Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa

Gävle kommun hjälper inte EU-migranters barn med förnödenheter som mat och kläder. Men en familj med sex barn har fått stöd i att återvända till Bulgarien.

5-åriga Dafinka tillbringar dagarna på en grusplan med sin morfar, när hennes föräldrar är ute och tigger.
Dafinkas mamma tycker inte att barnen har ett bra liv i Bulgarien, eftersom familjen inte har råd med en förskoleplats. För henne var det självklart att ta med lilla Dafika till Sverige.
– Vi har inga pengar att åka till Grekland eller Bulgarien. Vi har väldigt lite pengar, säger hon.

Tiotal barn i Gävle

Dafinka är ett av ett knappt tiotal barn till Eu-migranter som Gävle kommun fått kännedom om den senaste tiden.

Inga av tiggarnas barn har omhändertagits av socialtjänsten

Barnen har bott i bilar och husvagnar, och befinner sig enligt Gävle kommuns socialchef Mats Collin i en svår situation. Men inga av barnen har blivit omhändertagna av socialtjänsten.
– Att vara fattig och utsatt så är inte det samma som att inte kunna ta hand om sina barn, säger han.

Gratis hemresa ”i vissa fall”

För drygt två veckor sedan återvände en familj med sex barn till Bulgarien. Gävle kommun kan i vissa fall ge ekonomiskt stöd för hemfärd.

Red’s kom:
Vilka grundförutsättningar gäller för att kommunen ska betala hemresan?

Mat och bostad inget kommunen erbjuder

Men om barnen fryser eller är hungriga har de inte fått någon hjälp.
– Där har vi varit ganska strikta, man ska klara såna saker själv, säger socialchefen Mats Collin.
Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-05-13
Se även bl a;
Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm


Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle


EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle


Kronofogden vräker EU-migranter i Skara – Gratis hemresa

Kommunen vill flytta EU-migranter från Lidingö – Ingen gratis hemresa


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

En kommentar till “Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa”

 1. Att vara fattig förälder och inte kunna tillgodose barns behov av mat,kläder, trygghet, hygien,skolgång och att vara bostadslös och låta sina barn bo i bil eller på gatan är kriterier för ett omhändertagande enligt socialtjänstlagen
  Detta gäller alltså inte de papperslösas barn
  Man kan se detta ur flera perpektiv.Dels att just dessa barn är mindre värda än andras och har mindre behov av social välfärd och trygghet.Dels att lagen om barns rättigheter inte följs av kommunen.Den bryter mot lagen.Frivilligorganisationer får stora bidrag för att upprätthålla dessa barns missär då föräldrarna inte kan tillgodose barnens behov annat än att få små bidrag av mat och kläder av ex RIA.Barnen syns inte på RIA.De vuxna kan äta gratis och hålla hygien men var är barnen? Samtidigt förekommer hot om våld och utsatthet för många människor i organisationer som ändå försöker stötta den här gruppen vid tillfällen som ex nekanden till met förmåner än vad som är brukligt för andra i samma situation.
  Om Kommunen enbart löser problemet med att ge pengar till organisationer som arbetar med att stötta människor i utanförskap utan revision och kvaliteyssäkring.Så har de aktivt bidragit till ett samhällsproblem som de bara vill sopa under mattan.
  Att låta gravida bo i bil under vintern och tigga för sitt uppehälle är att bryta mot FNs barnkonvention om barns rätt till trygghet och liv.
  Ett tvång borde vara att återsända dessa människor till sitt hemland som har skyldigjey att ta ansvar för sina medborgare.
  Om Vi inte kan lösa problemet som uppstått med dessa EU immigranters livsvillkor i Sverige då pengar inte är hela lösningen så kommer många av dem att fortsätta att tvingas leva i missär.
  Vem bevakar barnens rättigheter? Hur kan politikerna ha slygglapparna på?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *