EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare?

Polisen förbereder någon form av aktion mot migrantlägret på Sorgenfri. Och nu tänker man inte låta sig stoppas av att de personer som ska avhysas måste vara namngivna.

Olaga intrång

Situationen på den ödetomt där flera hundra EU-migranter skapat en bosättning polisanmäldes redan i våras av markägaren. Brottsrubriceringen var, och är, olaga intrång.

Polisens sätt att hantera ett olaga intrång är i grunden ganska enkelt, förklarar Lars Förstell vid polisens informationsavdelning. Han jämför det med hur man hanterar en anmälan om en olaglig ockupering av en bostadsfastighet.
Polismyndigheten har ett uppdrag att lösa den här uppgiften på ett lämpligt sätt, som innebär att de lämnar tomten. Vi agerar utifrån den lagstiftning som är tillämplig. Har vi en anmälan om olaga intrång, ja då tar vi reda på om olaga intrång faktiskt föreligger. Och i så fall avbryter vi det.

Red’s kom:
Självklart är hanteringen enkel. Men olaglig ockupation av mark verkar bara avbrytas av Malmöpolisen om det inte handlar om EU-migranter.

Bortförklaring #1: Agerar först nu pga att platsen liknar en bosättning

Att man inte har iscensatt detta avbrytande tidgare, trots att flera månader gått sedan anmälan inkom, förklarar Lars Förstell med att situationen har varit behäftad med vad han kallar ”ett antal juridiska komplikationer”.
– En sådan är att platsen har kommit att likna en bosättning, vilket gör att andra regler för avhysning börjar gälla.

Red’s kom:
Det är bra att polisen äntligen tar tag i dessa problem, men platsen ”började” likna en bosättning redan för över ett år sedan!
Vad är det för andra regler för avhysning som börjat gälla jämfört med tidigare?

Bortförklaring #2: Polis har inte agerat pga att kommunen drivit en separat utredning

– En annan är att kommunen ju har drivit en egen utredning, om den rent sanitära delen av det hela.

Red’s kom:
Idel märkliga bortförklaringar. Extremt långsökt!
Så om kommunen utreder ur ett annat perspektiv, och en annan fråga än polisen, så kan inte polisen agera?
Kommunens utredning om den sanitära delen pågår fortfarande, men nu stoppar detta inte längre polisen från att agera.

Bortförklaring #3: Identifiering är inte aktuell längre trots att absolut inga förutsättningar ändrats

Tidigare har avhysningarna försvårats av att Kronofogden måste ha identitetsuppgifter på dem som ska avvisas från platsen, förklarar Lars Förstell.
– Men nu är det inte aktuellt med den identifieringen längre.

Varför inte det?
– Därför att skälen till avvisningen från platsen har förändrats. Nu handlar det primärt om sanitära omständigheter. Det här området har kommit att bli en hälsorisk, i olika avseenden.

Red’s kom:
Skälen till avvisningen har alls inte förändrats.
Kåkstaden har varit en hälsorisk – för såväl ockupanterna som för allmänheten – t o m långt innan polisanmälan lämnades in. Så denna bortförklaring håller inte. Vi vet alla att det var Uppdrag Gransknings program som fick polisen att agera till slut.

Lokala media har inte satt någon press på politiker och polis. Media har snällt undvikit alla känsliga frågor (precis som för motsvarande situation i Lund).

Kronofogdens interna regelverk har inte förändrats, kräver identifiering

Från Kronofogden betonar man att det inte är deras regelverk som har förändrats. Om de ska ingå i processen krävs fortfarande att den som ska avhysas är identifierad och namngiven.

Red’s kom:
Dock är Kronofogdens krav på identifiering bara ett sätt för att komma undan sin uppgift. Det finns nämligen inte något sådant lagkrav på identifiering.
Se: DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Centrum för sociala rättigheter förstår inte juridiken

Karin Åberg, juriststudent och representant för Centrum för sociala rättigheter som för EU-migranternas juridiska talan, har svårt att förstå polisens resonemang.
– Det centrala är om de här personerna anses ha fått besittning. Då ska en avhysning gå via Kronofogden, och inte via polisen. Det är ingenting som har förändrats. Jag ser inte hur de skulle kunna kringgå det.

Red’s kom:
Det är pinsamt löjligt om att ”de här personerna anses ha fått besittning”. Det är som att säga att ”de här personerna” är romer och har därför rätt att göra som de vill. Det är ett precis lika meningsfullt argument.
Se: Frederick Batzler om besittningsrätt

Man skulle vilja hoppas att dessa juridikstudenter blir förståndigare när de växer upp, men personligen tror jag inte detta. De enda juridiska uppdrag de lär få i framtiden är dylika välgörenhetsuppdrag utan ersättning.

Däremot har dessa vänsterextremister visat hur låg kvalitet det är på rättssäkerheten i Sverige för dem som är laglydiga medan rättssystemet är svagt mot dem som bryter mot lagen. Man kan hoppas att det för något positivt med sig.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-10-02

Se även bl a;
Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad


Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!

Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö


EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *