EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

SVT har gått ut med felaktiga och missvisande uppgifter om vad som gäller för EU-migranters vårdkostnader. Jönköping följer SKL’s rekommendationer, vilket bl a innebär att även akutvård ska betalas, och gör därmed rätt.

Utan EU-kort skickas faktura till hemadress

De som inte har något EU-kort och söker vård får en faktura på hela beloppet som skickas till deras hemadress, säger Yvonne Ericsson, utredare på folkhälsa/sjukvård i Region Jönköpings län.

Red’s kom:
• Hur många av dessa fakturor för EU-migranter betalas? Noll?
• Hur många fakturor för EU-migranter drivs in?
• Hur kontrolleras att korrekt adress uppges?

Följer SKL’s handbok om vård av utlänningar

Region Jönköpings län följer Sveriges kommuner och landsting, SKL, och deras handbok om vård av personer från andra länder.

Akutvård måste betalas till osubventionerat pris av vårdtagaren, om EU-kort saknas

— Däremot har de rätt till nödvändig och akut vård, men det kostar också, tillägger utredaren.

Red’s kom:
Vad räknas som akutvård?
Socialstyrelsen har i en utvärdering konstaterat att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte är medicinskt tillämpbart.

Mödrahälsovård måste betalas till osubventionerat pris av vårdtagaren, om EU-kort saknas

Yvonne Ericsson berättar att EU-migranter har rätt till mödrahälsovård, men har kvinnan i fråga inget EU-kort blir hon debiterad för hela beloppet.

Planerad vård måste betalas till osubventionerat pris av vårdtagaren

— Och om vården kan vänta tills personen åker hem till sitt hemland så är det planerad vård.

Läkarbesök kan kosta 2 000 kr

Hon berättar att ett vanligt besök hos läkare på vårdcentral kan kosta uppemot 2 000 kronor, 700 kronor för sköterska.

Förlossning kan kosta 25 000 kr och uppåt

— Förlossningen kan kosta 25 000 kronor eller uppåt, beroende på vad som händer. Det är svårt att säga vad kostnaden blir och detta är verkligen ett problem för dem som kommer utifrån.

Olika kriterier i EU-länder för att få EU-kort

— Och tyvärr skiljer det sig mellan länderna huruvida man uppfyller kriterierna för ett sådant kort eller inte.

Red’s kom:
I Rumänien är det ett krav att man haft ett arbete för att få ett EU-kort, och väldigt få av de EU-tiggare som kommer från Rumänien har haft något arbete.

Fakta: EU-kort för svenska medborgare

• EU-kortet ger dig rätt till nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Det är vårdgivaren som bedömer vad som anses som nödvändig vård.

• I vissa länder måste du först betala hela vårdkostnaden själv och sedan begära ersättning hos landets motsvarighet till Försäkringskassan.

• Alla i familjen, även barn, oavsett ålder, ska ha ett eget sjukförsäkringskort. Kortet är kostnadsfritt.

Källa: FörsäkringskassanKlicka här för att gå till artikeln i Smålännnigen, 2015-07-11
Se även bl a;
SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?


Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen
Mänsklig rättighet att alla kan komma till Sverige och få gratis vård?

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige
EU-medborgare utan EU-kort från annat EU-land ska betala hela kostnaden, inga subventioner.


Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
Endast ett landsting/region i Sverige vet vad vården för EU-migranter kostar. Det är Västerbotten, som utfärdade fakturor på totalt 333 456 kronor till EU-migranter under 2014. Samtliga fakturor är obetalda.
Diskriminering att man låter ett specifikt EU-lands medborgare få förmåner som ingen annan får.
Uppsala har den mest generösa hållningen när det gäller vård för EU-migranter.
Blekinge låter svenska skattebetalare stå fullt ut för vården av EU-migranter.

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
I Stockholm har landstinget slutat driva in skulderna för EU-migranter.
Det kostar Stockholms landsting omkring fyra miljoner kronor varje år i obetalda vårdfakturor från Rumänien.

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län
Eftersom EU-tiggare saknar pengar får istället regionen stå för kostnaden.
Regionen i Örebro har ingen kontroll över hur många räkningar som inte betalas.
Få av räkningarna för rumäner och bulgarer skickas från Sverige till Rumänien och Bulgarien.

Uppsala subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket
16 av 21 landsting eller regioner lämnar fakturor på hela vårdbeloppet till de EU-medborgare som saknar europeiskt sjukförsäkringskort.
Fem landsting/regioner i Sverige – bl a Uppsala & Blekinge – bryter mot regelverket.
Rumänien låter Sverige ta hela vårdkostnaden för Rumäniens medborgare.


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *