Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Ett antal förvaltningar i Göteborg har, tillsammans med polismyndigheten, sammanställt en rapport om illegala bosättningar. I rapporten betonas behovet av samverkan och en gemensam samordnare. Den pekar också på att det krävs allt mer resurser.

Red’s kom:
Samverkan för vad?
Samordnare för vad?
Mer resurser för vad?

Svenska medborgare känner sig otrygga

Antalet tillfälliga boplatser med fattiga EU-migranter runtom i Göteborg har ökat, liksom klagomålen från allmänheten. Tjänstemännen på förvaltningarna menar att det skett en förändring i attityden hos allmänheten och att boplatserna skapar en irritation och otrygghet hos det övriga samhället.
– Tidigare var många oroade för bosättarna och ville hjälpa till. I dag tycker allt fler att kommunen ska vidta hårdare åtgärder, enligt rapporten.

Red’s kom:
Hur motiverar Göteborgs stad att de inte minimerar problemen genom att införa ett lokalt förbud mot tiggeri i stadens ordnigsstadgar?

Bosättningarna växer – 100 vuxna + 20 barn i en bosättning

I Kallebäck bodde det nära 100 vuxna och drygt 20 barn när polisen gjorde en ID-kontroll vid en avhysning i juni 2014. Så stora boplatser har det inte funnits i Göteborg tidigare.

En rad problem följer av EU-migranternas bosättningar, bl a sanitära olägenheter

Olika problem är kopplade till de illegala bosättningarna. Människor, framför allt barn, riskerar att fara illa och eftersom platserna inte är avsedda för boende uppstår det lätt sanitära olägenheter.

10 år gammalt problem med EU-migranter i Göteborg

För drygt tio år sedan uppmärksammade Göteborgs kommun att EU-medborgare från framför allt Rumänien och Bulgarien, sökte sig till Göteborg. Få har kunnat få jobb i Sverige och i stället försörjer de sig genom att tigga.

Red’s kom:
Det är inte riktigt sant. EU-migranterna försörjer sig i huvudsak på svenska skattebetalares bekostnad som får stå för boende, mat, vård, sanering och annat.

År 2010 betalade kommunens socialjour i Göteborg 28 hemresor för utländska medborgare, dvs EU-migranter. År 2013 hade siffran ökat till 93.

Under åren har ett samarbete för att ge stöd och hjälp till EU-migranter växt fram mellan ideella organisationer och kommunen. Bland annat har sovplatser och tillfälligt boende anordnats.

Oro inför ökad tillströmning av tiggare till sommaren

I den nya rapporten om illegala bosättningar talas om en oro inför våren och sommaren. Indikationer visar på att allt fler EU-medborgare kommer till Göteborg.
– Det gör att människor som väljer att bosätta sig på boplatser troligen kommer att öka. Förvaltningarna har redan i dag knappa resurser att hantera frågan och trycket från medborgarna är också högt på att kommunen ska vidta åtgärder, står det i rapporten.

Red’s kom:
Varför har Göteborgs stad inte velat offentliggöra denna rapport genom att lägga ut den på sin webbplats?
Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-04-18

Fakta om Allemansrätten
Allemansrätten gör det möjligt för människor att tälta någon enstaka natt på undanskymt ställe utan att fråga markägaren.
Har man husvagn ska man dock alltid fråga om lov och är man flera måste man också prata med markägaren eftersom boplatsen sliter på naturen.

Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *