EU-migranter undvek avhysning genom att flytta liten bit bort på kommunens mark

Flera familjer med EU-migranter som under tre månader bott i husvagnar på Uppsala kommuns mark bakom Grindstugan tvingades flytta på fredagsmorgonen.

Red’s kom:
Tre månader! Alltså är det utvisning av Migrationsverket som gäller ifall dessa tiggare inte frivilligt åker hem nu.
Det har emellertid aldrig hänt att någon av alla de EU-migranter som bryter mot lagen tvingats av rättsväsendet att följa denna.

Not. Antalet tiggare i Uppsala har tidigare beräknats till mellan 50 och 100 st.

Kommunen ansökte om avhysning av EU-migranter

Uppsala kommun begärde avhysning av EU-migranterna och kronofogdens personal och polis kom till platsen på morgonen.

Flyttade från en del av kommunens mark till annan del av kommunens mark

EU-migranterna flyttade då bilar, husvagnar och bohag ett hundratal meter.

Diskussioner uppstod om den nya uppställningsplatsen var samma fastighet som avhysningsbeslutet gällde för.

Ny fastighetsbeteckning kräver ny begäran om avhysning

Efter ett flertal mobilsamtal rådde fortsatt oklarhet om fastighetsbeteckningar, men Uppsala kommun äger båda markområdena. Det bestämdes då att EU-migranterna kan stanna temporärt på den nya platsen.

Red’s kom:
Så även om det t o m är samma ägare till marken (Uppsala kommun), så kan kronofogden inte avhysa EU-migranterna från den nya platsen bara pga att den har en ny fastighetsbeteckning.

En ny ansökan om avhysning måste lämnas in och kommunens kostnader för avhysningen dubbleras.

Vid nästa avhysning kan EU-migranterna bara flytta några meter tillbaka till där de ursprungligen bodde, och så kan de hålla på i evighet, utan att behöva följa lagen.

Här måste snabbt till en upprättning av lagen så att EU-migranter inte kan gringgå lagen så enkelt. S+MP-regeringen har inte ens tillsatt en utredning ännu. Varför förhalar S+MP-regeringen denna fråga hela tiden?

Sverige måste sända mycket tydliga signaler till romerna om att Sverige inte accepterar att de tar lagen i egna händer.

10-15 barn – En 3-månaders baby föddes på p-platsen

Jenny Lindqvist är en av dem som på olika sätt försökt hjälpa EU-migranterna bland annat i kontakter med vårdcentraler och tandläkare, och fanns på plats på fredagen:
– Det finns 10-15 barn bland dem som bor här, den yngsta flickan föddes här på en parkering i början av juni, säger Jenny Lindqvist.

Red’s kom:
Tydligare bevis för överträdelse av EU’s fria rörlighet går alltså inte att få! Man kan fråga sig varför de inte utvisas… och varför media aldrig ställer denna fråga till någon?

Vad är rimligt?

– Det är inte rimligt att de ska behöva flytta omkring så här, säger Jenny Lindqvist.

Red’s kom:
Är det mer rimligt att kommunens skattebetalare ska försörja EU-migranterna?
Är det mer rimligt att kommunen bryter mot lagen när kommunen belastar skattebetalarna med utgifter?

Det är lätt att kritisera, men vad är det egentligen som Jenny Lindqvist tycker är rimligt?

Kan det kanske vara rimligt att om dessa romer befinner sig i Sverige så ska det vara på villkor att de följer lagen samt står för sina kostnader för samhället, samt betalar sina böter?

Gratis camping för EU-migranter

I augusti diskuterades om kommunen skulle ordna en campingplats för EU-migranter.

Red’s kom:
Nu har den nationella samordnaren och S+MP-regeringen gått ut med att kommuner inte ska upplåta mark till EU-migranter;
Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

Anser Uppsala kommun att det är rimligt att gå emot regeringens riktlinjer såväl som att kommunen bryter mot lagen när kommunen belastar skattebetalarna med kostnader som kommunen inte har rätt att göra?

Den plats som då föreslogs av kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) fanns i Librobäck. Den tomten befanns senare vara olämplig. Andra platser har diskuterats men ännu finns inga beslut.

Red’s kom:
Se;
EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge
och;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritiskKlicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-09-11
Se även bl a;
Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Föreningen Tillsammans för Uppsala anser att Sverige ska försörja alla EU-migranter


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media


Stadmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *