Frederick Batzler om besittningsrätt

Som jag förklarat tidigare har markockupanterna i kåkstaden, vid Industrigatan i Malmö, inte någon besittningsrätt. Malmö stads jurist instämmer.

I SDS får Frederick Batzler frågan:
Kan Centrum för sociala rättigheter förklara för mig varför de anser att man försöker kringgå besittningsrätten genom att ta till miljöbalken?
EU-migranterna har väl varken hyresavtal eller betalar någon hyra?

Juridikstudenten Frederick Batzler, Centrum för sociala rättigheter, svarar (med personligt tyckande, utan att kunna ge en enda referens till lagen):

Vem som har besittningrätt måste prövas
Vi är ute i juridiska gråzoner som inte är riktigt prövade, men man måste skilja på besittningsrätt och besittning.

Red’s kom:
Frederick Batzler vill föra frågeställaren bakom ljuset genom att svara på en fråga som inte ställts.
Frågan var inte om ”besittning” utan om besittningsrätt/besittningsskydd!
Detta med anledning av Frederick Batzlers felaktiga påstående;
Vi ser allvarligt på att man försöker kringgå besittningsrätten genom att ta till miljöbalken”.

Vi är inte ute i ”juridiska gråzoner” (slitet uttryck som missbrukas när man inte har något svar att ge). Frågan om besittningsrätt är solklar.

Frederick Batzler skriver;
Att ha besittning innebär att ha faktisk rådighet över något. I och med att migranterna bor på tomten sedan ett tag tillbaka har besittning uppstått. Om tomtägaren vill ta tillbaka tomten så måste denne ägare rubba de boendes besittning. Det måste ske genom ett särskilt förfarande, genom kronofogden.

Red’s kom:
Frågan var inte om ”besittning” !!!

Frederick Batzler skriver;
I och med att migranterna bor på tomten sedan ett tag tillbaka har besittning uppstått.”.
Ja, markockupanterna har i strid med lagen tagit mark i besittning, men detta lagbrott gör inte att EU-migranterna har eller ens kan få besittningsrätt (någonsin!), enligt vad Frederick Batzler påstår i sin okunnighet.

Frederick Batzler skriver;
Om tomtägaren vill ta tillbaka tomten
Om t ex markägaren vill ta tillbaka den olagligt ockuperade tomten så gör han det baserat på bl a den grundlagsskyddade äganderätten i Sverige.

Men nu är det inte detta som det handlar om när Miljöförvaltningen avhyser markockupanter med stöd av Miljöbalken.

Enligt Frederick Batzlers resonemang kan vem som helst ta vad som helst i besittning och kalla det för sitt eget (få besittningsrätt), men det är inte riktigt så ett demokratiskt land fungerar.

Frederick Batzler skriver;
Migranterna har alltså besittning. Om de har rätt till denna besittning eller inte måste prövas juridiskt. Det är detta som kommunen försöker kringgå genom att använda sig av miljöbalken.

Red’s kom:
EU-migranterna har inte ”rätt till besittning”. Lagen är tydlig i detta och någon prövning av frågan är därför överflödig.

Kommunen försöker absolut inte kringgå något! Miljöbalken är en lag, och bara för att man utnyttjar sig av vad lagen säger så kringgår man inte något. Däremot kan Frederick Batzlers agerande kategoriseras som att försöka kringgå lagen.

De EU-migranter som begått en brottslig handling genom att ockupera en privat fastighetsägares mark står inte över lagen, och torde rimligen straffas för detta, precis som resultatet hade blivit om en svensk medborgare gjort likadant.

Varför går ingen ut till EU-migranterna och informerar dem att de riskerar att få betala skadestånd eller kanske t o m få fängelse? Är det inte rimligt att de informeras om vad konsekvenserna kan bli av att begå brott?

Frederick Batzler skriver;
Man kan jämföra tomten med en cykel. En person lånar ut sin cykel, med den som lånar den tror att det är en gåva. Det uppstår alltså en tvist om vem som äger den. Tills det är avgjort vem som har rätt i tvisten har den som har lånat cykeln besittning. Det skulle vara egenmäktigt förfarande om den som lånade ut cykeln tog tillbaka den innan tvisten var avgjord.

Red’s kom:
Nej, man kan inte jämföra ägd mark som ockuperats med en utlånad cykel.
Markägaren har inte lånat ut marken. Marken har olovligen tagits i besittning och markockupanterna har inte fog att tro att marken är en gåva till dem.

Enligt Frederick Batzlers märkliga resonemang är det nu EU-migranterna som äger marken de ockuperat, men jag tror alla förstår att detta förvirrade resonemang inte håller på något sätt.

Det är inte egenmäktigt förfarande om Miljöförvaltningen avhyser markockupanterna med stöd av Miljöbalken.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-04-27
Se även bl a;
EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

2 reaktioner till “Frederick Batzler om besittningsrätt”

 1. Malmö Stad har stora planer för Norra Sorgenfri. För att inte få samma akuta bostadssituation i Malmö som i bla Sthlm finns planer på att bygga skolor, lokaler för näringsidkare och bostäder i Norra Sorgenfri. Kvarteret ska vara ett miljövänligt föregångsexempel på hur man kan bygga en stadsdel för fotgängare och cyklister. Vi får hoppas att man kan hitta en lösning för människorna som bor på den förgiftade marken så att marken kan saneras från cancerframkallande ämnen och utvecklandet av stadsdelen kan ta fart!

  http://malmo.se/Stadsplanering–trafik/Stadsplanering–visioner/Utbyggnadsomraden/Norra-Sorgenfri.html

 2. ”Red’s” kommentarer tyder på förvirrad okunnighet då hen blandar ihop begrepp som besittnings-rätt och -skydd !
  (Förutom en allmänt tjockskallig o rasistisk arrogans i attityd)

  Red’s kom:

  Förvirrad okunnighet

  På vilket sätt har jag blandat ihop begreppen besittningsrätt och besittningsskydd?
  Vad tycker du skillnaden är mellan besittningsrätt och besittningsskydd?

  Tjockskallig o rasistisk arrogans i attityd

  Rasistkortet har vi ju aldrig sett förut. Kan du peka på något jag skrivit som är rasistiskt?

  Varför så aggressiv?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *