Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

I måndags lämnade Martin Valfridsson över rapporten han sammanställt för hur kommuner, organisationer och landsting ska hantera frågan kring utsatta EU-migranter till statsrådet Åsa Regnér. Valfridsson, som tidigare varit statssekreterare för Beatrice Ask och ombudsman för stockholmsmoderaterna. Han är moderat och hela rapporten andas moderat signalpolitik i frågor om villkoren för utsatta EU-medborgare, skriver Linda Westerlind på Folkbladet.

Se även: Linda Westerlind, feminist, öser hat över dem som vill att lag ska följas för EU-migranter

Jag hade önskat en djupare analys över hur dagens juridiska ramverk påverkar kommuner, landsting och myndigheter i hur man inom respektive område i dag förhåller sig till eu-migranter.

Red’s kom:
Spelar det någon som helst roll hur förvirrade politiker och myndigheter i olika kommuner hanterar problemen med EU-migranter? Det enda som är relevant är väl vilka problem det finns samt hur respektive problem ska lösas?

Jag hade velat att Valfridsson hade satt de svaren i relation till den europeiska unionens regelverk och sen gjort en fullständig granskning hur den svenska lagstiftningen kompletterar EU:s regelverk.

Red’s kom:
På vilket sätt hade det löst vilka problem med EU-migranter i Sverige idag?

Jag hade velat att Valfridsson hade analyserat huruvida svensk lagstiftning i dag täcker den nya situationen med att EUs fattigaste medborgare tar sig till Sverige för att tigga.

Red’s kom:
Meningslöst, eftersom lagstiftningen inte täcker denna situation på ett tillräckligt tydligt sätt. Dvs det enda som är intressant är hur lagstiftningen ska kompletteras och förtydligas, men någon sådan utredning vill S+MP-regeringen tyvärr inte se.

Dessutom är det inte EU:s fattigaste medborgare som tigger i Sverige, det finns många som är mer utsatta som aldrig kommer till Sverige.

Den här rapporten skulle behövts för att kunna fortsätta diskussionen kring Sveriges position i EU och i världen som ett välfärdsland och vilka skyldigheter det för med sig.

I stället är rapporten från början till slut ett långt dokument på olika anledningar till varför Sverige bör göra så lite som möjligt.

Red’s kom:
Sverige bör göra så lite som möjligt för EU-migranter i Sverige av den enkla anledningen att allt som görs i Sverige enbart leder till försämringar för alla parter.

Sverige ska inte uppmuntra EU-migranter att söka sig till Sverige

Samordnaren skriver att: Det svenska samhället som helhet bör inte agera på ett sätt som uppmuntrar människor, vilka lever i en utsatt situation i hemlandet, att resa till Sverige utan att i förhand planera för att barnens behov av till exempel boende och skolgång kan tillgodoses här.

Samhället gör fel om pengar skänks till tiggare, anvisar boplatser och erbjuder skolgång för EU-migranters barn

Hur uppmuntrar då det svenska samhället som helhet människor att resa till Sverige?

Enligt samordnaren är det exempelvis genom att privatpersoner skänker pengar till de som tigger. Eller hjälper till att ordna uppställningsplatser för husvagnar och tält. Barnen till föräldrar utan uppehållsrätt ska inte få gå i svensk skola.

Sverige ska inte skicka signaler att det är ok för EU-migranter att ta med sig sina barn på tiggarresor

Samordnaren skriver uttryckligen i rapporten att om barnen till EU-migranterna som följt med till Sverige i olika kommuner tillåts komma in på härbärgen eller matserveringar eller får ta del av olika former av pedagogisk verksamhet kan det skicka signaler till barnets föräldrar att vissa kommuner som tillåter att barnen får tak över huvudet, mat och lite skolgång genom sina insatser accepterar att barnen följer med när de reser hit för att tigga.

EU-migranter ska inte hjälpas i Sverige

Det som framgår av rapporten är att samordnaren själv inte anser att man ska hjälpa människorna som är på plats i Sverige, utan i stället fokusera på att skänka pengar till hjälporganisationer för att ordna deras situation i Rumänien och Bulgarien.

Ibland kan empiriska studier ersätta forskning

Några relevanta studier, forskning i ämnet eller annan vetenskap lyser med sin frånvaro. I stället är det hur kommuner, organisationer, myndigheter och landstings tidigare agerande i frågan som har styrt var kontentan landade i rapporten.

Syftet med samordningen var att det skulle fungera som ett stöd för SKL, men just därför är det av högsta vikt att det gemensamma underlaget har någon form av vetenskaplig evidens och juridisk förankring.

Red’s kom:
Det finns inga sakliga och opartiska studier att utgå från. Istället får man använda sig av sunt förnuft och logiskt tänkande samt av den kunskap och erfarenheter vi har från verkligheten.

Har föreslagna åtgärder inte någon verklighetsförankring?

Bortsett från att en djupare diskussion lyser med sin frånvaro i rapporten har inte heller de åtgärder som presenteras någon verklighetsförankring.

Red’s kom:
Rapporten har kanske inte så mycket förankring i vänsterextremisterna verklighet.

Insatser för EU-migranter resulterar bara i bortkastade medel

Samordnaren återkommer till att familjer i första hand ska ha en ordnad tillvaro i hemlandet och att insatser i Sverige därför är bortkastade medel, trots att man grundligt presenterar hur situationen ser ut i Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Man måste lägga kraften där det finns i alla fall lite förutsättningar för att kunna uppnå något.

För S+MP-regeringen en moderat politik?

Samordnaren anser att kommunerna inte bör vara för tillmötesgående då det kan ge fel signaler. Vilket i sig inte är så konstigt då han har fått fria händer att skriva en SOU bestående av moderat signalpolitik på ämnet utsatta EU-medborgare.

Det är djupt tragiskt att Martin Valfridsson fick uppdraget att göra den här rapporten. Är det något vi sannerligen behöver mindre av är det Moderaternas signalpolitik i frågor om samhällets mest utsatta.

Red’s kom:
Martin Valfridsson är S+MP-regeringens förlängda arm och allt han tar upp är vad S+MP-regeringen vill ska framgå.

Linda Westerlind vill ha vänsterextremist som samordnare

Särskilt på positionen som samordnare hade vi behövt någon med en humanistisk människosyn och inte en högborgerlig.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle det bli bättre av att utse någon som representerar en försvinnande liten del av Sveriges befolkning?
Ska Sveriges styras enbart av känsloargument och missriktad välvilja?

Att hänvisa till den här rapporten och utgå från vad den rekommenderar är att direkt gå Moderaternas ärenden och driva moderat politik. Skamligt.

Red’s kom:
Eller så är det att ta i alla fall lite ansvar för landet?Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2016-02-03
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *