EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

Under rubriken ”Vi och de rumänska migranterna har gemensamma intressen” skriver gruppen Allt åt alla i Malmö (Karin Auran Frankenstein, Anton Wedding, Måns Lundstedt, Saga Celander, Emma Olsson, Philip Stålhandske) något som troligen ska utmynna i vad Malmöborna och EU-migranterna har gemensamt. Det har vi säkert, men vad Allt åt alla tycker vi har gemensamt är inte något vi har gemensamt;

Vårt motiv är inte filantropi eller behjärtansvärd medmänsklighet. Vi är fast övertygade om att vi och de rumänska migranterna har gemensamma intressen och att våra problem är sammanlänkade.

För att detta ska bli begripligt måste vi lyfta våra ögon från det som finns framför näsan på oss och försöka skapa en helhetsbild av vad som händer i Malmö, Europa och världen. Försök hänga med, det kan bli lite komplicerat.

Red’s kom:
Jag har redan tappat tråden.

Kapitalismen i Europa genomgår nu en av sina mest omfattande, och mest destruktiva, omorganiseringar på uppemot hundra år. Precis som i tidigare liknande faser innebär det att människor inte längre ”behövs” i de situationer de överlevt i. Istället tvingas de söka efter nya möjligheter att klara sig från dag till dag. Det rör sig om utblottade människor som överger krisande ekonomier i Europas och Mellanösterns många rostbälten och söker sig till låglöneyrken i storstädernas servicesektorer; om människor som överger sina hem, när de revolter som de krisande ekonomierna möjliggjort övergår i brutala inbördeskrig, som de i Ukraina och Syrien.

Red’s kom:
För romerna gäller istället att de överger ett område som får det hissnande beloppet av 471 miljarder kr av Sverige och några andra länder för att bygga upp sin ekonomi och förbättra situationen för romerna… dvs om det finns några kvar.

”Explosivt ökande rasism”?

Den grupp av huvudsakligen romska migranter som bor i Malmö kommer från sydöstra Europa och befinner sig på flykt från en explosivt ökande rasism – en rasism som är direkt kopplad till den ekonomiska kris Europa befinner sig i.

Red’s kom:
Det är bara Allt åt alla som kallar den diskriminering som av olika skäl förekommer i Rumänien som ”explosivt ökande rasism”.

Brist på önskvärd arbetskraft

Idag drivs inte de ekonomiska kugghjulen av massarbetsplatser där arbetare av alla härkomster ska massproducera varor. Idag konkurrerar våra städer om kapitalinvesteringar av riskkapitalister.

I praktiken innebär detta att städer endast är intresserade av en typ av människor, en typ av arbetskraft. Den som söks är den ”kreative entreprenören”; en människa vars livsstil ökar stadens ”attraktivitet” inför ytterligare inflyttning och privata investeringar, och vars individuella företagsamhet tillåter en fortsatt nedskalning av välfärdssystem och arbetsrätt. För att locka denna människa byggs skrytbyggen som Malmö Live, samtidigt som stora nedskärningar görs i de stadsdelar där människor faktiskt bor.

På andra sidan står vi, de som inte längre är önskvärda. Vi som inte är attraktiva för riskkapitalister eller innehar väldigt specifika tekniska kunskaper. Vi som tidigare hade platsat på en arbetsmarknad med fokus på massproduktion, vi som tidigare ansågs värda en plats att bo. Vi står nu med skenande hyror eller bostadslöshet, i ett läge där vare sig arbetsmarknaden eller välfärdsstaten kan förse oss med tillräckliga medel.

Andra länders medborgare definieras som ”marginaliserade Malmöbor”

Försöken att avveckla lägret i Sorgenfri är bara ett exempel på hur redan marginaliserade Malmöbor drivs ännu längre bort.

De som bygger och upplåter bostäder ska vi inte gynna

Malmöborna bör alla titta i Malmö stads olika planprogram. Många kommer upptäcka att det område man bor i förväntas bli trevligare, men också dyrare. I ett sådant läge är det politikerna som måste vara tillmötesgående mot befolkningen, inte mot byggherrar och fastighetsägare.

Krav realistiskt att Malmös skattebetalare ska försörja EU-migranter och de ska få gratis bostäder?

När våra rumänska vänner kräver försörjning och bostad bör det inte viftas bort som ett orealistiskt krav.

Red’s kom:
Som situationen ser ut så är det tyvärr ett högst orealistiskt krav. Personligen hade jag önskat att det inte var det, men om man inte gör som Allt åt alla och bortser från alla parametrar av vikt utan istället utgår från hur den bistra verkligheten ser ut så är det ett faktum att ett Malmö på gränsen till konkurs, och där allt pekar på att det bara kommer att bli tuffare, inte klarar av att även försörja Rumäniens fattiga.

Även om Malmö varit en välmående stad så kan man inte bortse från att försörjning av EU-migranter med skattemedel strider mot lagen.

Äpplen och päron

Det bör betraktas som en självklar reaktion på en situation där tillvaron successivt görs omöjlig för en allt större del av befolkningen. Vi kan inte göra annat än instämma i det kravet.

Red’s kom:
Att livet blir tuffare för allt fler svenska medborgare innebär inte att det löses genom att försörja EU-migranter.

I dagens samhälle kan inte alla få allt.Klicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-09-1443 % av 1 174 röster håller med Allt åt alla (470 delningar), vilket vi alla förstår på intet sätt motsvarar verkligheten, där siffran snarare skulle ligga på runt 3%.

Se även bl a;
EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Respons på Allt åt allas skrivelse som de påstod var från EU-migranter i Malmö

EU-migranter i Malmös kåkstad vill inte åka hem – ställer krav på kommunen


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö – 2015-04-12

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Nätverket Solidaritet för EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstad (bilder)

EU-tiggare flyttade från park i Oslo till Malmös kåkstad, tiggt 1 år i Sverige – Bilder


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *