EU-migranter har samma rättigheter som svenska medborgare, menar Civil Rights Defenders

Vänsterextremisterna i Civil Rights Defenders fortsätter sin osakliga kritik om att Sverige inte försörjer andra länders medborgare tillräckligt. De har nu konstruerat en rapport där de framför häpnadsväckande påståenden utan någon som helst förankring i verkligheten:

Har EU-migranter rätt till socialt stöd i Sverige?

De utsatta EU-migranter, som tigger i Sverige, får inte det sociala stöd de har rätt till. Det hävdar organisationen Civil Rights Defenders i en ny rapport.

Red’s kom:
Lika lite som att EU-migranter per definition är hemlösa så är de heller inte per definition utsatta. De är enbart EU-migranter. Dvs romer, zigenare, resande folk, mobilt folk, etc, etc, där Civil Rights Defenders försöker införa ännu en ny term; ”utsatta unionsmedborgare”… ingen annan folkgrupp i världen har så många olika beteckningar.

Enligt organisationen har EU-migranter rätt till vård, socialt bistånd och skola.

Red’s kom:
Som alltid bortser vänsterextremister från vad regelverken säger.

Civil Rights Defenders säger att Sverige kränker EU-migranter för att de inte får samma rättigheter som svenska medborgare

– Jag är besviken över att Sverige kränker utsatta EU-medborgares rättigheter när de vistas här i vårt land, säger Robert Hård, som kallar sig ”Executive Director” på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders har sin egen tolkning av regelverken

Civil Rights Defenders har gjort en rättslig genomgång av de internationella konventioner som Sverige har skrivit under samt EU-rätten och svensk nationell lagstiftning.

Red’s kom:
Om det är något som vänsterextremister gärna vill göra är att vända och vrida på regelverk så att det blir som de tycker det ska fungera. Men så är det med juridik. Genom att bortse från vissa avgörande bitar i regelverken kan man få vad som helst till att bli vad som helst. Civil Rights Defenders, bortser från de faktorer som inte passar deras synsätt och upprepar sina grundlösa påståenden gång på gång. De bryr sig aldrig om att alla påståenden kan påvisas som de lögner och uppenbart felaktiga tolkningar de är.

Övergripande kan sägas att Civil Rights Defenders alla argument faller på att de ser alla EU-länder som ett land, där Civil Rights Defenders menar att ett medlemskap i en ekonomisk union gör att vi alla har ett medborgarskap i ett fiktivt land. Men deras extremt långsökta förklaring till detta håller inte och några sådana juridiska dokument har lyckligtvis aldrig undertecknats av någon i något EU-land.

De försöker helt enkelt trötta ut alla med sina dumheter som sedan upprepas i oändlighet av lika juridiskt okunniga vänsterextremister landet runt.

Det enda detta leder till är att ta fokus från problemen och att eventuellt stöd som kan ges till EU-migranter fördröjs. Eller upphör.

Civil Rights Defenders motverkar därmed de syften de utger sig för att ha.

EU-migranter har samma rättigheter som svenska medborgare

Slutsatsen är att EU-migranter, enligt organisationen, vid behov har samma rätt till socialt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och skolgång som svenska medborgare.

Red’s kom:
Varför skulle just romer särbehandlas och ha rättigheter som inga andra EU-medborgare har i Sverige?

Vilka internationella konventioner följs inte av Sverige och på vilket sätt?

Enligt Robert Hård följer Sverige i dag inte de internationella konventioner som Sverige skrivit under och kritiken riktas inte bara mot staten utan även mot kommunerna.

Red’s kom:
Robert Hårdh befinner sig på en annan planet.

Sverige följer alla internationella konventioner som Sverige skrivit under.

Robert Hårdh saknar verklighetsförankring

– Det här filtreras ner till kommunal nivå och ner till de enskilda socialkontoren, säger Robert Hårdh.

Red’s kom:
Vad är det som Robert Hårdh menar ”filtreras ner till kommunal nivå och ner till de enskilda socialkontoren”? De regelverk som gäller?

Civil Rights Defenders anser att Sverige ska vara världens socialkontor

– Där har varje myndighetsutövare och varje tjänsteman i kommunen ett tydligt ansvar att se till att ickemedborgare har precis samma rättigheter som de medborgare som befinner sig i landet, säger Robert Hård.

Red’s kom:
Ett litet problem här är bara att detta tydliga ansvar inte finns. Det finns inte ens ett otydligt ansvar för någon att se till så att medborgare från andra länder i världen har samma rättigheter som de som byggt upp landet, arbetat för sina rättigheter och dragit sitt strå till stacken.

Är det diskriminering av EU-migranter att de utsätts för positiv särbehandling?

TT skriver:
Sverige är skyldigt att inte återskapa den diskriminering som EU-migranterna utsätts för i sina hemländer, något Sverige inte lyckas med, skriver Civil Rights Defenders i en rapport.

Red’s kom:
Varför ska EU-migranter få förmåner som inga andra har?

Civil Rights Defenders menar att EU-migranter har rätt att bygga upp godtyckliga bosättningar i Sverige

Rättigheterna kränks även i samband med godtyckliga avhysningar…

Red’s kom:
Några ”godtyckliga” avhysningar har aldrig förekommit.

Det är i stället svenska medborgares rättigheter som kränks såväl av EU-migranter som av myndigheter och politiker när avhysningar från EU-migranternas olagliga bosättningar inte sker med omedelbar verkan.

Civil Rights Defenders menar att EU-migranters rättigheter kränks om de inte får gratis vård i Sverige

… och när migranter som är EU-medborgare måste betala för vård, anser organisationen.

Red’s kom:
Varför tycker Civil Rights Defenders att det bara är svenska medborgare som ska betala för vård i Sverige?

Dvs först genom skatter och sedan med vårdavgifter, medan det bara är för vem som behagar att komma till Sverige för att få fri vård.

Hur resonerar Civil Rights Defenders när de menar att andra EU-länder inte har något ansvar för sina medborgare utan alla andra länders medborgare är uteslutande Sveriges ansvar?

Sedan är EU-migranter inte migranter. Ordet EU-migranter har inget med migration att göra utan är bara en förskönande omskrivning av zigenare/romer, där vänsterextremister hela tiden försöker hitta nya omskrivningar för att försöka försvåra och förvirra så mycket som möjligt.Klicka här för att gå till artikeln i Metro,2015-12-10

SKL menar att Sverige måste följa lagen

Men på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör man en helt annan tolkning.
– Vi kan inte följa de direktiven utan det är svensk lag som gäller i Sverige, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKL.

Red’s kom:
Det finns inte ens några direktiv som står i strid med svensk lag. Tvärtom så är det snarare så att Sverige måste se över svensk lag så att det tydligt framgår att kommuner saknar rätt att särbehandla EU-migranter. Dessutom måste Sverige börja upprätthålla regelverket för den fria rörligheten och verka för att de EU-migranter som ej rätteligen befinner sig i Sverige utvisas.

Välgörenhet för andra länders medborgare får av naturliga skäl aldrig ske ostrukturerat på kommunal nivå så som några få kommuner (t ex Göteborg) gör idag på skattebetalarnas bekostnad.

EU-migranter har inte fler rättigheter än andra utländska EU-medborgare

Vad har EU-medborgare rätt till under sin vistelse i Sverige som ni tolkar svensk lag?
De har rätt att vistas här i tre månader och ska då vara självförsörjande. De har rätt till akut bistånd och akut sjukvård men i övrigt har man inte så mycket rättigheter. Man ska kunna försörja sig. Man ska klara sig själv, säger Leif Klingensjö.Klicka här för att gå till artikeln i SR,2015-12-09

Se även bl a;
Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Civil Rights Defenders ljuger om kritik från Rita Izsák om avhysning från Malmös kåkstad


Fi’s motion om att Malmö ska försörja alla EU-migranter debatteras i fullmäktige


Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet


Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter


Thomas Hammarberg sällar sig till vänsterextremisterna i Malmö – Stödjer EU-migranters lagbrott


Andreas Pettersson: Alla EU-migranter har rätt till försörjningsstöd och utbildning i Sverige


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *