis som ifjol. Men var det blir vet vi inte än.

Red’s kom:
Gratis boende på skattebetalarnas bekostnad är inte förenligt med kommunallagen. Varje medborgare i kommunen kan begära laglighetsprövning om kommunen beslutar om detta den 18/11.

Sedan så ska vi bedriva uppsökande verksamhet mot barn, vilket är precis det uppdrag vi har idag enligt socialtjänstlagen.

Red’s kom:
Uppsökande verksamhet mot tiggarbarn som ska resultera i vad?

Vad innebär ”akut hjälp”?

Sedan så ska vi ge akut hjälp efter individuell prövning, som tidigare.

Red’s kom:
Det som så luddigt kallas ”akut hjälp” innebär med största säkerhet gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad eftersom ett flertal kommuner använder sig av denna metod för att tillfälligt bli av med problemen. Det är respektlöst mot kommuninvånarna att använda skattemedel för att ge EU-migranter dylika förmåner.

Mycket märkligt att media avhåller sig från att ställa frågor till politiker som kan upplevas ”känsliga”.

Gratis uppställning för husvagnar med tillhörande faciliteter som på camping

Vi ska också inrätta en husvagnsuppställning, men det kan inte vi lösa själv utan där får be den övriga kommunorganisationen om hjälp för att hitta en plats, säger Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande.

EU-migranter har inte samma rättigheter som hemlösa medborgare

Även Malin Larsson (S) har nåtts av informationen om elbristen i husvagnslägret, men konstaterar att frågan får bero tills dess att socialnämnden tar över samordningsansvaret.
– Det man måste komma ihåg är att det här inte är medborgare i Sundsvall, och att de egentligen inte har samma rättigheter som våra hemlösa medborgare.

Red’s kom:
Kommunen har heller inte rättigheter att ge EU-migranter de förmåner som kommunen ger dem.

Standardfloskler för att försöka motivera lagbrott

– Ingen ska behöva frysa ihjäl på våra gator, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Alltid när man saknar argument så kommer vänsterextremisternas favoritfloskel fram; ”Ingen ska behöva frysa ihjäl på våra gator”. Om EU-migranter inte vill frysa så har de alltid alternativet att åka hem.

Gratis boende för EU-migranter högst prioritet

Först i kö för socialnämnden ligger annars frågan om vinterhärbärget, som ska vara på plats före jul, enligt Malin Larsson (S).

Red’s kom:
Till när?

2015-11-23 skriver Malin Larsson (S), utan att förklara något, i ST:

Det vi nu har fattat beslut om i kommunfullmäktige är att inrätta ett härbärge under vinterperioden, att bedriva uppsökande verksamhet riktad mot barn, att inrätta en plats för husvagnsuppställning och att ge akut hjälp efter prövning.

Red’s kom:
Vad innebär ”akut hjälp”?

Detta gäller för EU-migranterna men självklart också för Sundsvalls medborgare.

Red’s kom:
Nej, projektet avser enbart EU-migranter, och att hävda detta är bara att ljuga för medborgarna.

I den politiska majoriteten vill vi att kommunens bostadspolitik ska omfamna fler än dem som idag har en bostad. För att minska hemlösheten vill vi se ett projekt som innebär att hemlösa medborgare får möjlighet till egen bostad samtidigt som personen får stöd och hjälp för att skapa ett långsiktigt och stabilt liv och boende.

Red’s kom:
Hur, var och varför?

Oavsett om du är hemlös medborgare i Sundsvall eller EU-migrant som vistas i kommunen så kommer vi göra det vi kan för att hjälpa dig ur den situationen.

Red’s kom:
Hur, var och varför ta över ansvaret från andra länder?

Malin Larsson (S)
Ordförande, socialnämnden i Sundsvalls kommun

Försöker kringgå lag genom att hävda att härbärge även är för ”bostadslösa” i Sundsvall

Liksom förra året ska det också finnas platser för andra på vinterhärbärget, som bostadslösa Sundsvallsbor.

Red’s kom:
Kommunen kommer undan med detta oärliga påstående eftersom media aldrig frågar hur många ”bostadslösa Sundsvallsbor” som nyttjar EU-migranternas härbärge.

Principen är att varje övernattning också kommer att vara förenad med en avgift.

Red’s kom:
Vad är det för mening med att ta ut en avgift på 10-20 kr/dygn? Det är samma som om att det är gratis men kostar mer i hantering för skattebetalarna.

Vad händer om en EU-migrant inte kan (vill) betala? Får denna EU-migrant då ”frysa ihjäl på gatan”?

EU-migranternas boende kostade drygt 400 000 kr förra vintern

Slutnotan för fjolårets vinterhärbärge på Fläsian landade ändå på 406.213 kronor. Då gick drygt hälften, 226.000 kronor, till det vaktbolag som patrullerade området.

Pirjo Holmström (MP) tycker att EU-migranterna istället ska bo gratis på hotell med hotellfrukost

Pirjo Holmström är politiskt aktiv i Miljöpartiet och har engagerat sig för EU-migranterna på Södra kajen. Hon besöker dem i stort sett dagligen och tycker inte att satsningen på Fläsian var så lyckad.
– Det hade varit billigare att låta dem bo på hotell och äta hotellfrukost, säger hon.

Red’s kom:
Det är svårt att veta om det är Pirjos (MP) kunskaper i enkel matematik som fallerar eller om hon bara inte begriper konsekvenserna av gratis hotellboende för EU-migranter.

EU-migranter ratar gratis boende om det inte är centralt beläget

Avståndet in till stan gjorde att många av EU-migranterna, av väldigt praktiska skäl, avstod från att övernatta. Det blev helt enkelt för dyrt och för komplicerat för dem att ta sig till och från härbärget i Fläsian varje dag.

Pirjo Holmström (MP) säker på att Sverige kommer att bygga modulboende för EU-migranter att bo gratis i

Vad tror du är den bästa lösningen på sikt?
– Jag är övertygad om att det kommer att uppföras modulboenden. Det finns så många som har behov, bostadslösa, asylsökande och EU-migranter och det ser jag som den enda rimliga lösningen, säger Pirjo Holmström (MP).

Kommunens beslut om EU-migranterna i husvagnslägret på Södra kajen

• Att socialnämnden får samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU-medborgare.

• Att ingen avhysning av de EU-medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra kajen ska ske innan annan lösning föreslagits.

• Att åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast den 18 november.

• Att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016.

• Att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut.

Källa: Sundsvalls kommunKlicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-11-15
Se även bl a:
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern


Svenska hemlösa demonstrerar för att få samma rättigheter som EU-migranter


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt

Tiggare som inte drog in pengar dumpades av sin tiggarboss på E4:an


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *