Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Länsstyrelsen meddelade den 29 juli att man upphäver bygglovet för området vid S:t Hans backar, ett av de två områden som Tekniska förvaltningen i Lund pekat ut som möjliga tillfälliga boplatser för EU-migranter i husvagnar eller bilar. Länsstyrelsen ansåg att det var fel att inte ge närboende möjlighet att yttra sig över bygglovet.

”Andra tänkbara lösningar”

Det kan dröja upp till ett halvår innan processen med ett nytt bygglov är färdig. Därför överväger politikerna i Lund andra boendelösningar.
– Det har uppstått andra tänkbara lösningar, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Gratis härbärge för romer

Nytt beslut om bygglov kan enligt Emma Berginger tas tidigast i oktober, men också dröja upp till ett halvår. Därför övervägs nu andra alternativ för att lösa frågan om EU-migranternas boende.
– T ex härbärgeslösningar, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Det är givet att Emma Berginger (MP) stödjer sin kollega Joakim Månsson Bengtsson (MP) som då fär möjlighet att utöka sin verksamhet och tjäna ännu mer pengar på sin ”ideella” verksamhet, som alltså inte alls är ideell utan en ren affärsverksamhet där han och andra drar nytta av skattemedel som kunde gått till något meningsfullt istället.

Diskussioner om gratis boende för EU-migranter

Vid tekniska nämndens arbetsutskott den 11/8 var boplatser för EU-migranter ett av ärendena och då diskuterades de nya alternativ som kommit upp.

Red’s kom:
4. Informationsärende – EU-medborgare, otillåten bosättning (inga handlingar) Dnr TN 2015/0166
Ledamöter:
Emma Berginger (MP)
Mikael Thunberg (S)
Lena Fällström (S)
Mats Helmfrid (M)
Cecilia Barnes (FP)
Ersättare:
Jens Gynnerstedt (MP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Något protokoll från arbetsutskottets möte den 11/8 finns i skrivandes stund fortfarande inte.

Den 19 augusti har den tekniska nämnden sammanträde.

Red’s kom:
12. Förslag till fortsatt arbete – otillåten bosättning på kommunal mark Dnr TN 2015/0425
Ledamöter:
Emma Berginger (MP)
Jens Gynnerstedt (MP)
Mikael Thunberg (S)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Ann Schlyter (V)
Mats Helmfrid (M)
Jan O Carlsson (M)
Cecilia Barnes (FP)
Lars-Göran Hansson (C)
Mio Fric (KD)

M, FP, C och KD vill att bygglovsärendet ska beslutas av fullmäktige

Frågan om EU-migranternas boende diskuterades även i kommunstyrelsens arbetsutskott efter begäran av oppositionsrådet Christer Wallin (M), som är mycket kritisk till hur bygglovsärendet har hanterats.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att frågan ska upp i fullmäktige för beslut och arbetsutskottets ledamöter har enats om att man ska ta ställning till det vid nästa utskott den 17 augusti.
– Det här är en principiellt viktig fråga och Lundaborna har rätt att veta var deras folkvalda politiker står. En sådan här fråga ska inte göras upp i slutna rum, säger Christer Wallin (M).

Miljöpartiet vill inte involvera fullmäktige

Emma Berginger anser inte att det i dagsläget krävs beslut av fullmäktige när det gäller boplatser för migranterna.
– Inte i det här läget. Ska det däremot vara någon mer permanent lösning kan det behövas lyftas till en högre nivå, säger hon.

Red’s kom:
Självklart vill Emma Berginger själv kunna styra och ställa. Dessutom är det en ”mer permanent lösning” för Lunds EU-tiggare eftersom ingen deadline fastställts för hur länge skattebetalarna ska finansiera tiggeriet i Lund med gratis boende – inkl. el, vatten, toalett, dusch, sophämtning, etc – för specifikt romer. Dvs i strid med likabehandlingsprincipen och kommunallagen samt mot vad den nationella samordnaren anser att kommunen ska erbjuda.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-08-11

SkD skriver även;
Att åtgärda den otillåtna bosättningen på Åkerlund & Rausings väg är en akut fråga. Den bedömningen gör tekniska förvaltningen i samband med planeringen av det fortsatta arbetet kring EU-migranternas boende.

Red’s kom:
Frågan var precis lika akut för ett år sedan. Vaför anser tekniska förvaltningen att frågan blivit akut just nu?

Samtidigt konstateras att det fortfarande kan bli aktuellt med evakueringsplatser utomhus på kommunal mark, men enbart som komplement och i undantagsfall då lokaler inte finns tillgängliga.

Red’s kom:
Vem på tekniska förvaltningen konstaterar att det vara finns två alternativ;
• Boende för EU-tiggare utomhus på skattebetalarnas bekostnad, eller
• Boende för EU-tiggare på härbärge?

Bosättningen på Åkerlund & Rausings väg är just nu den enda av större omfattning.
De båda parkeringsplatserna har utnyttjats för boende i bilar, husvagnar och tält i drygt ett år.

Berörda verksamheter, som företaget Flextrus, kan inte utnyttja området, som de betalar för, och upplever otrygghet samtidigt som besökare påverkas negativt. Därför har krav ställts om åtgärder från kommunen som äger marken.

När personal från tekniska förvaltningen nyligen besökte platsen kvällstid konstaterades att hela den norra parkeringen var fylld av EU-migranternas bilar. Enligt personer som var där är det totalt 28 EU-migranter som bor i bilarna.

Tält, möbler, husgeråd och sopor

I remsan mot järnvägen sågs möbler, husgeråd och sopor. På den södra parkeringen stod en handfull tält och sex EU-migranter uppgavs bo där.

Socialförvaltningen letar gratis boende för EU-migranter

Socialförvaltningen arbetar just nu med att försöka hitta lokaler som kan användas under kortare tider, och då även i samband med avhysningar.

Red’s kom:
Kortare tider”? Alltid dessa vaga formuleringar som media inte bryr sig om att be ansvariga att precisera!

Hjälp Tiggare i Lund

Det natthärbärge som drivs av föreningen Hjälp tiggare i Lund, med kommunalt stöd, har 21 platser men behovet beräknas till mellan 40 och 50.

Red’s kom:
Vem beräknar detta behov utifrån vad?
Varför skulle fler platser behövas när endast ett femtontal av Joakim Månsson Bengtssons 21 platser nyttjas?

Lunds Tekniska förvaltning tycker till i politiska frågor

Den Tekniska förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att det är akut att åtgärda bosättningen.
Boendeförhållandena är dåliga och möjligheter att sköta hygienen saknas. Boendet innebär sanitära olägenheter, även för omgivningen, och det finns risk för brand.

Tekniska förvaltningen har tidigare föreslagit två möjliga uppställningsplatser på kommunal mark, vid Sankt Hans backar och Gastelyckan. Men sedan länsstyrelsen upphävt bygglovet för den förstnämnda kan den frågan behandlas av byggnadsnämnden först i september eller oktober.

Tekniska förvaltningen framhåller att huvudinriktningen bör vara att erbjuda akut hjälp via bidrag till härbärgen.

Red’s kom:
Akut hjälp” under hur många månader eller år?

Varför yttrar sig Lunds tekniska förvaltning i politiska frågor?

I undantagsfall kan det bli aktuellt med evakueringsplatser utomhus, i så fall i mindre skala i bilar eller husvagnar och med toalett inom 100 meters avstånd.

Vid sitt sammanträde på onsdag ska tekniska nämnden ta ställning till förslagen.

Se även bl a;
MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *