Finlands nya invandringspolitik, för Sverige att ta efter

Eftersom Finland nu fått en ny regering så har ett nytt regeringsprogram antagits.

I det nya regeringsprogrammet står följande om invandringspolitiken:

Regeringen uppmuntrar till en öppen diskussion om invandringspolitiken, men rasism tillåts inte. Vi främjar en tolerant nationell diskussionskultur som respekterar människovärdet.

En oberoende utredning om invandringens kostnader och effekter ska tas fram, och detta möjliggör en faktabaserad diskussion och en bättre integrationspolitik samt ett bättre beslutsfattande.

Om invandrare från länder utanför EU och EES gäller följande:

Invandringen ska vara balanserad.

Myndighetsprocesserna vid behandlingen av asylansökningar påskyndas, besluten om återsändande fattas utan dröjsmål och missbruk avvärjs.

Medverkan i organisationer som FN eller EU klassificerat som terroristorganisationer ska kriminaliseras.

Personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och personer som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas ur landet snabbare än hittills.

Inställningen till arbetskraftsinvandring är positiv. När det gäller prövningen av behovet av arbetskraft är huvudregeln att nuvarande praxis fortsätter. Behovsprövningen vad gäller arbetskraft från länder utanför EU lindras när detta är motiverat med tanke på sysselsättningen och de offentliga finanserna, så att sysselsättning av specialsakkunniga vid enskilda företag påskyndas, den regionala och branschspecifika tillgången på arbetskraft tryggas och de praktiska processerna underlättas. Kollektivavtalen ska respekteras.

Det tas i bruk terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES, och utexaminerade uppmuntras att stanna kvar i Finland och arbeta t.ex. med stöd av en skatteavdragsrätt. Sysselsättningen av internationella studerande som studerat i Finland främjas och det satsas på kunskaperna i finska.

Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering (2015-05-29).

Här finns det lite att lära för de svenska politikerna, inte minst formuleringen;
Regeringen uppmuntrar till en öppen diskussion om invandringspolitiken, men rasism tillåts inte.”.

Det är väl föga sannolikt att vi får se detta i en regeringsförklaring i Sverige. Här tillåter varken politiker eller media ”avvikande” åsikter (dvs majoritetens åsikt), och epiteten haglar över de få som vågar höja sin röst för en begränsning av invandringen. Dessa modiga personer ska till varje pris tryckas ner, inte med fakta eller sakliga agrument, utan med okvädningsord, personangrepp och ibland t o m hot.

Några få procent av Sveriges befolkning håller medborgarna i ett järngrepp.

Se även bl a;
80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

2 reaktioner till “Finlands nya invandringspolitik, för Sverige att ta efter”

 1. SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK.

  Sveriges invandringspolitik har under lång tid kännetecknats av ansvar, kompetens och vidsynthet.

  Därför är det med viss förundran jag ser hur våra nutida politiker slagit in på självförhärligandets och inkompetensens väg – narcissismen har blivit den farsot som är på väg att rasera Sverige. Se min hemsida:
  http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/så förstöres ett land.

  Ett hopp för framtiden består i KD:s ansvarsfulla utträde ur decemberöverenskommelsen. DÖ var inget annat än maktfullkomlighetens moraliska övergrepp mot en stor grupp av svenskar – ett klart brott mot vår demokratis anda.

  Sveriges framtid är ljus men först måste den moraliska resningen visad av KD och SD – och som alltmer stakar ut framtidens väg in i ett förenat Europa – omfattas av en majoritet svenskar.

  http://www.stureerikssonshemsida.n.n/Sveriges invandringspolitik/en kritisk granskning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *