EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

EU-migranternas bosättningar lämnar samhället handfallet. Tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem ser en flathet från samhällets sida.

Kommun och stat rädda för att få epitetet rasister

– Det finns en kluvenhet mellan det juridiska och det moraliska, där människor i ansvarsposition i stat eller kommun är livrädda för att hamna i en situation där de blir utsedda som yxhållare mot svaga individer.

Men jag tror det är farligt att göra avsteg från den rättsliga huvudprincipen för att man har med svaga individer att göra. Man måste hålla fast vid de demokratiska spelregler som gäller i ett samhälle oavsett vem som inkräktar på dem. Sedan gäller det bara att utöva makten med omdöme, säger Sven-Erik Alhem.

EU-tiggare skaffar sig förmåner genom att bryta mot lagen

Kommunens löfte om mark till EU-migranter är lovvärt, menar Sven-Erik Alhem, men han gillar inte logiken i att den som tagit sig rätt också ska få rätt.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle det vara lovvärt att förse EU-tiggare med gratis mark, i strid med kommunallagen och på bekostnad av skattebetalare?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Oavsett omständigheterna bakom detta kan det väl knappast vara rimligt att ge tiggare från andra länder förmåner som inte ens svenska medborgare, som genom hårt arbete och högt skattetryck byggt upp samhället, får?

Vill EU-tiggare ha förmåner i Sverige måste de förtjäna dessa

– Man ska inte försätta sig i en situation där man ska tillhandahålla annan mark innan man kan se till att normregelverket gäller.

Red’s kom:
Normalregelverket innebär bl a att man får förmåner och privilegier genom att förtjäna dessa, inte genom att respektlöst strunta i landets regelverk, så som EU-tiggare gör.

Vari ligger det humana att upplåta gratis mark för EU-migranter?

Det är så klart ett humant inslag att man tänker i de banorna och det är positivt om man kan göra det, men det får aldrig bli en förutsättning för att upprätthålla normerna.

Red’s kom:
Det finns inget humant i att en kommun befäster EU-tiggares utsatthet, där kommunens omfördelning av resurser till EU-tiggare inte har någon som helst positiv effekt på längre sikt, utan tvärtom försvårar eller omöjliggör att EU-tiggarna ska få ett bättre liv.

HANDLAR BARA OM ATT HJÄLPA DEM SOM SYNS MEST
Detta samtidigt som de i större behov av hjälp glöms bort och inte får något stöd överhuvudtaget.

Att EU-tiggare aldrig behöver betala böter sticker i ögonen

När det gäller p-böter som aldrig betalas så kan det hota rättsmedvetandet, enligt Sven-Erik Alhem.
– Likabehandlingsprincipen blir åsidosatt.

Red’s kom:
Så länge man tillåter EU-tiggare att bryta mot lagen innebär det att svenska medborgares rättssäkerhet krackelerar allt mer till förmån för andra länders medborgare.

Sträcker man ut handen så tar de hela armen

Sven-Erik Alhem ser ett sluttande plan om utvecklingen fortsätter.
– Ger man lillfingret och släpper på normerna så blir det en spridningseffekt som lockar fler att göra samma sak. Då blir det svårare att åtgärda än om man agerar med lagliga medel från början.

Red’s kom:
Det är inte rimligt att EU-tiggare står över lagen i Sverige. Det får många och stora negativa konsekvenser på såväl kort som lång sikt.

Ingen vågar agera mot EU-tiggares lagbrott

Sven-Erik Alhem talar om en låt-gå-mentalitet.
– Det är självklart att om ett ungdomsgäng eller en scoutrörelse skulle få för sig att ockupera mark så skulle man inte ha tillåtit det, men det gör man med EU-migranter för att det är så känsligt. Det är så otäckt att tillämpa regelverket att man inte gör det.

Red’s kom:
Politiker och myndigheter tillåter lagbrott från en enskild grupp i samhället för att de ser mer till sig själva än till samhället och sveriges medborgare. Politiker och myndigheter vet att om de försöker upprätthålla lagen eller ställa krav på EU-tiggarna så kommer vänsterextremisterna med sina hot och anklagelser om rasism.

S+MP-regeringens passivitet i dessa frågor är sorglig.

Vill inte EU-tiggare bråka med myndigheter?

Sven-Erik Alhem påpekar att EU-migranterna inte hör till kategorin som vill bråka med myndigheterna.
– De vill bara leva under mer drägliga förhållanden.

Red’s kom:
Verkligheten är dock en annan, vilket bl a kan konstateras här;
Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott
I Norrköping slår EU-migranterna upp läger intill polishuset för att därmed provocera i syfte att erhålla gratis biljetter för hemresa eller andra förmåner.

Det är just genom ”bråk med myndigheter” som EU-migranterna får privilegier som ingen annan får i Sverige. Förmånerna till EU-tiggare har de inte uppnått genom att visa respekt eller genom att bidra till samhället på något sätt.

Även EU-tiggare måste följa svensk lag

Men det ursäktar inte avsteg från lagen, menar han.
Det får inte bli så att det lönar sig att ta sig till Sverige och ta sig själv rätt och att myndigheterna inte vågar ingripa. Man måste tillämpa lagen.

Företag får betala till kommunen för mark som kommunen anvisat EU-tiggare till

– I Lund hyr ju kommunen ut mark till ett företag som ska använda det som parkeringsplats men inte kan använda det. Det blir ju konstigt att företaget betalar för något som andra drar nytta av, säger Sven-Erik Alhem.Klicka här för att gå till artieln i SDS, 2015-07-18
Se även bl a;
Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter


EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *