Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien

Peder Westerberg, gruppledare och ledamot av kommunfullmäktige i Umeå (FP), Ulrica Westerlund, ledamot av kommunfullmäktige (FP) och Peter Sedlacek, ledamot av kommunfullmäktige (FP) skriver en insändare – med nästan uteslutande floskler från första till sista ord – om att kommunen ska lämna sina kommunala uppgifter och istället ägna sig åt välgörenhet i Rumänien:

Fattiga människor på gator och torg, ber om vår hjälp – Orsaken är fattigdom/diskriminering

Vi ser fattiga människor på gator och torg som ber om vår hjälp och situationen skapar sociala spänningar och oroar många. Orsaken är fattigdom och diskriminering i länder som Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Det är inte korrekt. Fattigdom och diskriminering finns på väldigt många andra håll. Romer är bara en liten del av EU’s 120 miljoner fattiga, men det är ändå bara romerna som missbrukar den fria rörligheten inom EU och åker till Sverige med krav på Sveriges skattebetalare att försörja dem.

Orsaken till att romerna kommer till Sverige som välfärdsturister är alltså bara till en viss del beroende på ”fattigdom och diskriminering”.

Hårdare tag, mota bort fattigdom, förbud, ”hjärta och hjärna”, inga snabba/enkla lösningar, insatser som gör att färre behöver tigga

En del medborgare kräver hårdare tag och förbud för att mota bort fattigdomen. Andra presenterar förslag som snarast riskerar att hålla kvar människor i tiggeri. Men det finns inga snabba och enkla lösningar. Vad som behövs är en politik med både hjärta och hjärna. Det behövs insatser som syftar till att färre behöver tigga och att fler ska få hopp om framtiden i sitt hemland.

Red’s kom:
Totalt meningslösa floskler. Vi behöver mer verkstad från politikerna – förslag på konkreta åtgärder – och inte enbart luddiga och politisk korrekta åsikter.

Vi fokuserar, stöd till organisationer, arbete på plats

Därför fokuserar vi på den långsiktiga lösningen som finns i hemländerna. Vi vill öka stödet till organisationer som bedriver konkret och effektivt arbete på plats i till exempel Rumänien.

Red’s kom:
Floskler. Vilka ”vi”? Folkpartiet?

Varför ska vi öka ett stöd som redan består av 471 miljarder kr? Det handlar endast om att nyttja dessa pengar och minimera riskerna att en stor del av pengarna försvinner i korruption. Med järnhårda tag från EU (inte av Sverige).

Expertutbyte med Rumänien

Sverige bör ge stöd och expertutbyte kring utveckling av skola, socialtjänst och jobbskapande åtgärder.

Red’s kom:
Okunnigheten tycks total inom Folkpartiet. Det räcker alldeles utmärkt att S+MP-regeringen försöker föra folket bakom ljuset med sina påstådda ”kompetensutbyten” med Rumänien och Bulgarien;
”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!
och;
Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien

Det blir bara pinsamt när politiker är så korkade att de tror de kan lura medborgarna med att Sverige har att lära av Rumänien om skola, socialtjänst och ”jobbskapande åtgärder”.

Det visar att Peder Westerberg (FP), Ulrica Westerlund (FP) och Peter Sedlacek (FP) är inte bara okunniga utan även respektlösa mot medborgarna.

Välgörenhet i andra länder på skattebetalarnas bekostnad ingår inte i det kommunala uppdraget!!!

EU-medel, bekämpa fattigdom, utanförskap

Dessutom är det viktigt att EU-medel utnyttjas och användas för att bekämpa fattigdom och utanförskap.

Red’s kom:
En oändlig ström av floskler.

Folkpartiet ljuger

Folkpartiet har drivit på för att öka det politiska trycket på länderna att förbättra situationen för alla medborgare inklusive romer.

Red’s kom:
Nej! Folkpartiet har gjort precis lika lite som S+MP-regeringen.

Formaliserat samarbete i Rumänien

Vi har i en motion föreslagit ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien varifrån merparten av tiggarna på Umeås gator och torg kommer.

Red’s kom:
FP resonerar som vänsterextremisterna. Utan hjärna.

Vem ska samarbeta med vem i Rumänien?

Hur motiverar Folkpartiet att svenska skattebetalare ska betala minst tredubbelt för Rumäniens välfärdssystem (speciellt med tanke på att välfärden minskar drastiskt i Sverige)?
1. Via EU-fonder, dessutom mest av alla EU-länder.
2. Via statlig skatt utöver EU-fonder (t ex ”samarbetsavtal”).
3. Via kommunalskatten.
4. Via frivilliga donationer på olika sätt.

Inga särregler för EU-migranter

I motionen skriver vi att vi behöver lösa roten till problemen på plats i hemländerna i stället för att införa särregler för EU-migranter.

Red’s kom:
Floskler, floskler, floskler!

Det handlar inte om att ”införa” särregler för EU-migranter. Det handlar om att kommuner, stat och myndigheter måste upphöra med sin positiva särbehandling av EU-migranter som inte ens har någon positiv effekt!

Formaliserat samarbete med civilsamhället, kunskaper, erfarenhet, skola här & där

I motionen betonar vi också att vi genom ett formaliserat samarbete med det civila samhället kan bidra med kunskaper och erfarenheter för att utveckla till exempel socialtjänsten och skola i hemländerna.

Red’s kom:
Jättebra om så sker, men det ska inte finansieras med kommunala skattemedel under de 20 år det kommer att ta innan det får märkbar effekt

Med det ”civila samhället” avses alltså de vänsterextremister och kyrkor som helt saknar kunskap om vad som behöver göras och som endast är duktiga på att kräva bidrag för att bibehålla romer i sin utsatthet.

Se: Krav på lagstadgat förbud mot kommunal välgörenhet för andra länders medborgare

Kortsiktiga åtgärder i Sverige

Samtidigt behövs kortsiktiga åtgärder här och vi vill att akut hjälp ska kunna ges men hjälpen ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri.

Red’s kom:
Försöker Folkpartiet tävla med vänsterextremisterna vem som kan prestera flest floskler?

EU-migranters barn, svåra förhållanden, utbildning, skolgång, vård, intyg

Socialtjänstens insatser måste också omfatta EU-medborgarnas barn som inte ska tillåtas leva under svåra förhållanden som inte skulle accepteras för andra barn. Barn har rätt till utbildning men lösningen är en bättre skolgång i hemländerna i stället för att gå några få månader här. EU-medborgare har rätt till vård men saknar ofta nödvändiga intyg och har då rätt till vård som inte kan anstå.

Red’s kom:
Helt irrelevant svammel istället för att Folkpartiet förklarar vad de egentligen vill.

EU-migranter har precis lika lite rätt till gratis vård i Sverige som övriga EU-medborgare!
EU-migranters barn har precis lika lite rätt till gratis skolgång i Sverige som övriga EU-medborgare!

Oreglerade boplatser vill vi inte ha

Oreglerade boplatser ska inte accepteras. Därför behöver avhysningar av tillfälliga boenden kunna ske.

Red’s kom:
Det är bara vänsterextremister som tycker något annat än att EU-migranter ska ha större rätt till svensk mark än fastighetsägarna i Sverige, och det verkar som Folkpartiet med ovanstående självklarheter desperat försökt hitta något att skriva som skulle skilja dem åt i alla fall lite från vänsterextremisterna.

Respekt, värdighet, integritet, egendom

Men det måste göras med respekt för den enskildes värdighet, integritet och egendom.

Red’s kom:
Avhysningar av respektlösa och lagbrytandes romer måste göras resolut med respekt för fastighetsägarens egendom, värdighet och integritet.

Utsatthet, rasism, hat, uppvigling, rättssamhället, ta attacker på allvar

De fattiga EU-medborgarna befinner sig i ett utsatt läge och rasistiska nätforum sprider hat och uppviglar till attacker. Rättssamhället måste ta attacker och hot på största allvar.

Red’s kom:
Jag har under min livstid bara sett en skrivelse med fler floskler än denna insändare från Folkpartiet;
Rekord i floskler om EU-migranter i ledare!

Inga snabba/enkla lösningar, långsiktighet, tålamod, hjärta och hjärna… igen

Det finns inga snabba och enkla lösningar. Det behövs långsiktighet och tålamod och det behövs en politik med både hjärta och hjärna.

Red’s kom:
Floskler!

Inte något vettigt överhuvudtaget kom fram i denna insändare av Folkpartiet!

Den här typen av inkompetenta politiker kan nog Sverige klara sig förutan!Klicka här för att gå till insändaren i VK, 2015-10-22
Se även bl a;
Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien

Med skattemedel betald semesterresa till Rumänien för Ronnebys politiker och tjänstemän


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *