Föreningen Tillsammans för Uppsala anser att Sverige ska försörja alla EU-migranter

Erik Thorselius skriver sina personliga åsikter under rubriken ”Migranter är uppsalabor” där han menar att EU-migranter i Uppsala har rätt till gratis camping med ordentliga tvätt och- hygienmöjligheter på skattebetalarnas bekostnad;

Vilka är uppsalabor?
Är det studenterna som bor i korridor under terminerna, men som försvinner bort från staden så fort sommaren kommer?
Är det de som har fast anställning, men som söker sig härifrån på semestern?
Är det de kämpande själar som i den mån de kan gör olika parkeringsplatser till sina flyktiga boplatser, i vetskap om att de när som helst antingen kan bli trakasserade av illvilliga förbipasserande eller avhysas av stadens polis?

Red’s kom:
En fråga utan relevans för de EU-migranter som olagligen ockuperar områden i kommunen, men väldigt enkel att besvara. Uppsalabor är de som bor i Uppsala lagligt (vilket EU-tiggare inte gör ens under sina tre första månader i Sverige om dessa välfärdsturister måste försörjas av skattebetalare) och som är folkbokförda i kommunen.

Jag skulle bestämt vilja hävda att alla tre exemplen i någon mån absolut är uppsalabor. De är människor som tillbringar dagar och nätter i en stad som jag älskar, för att få sina respektive liv att gå runt. För somliga är det mer besvärligt än för andra.

Red’s kom:
Så om en japansk turist är på genomresa i staden så är han också Uppsalabo istället för turist? Turister finns inte längre i Erik Thorselius värld?

För somliga är boendet i Uppsala permanent, för andra är det temporärt. Vissa bor här i några år tills studierna är avklarade. Andra flyttar efter några månader, sökande efter arbetsmöjligheter och ett drägligt liv.

Red’s kom:
För EU-migranter är boendet i regel olagligt. Till skillnad från övriga kategorier.

Är man cynisk för att det finns tiggare som är organiserade?

Under den senaste tiden har jag stiftat bekantskap med några ur den mindre lyckosamma gruppen. Den gruppen som cyniska politiker kallar för organiserade tiggare.

Red’s kom:
Det existerar ingen politiker som generaliserar på detta sätt och sagt att alla romer är ”organiserade tiggare”. Detta trots att säkert en majoritet av EU-tiggarna är organiserade. En del på på lagligt sätt, en del på olagligt sätt.

Vad är den verkliga orsaken till trakasserier av romer?

Den gruppen som bland annat tack vare just den stigmatiseringen fått utstå trakasserier, hot och ibland även misshandel.

Red’s kom:
Nej, att en väldigt liten andel av romerna får utstå trakasserier av en extremt liten andel av svenskar beror på två saker;
1. Vänsterextremisternas orimliga krav och oförmåga att förstå vad som är bäst för såväl EU-tiggare som för Sverige.
2. Politikernas handlingsförlamning och genomgående rädsla för att ta tag i problemen.

Vad sedan gäller ”hot” så verkar detta nästan uteslutande förekomma internt mellan romer.

Livet är en ständig kamp för de flesta

Som om att kämpa dagligen för att ens ha råd till mat eller medicin inte vore illa nog.

Red’s kom:
Jag kämpar också dagligen för att ha råd till det jag behöver, precis som så många andra svenska medborgare.

Kan EU-tiggare ha ”mindre charmiga egenskaper”?

Min erfarenhet av dessa människor har inte skilt sig nämnvärt från min erfarenhet av andra. De är gästvänliga, humoristiska och ödmjuka personer. De har säkert mindre charmiga egenskaper därtill, men vem har inte det?

Red’s kom:
Jo, de har nog mindre charmiga egenskaper också, t ex åldringsbrott, de fejkade dövstumma som lurar till sig pengar via falska namnlistor, cykelstölder, inbrott, markockupationer, nedskräpning/miljöförstöring och ficktjuveri, interna slagsmål och hot, etc. Men vem har inte det?

Vad ska vi kalla EU-tiggarna… och vad spelar det för roll?

De kallas EU-migranter eller tiggare. De är romer från bland annat Rumänien. Jag kallar dem medmänniskor och uppsalabor.

Red’s kom:
Det är fritt att kalla EU-tiggare vad man vill. Du kan kalla dem EU-migranter, tiggare, romer från varduvill eller t o m utomjordingar, om så önskas. Vi lever i en fri (relativt) del av världen så man får benämna EU-tiggare det man tycker är relevant för stunden. Man kan t o m kalla dem för Uppsalabor, men det gör dem inte till Uppsalabor för detta, lika lite som att de blir utomjordingar för att man kallar dem för utomjordingar.

Alla vill ha trygghet i sitt liv, men det är få förunnat

En trygg plats att stanna och bo på är det minsta de förtjänar.

Red’s kom:
Ja, det är det minsta vi alla förtjänar. Men det är inte så lätt att uppnå. Det finns många svenska medborgare som inte har denna trygghet och kanske det är där man först ska lägga våra resurser?

Vill Erik Thorselius lägga sina privata medel på att förse andra länders medborgare med vad de önskar är han fri att göra detta. Men utöver det bistånd Sverige ger av skattemedel – vilket är bland det högsta i världen – så finns det många som tycker att det får räcka, speciellt gäller detta säkert de svenska medborgare som lever under fattigdomsgränsen, t ex 250 000 pensionärer.
Se; Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenska medborgare är dessutom de som – utan att tillfrågas eller ens informeras – tvingats lägga mest av de 471 miljarder kr som Rumänien får av EU.
Se; Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Varför kan ingen precisera vad de syftar på med ”fördomar” mot romer?

Fördomar och rädsla, irritation, illvilja och alltför ofta även hat är känslor och uttryck som verkar vara alldeles för lätta att hemfalla till för människor som inte är i samma situation.

Red’s kom:
Vilka fördomar?

Är Sverige försörjningsskyldig för EU-tiggare för att någon annan i historisk tid behandlat dem illa?

Tyvärr riktas ofta sådana tendenser överlag mot utsatta människor, men vad gäller romer är attityden mot dem så historiskt, frekvent förekommande att det gränsar till det parodiska, om det inte vore så hemskt. Från nazistiska förintelseläger till att bli trakasserade på svenska gator och parkeringsplatser samt en lång resa i otrygghet, diskriminering och förtryck däremellan. Ja, om detta må vi sannerligen berätta.

Red’s kom:
Och där kom det. Vänsterextremister vill gärna jämföra allt med nazistiska förintelseläger och klämma in detta och annan dåtidsinformation i resonemangen om dagens situation.

Ett svammel av sällan skådat slag från Erik Thorselius, som man skulle kommentera mycket, men för alla förnuftiga människor står det klart att ingen av oss placerat någon rom i förintelseläger och svenska medborgare kan inte betala för allt ont som hänt alla människor i världen genom historien.

Vad begär EU-migranterna av Sverige?

De som jag har pratat med har olika planer för sin vistelse i Sverige. De begär inte nödvändigtvis att stanna här till tidens ände.

Red’s kom:
Nej, det begär de inte nödvändigtvis, även om det står klart att de gärna sett att vi lägger våra pengar på att försörja dem. Men nu har Rumänien avsatt en sensationellt hög summa för att förbättra levnadsstandarden för dem i Rumänien och då känns det lite korkat att vi ska betala långt mer än dubbelt för samma sak.

Vissa vill kunna försörja familjen, andra behöver pengar till medicin eller brådskande operationer. De kämpar på en dag i taget.

Red’s kom:
Ja, precis som många svenskar, med den lilla skillnaden att EU-tiggare inte tillför något för landet.

Grundläggande respekt saknas

Lägg därtill den grundläggande respekt som alla bör visa varandra. Jag tror att de flesta i Uppsala känner på samma sätt.

Red’s kom:
Ja, inte bara i Uppsala. Jag tror en väldigt klar majoritet hade sett att romerna visat en grundläggande respekt för Sverige, dess regelverk och dess invånare. Speciellt med tanke på att de försörjs av Sverige utan att de bidrar med något överhuvudtaget.

Jag tror att den som går förbi en bebodd parkeringsplats och upplever medlidande förklätt till irritation innerst inne känner så.

Red’s kom:
Den som går förbi en p-plats som olagligen ockuperats av EU-tiggare, med eller utan ”medlidande förklätt till irritation”, irriterar sig säkert över romernas till synes totala respektlöshet för oss.

Jag tror att den polis som har hjärtat på rätt ställe, men som i tjänst tvingas köra bort barnfamiljer från sina tillfälliga hem känner så.

Red’s kom:
Den polis som har hjärta och hjärna på rätta stället förstår säkert att det är ohållbart på alla sätt – för EU-tiggare såväl som för brotssoffren – att låta EU-tiggarna ta sig vilka friheter de känner för i Sverige.

Jag tror att den makthavande politiker som utöver den här frågan har 101 andra uppgifter att ta itu med också känner så. Det är mänskligt.

Red’s kom:
Hur ”makthavande politiker” känner sig får vi sällan eller aldrig veta eftersom vi har ett debattklimat där man inte kan säga vad man verkligen tycker eftersom man då sekundsnabbt får epitetet rasist av vänsterextremister som i sin okunskap bara försvårar levnadssituationen för EU-tiggarna.

Camping med alla faciliteter på skattebetalarnas bekostnad

Tillsammans för Uppsala vill se en förändring av den här ohållbara situationen och anser att en säker campingplats bör upprättas med ordentliga tvätt och- hygienmöjligheter, varifrån de boende inte blir ivägkörda.

Red’s kom:
Ingenstans beaktar Erik Thorselius hur den ökade strömmen av EU-migranter ska hanteras. Ska det inte finnas något tak för de ökade kostnaderna, t ex för vård? Vad effekterna blir på vårdköerna? Eller alla andra kostnader som är förenade med EU-migranter, inte minst rättsliga? Hur ska kommunen hantera problemen när allt fler barn hämtas från Rumänien av EU-tiggarna? Och vad ska kommunen göra när prostituerade tar över gatorna? Etc, etc i all oändlighet.

Det blir nästan komiskt hur svårt det är för vänsterextremister att tänka längre än i ett steg i taget och hur svårt det är för dem att förstå konsekvenserna av de åtgärder de efterlyser. Logiskt tänkande är inte deras starka sida, så man kan bara hoppas de har andra kvalifikationer.

EN FACEBOOKGRUPP UTAN GRUNDARE OCH STYRNING
I övrigt, hur vet Erik Thorselius vad ”Tillsammans för Uppsala” vill? Det finns ingen som står bakom denna organisation. Det är ingen förening eller organisation på något sätt – även om de utger sig för att vara detta. Det är endast en ren diskussionsgrupp – ett forum – som tiotusentals andra i Sverige. Vem som helst kan säga och tycka vad som helst på denna Facebook-sida, men det behöver inte innebära att någon annan i gruppen tycker likadant. Erik Thorselius är inte talesperson för någon mer än sig själv, och kan följaktligen bara tala för sig själv.

Vi vill att Uppsala ska vara en trygg plats för alla som bor här oavsett om boendet är permanent eller temporärt.

Red’s kom:
Vilka ”vi”?

Erik Thorselius, du är välkommen till Malmö med nästan 300.000 riktiga Malmöbor (folkbokförda i Malmö) där det smäller bomber och granater var och varannan vecka, och kräva trygghet för oss som bor här. Personligen tycker jag att även vi som rent definitionsmässigt bor i staden har rätt till en trygg plats.

Om du vill att EU-tiggarna får ett tryggt boende varför åker du inte ner till Rumänien och ser till att de som ansvarar för sina medborgare förser dem med en trygg plats?

Not.
Facebookgruppen Tillsammans för Uppsala beskriver sig med följande text;
I en tid då rasistiska krafter verkar för splittring vill Tillsammans för Uppsala stärka sammanhållningen i lokalsamhället. Tillsammans för trygghet!
Alltid denna påstådda rasism som vänsterextremisterna lever på. Men vem är det som egentligen splittrar? Kan det vara vänsterextremisterna?
Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-07-30
Se även bl a;
Vad tycker politiker i Uppsala ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?


Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge

Uppsala samarbetar med Livets ord och Stadsmissionen – Kommunen har gått in med cirka två miljoner kronor


Sängplats för barn i Uppsala genom Räddningsmissionen


Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter


Gratis vård i Uppsala för specifikt Rumäner


Tiggeri bekräftas som organiserat i Uppsala


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *