Enbart akut vård för EU-migranter i Östergötland – Nya riktlinjer

EU-migranter som inte har en sjukförsäkring (dvs EU-kort) i sitt hemland ska bara erbjudas den mest akuta vården. Ledningen för Region Östergötland har tagit fram nya riktlinjer.

Vård som kan anstå ingen rättighet för andra EU-länders medborgare

– Akutvård har man rätt till, när det däremot gäller vård som kan anstå då är det inte en rättighet idag, säger Lena Lundgren som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland.

Red’s kom:
Detta kan tyckas vara en självklarhet, men ändå har S+MP-regeringen inte verkat för att förtydliga lagen så att dessa riktlinjer gäller i samtliga regioner/landsting. Samt att skattemedel inte ska finansiera kliniker som riktar sig till EU-migranter för att på detta sätt kringgå regelverken.

Kliniker i Östergötland har fått bestämma själva vilken vård EU-migranter får gratis

Många EU-migranter från framförallt Bulgarien och Rumänien saknar sjukvårdsförsäkring eftersom de inte har råd att betala för försäkringen. Hittills har klinikerna i Östergötland själva avgjort vilken vård EU-migranter kan få.

Kliniker måste kontakta medicinska rådgivare innan vård ges till EU-migranter

Men ledningen för regionen säger att de ville ha mer enhetliga rutiner och därför har de beslutat om nya riktlinjer. Det innebär att klinikerna först ska kontakta medicinska rådgivare för att få råd om vilken vård de ska erbjuda dessa personer.

Medicinsk rådgivare avgör vad som är akut vård

– Där tar den medicinska rådgivaren beslut om det här är vård som man bedömer kan anstå eller inte.
Vad som kan vara akut vård kommer då att avgöras från fall till fall och då är det inte självklart att en patient som exempelvis lider av cancer kan få vård.
– Vi ser att med nya och bättre behandlingsmetoder så är det här en sjukdom som man lever med under många år. Därför beror det helt och hållet på var i sjukdomsprocessen som man befinner sig, säger Lena Lundgren.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-11-09
Se även bl a;
Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
Landstinget i Norrbotten har fakturerat en EU-migrant, som födde barn på sjukhuset i Luleå, 32 681 kr. Det är pengar som givetvis aldrig kommer att betalas in, men historien väckte ändå stor uppståndelse i media. Det startades t o m en insamling i Sverige för att betala EU-migrantens vårdkostnader.

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?

Unicef vill ge EU-migranter och deras barn särrättigheter i Sverige


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis

Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *