EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

De i regel romska tiggarna (eller EU-migranter, som vissa hellre väljer att benämna gruppen) har idag kommit att bli ett vardagligt inslag i den svenska stadsbilden. Trots detta står kommunerna fortfarande handfallna inför hur de ska hantera de sanitära och sociala problem – som inte minst deras boendesituation innebär.

Vänsterstyrda Lunds kommun skräckexempel

Lunds kommun utgör ett intressant studieexempel på hur det går när politiker ska försöka förhålla sig till den nya situationen. Företaget Flextrus, som tillverkar och trycker förpackningsmaterial, hyr av Lunds kommun en parkeringsplats för sina anställda. Men i dagsläget har parkeringen blivit en boendeplats för stadens tiggare.

Red’s kom:
Se; Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Polisen upprätthåller inte lag och ordning när det gäller EU-tiggare

Man skulle kunna ha hoppats på att polisen helt sonika, med kommunens goda minne, avhyste de personer som befann sig på parkeringen; en parkering som dessutom inte är allmän utan hyrs av företaget och således bör betraktas som privat mark. Så är dock inte fallet. I stället bollas frågan mellan kommunen, Polisen och Kronofogden.

Kommunal mark gratis till utländska medborgare som belöning för att de ockuperat svensk mark

Nu har det S-märkta kommunalrådet Anders Almgren lovat en kommunal tomt åt tiggarna. En minst sagt panikartad åtgärd – att ge bort kommunal mark till personer som för det första inte är svenska medborgare och för det andra har ockuperat privat mark under ett drygt års tid sänder onekligen märkliga politiska signaler. Varför förtjänar EU-migranterna detta men inte hemlösa svenska tiggare?

EU-tiggare utan respekt för andras egendom

Äganderätten och respekten för andras egendom är grundläggande i vårt samhälle och individer som passerar utanför lagens ramar tillrättavisas av ordningsmakt och rättsväsende. Men när det handlar om en hel grupp människor, som inte är svenskar och dessutom fattiga, blir onekligen myndigheterna nervösa och sätter hela rättsapparaten ur spel.

Rädsla för vänsterextremisters hat leder till försämring av samhället

Vem vågar ställa företag mot tiggare? Av rädsla för att bli utsatta för proffstyckarnas invektiv-stämplar bollar de frågan vidare i systemet.

Lunds kommun ger EU-tiggare frikort att fortsätta bryta mot lagen

Förvisso är dagens juridiska system alldeles för ineffektivt för att få bukt med problemet, men agerandet i Lund ger de så kallade EU-migranterna carte blanche att fortsätta sitt lagstridiga agerande.

Red’s kom:
Om svenska medborgare bryter mot lagen resulterar detta i regel som minst i böter. Som vi inte kommer undan att betala. EU-migranterna i Lund fick ett hundratal böter innan man gav upp eftersom de ändå aldrig betalades.

Myndigheter åsidosätter likabehandlingsprincipen till förmån för EU-tiggare

Att berörda myndigheter av politiskt känsliga skäl väljer att inte använda de verktyg som finns – och således inte agerar enligt principen likhet inför lagen – lär varken öka respekten för myndigheternas tjänstemän eller tiggarnas närvaro i samhället.

Tiggeriförbud effektiv lösning

När den befintliga lagstiftningen framstår som tandlös kommer medborgarna snart att ropa efter nya lagar. Ett generellt förbud mot tiggeri i Sverige har ett flertal gånger varit uppe för debatt och är förmodligen en effektiv lösning på problemet. Men ska det vara nödvändigt att gå så långt, bara för att tjänstemännen inte törs upprätthålla lagen?Klicka här för att gå till artikeln i NT, 2015-07-20
Se även bl a;
EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov


FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig privilegier genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Beatrice Ask tror att tiggeriförbud är samma som förbud att be om hjälp


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *