EU-migranter från kåkstaden i Malmö bjuds in av MP för diskussion om byggplaner nästa år

EU-migranterna bad om mer information om planerna för industritomten på Norra Sorgenfri där ett läger med EU-tiggare vuxit fram sedan 1½ år tillbaka. Kommunalrådet Karolina Skog (MP) svarade med att bjuda till möte i Stadshuset.

Med hjälp av ett stödnätverk skrev ockupanterna ett mejl till en rad Malmöpolitiker:
Vi har förstått att det finns planer för tomten. Vi är många som upplever att vi inte fått ta del av informationen om dessa planer och om vad som kommer att hända. Vi boende verkar inte ha inräknats i planeringen.

Red’s kom:
Är dessa aktivister inte läskunniga? För om de varit detta så skulle de – precis som alla vi andra – kunna läsa i media om planerna för den mark som EU-migranterna ockuperat.

På vilket sätt skulle de EU-tiggare som olagligen ockuperat denna mark, och orsakat stora kostnader för såväl fastighetsägaren som för skattebetalarna i Malmö, ”inräknas i planeringen” på annat sätt än att de kommer att avhysas (igen)?

Det finns absolut ingenting som ett dylikt möte med EU-tiggarna kan tillföra.

I mejlet bjöd de in politikerna till ett möte på boplatsen för att få veta mer.

Red’s kom:
Varför vill SDS hemlighålla att det var aktivisterna i ”Solidaritet med EU-migranter” som stod bakom skrivelsen till politiker i Malmö? Det är inget ”stödnätverk”, så som SDS vill definiera dessa aktivister utan respekt för lag och ordning.

EU-migranterna har via aktivisterna bjudit in politiker och tjänstemän att komma till lägret för ett dialogmöte den 24 augusti, dagen innan ett samrådsmöte om detaljplanen för kvarteret Brännaren.

Bakgrunden, enligt dem som bistått dem med inbjudan (dvs Solidaritet med EU-migranter), är att planarbetet för Brännaren väckt oro i kåkstaden. Det låter på dem som att de lever i villfarelsen att EU-tiggarna har rättigheter i sin olagliga ockupering av marken.

Kommunalrådet Karolina Skog (MP) legitimerar EU-migranternas olagligheter

Kommunalrådet Karolina Skog (MP), som ansvarar för stadsplanering, svarade med att bjuda in till ett möte i Pelarsalen i Stadshuset.
– Jag vill gärna lyssna på dem, säger hon.

Red’s kom:
Att kommunalrådet Karolina Skog (MP) inviterar EU-migranterna i Sorgenfrilägret till ett möte om byggplaner i stadshuset är att skicka fel signaler. Kommunen legitimerar på detta sätt för EU-migranter att fortsätta begå brott i Sverige.

EU-migranter – dvs andra länders medborgare som olagligen tillförskansat sig mark i Sverige – är inte sakägare och saknar rätt att kunna påverka detaljplaner i Sverige.

SkD skriver;
Byggkommunalrådet Karolina Skog har, på uppdrag av kommunledningen, skickat ett svar.
– Det pågår precis som ni har uppfattat en planering för framtida bebyggelse på Brännaren. Samrådsprocessen är öppen för alla, skriver hon.
Hon berättar också att hon i egenskap av stadsbyggnadsnämndens ordförande, och nämndens presidium, är beredda att träffa dem.
– Jag menar dock att förutsättningarna för ett möte är bättre på stadshuset, så ni är välkomna dit, skriver hon och föreslår tid och lokal.

Red’s kom:
Varför uppger varken SDS eller SkD vilket datum som Karolina Skog föreslagit?

En rumänsk tolk kommer att vara med på mötet.

SkD skriver;
Sverigedemokraterna uttrycker sitt ogillande för tanken på ett dialogmöte, och markerar i ett pressmeddelande att det är inget som de kommer att delta i.
– Vi tänker inte ge personer som enligt vår uppfattning olagligen ockuperar tomtmarken legitimitet för den här typen av möten, skriver oppositionsrådet Magnus Olsson (SD).

Planen för kvarteret Brännaren

I kvarteret Brännaren, där boplatsen ligger, planeras 2 500 nya bostäder. Planen är att förvandla det gamla industriområdet till nya, täta kvarter med bostäder, skola, förskola, idrottshall, kontor och butiker som ska länka ihop Malmö centrum med de östra delarna.
– Det är ett viktigt område för Malmö. Det finns ett stort värde i att få nya bostäder och samhällsfunktioner där, säger Karolina Skog.

Nu pågår ett samråd om detaljplanen för kvarteret mellan Industrigatan och St Pauli kyrkogård. Detaljplanen ska klubbas under våren 2016. När byggplanerna kan förverkligas beror på fastighetsägarna.

200 EU-tiggare har ockuperat marken, och lägret växer

Många som bor i husvagnar och egenbyggda skjul på industritomten är rumäner som försörjer sig genom att tigga.
På kort sikt är läget ovisst för de uppemot tvåhundra kvinnor och män som bor på platsen.

I slutet av april beslutade miljöförvaltning att förbjuda boende på tomten med hänvisning till miljöbalkens miljö- och hälsoskyddsregler. Länsstyrelsen upphävde beslutet. Malmö stad har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som ännu inte tagit ställning till om boplatsen ska avhysas.

Red’s kom:
Se: Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Tomten där boplatsen ligger ägs av ett privat företag.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-13
Se även bl a;
Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare


Länsstyrelsen fastställer fastighetsägarens skyldighet att städa upp efter EU-migranter i Malmös kåkstad


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö


Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


EU-migranternas läger i Malmö, utredning av ansvar för svartbygge


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU-tiggare flyttade från park i Oslo till Malmös kåkstad, tiggt 1 år i Sverige – Bilder


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *