EU-migranter slipper betala böter i Piteå, precis som överallt i Sverige

På dagarna tigger de, på nätterna sover de i sina bilar.

Alla behandlas lika… utom EU-migranter

De senaste veckorna har ett flertal Pitebor haft synpunkter på det de upplever som positiv särbehandling av de EU-migranter som är i Piteå för att tigga. Kontentan av kritiken är att den här gruppen utsatta människor slipper p-böter, men att ingen Pitebo kan räkna med det.
– Det är fel. Vi behandlar alla lika och vi har gång på gång skrivit ut p-böter, säger Johan Wirtala, avdelningschef på Piteå kommun.

Red’s kom:
Det stämmer säkert att även EU-migranter ibland får böter, men den positiva särbehandlingen ligger i att medan ingen annan kommer undan med att betala böter för konstaterat felparkerade fordon, så slipper EU-migranter genomgående att betala böter och alla andra konsekvenser för sina lagbrott.

Kommunen medveten om att böter aldrig betalas av EU-migranter

P-böter som sannolikt aldrig betalas av den enkla anledningen att EU-migranterna är här under en kort period och i de flesta fall saknar tillgångar. Chansen är liten att kronofogden ska kunna driva in några pengar.

Red’s kom:
Anledningen till att böter aldrig betalas är istället att EU-migranterna vet att de inte behöver detta.

Många EU-migranter saknar inte tillgångar eftersom man kan konstatera att en relativt stor andel av EU-migranternas fordon är dyra och exklusiva. Ett antal av EU-migranternas bilar är målvaktsbilar, men även om de kör runt i bilar värda långt över 100.000 kr så slipper de likväl undan att betala böter.

Lund är ett av de tydligaste exemplen i Sverige (p g a att det dokumenterats av media) på hur EU-migranter under ett helt år på samma p-plats klarar sig undan såväl p-böter som några konsekvenser för sina lagbrott Där delar p-bolag ut hundratals böter tills de ger upp att lappa bilarna eftersom inte en enda p-bot på kommunens p-plats någonsin betalats. Sedan händer ingenting. Inte ett enda av de under ett helt år olagligt uppställda fordonen transporterades bort.

Kommunen har gett upp möjligheten att utnyttja Kronofogden

För att få bort bilarna från ställen som anses olämpliga har kommunen valt en annan taktik.
– Vi har informerat dom om vilka regler som gäller kring parkering och camping samtidigt som vi tittat på nedskräpning och liknande i anslutning till parkeringen, säger Johan Wirtala.

Red’s kom:
Inga böter, inga konsekvenser och ingen konfiskering av det EU-migranterna vill behålla leder alltid till fortsatta lagbrott. EU-migranter visar sällan respekt för Sverige och de regelverk som gäller här.

Efter att EU-migranter uppmanats att flytta så flyttades fyra av sex fordon till ny olaglig plats

Med jämna mellanrum har bilarna flyttats till nya ställen och den senaste tiden har det stått sex bilar på parkeringen vid f.d. Gunnars kiosk. I fredags blev EU-migranterna uppmanade att lämna platsen. Något som också skedde i söndags.
– Fyra fordon har flyttat, men vi vet inte var de är.

Resterande bilar skrotas på skattebetalarnas bekostnad

De två bilar som står kvar har rödlappats och kommer att forslas bort för skrotning om inte ägarna tar ansvar för dem, säger Johan Wirtala.

EU-migranter har en rumänsk bil och en svensk bil med körförbud

I måndags stod två bilar i dåligt skick kvar på parkeringen. En registrerad i Rumänien, en i Sverige, varav den sistnämnda har körförbud.

Bägge bilar har fler än en böteslapp

Båda bilarna har fler än en p-botslapp på vindrutan.

Red’s kom:
Självklart. EU-migranter är ju i Sverige befriade från att betala böter, så varför skulle de bry sig?

Nedskräpning av EU-migranter utan straff

Kvar på platsen finns också en hög med däck, trasiga cyklar och en del annat skrot.

Red’s kom:
Precis som att EU-migranter aldrig betalar p-böter så slipper de också undan böter för nedskräpning, trots den enorma omfattningen av den nedskräpning av Sverige som EU-migranterna står för.

Regelverk

Att ta mark i anspråk genom till exempel uppställning av och boende i husvagn, tält eller annat tillfälligt uppfört väderskydd är inte tillåtet. Det är heller inte tillåtet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Avhysning är enkelt om bara viljan finns

– Det är ingen enkel sak att avhysa människor. Vi ser inte att dagens lagrum stödjer hela den processen, säger Johan Wirtala.

Red’s kom:
Dagens lagrum stödjer denna process för avhysning av romer precis som lagrummet har gjort för alla andra.

Personuppgifter och besked om avhysning – en myt

Det som gäller är att vid en avhysning av personer som utan tillåtelse slagit läger så måste kronofogden ha personuppgifter på var och en som ska avhysas. Varje person ska få ett individuellt beslut om avhysning.

Red’s kom:
Kronofogden behöver inte personuppgifter och varje person behöver inte ett individuellt beslut om avhysning. Det är bara en myt (som glatt sprids av kronofogden såväl som av media) utan stöd i något regelverk.

Se bl a: Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?

Däremot är det polisens uppgift att identifiera dem som misstänks bryta mot lagen. Eftersom polisen i regel försöker smita undan sitt ansvar här är det viktigt att polisens ansvar för detta förtydligas i lagen så att polisen inte fortsatt kan kringgå sina skyldigheter.

Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter
och;
DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

EU-migranter vägrar uppge personuppgifter

Men en del EU-migranter kan inte visa upp några personuppgifter.

Red’s kom:
Dvs en del EU-migranter vill inte visa upp id eller ange personuppgifter. Och då slipper de göra detta och får fortsätta att fritt bryta mot lagen. Detta istället för att de utvisas när de inte uppfyller kraven för EU’s fria rörlighet.

Se: Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige
och;
Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Behöver inte invänta lagändring 2017-2018

För att förenkla den här processen har regeringen aviserat en lagändring. En utredning är tillsatt som ska göra det enklare för markägaren och senast den 30 maj 2016 väntas förslag på lösningar. Men de nya reglerna kan inte börja gälla förrän tidigast 2017.

Red’s kom:
Se: Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!

Dock fungerar det naturligtvis alldeles utmärkt att tillämpa gällande lag för att komma tillrätta med problemen… om man bara vill.Klicka här för att gå till PT, 2015-11-12
Se även bl a;
EU-migranter i Piteå lämnat sin bosättning på p-plats

Kyrkan försökte lära EU-migranter plocka bär, misslyckat projekt


EU-migranter avhyses från p-plats i Uppsala – Stadsmissionen upprörda

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna


Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Skriftlig fråga till justitieministern om EU-migranters bosättningar på rastplatser

Moderaterna: Krav att regeringen förhindrar EU-migranters bosättningar


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter: Folket kokar men ingen vaktar spisen


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *