FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

I respons till Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten skriver Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lund, under rubriken ”Tysta inte debatten, MP”;

Joakim Månsson Bengtsson, miljöpartistisk politiker samt ordförande i Hjälp tiggare i Lund, skriver att den senaste tidens debatt kring EU-migranter varit destruktiv.

Debatt måste tillåtas

Det är naturligtvis helt oacceptabelt med trakasserier och diskriminering oavsett den drabbades medborgarskap. Den senaste tidens attacker mot EU-migranter i exempelvis Göteborg är motbjudande och något som aldrig kan accepteras i vårt samhälle. Men den lokala debatten kring Miljöpartiets och Socialdemokraternas planer på att upplåta en kommunal tomt måste få fortsätta.

Lunds 50 EU-tiggare kostar skattebetalarna 1 miljon kr per år bara för grundläggande stöd

Lunds kommun bidrar med runt en miljon kronor årligen för insatser från civilsamhället, härbärgen och hemresor.

Red’s kom:
Därtill kommer kostnader som förmodligen är ännu större, t ex gratis vård för EU-tiggare.

FP motståndare till S+MP-kåkstäder

Från Folkpartiets sida är vi positiva till dessa akuta insatser för individer som befinner sig här tillfälligt. Att däremot anlägga skattefinansierade bosättningar med sophämtning, toalett och dusch blir en permanent tillvaro och medför en risk att en kåkstadsliknande miljö breder ut sig i rekreationsområdet Sankt Hans Backar.

Ytterligare kostnader för arbetsförmedling för EU-tiggare, resurscentrum och samordnare

MP och S vill dessutom inrätta en parallell kommunal arbetsförmedling, ett resurscentrum och tillsätta en samordnare. Vi i FP är skeptiska till den här typen av särlösningar för olika grupper – lagar och regler bör rimligtvis gälla lika för alla.

MP misslyckades smyga igenom en kåkstad för EU-migranter

Lunds ledande miljöpartister har försökt smyga igenom ärendet mitt i sommaren, men det avslöjades och Länsstyrelsen upphävde bygglovet. Så sent som den 17 juli kontaktade jag kommunalrådet Emma Berginger (MP) för att få information om planerna. Jag fick aldrig något svar, men några dagar senare fick vi läsa om det i tidningen.

MP försöker tabubelägga diskussion om EU-tiggare

Nu försöker istället tongivande MP-politiker som Emma Berginger (MP), Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Peter Bergwall (MP) tysta ned debatten och tabubelägga diskussionen. Det är inte rätt väg att gå i en demokrati där konstruktiva argument ska stötas och blötas.

Man måste ha både hjärta och hjärna i politiken.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-12
Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD


MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *