EU vill straffa USA & Kanada pga visumtvång för rumäner och bulgarer

EU överväger att begränsa visumfriheten för USA och Kanada pga att dessa länder kräver visum av medborgare i Rumänien och Bulgarien. Detta alltså istället för den mer naturliga åtgärden att EU inför visumtvång för rumäner och bulgarer (och inte accepterar visumfrihet för Turkiets medborgare).

EU har regler som säger att ett land måste ge EU-medborgare visumfrihet om EU gett det landets medborgare rätt att åka in i EU utan visum. Det har dock varken Kanade eller USA gjort efter att en tidsfrist på två år är på väg att löpa ut.

– Det finns en rättslig tidsfrist. Det är av denna anledning som ordförande Juncker har satt det på kollegiets agenda 12 april eftersom detta är en fråga som kräver en politisk diskussion, säger EU-kommissionens talesperson Mina Andreeva på fredagen.

Red’s kom:
Dagens resultat, 12/4, blev att senast den 12 juli vill EU-kommissionen ha besked om parlamentets och medlemsstaternas inställning. Vad kommer Sveriges inställning att vara?

I nuläget kräver Kanada visum från medborgare från Bulgarien och Rumänien. För resor till USA måste dessutom kroater, cyprioter och polacker ansöka om visum.

Kommissionen måste enligt Andreeva lägga fram en så kallad delegerad akt där amerikaners och kanadensares rätt att resa till EU utan visum läggs på is under ett år. En sådan delegerad akt börjar automatiskt gälla om inte EU-parlamentet eller medlemsländerna har några invändningar inom fyra månader efter att den antagits av kommissionen.

Red’s kom:
Om den okunniga EU-kommisionen inför visumtvång för medborgare i USA och Kanada leder det till det omvända. Dvs alla EU-medborgare tvingas ansöka om visum för att åka till USA och Kanada. Med alla de svåra ekonomiska konsekvenser det får för alla.

The Globe i Kanada skriver:
Kanada anser inte att Rumänien och Bulgarien uppfyller regeringens krav på visumfrihet, bl a gällande migrationsfrågor, resedokument, allmänhetens säkerhet, gränsskydd och mänskliga rättigheter.

Red’s kom:
Vem kan förneka dessa synpunkter?
Istället för att EU gör något konstruktivt åt alla de problem som förekommer i Rumänien och Bulgarien – och ställer tydliga krav på länderna – så vill EU angripa de länder som på mycket goda grunder kräver visum för medborgare i de länder som missköter sig och sin säkerhet.

Europas problem med EU-migranter och brottsligheten i Rumänien och Bulgarien är kända även i Kanada och USA, och man kan kanske förstå att länderna inte är särskilt förtjusta över att importera brottslighet och fattigdom.

Rumänien och Bulgarien blev medlemmar i EU utan att uppfylla kraven för medlemskap, och utan ens krav på sig att uppfylla de grundläggande kraven. Det är svårt att se hur det uppenbart icke fungerande EU ska kunna överleva som organisation, men en av förutsättningarna för att överleva är nog att Rumänien och Bulgarien utesluts till dess att även de uppfyller kraven för medlemskapet.

Som allra minst borde EU följa USA:s och Kanadas exempel och införa visumtvång för rumäner och bulgarer.

Ett visumtvång för kanadensiska medborgare riskerar att leda till diplomatiska komplikationer och skickar en dålig signal inför det planerade ekonomi- och handelsavtalet 2017 mellan Kanada och EU, det största frihandelsavtalet i världshistorien.

I Kanada är man inte särskilt orolig över EU-kommissionens hot. De menar att det skulle få svåra konsekvenser för Europa om EU inför visumtvång för amerikanska och kanadensiska medborgare eftersom det bl a skulle minska antalet turister till EU. Kanadensiska medborgare spenderade en miljard kr i bara fem av EU-länderna år 2013.Klicka här för att gå till artikeln i Europaportalen, 2016-04-08
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *