EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Även om EU-migranter befinner sig olagligt i Sverige kan de få en rad bidrag från Försäkringskassan. Försäkringskassan varnar nu för följderna och lyfter behovet av en lagändring i en skrivelse till Socialdepartementet.

Barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag

Barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag är några av de bidrag som en person från ett annat EU-land kan få i Sverige trots att personen egentligen inte har uppehållsrätt, alltså laglig rätt att vara i Sverige.

Red’s kom:
Oavsett detta så är Sverige i sin fulla rätt – enligt såväl svensk lag som EU-lag – att utvisa de EU-migranter som inte uppfyller kraven för att vistas i Sverige. Dvs om EU-migranter inte kan försörja sig på egen hand så är det en omedelbar åtgärd i form av utvisning ur landet som måste till. Kostnaden för romers hemresa ska den Rumänska ambassaden (eller Bulgariska ambassaden, i förekommande fall) hjälpa till med (lån). Inte av Sverige, så som hittills har skett.

Utöver detta måste lokala förbud mot tiggeri införas i städerna till dess att lagen ändrats och anpassats efter verkligheten och behovet.

1. Hänsyn får ej tas till om sökande vistas olagligt i landet

Sedan 2013 får Försäkringskassan inte, pga en ny tolkning av lagen, ta hänsyn till om den som söker bidrag är här lagligt eller inte. Det enda Försäkringskassan numera ska ta ställning till är om personen bedöms bo här.

2. EU-migrant behöver inte ha bostad för att räknas som bosatt

Det finns inga faktiska krav på att den sökande ska ha jobb eller bostad för att anses vara bosatt här, även om det påverkar helhetsbedömningen. Personens avsikter att stanna här vägs in och denne kan också behöva visa ett utdrag på att han eller hon gått ur socialförsäkringssystemet i sitt hemland.
– Vi utgår från de uppgifter som personen lämnar och gör en helhetsbedömning.

Red’s kom:
Vilken betydelse har det om en EU-migrant ”gått ur socialförsäkringssystemet”? Innebär det att alla som ”gått ur socialförsäkringssystemet” i sitt hemland per automatik går in i det svenska socialförsäkringssystemet? Dvs att Sverige villkorslöst övertar alla andra EU-länders ansvar för sina medborgare?

Räcker med att EU-migrant säger sig vara boende i kommunen

Den som söker bidrag av försäkringskassan behöver inte lämna någon adress, hur kan försäkringskassan avgöra om en person är bosatt här?
– Vi gör en sammanvägd bedömning av personens situation och den inbegriper även frågor om bostaden, svarar Andreas Stjernberg.

Red’s kom:
Det är ett icke-svar på frågan!

EU-migranter som ej är folkbokförda kan inte kontrolleras

Personer utan uppehållsrätt är inte folkbokförda i Sverige, vilket ytterligare försvårar Försäkringskassans kontrollmöjligheter. EU-medborgaren kan t ex flytta tillbaka till sitt hemland och ändå behålla bidrag.

– Om man vill ha bättre kontroll och möjligheter att återkräva felaktigt utbetalade ersättningar måste lagstiftningen justeras, säger Lars-Åke Brattlund som är försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

3. Uppehållsrätt får inte vara krav för att erhålla bidrag

Vi kan inte ställa krav på uppehållsrätt, säger Andreas Stjernberg som är verksamhetsansvarig för försäkringstillhörighet på Försäkringskassan.

Försäkringskassan anser att uppehållsrätt ska vara ett krav för att erhålla bidrag

I en nyinkommen skrivelse till Socialdepartementet är Försäkringskassan kritisk till att man inte kan kräva uppehållsrätt för att en person ska ha rätt till bidrag.

4. Bidrag kan inte dras tillbaka när fusk upptäcks

Att Försäkringskassan inte kan kräva laglig vistelse försämrar möjligheten att kontrollera att man inte betalar ut bidrag på fel grunder, skriver Försäkringskassan till Socialdepartementet.

Det finns flera verkliga fall där Försäkringskassan upptäckt att man beviljat bidrag utifrån falska handlingar.

Arbetsgivarintyg, som sedan visade sig vara falska, låg till grund för att personer bedömdes vara bosatta i Sverige. När detta upptäckts kan man inte dra tillbaka bidragen. Försäkringskassan får nämligen bara bedöma om personerna bor i Sverige i den aktuella situationen.
– Eftersom EU-migranterna i dessa fall vistats här så lång tid kan man inte hävda att de inte är bosatta, säger Ann-Kristin Robertsson.

Red’s kom:
Varför inte det?
Hur kan man räknas som bosatt om man är uteliggare och kan skifta boplats från stad till stad 7 dagar i veckan, och dessutom vistas olgaligt i landet?

Har Försäkringskassan en gång börjat betala ut bidragen måste man alltså fortsätta betala ut dem, så länge bidragstagarens livsvillkor är desamma och denne bor i Sverige… eller påstår sig bo i Sverige.

Försäkringskassan har ingen kunskap om hur många utan uppehållsrätt som får bidrag

Hur många personer som får bidrag i Sverige trots att de inte har uppehållsrätt vet inte Försäkringskassan.
Man har heller inte gjort någon beräkning på hur många det framöver skulle kunna handla om och vad kostnaderna skulle kunna bli.

Alla behandlas inte lika

Som lagen ser ut nu behandlas inte alla lika eftersom försäkringskassan dels har sämre kontroll över utbetalningar till vissa EU-medborgare och dels inte kan dra tillbaka bidrag även om handlingar varit falska.
– Det stämmer. Det är därför vi tycker att regeringen behöver titta på det här, säger Lars-Åke Brattlund

Svensk lag måste anpassas till EU-lag

– Om vi ska kunna kräva laglig vistelse behövs en ny bestämmelse i svensk lag. Det är komplicerat eftersom det handlar om alla EU-medborgares rätt att röra sig fritt i Europa, och svensk lag måste samspela med EU:s lagstiftning, säger Ann-Kristin Robertsson som är rättslig expert på internationella frågor på Försäkringskassan.

LÖSNINGEN

Red’s kom:
Vari ligger det komplicerade?
Det är bara att lägga bevisbördan på den som söker bidrag.
1. Den sökande måste bevisa att personen är bosatt i kommunen enligt tydligt specificerade kriterier för detta.
2. Sökande från andra länder måste ha en bostadsadress (som alltid måste verifieras av Försäkringskassan), dvs bidrag ges inte till uteliggare från andra EU-länder (eftersom de då ej uppfyller kravet för att få vistas i landet).
3. Lagjustering görs så att falska handlingar får konsekvenser;
• Bidrag upphör med omedelbar verkan.
• Återbetalningskrav ställs med omedelbar verkan.
• Böter för brottslig handling utfärdas med omedelbar verkan (eller fängelse).
• Falska handlingar leder till utvisning ur landet.
Inget av detta strider mot EU-lag och kan snabbt skrivas in i lagen.
Vad är problemet?Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-04-18

FAKTA

Vem har rätt vara i Sverige?
Medborgare i andra EU-länder har rätt att vistas i Sverige under tre månader om de kan försörja sig helt på egen hand under dessa första tre månader.
Därefter kan EU-medborgare ha uppehållsrätt (dvs laglig rätt att vara här) om de:
• arbetar eller söker arbete (och kan få arbete). Arbetssökande är i sig inte tillräckligt.
• studerar och har heltäckande sjukförsäkring.
• har tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv och sin familj samt heltäckande sjukförsäkring.

Bidrag baserade på bosättning
Den som bor i Sverige längre tid än ett år, eller bedöms bo i Sverige längre tid än ett år, har rätt till så kallade bosättningsbaserade bidrag.
Flera av dessa bosättningsbaserade bidrag är pensionsgrundande.
Exempel på sådana bidrag:
• föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
• barnbidrag
• underhållsstöd
• bostadsbidrag
• ålderspension i form av garantipension
• assistansersättning
• handikappersättning och vårdbidrag
• sjukpenning i särskilda fall

Källa: Försäkringskassan

Se även bl a;
Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *