Facebook stöttar vänstern – Harmlösa kommentarer på Grand Hotel raderas

Facebook tar nu bort inlägg (från de 29 000 inlägg som skrevs på Grand Hôtels recensionssida) som de anser något sätt strider mot deras policy, vilket tydligen är väldigt godtyckligt (och som inte verkar görs av personer med kompetens att göra de rätta bedömningarna).

Kan du se på vilket sätt nedanstående inlägg av en användare på Facebook inte skulle kunna tillåtas?
Raderat inlägg på Facebook

Här följer ännu ett inlägg som Facebook av okänd anledning (motivering saknas) inte tillåter och som därför tagits bort.
Raderat inlägg av Facebook

Är det någon som kan se hur den som skrivit ovanstående inlägg brutit mot Facebooks ”gemenskapsregler” som listas längre ner på denna sida?

Är ovanstående inlägg inte istället i praktiken mest en upprepning av Facebooks regelverk?

Facebook spärrade dessutom vissa användare helt från att skriva inlägg och vägrar svara på frågan om skälet till detta.

Ovanstående inlägg ska ses i perspektivet hur vänsterextremisternas inlägg formulerats. T ex som följer;
Dimitri Jemina Blomérus
Stans största knark kvart.. O nu även tar emot rasister och nasister.

Sebastian Frenzel Gabrielsson
knarkarkvart mitt i Stockholm! Säljer Mein-Kamp böcker på natten

Josh Monypenny
Fuck fascists and fuck your hotel. Fuck SD and anyone who tolerates their racist ideology. Stop supporting hate

Fredrik Sirberg
Att inte ta ställning mot rasistiska och främlingsfientliga organisationer får konsekvenser!

Göran Ording
Platsen för Europas inhemska terrorister, ryska spioner och landsförrädare.

Erik Melin
Recenserar igen för det var så jävla uselt att ni lät rassar hålla i en rassegala hos er!

Göran Ronsten
SD borde ha fått hyra ett hus i skogen, inte GH.

Mats Fladder Jansson
Osmakligt deluxe med brunfest. Tänk lite längre nästa gång

Tobias Strollo
Ruggigt att Grand ger utrymme för extremism, rasism och legitimerar hat.

Ovanstående exempel är bland de mest rumsrena (de värsta listas inte här eftersom det inte är så lämpligt att sprida hat). Men fler exempel på vänsterextremisternas motiveringar kommer senare.

På Twitter, där yttrandefriheten tycks vara större än på Facebook, skriver Alexandra Pascalidou:
Tänk att tvingas välkomna, servera, städa efter rasister, sexister, antisemiter, islamofober, homofober som hatar & hotar dig.


GRAND HOTELS ÄNDRADE STÅNDPUNKT ÄR INTE ACCEPTABEL
Att Grand Hôtel nu gjort en pudel och säger att det var ett misstag att låta Sverigedemokraterna hyra en lokal på hotellet är skamligt. Det handlar ju inte om vad man tycker om Sverigedemokraterna eller övriga gäster. Det är istället en demokratifråga där det knappast kan anses rimligt att exkludera Sveriges 3:e största parti från att göra vad alla andra tillåts göra! På motsvarande sätt skulle det vara orimligt att exkludera kommunister från att hyra en lokal. Det t o m strider mot lagen att särbehandla människor på detta sätt. I Sverige har vi åsiktsfrihet.

Hur ska det sluta om vänsterextremisterna får som de vill, där medborgare straffas och exkluderas enbart för att de har en åsikt som inte stämmer överens med vad vänsterextremisterna tycker?


DI skriver:
Hon tycker att hotellet, trots allt, borde ha gått emot sina rutiner och brutit kontraktet.
”Vi förstod att det skulle skapa oro bland gäster och kanske bland personal och samarbetspartners. Vi tycker inte att värdarnas [läs: SD] värdegrund är densamma som Grands. Vi försöker vara en neutral mötesplats och vi frågar inte våra gäster om deras politiska åsikter och det kommer vi fortsatt inte göra”, säger Pia Djupmark. Och tillägger ”Den här bokningen skulle aldrig ha gått igenom.”

DELTAGARNAS VÄRDEGRUND INTE SAMMA SOM HOTELLETS?
Pia Djupmark har läst för många av vänsterextremisternas kommentarer och låtit sig påverkas av dem! Vilken värdegrund olika personer har är en fråga om tycke och smak. Är det vänstern som ska bestämma vilken värdegrund som är rätt och vem som har vilken värdegrund?

Ordet ”värdegrund” används som ett sorteringsbegrepp där de som anses inte vara politisk korrekta ska kunna sorteras in i ett visst fack, utan att någon saklig motivering ges. Vilken värdegrund Grand Hôtel har/får lär vi aldrig få veta, lika lite som vilka de definierar som rasister/fascister/nazister.

MOTSÄGELSEFULLT
Pia Djupmark säger emot sig själv. Hon säger att om hon känt till de politiska åsikterna hos kunden skulle de brutit kontraktet samtidigt som hon hävdar att de inte kommer att fråga vilka politiska åsikter gästerna har. Så bara om de kontrollerar de politiska åsikterna hos sina gäster på annat sätt kommer de som inte ”passar in” att exkluderas.

Samtiden gjorde en intervju med Pia Djupmark med bl a följande frågor och svar:
Vem exakt vänder ni er emot när ni pratar om värdegrunden?
– Vi delar inte värderingarna med IDDE.

Vilka värderingar är det?
Vi på Grand jobbar med mångkultur med både personal och bland gäster, vi skiljer inte på folk. De vill skilja på folk, här vill vi inte det.

Kan man säga att det finns en motsättning i att ni är för mångkultur och de är mot mångkultur?
– Ja, lite så. Vi gör ingen skillnad på folk.

Men ni gör skillnad på folk nu?
– Ja, men vi tycker inte det. IDDE vill skilja på folk, vi vill inte skilja på folk.

När frågan kommer upp om varför det inte är några problem att hysa representanter för Saudiarabien svarar Pia Djupmark lika undvikande;
– Vi pratar aldrig om gäster, jag kan inte uttala mig om någon gäst överhuvudtaget.

Men det är precis det ni gör nu?
– Vi har gjort ett undantag, vi pratar aldrig om våra gäster.

När Pia Djupmark får frågan om en bokning kan avslås om de som bokar inte delar hotellets ospecificerade värdegrund, svarar hon;
– Man tittar på ett praktiskt ställningstagande och även ur ett värdegrundsperspektiv.


VISA DITT MISSNÖJE
Gå gärna till Grand Hôtels Facebooksida och ge din åsikt (eftersom det är risk att dina synpunkter raderas kan du – om ditt inlägg är rumsrent – backupa dina åsikter genom att även lägga in det här):

Det är nu 2285 vänsterextremister som gett sitt stöd till hotellet för att de gått vänsterextremisterna till mötes. Ännu så länge är det bara 1208 personer som valt alternativet ”Arg”.

BOJKOTT AV GRAND HOTEL
Det är av kritisk betydelse för demokratin i Sverige att alla visar sitt missnöje med Grand Hôtel och att bojkott sker av hotellet (och Henrik Schyffert som drog igång kampanjen mot hotellet) till dess att hotellet gör en ny pudel och bestämt klargör att fortsättningsvis kommer inte politiska åsikter hos gästerna vara avgörande för om hotellet tar emot dessa gäster eller ej.

ÄR DET VÄNSTEREXTREMISTERNA SOM STYR SVERIGE?
Om Grand Hôtel kan tillåta firande av Saudiarabiens nationaldag – en av världens värsta förtryckarregimer – på hotellet och låta diktatorer bo där så skulle det väl vara märkligt om man anser att Sverigedemokraterna inte skulle få göra detta, oavsett vilken åsikt man har om partiet. Hotell eller andra kommersiella verksamheter som tar politisk ställning till sina gäster hör inte hemma i en demokrati!

Som Hanif Bali skrev; ”Kommer ni ihåg när folk rasade när Saudiarabien bokade Grand Hôtel? Inte jag heller”.

En av anledningarna till att hotellet tvärvände i sina åsikter var förmodligen att ”Metro Mode” och ”Child 10 Award and Summit” avbokade i syfte att skrämma hotellet, men det är inte osannolikt att hotellets vändning till att ta politisk ställning till sina kunder kommer att få betydligt fler att avboka och på betydligt längre sikt.


I Facebooks ”gemenskapsregler” står följande:

Vår målsättning är att alla ska kunna dela sitt liv med andra och därigenom främja en mer öppen och samverkande värld. Varje dag väljer människor Facebook för att dela sina berättelser, se världen genom andras ögon och få kontakt med vänner och personer med liknande intressen. Konversationerna på Facebook speglar mångfalden i en community med över en miljard användare.

Vi vill att användarna ska känna sig säkra när de använder Facebook. Det är därför vi har skapat våra communityregler som beskrivs här nedanför. Dessa regler förklarar vad som är tillåtet på Facebook och vilken typ av innehåll som kan anmälas till oss och tas bort. På grund av mångfalden i vår globala community är det viktigt att tänka på att det som du upplever som stötande eller otrevligt inte nödvändigtvis bryter mot våra communityregler.

Vi tar bort innehåll, inaktiverar konton och vidtar rättsliga åtgärder när vi anser att det finns en allvarlig risk för fysisk skada eller ett direkt hot mot allmänheten.

2.
Direkta hot: Så här hjälper vi personer som känner sig hotade av andra på Facebook.

Vi går noggrant igenom anmälningar om hotfullt språk för att identifiera allvarliga hot mot allmänheten och privatpersoner. Vi tar bort trovärdiga hot om att fysiskt skada en individ. Vi tar även bort riktade hot om stöld, skadegörelse eller annan ekonomisk skada.

Vi kan komma att ta ställning till saker som var någon befinner sig eller hur många som har sett hotet när vi bedömer om det är ett sannolikt hot. Vi bedömer hot som sannolika när de riktas mot personer i våldsamma och oroliga områden.

4.
Farliga organisationer: Vilka typer av organisationer som är förbjudna på Facebook.

Vi tillåter inte att organisationer som sysslar med följande finns på Facebook:
Terrorism, eller Organiserad kriminalitet.

Vi tar även bort innehåll som uttalar stöd för grupper som är inblandade i de våldsamma eller kriminella handlingar som beskrivs ovan. Det är inte tillåtet att hylla ledarna för sådana organisationer eller att ha överseende med deras våldsdåd.

Vi välkomnar en bred diskussion och socialt engagemang kring dessa frågor, men vill samtidigt att man visar förståelse gentemot dem som fallit offer för våld och diskriminering.

5.
Mobbning och trakasserier: Så här hanterar vi mobbning och trakasserier.

Vi tolererar inte mobbning eller trakasserier. Du får tala öppet om olika ämnen och offentliga personer, men vi tar bort innehåll som verkar vara avsiktligen riktat mot privatpersoner i syfte att nedvärdera eller kränka dem. Detta innehåll omfattar, men är inte begränsat till:
• Sidor som pekar ut och kränker privatpersoner,
• Bilder som har ändrats för att kränka privatpersoner,
• Foton eller filmklipp på fysisk mobbning som publiceras för att kränka offret;
• Personlig information som delas för att utöva utpressning eller trakassera samt
• Att upprepade gånger skicka oönskade vänförfrågningar eller meddelanden till någon.

Vi definierar privatpersoner som personer som inte har fått uppmärksamhet i nyheterna eller hos allmänheten till följd av sina handlingar eller sitt yrke.

6.
Angrepp på offentliga personer: Så här skyddas offentliga personer på Facebook.

Vi tillåter öppna och kritiska diskussioner om personer som förekommer bland nyheterna eller som har en stor publik tack vare sitt yrke eller olika aktiviteter. Vi tar bort sannolika hot mot offentliga personer samt hatiskt innehåll riktat direkt till dem – precis som vi gör för privatpersoner.

Mobbning och trakasserier: Så här hanterar vi mobbning och trakasserier.

Vi tolererar inte mobbning eller trakasserier. Du får tala öppet om olika ämnen och offentliga personer, men vi tar bort innehåll som verkar vara avsiktligen riktat mot privatpersoner i syfte att nedvärdera eller kränka dem. Detta innehåll omfattar, men är inte begränsat till:
• Sidor som pekar ut och kränker privatpersoner,
• Bilder som har ändrats för att kränka privatpersoner,
• Foton eller filmklipp på fysisk mobbning som publiceras för att kränka offret;
• Personlig information som delas för att utöva utpressning eller trakassera samt
• Att upprepade gånger skicka oönskade vänförfrågningar eller meddelanden till någon.

Vi definierar privatpersoner som personer som inte har fått uppmärksamhet i nyheterna eller hos allmänheten till följd av sina handlingar eller sitt yrke.

7.
Kriminella handlingar: Så här hanterar vi anmälningar om kriminella handlingar på Facebook.

Det är förbjudet att använda Facebook för att underlätta eller organisera kriminella handlingar som orsakar fysisk skada på personer, företag eller djur, eller ekonomisk skada för personer eller företag. Vi vidtar rättsliga åtgärder när vi anser att det finns en allvarlig risk för fysisk skada eller ett direkt hot mot allmänheten.

Det är också förbjudet att hylla brott som du har begått. Vi tillåter däremot att användare debatterar eller förespråkar legalisering av kriminella handlingar samt nämner dem på ett humoristiskt eller ironiskt sätt.


Uppmuntra till att visa respekt

Människor använder Facebook för att dela sina erfarenheter och skapa intresse för frågor som är viktiga för dem. Det betyder att du kan stöta på åsikter som inte överensstämmer med dina egna, något som vi tror kan leda till viktiga diskussioner om svåra ämnen. För att bidra till att skapa balans mellan behoven, säkerheten och intressena i en global community måste vi däremot ta bort vissa typer av känsligt innehåll, eller begränsa vilka som ser det.

3.
Hatiskt innehåll
Facebook tar bort hatiskt innehåll, vilket inkluderar innehåll som direkt angriper någon baserat på:
• Ras,
• Etnicitet,
• Nationell härkomst,
• Religiös åskådning,
• Sexuell läggning,
• Kön eller könsidentitet, eller
• Allvarliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Organisationer och personer som sprider hatiska uttalanden om dessa skyddade grupper får inte närvara på Facebook. Som för alla våra riktlinjer är vi beroende av att andra användare anmäler sådant innehåll till oss.

Man får använda Facebook för att utmana åsikter, traditioner och tillvägagångssätt. Sådana diskussioner kan skapa debatt och större förståelse. Ibland delar användare inlägg med någon annans hatiska innehåll i syfte att skapa medvetenhet eller uppmärksamma andra på det hatiska innehållet. I de fallen förväntar vi oss att användaren tydligt visar sitt syfte eftersom det hjälper oss att förstå varför innehållet har delats.

Vi tillåter humor, satir eller sociala kommentarer relaterade till de här ämnena, och vi tror att när människor använder sin verkliga identitet tar de större ansvar när de delar den här typen av kommentarer. Av den anledningen vill vi att sidägare associerar sitt namn och sin Facebook-profil med innehåll som kan upplevas som okänsligt, även om det här innehållet inte bryter mot våra riktlinjer. Som alltid uppmanar vi våra användare att tänka på sin målgrupp när de delar den här typen av innehåll.

Du kan bidra till att skapa en säkrare och mer respektfull miljö genom att komma med motargument i form av korrekt information och alternativa synvinklar.

4.
Våld och våldsskildringar
Facebook har länge varit en plats där man kan dela med sig av sina erfarenheter och väcka uppmärksamhet kring viktiga frågor. Ibland händer det att dessa erfarenheter och frågor innefattar våldsskildringar som är av intresse för allmänheten, exempelvis brott mot mänskliga rättigheter eller terrordåd. Ofta delar man den här typen av innehåll i syfte att ta avstånd från eller skapa opinion mot sådana handlingar. Vi tar bort våldsskildringar när de delas för nöjes skull eller för att hylla eller glorifiera våld.

När användare delar något på Facebook förväntar vi oss att de delar det på ett ansvarsfullt sätt, vilket även innefattar att de noga väljer vilka som kommer att kunna se innehållet. Vi ber även användarna om att varna målgruppen för det de kommer att få se om det innehåller våldsskildringar.

Hatiskt innehåll
Facebook tar bort hatiskt innehåll, vilket inkluderar innehåll som direkt angriper någon baserat på:
• Ras,
• Etnicitet,
• Nationell härkomst,
• Religiös åskådning,
• Sexuell läggning,
• Kön eller könsidentitet, eller
• Allvarliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Organisationer och personer som sprider hatiska uttalanden om dessa skyddade grupper får inte närvara på Facebook. Som för alla våra riktlinjer är vi beroende av att andra användare anmäler sådant innehåll till oss.

Man får använda Facebook för att utmana åsikter, traditioner och tillvägagångssätt. Sådana diskussioner kan skapa debatt och större förståelse. Ibland delar användare inlägg med någon annans hatiska innehåll i syfte att skapa medvetenhet eller uppmärksamma andra på det hatiska innehållet. I de fallen förväntar vi oss att användaren tydligt visar sitt syfte eftersom det hjälper oss att förstå varför innehållet har delats.

Vi tillåter humor, satir eller sociala kommentarer relaterade till de här ämnena, och vi tror att när människor använder sin verkliga identitet tar de större ansvar när de delar den här typen av kommentarer. Av den anledningen vill vi att sidägare associerar sitt namn och sin Facebook-profil med innehåll som kan upplevas som okänsligt, även om det här innehållet inte bryter mot våra riktlinjer. Som alltid uppmanar vi våra användare att tänka på sin målgrupp när de delar den här typen av innehåll.

Du kan bidra till att skapa en säkrare och mer respektfull miljö genom att komma med motargument i form av korrekt information och alternativa synvinklar.


Se även bl a;
Vänsterns attack mot demokratin – Grand Hôtel Stockholm

Grand Hôtel viker sig för vänstern – Ändra ditt betyg till 1


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *