Församlingshem i Eskilstuna öppnas för EU-migranter till jul

Natthärbärget för EU-migranter i Eskilstuna dröjer, men under julveckan tas ändå ett steg framåt. Då öppnas Klosters församlingshem för dagverksamhet, riktad till samma utsatta grupp.
– Man ska kunna komma in för att värma sig, laga sin mat, tvätta kläder och duscha, säger föreningen Härbärgets direktor Tomas Lindroos.

Ingen servering av mat från start

Någon matservering i föreningens regi blir det däremot inte, i varje fall inte från starten.
– Vi har sagt att vi erbjuder tillgång till kök för den som vill laga sin egen mat. Eventuellt kan det bli en fortsättning med servering, under förutsättning att vi får donationer för ändamålet.

Föreningen Härbärget har anställt en person på heltid med skattemedel

Föreningen har anställt en person på heltid till dagverksamheten, dessutom finns flera volontärer på plats.

Öppet ”ett par dagar i veckan” inledningsvis

I ett första skede kommer församlingshemmet att hålla öppet ett par dagar i veckan, senare är det tänkt att man ska utöka till daglig verksamhet.
– Förmodligen kommer vi att hålla öppet under juldagen eftersom det är då den här gruppen har sitt julfirande.

Om bygglov beviljas OCH INTE ÖVERKLAGAS öppnas snart natthärbärge

Parallellt pågår också förberedelserna för att öppna ett natthärbärge i församlingshemmet.
– Men den frågan äger inte vi utan stadsbyggnadsförvaltningen, eftersom det är ett bygglovsärende, säger Tomas Lindroos.

Eftersom det handlar om lokaler som ska användas för övernattning krävs ett godkännande ur brandsäkerhetssynpunkt. Ett godkännande från kommunen innebär heller inte att verksamheten kan dra igång eftersom beslutet kan komma att överklagas.

Red’s kom: Information hur man överklagar bygglov.

– I nästa steg måste lokalerna också förberedas och ställas i ordning, säger Tomas Lindroos.

Så här vill Föreningen Härbärget och Stadsmissionen beskriva sig själva

Föreningen Härbärget
En allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.
Källa: Eskilstuna församling

Stadsmissionen
En fristående, lokalt baserad enhet, till exempel i form av en ideell förening. Arbetar utifrån en kristen värdegrund i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag. Med stad avses en tätort/kommun med minst 60 000 invånare. Riktar sig till alla människor i utsatthet. Finansieras med gåvor, offentliga bidrag och/eller entreprenörsavtal/sålda tjänster.
Källa: Sveriges Stadsmissioner

Red’s kom:
Föreningen Härbärget vill tydligen dölja att de uteslutande riktar sig till EU-migranter och inte ”ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran”, som de försöker ge sken av.

Notera också att Föreningen Härbärget inte vill uppge hur deras verksamhet finansieras.

Stadsmissionens primära verksamhet idag tycks vara densamma (eftersom det är där pengarna – dvs skattemedel – finns).Klicka här för att gå till artikeln i Ekuriren, 2015-12-15
Se även bl a;
Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Ekuriren bedriver hetsjakt mot Eskilstuna kommun om EU-migranter

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Föreningen Härbärget vill bli Stadsmission för att förse EU-migranter med gratis boende i Eskilstuna

Föreningen Härbärget för EU-migranter ifrågasätts av Eskilstunabor


Stadsmissionen vill ha tak över huvud garanti för EU-migranter med stöd av falsk statistik


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *