EU-migranter i Dalarna och otroliga brister i regelverk

Hur många EU-migranter som finns i Dalarna – Falun, Mora, Borlänge, Ludvika och Hedemora – vet ingen. Antalet växlar under året och en del bor inte i samma kommun där de vistas under dagtid.
Om några insatser görs handlar det om akuta punktinsatser.

FALUN

Ylva Renström, socialchef på Falu kommun kan inte säga att antalet tiggande EU-migranter vare sig ökat eller minskat.

Om det finns särskilda hjälpbehov är också svårt att veta.
– De tar inte kontakt med oss, säger hon.

Någon uppsökande verksamhet finns inte.

Red’s kom:
Utöver Stockholm verkar det inte finnas någon kommun i Sverige där det finns en s k ”uppsökande verksamhet” för EU-migranter. I alla fall inte som offentliggjorts.

– Om vi får rapport om att det är barn inblandade kan vi åka ut. Sedan vet jag att kyrkan har en del hjälpverksamhet.

Socialtjänstlagen ger EU-migranter rätt till stöd endast i nödsituation

Enligt socialtjänstlagen har personer som inte har för avsikt att söka arbete inte rätt till långvarigt försörjningsstöd.

Red’s kom:
Ej heller de EU-migranter som söker arbete, men saknar reell möjlighet att få ett jobb, har rätt till försörjningsstöd.

Utländska medborgare som tigger i Sverige kan per automatik klassificeras som utan rätt till försörjningsstöd oavsett hur många jobb de söker.

Det är bara högst olyckligt att denna tolkning inte finns på pränt. Här krävs en uppdatering av lagtexten, men tyvärr verkar det inte som att den nationella samordnaren i sin rapport kommer att föreslå ett förtydligande om detta.

Däremot har de rätt till akuta insatser om behov uppstår, och får då vända sig till socialtjänsten.

Kommunen är skyldig att lämna bistånd om personen ansöker om det och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Red’s kom:
Detta resonemang håller dock inte i praktiken.
• Ska myndigheter bara blint tro på vad EU-migranter hävdar?
Om en svensk söker försörjningsstöd sker en omfattande kontroll av bl a vilka ägodelar denna person besitter. Om en EU-migrant söker försörjningsstöd finns det inget att utgå från mer än EU-migrantens ord. EU-migranten kan vara rik som ett troll, äga 5 lyxbilar, och ändå få en gratis hemresa.

• Om svenska medborgare beviljas försörjningsstöd så får de först klara sig på det de äger. T ex sälja sin bil. Hur ska Sveriges socialförvaltningar kunna kontrollera vad EU-migranterna äger?

Hur kommer den nationella samordnaren att lösa detta problem?

Landets ambassad står inte för hemresa, utan lämnar över ansvaret för sina medborgare till Sverige

En åtgärd kan vara att kontakta aktuell ambassad för att se om det finns möjlighet att bistå med medel till hemresa.

Red’s kom:
Det är ingen möjlighet! Ambassaden kan sträcka sig till att ge ett lån, men då måste det finnas en garant för detta lån.

Varför har Sverige mer ansvar för andra länders medborgare än vad hemlandet själv har?

Kan EU-migranter få pengar till mat eller härbärge?

Andra biståndsåtgärder kan vara pengar till mat eller härbärge.

Red’s kom:
Det finns inga uppgifter om att någon kommun gett EU-migranter pengar för mat eller härbärge, men det kan säkert ha förekommit i hemlighet.

Hur kommer den nationella samordnaren att lösa detta problem, så att ingen kommun får för sig att ge ut pengar till EU-migranter?

BORLÄNGE

EU:s fria rörlighet förutsätter att man kan försörja sig

– Reglerna är sådana att de får stanna här om de kan försörja sig och det är de väl medvetna om, säger Tomas Ahlin, socialchef i Borlänge.

– De klarar sig själva och vill inte ha med kommunen att göra. De har väl inte haft så bra erfarenhet av myndigheter tidigare, fortsätter han

Utan registrering av tiggare är det omöjligt att veta antal

Det är svårt att veta hur många EU-migranter som befinner sig i Borlänge eftersom de kommer och går. En del bor i en annan kommun än den de vistas i på dagarna.
– Oftast är de här i kortare perioder. Det brukar vara färre på vintern, säger Tomas Ahlin.

Red’s kom:
Så länge tiggare inte har en anmälningsplikt och registreras är det helt uteslutet att kunna hävda att de vistas här under kortare perioder.

Riskerar EU-migranter att frysa ihjäl?

Har kommunen någon beredskap för om det skulle bli kallt i vinter och någon skulle riskera att frysa ihjäl?
– Vi löser det om det blir aktuellt.

Red’s kom:
Om EU-migranter fryser, varför skulle de skilja sig från alla andra människor på planeten, helt sakna självbevarelsedrift, och inte söka sig till värmen?

Hur då?
– De har möjlighet att få hjälp med hemresa.

Red’s kom:
Här finns dock ett litet problem. Det existerar nämligen inget regelverk som ger någon EU-medborgare rätt till gratis hemresa.

En gratis hemresa är endast något vissa kommuner använder sig av för att temporärt sopa problemen under mattan.

Är det vanligt?
– Nej, det har vi bara gjort i enstaka fall och då har det varit av andra anledningar.

Red’s kom:
Av vilka andra anledningar har EU-migranterna fått en gratis hemresa? Enbart för att kommunen skulle bli av med problemen?

EU-migranter sätter gratis hemresa i system

Finns det en möjlighet att sätta i system att få en betald hemresa och sedan komma tillbaka nästa sommar?
– Ja, teoretiskt sett. Vi har ju fri rörlighet, men det har jag inte varit med om i Borlänge.

Red’s kom:
Hur vet socialchef Tomas Ahlin att detta inte förekommit?
Vetskap om detta förutsätter att;
• kommunen registrerar alla som får en gratis hemresa, trots att EU-migranterna inte har rätt till en fri hemresa.
• EU-migranterna är så obegåvade att de söker en gratis hemresa i samma kommun som förra gången de fick en gratis hemresa.

Eftersom det inte finns ett nationellt register över vilka EU-migranter som särbehandlats med vilka förmåner så finns det absolut ingen koll på detta någonstans i Sverige.

EU-migranter i andra kommuner har fått gratis hemresa flera gånger, t o m i samma kommun, så varför skulle de inte ha fått det i Borlänge och vilka garantier finns för att detta inte sker?

HEDEMORA

I Hedemora har socialchef Anders Jacobson en uppfattning om att EU-migranterna ökat.
– Men det är svårt att bedöma. Vi stöter bara på ett fåtal, säger han.

Någon beredskap för en kall vintern har inte Hedemora utan löser eventuella problem i vinter på samma sätt som Borlänge.

MORA

Det samma säger socialchefen i Mora.
– Vi hittar säkert lösningar om det uppstår en situation, säger Ann-Lena Hållmats Bergvik.

LUDVIKAS tiotal EU-migranter bor i Ljusnarsberg

I Ludvika vet man däremot hur många EU-migranter det finns för närvarande.
– Ja, iallafall de som tigger. Det är ett tiotal som vi känner till och som vi har kontakt med, men de bor i grannkommunen Ljusnarsberg, säger Camilla Hofström, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.

Enligt Hofström har det sett ut ungefär likadant de senaste åren förutom under bärplockarsäsongen då betydligt fler vistats i kommunen.Klicka här för att gå till artikeln i DT, 2015-12-25
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *