Föreningen Solidaritet med EU-migranter i Mark är inte solidarisk mot EU-migranter

Håkan Andersson, Solidaritet med EU-migranter i Mark, svarar på en tidigare insändare;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar
Det är mycket upprepningar, en fortsatt rad av floskler och oväsentligheter samt okunniga och direkt felaktiga påståenden:

När Jan-Ola påstår att tiggarna inte är sådana som avses i EU:s regler för tidsbegränsad vistelse i annat land har han fel! Den fria rörligheten omfattar alla EU-medborgare oavsett etnicitet eller förmögenhet.

Red’s kom:
Det är Håkan Andersson som har fel, och det är lite tröttsamt med all denna okunskap bland vänsterextremisterna.

  1. Den fria rörligheten kom inte till för att romer som tigger skulle spridas ut över Europa och belasta andra länder samt försvåra arbetet med att minska deras utsatthet. Den fria rörligheten tillkom endast för att reducera arbetslöshet, utnyttja arbetskraften bättre och sprida kunskap över EU. Idag vet vi att resultatet inte blev särskilt bra. Detta eftersom regelverket för den fria rörligheten är framtaget av okunniga personer som gjort bättre nytta om de säsongsarbetat som jordgubbsplockare.
  2. Dessutom kan och får man inte dra nytta av den fria rörligheten om man blir en belastning för det land man vistas i. Om det är något som ingen kan argumentera mot, inte ens vänsterextremister, så är det att EU-migranterna är en enorm belastning för samhället på många nivåer. Därmed har de förverkat sin rätt att vistas i landet, och kommuner måste förstå att det bara får negativa konsekvenser att upprätthålla romerna i sin fattigdom genom att försörja dem i Sverige.

Vem är det egentligen som ger en onyanserad bild av verkligheten?

Jan-Ola ger en onyanserad bild av de som bland annat tigger, pantar burkar och tar enstaka ströjobb när han påstår att de ockuperar sommarstugor, vilket helt klart tillhör ett undantag.

Red’s kom:
Vad som är ett undantag är att EU-migranter följer regelverken i Sverige.

Undantag som bekräftar regeln

Alla slår inte läger, det finns utsatta EU-medborgare som bor hos släktingar.

Red’s kom:
De romer som bor hos släktingar och samtidigt tigger är också att kategorisera som undantag, och det är inte dessa romer som är det primära problemet här.

Frågan är inte OM alternativ behövs utan VILKA alternativ som behövs och var

De som olovligt slår läger under en längre tid kan självklart medföra oangelägenheter för markägare och andra. Det är därför alternativ behövs.

Red’s kom:
Alternativ finns i Rumänien, inte i Sverige.

Det är inte kommunernas uppgift att som ”alternativ” försörja dessa romer på skattebetalarnas bekostnad.

Inget blir bättre av att ständigt upprepa varken historia eller bortförklaringar

Självklart måste förutsättningarna att försörja sig i hemländerna ges högsta prioritet. Den rasism och diskriminering som romer utsätts för, i Rumänien och Bulgarien, idag talar tyvärr för en process som kommer att ta tid.

Red’s kom:
Så länge man håller på att försöka hitta bortförklaringar som ”rasism och diskriminering”, och aldrig lägger det minsta ansvar på romerna eller ställer några krav på dem, kommer definitivt inget att lösas i Rumänien eller Bulgarien. Eller, för den delen, i Sverige. Självklart förekommer rasism och diskriminering mot romer, men man kan inte lägga all skuld för detta på en sida. Man måste använda hjärncellerna lite mer och med helikoptersyn se problemen i sin helhet.

Klart är, för alla som är lite mer initierade, att ingen lösning på problemen finns att hämta i Sverige inom överskådlig tid. Och definitivt inte så länge okunniga vänsterextremister gör allt som står i deras makt för att förhala stegen i rätt riktning för dessa romer.

Vänsterextremister vill gärna tro att romer är de enda som är utsatta och diskriminerade, men så är det naturligtvis inte. Att lösa fattigdomen för romerna löser inte fattigdomen för de 120 miljoner andra fattiga i EU.

Hur länge till kommer romer att söka sig till Sverige för att tigga?

Så länge de inte ges möjligheter att försörja sig i hemländerna kommer fattigt folk att söka sig möjlighet att försörja sig här.

Red’s kom:
Så länge Sverige inte sätter ner foten och visar att svensk lag ska följas så kommer problemen med EU-migranterna att fortsätta i Sverige.

Öppnar både plånböcker och hjärtan.

Solidaritet med EU-migranter i Mark är ännu en förening i mängden som inte verkar i någons intresse

Solidaritet med EU-migranter i Mark är en förening som fixar med både det ena och andra.

Red’s kom:
Dock inte med något som kan bekräftas ha tillfört det minsta för någon.

Att ingå i en förening innebär inte automatiskt att någon blir hjälpt

Fördelen med att vara en förening är att vi tillsammans kan hjälpa våra utsatta medmänniskor.

Red’s kom:
Nackdelen med föreningar som inte förstår problemen är att problemen bara späs på och det blir allt svårare att finna riktiga lösningar.

Medlemmar har öppnat sina hem?

Medlemmar i föreningen har öppnat sina hem för dusch och tvätt av kläder, middagar och social samvaro.

Red’s kom:
Om detta luddiga påstående skulle vara sant, vad har det tillfört?

Floskler

Vi öppnar både våra plånböcker och hjärtan.

Red’s kom:
Floskler utan värde.

Gratis lokaler, härbärgen samt plats för romernas husvagnar och exklusiva bilar löser allt?

Precis som andra föreningar så har vi inte möjlighet att bedriva vår verksamhet i våra hem, det är därför vi vill hyra en lokal till ett härbärge eller plats att ställa husvagnar på med tillgång till el.

Red’s kom:
Den enda effekt detta skulle kunna få är en negativ sådan. Skattemedel ska istället användas på ett konstruktivt sätt.

Det är nästan komiskt hur vänsterextremister alltid undviker att diskutera problem och lösningar. De struntar i såväl problem som lösningar (som de inte har någon kunskap om överhuvudtaget), och vill bara prata – utan att lyssna – om hur Sveriges skattebetalare ska kunna försörja EU-migranterna,  så många och så mycket som möjligt.

På vilket sätt gynnas skattekollektivet av onödiga och meningslösa utgifter?

Det gynnar skattekollektivet då alternativet sannolikt är att utsatta EU-medborgare som tidvis vistas i Kinna, Skene och Örby själva skulle finna en plats de finner lämplig att tillfälligt bo på under sin vistelse i kommunen. Vilket kanske skulle medföra kostnader och olägenheter för markägare, kommunen och allmänheten.

Red’s kom:
Brott ska beivras, inte belönas. Vad som gynnar skattekollektivet är om rättsväsendet börjar upprätthålla lagen även för romer och att tydliga signaler skickas om att det inte lönar sig att bryta mot lagen i Sverige.

Humanintet är inte vänsterextremisternas starka sida… precis som ekonomi

Självklart kan Sverige ta ett humanare ansvar för de utsatta EU-medborgare som vistas i landet.

Red’s kom:
Ja, och det mest humana ansvaret Sverige kan ta är att verka för att romerna befinner sig i hemlandet, eftersom det är den enda platsen där de kan få den hjälp och det stöd de behöver för att så sakteliga komma på rätt köl.

Billiga = Gratis boendealternativ

Billiga boendealternativ bör kunna ordnas.

Red’s kom:
Ja, dessa kallas för tält. Men gratis semesterboende i någon form ska inte erbjudas i Sverige, inte ens tält. För allas bästa.

Inget ideellt arbete av kyrkor och frivilligorganisationer

Det görs redan idag av många kyrkor och frivilligorganisationer och grupper i samverkan med andra kommuner.

Red’s kom:
Eller för att uttrycka som det är; Gratis boende erbjuds EU.migranter redan idag på skattebetalarnas bekostnad i kommunen, där nästan alla pengar går till hycklande frivilligorganisationer och kyrkor i form av personalkostnader och annat, utan värde för romerna.

Vilken är den medmänskliga visionen?

Det är både mänskligt, skäligt och möjligt om man har en medmänsklig vision.

Red’s kom:
Det finns säkert de som vill väl bland vänsterextremisterna, men kunskapen saknas, och pga den till synes allmänt rådande inkompetensen bland frivilligorganisationerna och kyrkorna förvärras bara situationen för romerna.

Media fylls av så mycket okunskap att all form av kunskap trycks undan. Medias strategi att ge dessa vänsterextremister så mycket mediautrymme är beklaglig eftersom det inte för utvecklingen framåt på något sätt. Det får enbart direkt motsatt effekt.Klicka här för att gå till Markbladet, 2015-10-14
Se även bl a;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *