EU-migranters bosättningar har inget med allemansrätten att göra

Allemansrätten bygger på ansvar och ger inte rätt för stora grupper att utan lov stanna länge på annans mark.

Vid sidan om debatterna om tiggeriförbud och trafficking har EU-migranternas ankomst också lett till att frågan om allemansrätten åter aktualiserats. Mårten Schultz menar att allemansrätten hittills fått för litet utrymme när migranternas rättigheter diskuteras;
Mårten Schultz (SvD) menar att allemansrätten ger tiggare rätt att bosätta sig var de vill

Är allemansrätten en inskränkning i äganderätten?

Mårten Schultz beskriver allemansrätten som ”en inskränkning i fastighetsägares (eller andra rättighetsinnehavares) självständiga makt att bestämma över sin egendom”.
Många skulle nog hävda att det är precis vad den inte är. En av grundtankarna med allemansrätten skulle kunna sägas vara att den bara täcker sådant som inte inskränker äganderätten.

Lag för allemansrätt saknas

Ett problem är att det inte finns något lagrum som säger vad allemansrätten är. Den har till del rötter i sedvanerätt från det gamla bondesamhället. I sin moderna form har dock allemansrätten vuxit fram som en del av 1900-talets idéer om friluftsliv.

Vad täcks inte av allemansrätten?

Allemansrätten gäller inte sådant som krockar med hemfrid, markägarens bruk av marken, eller med en ren miljö.

EU-migranter bryter mot allemansrätten

I de fall där EU-migranter slagit sig ned på platser och hamnat i konflikt med markägare har det funnits komponenter i deras agerande som strider mot allemansrätten.

Fordon täcks inte av allemansrätten

En första är att besökarna ofta medfört fordon. Bilar täcks överhuvudtaget inte av allemansrätten. Här finns i stället ganska stränga regler i brottsbalken och i trafikförordningen.

Byggnadskonstruktioner täcks inte av allemansrätten

Nästa problem är övernattningen. Tältning brukar framhållas som självklart i olika broschyrer om Allemansrätten, men det är långt ifrån lika oproblematiskt i den lagtext som finns. Man får t ex inte gräva på annans mark eller konstruera något som liknar byggnader.

Tältning som medför vantrivsel/irritation täcks inte av allemansrätten

När Naturvårdsverket 2004 lät ett tidigare justitieråd utreda Allemansrättens juridiska grund menade denne att tältning knappast gick under Allemansrätten om den medförde ”vantrivsel och irritation” för markägaren, ”inte minst när det saknas ordnade toalettförhållanden”.

Tältning i grupp förutsätter markägarens tillstånd

Utredaren skrev också ”man får antagligen också ta hänsyn till att tältning i grupp ställer till större problem för markägare än enstaka tältare”; och avslutade: ”Vid grupptältning bör man i alla händelser ta kontakt med markägaren”.

Nedskräpning/miljöförstörelse bryter mot lag

Ett tredje problem är nedskräpning. Allemansrätten har alltid byggt på att brukaren inte ska lämna spår i naturen. Även om man skulle bortse från den drabbade ägarens rättigheter finns det i svensk lag regler mot nedskräpning och miljöförstörelse.

Allemansrätten har inget att göra med EU-migranters bosättningar

Sammanfattningsvis är det nästan konstigt att allemansrätten ens tas upp i diskussionen om olovliga lägerplatser. Det är något som uppenbart ligger bortom rättens ursprungliga syfte. Klicka här för att gå till artikeln i SMP, 2015-05-25
Se även bl a;
Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

Är tiggarna ingen ohyra? Anders Lindberg, Aftonbladet, ute och snurrar igen

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Mönsterås kommun förser EU-migranter med boplats, toalett och vatten, gratis


Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *