FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är starkt kritisk till kommunalrådet Anders Almgrens (S) planer på att ge kommunal mark till EU-migranter för att få bort dem från en parkeringsplats.
– Det funkar inte så i Sverige att någon, vem det än är, tar sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Sedan är det extra allvarligt att företaget hyr marken av kommunen, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Det är ju bra att andra inom Lunds kommun nu börjar reagera, men var står övriga kommunalråd i denna fråga;
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger
• Moderaterna: Kommunalråd Christer Wallin

Är de lika välvilliga med kommunens skattemedel till andra länders medborgare som kommunalrådet Anders Almgren?

Se; Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Varför ska EU-tiggares lagbrott belönas med gratis mark av kommunen?

Philip Sandberg menar att det sänder ut helt fel signaler när EU-migranter erbjuds kommunal mark som alternativ.
– Jag är väldigt bekymrad över vilka signaler vi skickar om någon belönas med tillgång till gratis mark om de ockuperat mark.
– Och var går gränsen? Kan alla mina fattiga släktingar i Mexico också få en bit mark i Lund?

Kommunen skickar fel signaler om EU-migranters lagbrott belönas
– Ockupation av mark kan inte premieras med tilldelande av gratis kommunal tomt. Vilka signaler skickar vi då till alla andra?

– Vi kan inte resa till vilken europeisk stad som helst och förvänta oss att staden ska bekosta husrum och mat för oss, inte heller ge oss gratis mark.

Om vi åker till annat EU-land så är det ingen som försörjer oss

Vad tycker du att man ska göra i stället? EU-migranter som bor i bilar och husvagnar finns ju redan här.
– EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i annat EU-land under tre månader. Men du och jag kan inte heller förvänta oss att om vi vi kommer till en annan stad i Europa ska den staden bekosta husrum och mat och gratis mark åt oss. Då har man eget ansvar att söka försörjning under tiden man är där.

Red’s kom:
Varför vågar inte politiker uttrycka den enda rimliga lösningen?

Om man som turist inom EU inte kan försörja sig på egen hand i det land man befinner sig så har man förverkat sin rätt att vistas i landet och då måste rimligtvis dessa personer utvisas ur landet.

Det är hög tid för politiker sluta tasssa runt i ullstrumpor i alla frågor som rör EU-migranter. Politiker måste säga som det är, istället för att vara livrädda för vänsterextremisternas ständiga påhopp om rasism.

Ska kommunen försörja EU-tiggare?

Anders Almgren (S) har inte preciserat något förslag utöver mark, men Philip Sandberg menar att redan det är för mycket.
– Kommunen tar på sig ett ansvar till en kostnad som är oklar.

Brott mot likabehandlingssprincipen att kommunen förser EU-tiggare med boplats

Philip Sandberg hänvisar till ett beslut i Umeå, där den socialdemokratiska ledningen räknat på kostnaderna för en kommunal plats för EU-migranter, och sagt nej. Enligt Umeås beräkningar skulle en uppställningsplats med kapacitet för 120 personer kosta tre miljoner kronor. Till det kom en årlig driftskostnad på 600 000 kronor.

Red’s kom:
Se; Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Umeå kommun kunde inte motivera de kostnaderna utifrån likställighetsprincipen som innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på saklig grund.

Red’s kom:
Dessutom skulle det vara brott mot kommunallagen.

KOMMUNEN SKA INTE FINANSIERA TIGGERI
En kommun är skyldig att värna om sina egna invånare i första hand. Att försörja medborgare i andra länder på bekostnad av kommunens invånare står i direkt strid mot regelverket för kommunen.

STRAFF FÖR ANSVARIGA SOM EJ FÖLJT KOMMUNALLAGEN
I de kommuner där något annat än akut hjälp ges till EU-migranter under kortast möjliga period av kommunen – direkt eller via bulvaner – ska detta rimligen leda till rättsligt efterspel för de ansvariga, med skadeståndskrav.

Hur motivera särbehandling av andra länders medborgare?

– Det finns andra människor också som har behov. Det blir problematiskt om en kommun går in och behandlar en grupp annorlunda. Vilken är nästa grupp man då ska hitta en särlösning till och var går gränsen?

Red’s kom:
Det finns 225 000 fattigpensionärer i Sverige!
225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?
Innan denna grupp fått en skälig levnadststandard får kommunen i princip inte lägga en krona på att stödja EU-migranter och deras tiggeri.

Risk för att kåkstad byggs upp

Philip Sandberg befarar att en tomt till EU-migranter blir en kåkstad och han menar att kommunen borde stanna vid de insatser man redan gör.

Red’s kom:
Vi kan se resultaten från andra håll i landet där kommunen finansierar EU-tiggarnas vistelse i landet på olika sätt. Det leder alltid till problem. Kommunen tror att man kan komma förbi problemen genom att ge pengar till bulvaner, men det slår alltid fel och ofta blir det ändå i slutänden kommunen som får försöka ställa allt till rätta igen.

Lunds kommun startar kåkstad

Att anvisa EU-migranter som bor i bilar och husvagnar till en kommunal tomt är helt fel väg att gå, anser Philip Sandberg (FP).
– Det här kommer att vara startskottet för att permanenta det boende som de kommer att ha där. Det blir någon typ av kommunal kåkstad. Det ställer vi oss mycket skeptiska till från Folkpartiets sida.

Kommunen ska hålla sig till socialtjänstlagen

– Kommunen ska bistå med akuta insatser men inte gå långt utöver socialtjänstlagen. Akuta insatser bistår kommunen med via frivilligorganisationer som tilldelats 700 000 kronor.

Red’s kom:
Dessa 700 000 kr/år till ett 50-tal tiggare för de närmaste tre åren som Lunds kommun avsatt för att försörja EU-tiggarna avser emellertid inte akuta insatser. Jag hoppas Philip Sandberg är medveten om detta!

700 000 kr/år rimlig nivå för Lunds EU-tiggare?

Philip Sandberg menar att kommunen har lagt sig på rimlig nivå genom sina bidrag till ideella organisationer.
– Vi betalar 700 000 kronor årligen nu. Det gör att man till exempel kan driva härbärge och ha andra typer av akuta insatser.

Red’s kom:
Hur kan någon tycka att 700 000 kr/år för att försörja 50 EU-tiggare som enbart belastar samhället utan att tillföra något överhuvudtaget, är en ”rimlig nivå”?

– Däremot vill vi inte att man ska gå in med insatser långt utöver det som socialtjänstlagen kräver, och framför allt vill vi inte att vi ska permanenta den här typen av bosättningar.
Folkpartiet kommer därför inte att ställa sig bakom förslaget om att upprätta en tillfällig boplats för EU-migranter, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Men eftersom det är vänsterblocket som styr och håller tätt ihop i Lund kommer det ändå att bli så. Därför är en rimlig fråga hur Philip Sandberg (FP) kommer att agera för att till varje pris stoppa vänsteblockets galenskaper?

Att bara sitta på ett möte och rösta emot ett galet förslag som alla vet ändå kommer att röstas igenom känns meningslöst, om man inte också ansträngt sig i alla fall lite på något sätt.

Annars behövs ju ingen opposition i politiken.

Även EU-migranter har ett ansvar för sin försörjning

Philip Sandberg tror inte att fler kommunala åtaganden är lösningen på problemen med EU-migranter.
En kommun ska ha förväntningar på människor, det är också att visa respekt. För till syvende och sist har alla ett ansvar för sin egen försörjning.

Red’s kom:
Tyvärr kan vi konstatera på så många olika sätt att det saknas respekt från EU-tiggarnas sida för såväl lagar och regler som för landets medborgare. Det tycks ofta som att de medvetet försöker ställa till med så mycket problem som möjligt för att därigenom uppnå privilegier som inte landets medborgare har (t ex genom att slå upp läger vid polishuset som i Norrköping).

Hjälp till hjälplöshet med Lunds handlingsplan för EU-tiggare

Om man tittar på handlingsplanen som kommunen har nu så lägger den ett alltför stort fokus på omhändertagande. Det blir hjälp till hjälplöshet.

Red’s kom:
Ja, Lunds omhändertagande av EU-migranter gagnar ingen, varken tiggare, Lunds medborgare eller Sverige i stort. Vänsterblocket i Lund har försatt staden i en besvärlig situation, och det är kanske dags att såväl politikerna i Lund som Lunds medborgare vaknar och börjar protestera mot hur illa kommunen sköter sitt uppdrag.Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-07-16
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat


Vänsterpartister; Sven-Bertil Persson, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *