EU-migranter byggt bosättning på gravar

Södertälje kommun har i år tvingats avhysa EU-migranter som bosatt sig på kommunal mark vid flertalet tillfällen, nyligen skedde detta i Pershagen.

Nu vill kommunen avhysa EU-migranter som slagit läger på ett fornlämningsområde med gravfält från järnåldern.

– Det är klart att de här människorna är utsatta och har en svår situation. Samtidigt som kommunen ju har en skyldighet att behandla alla medborgare på samma sätt, säger Åke Martinsson, säkerhetssamordnare på Södertälje kommun och fortsätter:
– Det är helt enkelt för att vi inte kan tillåta att man sätter upp bosättningar på kommunal mark utan att ha tillstånd.

Järnåldersgravarna skyddas av fornminneslagen

Det faktum att platsen de valt är ett fornlämningsområde gör saken än mer allvarlig.

– Det är järnåldersgravar som är skyddade av fornminneslagen också förutom de andra regelverken som finns för kommunerna att förhålla sig till, säger Åke Martinsson på Södertälje kommun.

Bryr sig EU-migranter om regelverk?

– Jag är inte så kunnig kring regelverket vad gäller fornlämningar, säger han och medger att det inte är lätt för allmänheten att känna till att det i området finns fornlämningar då det saknas skyltar om detta.

Red’s kom:
Sedan när har EU-migranter någonsin brytt sig om skyltar, regelverk och förbud?
De hade naturligtvis slagit upp sin bosättning där oavsett hur många och hur tydliga skyltar det funnits.

Kyrkorna ledsna över att EU-migranter måste följa lagen

På det nya härbärget för EU-migranter, som är ett samarbete mellan flera kyrkor i Södertälje, blir man ledsen när man får höra om avhysningarna.

Gratis boende för 10 EU-migranter

De uppmanar personerna i bosättningen att söka sig till härbärget men poängterar att de inte kan erbjuda mer än de platser som redan finns.
– De är välkomna att söka sig till oss men vi har ju bara möjlighet att erbjuda tio platser, säger Eva Johansson, diakon i St Ragnhildsförsamling.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-12-29
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *