EU-migranters olagliga bosättningar upprör

EU-tiggares illegala campingplatser har blivit ett hett debattämne.

Nu kan kommunen tvingas agera mot de EU-migranter som upprättat dessa boenden.

Precis som under förra året har ett antal tiggare dykt upp i Älmhult och precis som i fjol campar EU-migranterna på ställen som inte är avsedda för detta.

Ett antal personer har reagerat mot att det förekommer illegala campingplatser, inte minst vid Östra Esplanaden. Denna för allmänheten väl synliga placering har retat upp allmänheten

Kommunens kommunikationschef Malin Blom håller som bäst på att undersöka vad som kan göras för att bemöta alla kritiska röster.

Camping tillåten max 24 timmar

– Det som gäller är att man får campa på ett ställe i 24 timmar, och sedan måste man lämna platsen. Om man inte har tillstånd går det att köra bort dem, säger kommunikationschef Malin Blom.

Kommunen villrådig hur EU-tiggares olagliga camping ska hanteras

Malin Blom menar att det trots dessa klara regler är ett svårt dilemma för kommunen. Frågan är hur man ska agera mot den här formen av tillfälligt boende.

Red’s kom:
Kanske som om de inte varit romer? Dvs med böter och avhysning!

Kommunen ser mellan fingrarna om det är romer

Hittills har kommunen bestämt sig för att se mellan fingrarna.

24 timmars camping enligt allemansrätten

Kommunen säger:
”Det är i princip allemansrätten som gäller, det vill säga att man får tälta i 24 timmar. Men då detta rör sig om en utsatt grupp så har vi antagit en mildare syn på deras tältande nu under sommaren”.

Red’s kom:
Det är oacceptabelt att en viss folkgrupp står över lagen i Sverige och får särskilda privilegier.

Förbannad på kommunen

På Facebook ifrågasätter privatpersoner hur det kan komma sig att kommunen tillåter illegala campingplatser, speciellt i närheten av det nya handelsområdet.

En person noterar:
”Så mycket tillstånd man som fastighetsägare och näringsidkare måste ansöka om för att får göra en enda liten småsak. Men de här får fritt härja hur som helst. Inte undra på att man blir förbannad”.

Kan komma ”ytterligare direktiv”?

Malin Blom menar att saken ännu inte är utagerad, utan att det kan komma ytterligare direktiv.

Romerna är ett problem för hela Europa

– Detta är ett problem inte bara för Älmhult utan för hela landet, och även för Europa, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Ja, romerna är ett europeiskt problem, men de lokala politikernas handlingsförlamning och rädsla för att följa sina skyldigheter enligt kommunallagen och likabehandlingsprincipen är ett lokalt problem.

EU-tiggare är ett besvärligt problem

Beror kommunens inställning på att det är besvärligt att ta tag i detta?
– Nej, det tror jag inte, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Oärligt svar. Naturligtvis är EU-tiggare ett besvärligt problem för kommunen och då är det lätt för politiker och kommunens tjänstemän att välja den enklaste lösningen. Dvs att låtsas som det regnar.

Standardursäkt: Flyttar bara någon annanstans

– De måste ta vägen någonstans, säger Malin Blom.

Red’s kom:
De kanske kan ta vägen hem?

– Kör vi bort dem då kanske de bara flyttar någon annanstans i närheten, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Det är kommunernas vanligaste ursäkt till att de inte gör vad de är skyldiga att göra. Men det håller inte. Det finns bara två alternativ, att avhysa EU-migranterna varje gång de bryter mot lagen eller att verka för att de utvisas ur landet eftersom de inte saknar vistelserätt i Sverige om de inte kan (eller vill) betala för sitt boende så som alla andra måste göra.

Ovanstående från:
Illegala campingar upprör

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *