Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Förslaget att upplåta Källby camping till EU-migranter gör inte att ärendet om en boplats vid Sankt Hans backar är avskrivet. Men en boplats för EU-migranter är en principiell politisk fråga och därför ska kommunfullmäktige fatta beslutet. Det slår tjänstemännen fast efter att återigen ha tittat på ärendet, men Anders Almgren (S) håller inte med.

Red’s kom:
Se: Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping

Kommunens tankar på att göra i ordning en uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar vid Sankt Hans backar har varit hett omdiskuterade.

Det är de rödgrönrosa partierna som anser att det eventuellt kan behövas en boplats för EU-migranterna, medan de borgerliga och Sverigedemokraterna är motståndare till planerna.

Anders Almgren (S) vill försörja EU-migranter med mer än camping

Efter förslaget om Källby camping är det mindre aktuellt med en boplats vid Sankt Hans backar, men ärendet är inte avskrivet.
– Jag tycker att Källby är en mycket bättre lösning, men frågan är om det räcker till, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Räcker till för vad?

De rödgrönrosa försöker få tjänstemännen att ändra åsikt

Oppositionsrådet Christer Wallin (M) har begärt att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige. När tjänstemännen på kommunkontoret utredde ärendet första gången var det också vad de rekommenderade. Men de rödgrönrosa partierna skickade tillbaka ärendet till tjänstemännen för fortsatt utredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer nu att behandla frågan om EU-migranters boende

Nu kommer frågan återigen upp till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och tjänstemännen håller fast vid sin åsikt.

EU-migranter är ingen obligatorisk verksamhet för kommunen

Tjänstemännen pekar på att det inte rör sig om någon obligatorisk verksamhet för kommunen. ”I valet för kommunen att åta sig eller inte åta sig en sådan verksamhet är det politiska momentet således helt dominerande”, står det i tjänsteskrivelsen.

EU-migranter är politiskt omtvistat och kontroversiellt – därmed en fråga att avgöras av kommunfullmäktige

Tjänstemännen nämner också att frågan är ”politiskt omtvistad och kontroversiell” vilket ”avspeglas i samhällsdebatten”.
Vidare syns det i det faktum att olika kommuner valt helt olika sätt att ta sig an frågan kring de utsatta EU-medborgarna.
Sammantaget anser kommunkontoret att detta ger bilden av en fråga där det politiska momentet dominerar. Frågan är därmed av principiell beskaffenhet och ska avgöras av kommunfullmäktige.

Handlingsplaner för EU-migranter

Tjänstemännen menar dessutom att en behandling i kommunfullmäktige inte kommer att fördröja processen eller hindra arbetet med att förbereda uppställningsplatsen och arbetet med att utarbeta handlingsplaner för EU-migranter.

Red’s kom:
Hur kan handlingsplaner utarbetas för en fråga som inte är en kommunal angelägenhet?

Bosättning med EU-migranter vid Sankt Hans backar inte aktuell för stunden

SDS skriver 2015-10-06:
Det har varit heta diskussioner om de rödgrönrosa partiernas tankar på att göra i ordning en uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar på en parkeringsplats vid Sankt Hans backar.

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 antogs en formulering om att planen ”i dagsläget inte är aktuell då huvudinriktningen är härbärgesplatser för utsatta EU-medborgare i lokal, men ärendet ska fortsätta beredas på nämndsnivå för att möjliggöra ett framtida beslut.” Det slogs också fast att om boplatsen återigen blir aktuell så ska ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Red’s kom:
Notera hur kommunstyrelsens arbetsutskott går i vänsterextremisternas ledband och kallar romerna/zigenarna/EU-migranterna för ”utsatta EU-medborgare” så att det ska luddifieras vem det egentligen handlar om.

Utsatta EU-medborgare” inkluderar ju bl a svenska medborgare, men av dessa och andra ”utsatta EU-medborgare” än romer ingår noll.

Formulering om härbärgen lämnar öppet för vad som helst

SDS skriver 2015-10-06:
De borgerliga partierna är kritiska mot formuleringen om härbärgen.

– Den säger inte i hur stor omfattning det ska vara, hur det ska organiseras och hur det ska bekostas. Vi kan ju inte ha härbärgen som växer upp som svampar och blir permanenta gratis boenden, säger Philip Sandberg (FP).

Däremot godtar vi ett begränsat antal akuta, tillfälliga härbärgesplatser där en mindre avgift kan tas ut, säger Philip Sandberg (FP).

Problemet med EU-migranter löses inte

Christer Wallin (M) säger att han är glad att tjänstemännen ger honom rätt.
– Jag tycker att rättvisan har vunnit i det här fallet och att min tolkning av både kommunallagen och hur man bör samarbeta därmed också är korrekt. Men det löser inte själva problemet, säger han.
– Sakfrågan i sig, vad vi måste göra med våra EU-migranter, är en helt annan fråga än processen. Där hade vi kunnat komma mycket längre om vi inte hade sett till att det var konfrontation inom det här området.

Önskar att beslut om bygglov för p-plats vid Sankt Hans backar tas av kommunfullmäktige

SDS skriver 2015-10-06:
Christer Wallin (M) instämmer i kritiken av Philip Sandberg. Christer Wallin (M) vill dessutom att redan ärendet om ett bygglov för parkeringsplatsen vid Sankt Hans backar ska föras upp till kommunfullmäktige. Bygglovet är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om en boplats.
– Jag är av den åsikten att man inte kan gå vidare med bygglovsprocessen utan att fullmäktige är inblandat, säger Christer Wallin, som nu planerar en formell sådan begäran.

De rödgrönrosa har bara ett förslag

SDS skriver 2015-10-06:
När det gäller Philip Sandbergs kritik om härbärgena slår Anders Almgren tillbaka. Han pekar på att den illegala EU-migrantbosättningen på Åkerlund & Rausings väg uppstod under alliansens styre och tycker att de borgerliga partierna bara säger nej utan att komma med egna förslag på lösningar.
– Man ska givetvis fundera på vad den långsiktiga konsekvensen av det man gör blir, men det får ju inte leda till att man inte gör någonting alls, säger han.

Red’s kom:
Anders Almgrens kritik är korrekt. Moderaterna och Folkpartiet verkar inte våga föreslå det enda juridiskt och moraliskt rätt – dessutom i enlighet med vad S+MP-regering och nationell samordnare förespråkar – dvs att lagbrott inte ska löna sig och det är endast avhysning som är det enda möjliga. Utan att EU-migranterna belönas med gratis eller subventionerat boende på något sätt.

– Vi står i en situation där vi måste göra något, men vad vi än föreslår faller det inte dem på läppen.

Red’s kom:
Detta är en klar överdrift. S+MP+FI har ju bara ett förslag som de varierar lite, och det är inte ett varken juridiskt eller moraliskt genomförbart förslag.

Anders Almgren (S) vill inte att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige

Anders Almgren håller dock inte med tjänstemännen.
– Det är inte så att alla ärenden där det finns något politiskt bakom per definition är fullmäktigeärenden. I så fall hade vi ju inte behövt politiker i nämnderna, säger han.

SDS skriver 2015-10-06:
Tidigare har de rödgrönrosa menat att beslutet om en temporär boplats vid Sankt Hans backar kan tas på nämndsnivå, men nu fastslås det alltså att ärendet ska beredas av kommunstyrelsen, vilket innebär att det blir kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som i slutändan bestämmer.

Anders Almgren (S) anser dock att de rödgrönrosa inte har bytt ståndpunkt.
– Anledningen till att vi inte lyfte det direkt som en fullmäktigefråga var att läget var akut. Då finns det kraft och styrka i nämnderna att agera snabbt och skyndsamt inom ramen för den budget och det mandat man har. Men nu har det visat sig att den här lösningen inte gick att få till så snabbt. Därför är det ingen dramatik i att om det nu blir aktuellt – vi får hoppas att det inte blir det – så hinner vi och kan också lyfta det till fullmäktige.

Socialdemokraterna vill undvika inblandning av kommunfullmäktige till varje pris

SDS skriver 2015-10-06:
Anders Almgren (S) ställer sig dock frågande till Wallins begäran.
– Kommunfullmäktige kan inte hindra en nämnd att söka ett bygglov, säger han.

Skälet till varför de rödgrönrosa inte vill att frågan ska gå till högre instans: Inget block har majoritet i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

En viktig aspekt när det gäller var frågan om bosättning ska avgöras är den komplicerade parlamentariska situationen i Lund. I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har varken de rödgrönrosa partierna eller de borgerliga egen majoritet utan Sverigedemokraterna och Förnyalund är vågmästare, men i nämnderna är det de rödgrönrosa som styr. Det betyder att om en fråga ska avgöras av en nämnd så blir det som de rödgrönrosa vill, medan resultatet kan bli annorlunda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Demokrati är inte de rödgrönrosas starka sida.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-01
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *