Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Feministiskt initiativ kommenterar Martin Valfridssons slutredovisning om utsatta EU-medborgare

Idag överlämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Uppdraget handlade om hur det svenska samhället ska hantera EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige på flykt undan fattigdom, diskriminering och antiziganism i sina hemländer.

Red’s kom:
Som alltid kan Fi inte skriva en text utan att få in ord som ”diskriminering” och ”antiziganism” samtidigt som de exkluderar alla relevanta fakta.

I rapporten framkommer att Martin Valfridsson rekommenderar Sveriges kommuner att inte erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång. Kommunerna ska inte heller erbjuda legala boendealternativ och dessutom uppmanar Valfridsson allmänheten att inte skänka pengar för att på så sätt stävja tiggeri.

– Martin Valfridsson och Åsa Regnér säger att lagen ska gälla lika för alla. Men faktum kvarstår, vi har människor som riskerar att svälta och frysa ihjäl i Sverige för att de förvägras hjälp. Med Valfridssons slutsatser kan vi räkna med att kommer fortsätta vara så, säger Anna Rantala Bonnier (Fi), gruppledare socialnämnden.

Red’s kom:
Det är ett faktum som endast existerar i vänsterextremisters fantasi.
Ingen EU-migrant har frusit eller svultit ihjäl, med eller utan stöd av Sverige.

Ingen EU-migrant har förvägrats hjälp om sådan behövts.

Om någon tvingar EU-migranter att åka till Sverige så kommer detta att upphöra när det inte längre lönar sig.

Fi Stockholm lämnar förhandlingar om EU-migranter pga att EU-migranters barn inte erbjuds gratis skola i Sverige

Feministiskt initiativ meddelade förra veckan att partiet lämnar förhandlingarna om Stockholms stads långsiktiga program för utsatta EU-medborgare. Majoriteten kunde inte enas kring Feministiskt initiativs mest centrala krav på skolgång och alternativa boendeplatser. När det stod klart att majoriteten också skulle invänta nationella samordnaren och bjuda in oppositionen valde partiet därför att lämna förhandlingarna.

Red’s kom:
Ingen förlust för någon att Fi kastar in handduken.

Feministiskt initiativ saknar förtroende för Martin Valfridsson

– Feministiskt initiativ har inget förtroende för Valfridsson, fortsätter Anna Rantala Bonnier (Fi).

Red’s kom:
Jag tror inte Martin Valfridsson gråter sig till sömns pga detta.
Om Fi saknar förtroende för Valfridsson så måste han i alla fall ha gjort något rätt.

– Han har tidigare valt att kritisera kommuner som tagit ansvar för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Tvärtom så har Martin Valfridsson kritiserat kommuner som brutit mot lagen och lagt skattemedel på boende och annat som inte tillfört något för någon.

Till dags dato finns det inte en enda kommun i Sverige som förbättrat levnadsvillkoren för EU-migranter. Det finns bara 33 av 290 kommuner som slängt skattemedel i sjön genom att försörja EU-migranter.
Se: Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

Fi förstår inte ens vad Martin Valfridsson sagt

– Nu framgår det med all önskvärd tydlighet varför vi inte delar Valfridssons lagtolkningar, när han bland annat hävdar att barn till utsatta EU-medborgare inte skulle ha några rättigheter i Sverige.

Red’s kom:
Det har han aldrig hävdat. Däremot är det ett faktum att EU-migranter och deras barn inte har fler rättigheter än andra utländska medborgare. Okunnigheten inom Feministiskt initiativ är skrämmande.


Anna Rantala Bonnier, gruppledare (Fi) socialnämnden i Stockholm, utvecklar i Dagens samhälle:

Alla förslag sänder en tydlig signal om att romer inte är välkomna i Sverige.

Red’s kom:
Förslagen sänder en signal – om än alltför svag – om att oavsett vem du är så är du inte välkommen till Sverige för att bryta mot lagar.

Barns rätt till utbildning slås fast i barnkonventionen.

Red’s kom:
Det står inte i barnkonventionen att Sverige ansvarar för skolgång för all världens barn. Inte ens för EU-migranters barn.

Om EU-migranters barn undanhålls skola i hemlandet ökar deras chanser till skola i hemlandet?

Flera kommuner har vittnat om att de romska barn som går i skola ökar sina chanser till utbildning i hemlandet.

Red’s kom:
Det finns inget som tyder på detta. Däremot finns det konkreta bevis för motsatsen.

Trots bättre vetande väljer Valfridsson att rekommendera kommunala skolor att inte ta emot romska barn och påstår att skolgång i Sverige skulle vara skadligt för dessa barn.

Red’s kom:
Nej, för den läskunnige framgår det med all önskvärd tydlighet att Martin Valfridsson rekommenderat skolor att inte ta emot andra länders barn som saknar rätt till skolgång i Sverige. Vare sig de är romer eller kineser eller något annat.

Sedan är det ett faktum att det skulle ha en negativ effekt för dessa barn, förutom det faktum att det skulle ha en klar negativ effekt för Sverige och de barn som har rätt till skolgång, vilket man inte bara kan bortse från.

Men barn till föräldrar som är här för att arbeta tillfälligt, så som forskare och ingenjörer, har rätt att gå i skolan här. Ingen ifrågasätter om det skulle vara skadligt för dessa barn. Menar Valfridsson att gå i skolan i Sverige är extra skadligt för just fattiga romska barn?

Red’s kom:
Omständigheterna skiljer sig åt markant (förutom att de barn som erbjuds skola uppfyller rätten för skolgång). Bl a så har har dessa forskares och ingenjörer förutsättningar att kunna försörja och ta hand om sina barn. De bor inte i tält/kåkstäder. De skaffar inte barn på löpande band som de inte kan försörja. De är starkt begränsade i antal och är därför hanterbara för samhället. De har i regel ett gemensamt språk (engelska). De har en kultur som gör att de fungerar i det svenska samhället. Etc, etc.

Kommunalt finansierat boende konkurrerar med privata näringsidkare

Valfridsson avråder kommuner att erbjuda alternativa boendelösningar till utsatta EU-medborgare. Valfridsson har tydliggjort att kommunala boendelösningar konkurrerar med privata näringsidkare. Det är därmed näringslivets intresse som ska skyddas – inte samhällets mest sårbara.

Red’s kom:
Det är svensk lag som ska skyddas och tillika svenska medborgare. Hemlandet har ansvaret för andra länders medborgare.

EU-migranter vill ha boende till självkostnadspris

Feministiskt initiativ har besökt lägren och talat med dem som berörs. Lösningen de själva förordar för att slippa mordbränder, upprepade avhysningar och känslan av att ständigt vara jagade, är legala boendeplatser till självkostnadspris.

Red’s kom:
Det finns inte en enda EU-migrant i Sverige som är beredd att betala självkostnadspris för boende i Sverige.

Det är många svenskar som inte har råd med detta, vad är det som gör att Fi tror att romer är rikare än många svenskar?

Boende till självkostnadspris inte omöjligt?

Detta hade inte varit omöjligt för svenska kommuner.

Red’s kom:
Det som gör det omöjligt är att EU-migranterna inte är beredda att betala för boende till självkostnadspris (inte ens i de fall de har de ekonomiska förutsättningarna för detta).

Tvärtom skulle långsiktiga boendealternativ kosta mindre än alla dyra vräkningar med polis och kronofogde.

Red’s kom:
Ett ständigt återkommande vänsterextremist-argument: Att det kostar samhället stora pengar att upprätthålla lagen avseende EU-migranter skulle motivera att EU-migranter försörjs av skattebetalarna. Det är den allvarligt felande logik som kännetecknar vänsterextremister.

För att inte tala om hur mycket mindre psykisk och ekonomisk påfrestning det skulle innebära för de som får sina boendeplatser och tillhörigheter förstörda.

Red’s kom:
I det fall detta händer (vilket är alltför sällan) så är det är ett val de gjort och det finns inget fungerande alternativ.

Fi tror att om EU-migranter måste följa svensk lag leder det till fler hatbrott

Feministiskt initiativ är djupt oroade över slutsatserna i rapporten. Vi befarar att vi i framtiden kommer att behöva bevittna allt fler hatbrott och angrepp mot romer.

Var finns antiziganism i Sverige idag?

Sverige har en lång tradition av antiziganism.

Red’s kom:
Nämn ett exempel på antiziganism i Sverige idag!

Syftar samordnarens rapport till att avskräcka EU-migranter att komma till Sverige?

Det Valfridsson överlämnade i dag är inte ett juridiskt dokument, utan ett politiskt. En ideologiskt driven slutrapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att Valfridsson vill avskräcka romer från att söka sig till Sverige.

Har romer inga rättigheter i Sverige?

När rapporten presenterades avslutade Åsa Regnér pressträffen med att säga vi alla är ”lika” inför lagen. Samtidigt har hon fått en rapport som fastslår att utsatta EU-medborgare inte har några rättigheter.

Red’s kom:
Rapporten fastslår att EU-migranter inte står över lagen… om nu någon inte visste det innan.

Varför fryser EU-migranter på Stockholms gator

Och i vilken verklighet lever vår barn-, äldre- och jämställdhetsminister, då? Om vi är lika inför lagen, varför är det då så många romer som fryser på Stockholms gator?

Red’s kom:
För att det valt att dra nytta av EU:s fria rörlighet och tillåts göra egna val, hur dumma de än må vara.

Not.
Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till Fi:s pressmeddelande, 2016-02-01

Folkbladet 2016-02-08:
Lykke Brodin och Jonas Halléhn (Feministiskt initiativ, Umeå) kritiserar S+MP-regeringens åsikter om EU-migranter genom att i princip rakt av kopiera vad som står i Fi:s pressrelease och sätta sina namn under. Där det skiljer sig åt med något ord återges det nedan:

Uppdraget handlade om hur det svenska samhället ska hantera EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige på flykt undan fattigdom, diskriminering och antiziganism i sina hemländer.

Se även:
Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…;
Uppdraget handlade om hur det svenska samhället ska bemöta de utsatta EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige på flykt från den djupa fattigdom, diskriminering och antiziganism som de är utsatta för i sina hemländer.

Valfridsson rekommenderar Sveriges kommuner att inte erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång, att kommunerna inte ska erbjuda legala boendelösningar och slutligen uppmanar Valfridsson allmänheten att inte skänka pengar till människor som tigger då de saknar alternativ till försörjning.
Pressrelease:
I rapporten framkommer att Martin Valfridsson rekommenderar Sveriges kommuner att inte erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång. Kommunerna ska inte heller erbjuda legala boendealternativ och dessutom uppmanar Valfridsson allmänheten att inte skänka pengar för att på så sätt stävja tiggeri.

Flera kommuner har vittnat om att de romska barn som går i skola i kommuner ökar sina chanser till utbildning i hemlandet.
Pressrelease:
Flera kommuner har vittnat om att de romska barn som går i skola ökar sina chanser till utbildning i hemlandet.

Valfridsson avråder också kommuner att erbjuda alternativa boendelösningar till utsatta EU-medborgare.
Som den moderat han är har Valfridsson tydliggjort att kommunala boendelösningar konkurrerar med privata näringsidkare.
Pressrelease:
Valfridsson avråder kommuner att erbjuda alternativa boendelösningar till utsatta EU-medborgare.
Valfridsson har tydliggjort att kommunala boendelösningar konkurrerar med privata näringsidkare.

Feministiskt initiativ har besökt lägren. Lösningen vi förordar för att utsatta EU-medborgare ska slippa upprepade avhysningar och känslan av att ständigt vara jagade, är legala boendeplatser till självkostnadspris.
Pressrelease:
Feministiskt initiativ har besökt lägren och talat med dem som berörs. Lösningen de själva förordar för att slippa mordbränder, upprepade avhysningar och känslan av att ständigt vara jagade, är legala boendeplatser till självkostnadspris.

Detta hade inte varit omöjligt för svenska kommuner att genomföra, tvärtom skulle långsiktiga boendealternativ kosta mindre än alla dyra vräkningar med polis och kronofogden.
Pressrelease:
Detta hade inte varit omöjligt för svenska kommuner. Tvärtom skulle långsiktiga boendealternativ kosta mindre än alla dyra vräkningar med polis och kronofogde.

Det Valfridsson överlämnade i dag är inte ett juridiskt dokument, utan ett politiskt. En högt ideologiskt driven slutrapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att Valfridsson vill avskräcka romer från att söka sig till Sverige.
Pressrelease:
Det Valfridsson överlämnade i dag är inte ett juridiskt dokument, utan ett politiskt. En ideologiskt driven slutrapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att Valfridsson vill avskräcka romer från att söka sig till Sverige.

När rapporten presenterades avslutade Åsa Regnér pressträffen med att säga vi alla är ”lika” inför lagen. Samtidigt håller hon en rapport som fastslår att utsatta EU-medborgare inte har några rättigheter.
I vilken verklighet lever våra barn då, Åsa Regner? Om vi är lika inför lagen, varför är det då så många romer som fryser på Umeås gator?
Pressrelease:
När rapporten presenterades avslutade Åsa Regnér pressträffen med att säga vi alla är ”lika” inför lagen. Samtidigt har hon fått en rapport som fastslår att utsatta EU-medborgare inte har några rättigheter.
Och i vilken verklighet lever vår barn-, äldre- och jämställdhetsminister, då? Om vi är lika inför lagen, varför är det då så många romer som fryser på Stockholms gator?


Se även bl a;
Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Flummiga Fi uppmanar alla att värna om EU-migranter och ge dem boende i Sverige

EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare


I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet


Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Fi kritiserar M för brott mot mänskliga/EU-migranters rättigheter på Gotland

Gotland solidaritet får integrationspris för EU-migranter som inte integrerats

Elin Bååth (Fi) hävdar att EU-migranter fryser och svälter ihjäl om de inte får bo gratis


Fi’s motion om att Malmö ska försörja alla EU-migranter debatteras i fullmäktige


Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas – antiziganism

Soraya Post – som inte verkar i Sveriges intresse – hävdar att Sverige är sämst i EU

Soraya Post kritiserar polisens register över EU-migranter


Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Feministiskt initiativ, täckmantel för att driva en radikal vänsterpolitik

Manshatare i Fi kräver att män ska prata mindre


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *