Döms för hets mot folkgrupp pga mejl till media om EU-migranter

En Svalövsbo döms för hets mot folkgrupp efter att ha uttryckt sig hatiskt mot EU-migranter, muslimer och somalier.

Lunds tingsrätt anser det bevisat att mannen vid två tillfällen gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. 74-åringen är tidigare ostraffad och döms till villkorlig dom och 3 000 kronor i dagsböter.

Red’s kom:
Sedan när blev media en folkgrupp (med tanke på att det var till dem han riktade sina åsikter)?

Vi får inte veta vad mannen skrivit – eller vem som gjort anmälan – men för att hetsa en folkgrupp måste denna hets rimligtvis förekomma riktad mot folkgruppen i ett mer offentligt sammanhang och inte i några enskilda skrivelser till media och regering, eller?

Det finns ingen anledning att uttrycka sig hatiskt mot en folkgrupp, och det ska man aldrig göra, men samtidigt måste Sverige nog inom vissa gränser tolerera att människor uttrycker sin missaktning via det skrivna ordet i begränsad form när media och politiker på ett så tydligt sätt står på vänsterextremisternas sida mot folket, och inga krafttag tas mot den brottslighet som vi trots allt vet förekommer bland migranter och EU-migranter.

Kritiken ska riktas mot media, politiker och rättsvårdande myndigheter. Det är där problemet ligger, inte bland EU-migranter och de asylsökande.

Hets mot folkgrupp ska naturligtvis beivras på alla sätt, men denna dom känns mest som en konsekvens av medias och vänsterpolitikers drev mot medborgare som ilsknar till över det vänstervridna medias och politikers partiskhet och politiska korrekthet.

Det är en farlig väg att gå och riskerar att enbart öka på ilskan bland folket. Vi har väldigt många exempel från historien där försök att styra och begränsa folkets åsikter på ett alltför hårt sätt enbart fått negativa effekter och förvärrat situationen.

När dessutom vänsterextremister obehindrat kan uttrycka sitt hat medan övriga – som beter sig lika illa – ska straffas, uppstår en situation där hatet bara riskerar att eskalera allt mer.

Begreppet ”hets mot folkgrupp” används på samma sätt idag som vänsterextremisternas ”alla människors lika värde och ”värdegrund”, där dessa upprepas till förbannelse i brist på sakliga argument.

Hets mot folkgrupp måste rimligtvis endast dömas i de fall där det är väldigt tydligt med att någon systematiskt försöker uppvigla en större grupp mot en ”folkgrupp” annars kommer förtroendet – som redan är lågt – minska avsevärt.

När alltför lättvindiga tolkningar görs av ”hets mot folkgrupp” kommer ofrånkomligen den verkliga innebörden av begreppet att devalveras.

Man kan bara hoppas att mannen överklagar domen, så att det tas ett beslut som blir prejudicerande.

Det var i februari i fjol som den nu 74-årige mannen satte sig vid datorn och skrev mejl där han uttryckte sig hatiskt och nedsättande mot EU-migranter, muslimer och somalier.

Och eftersom dessa e-postmeddelanden skickades till ett flertal mottagare, bland annat Helsingborgs Dagblad, Dagens Nyheter, regeringskansliet, enskilda personer vid Sveriges riksdag och Svalövs kommun, anser åklagaren att mannen gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.

Själv förnekar mannen brott och gör i förhör gällande att e-posten inte varit avsedd för spridning och att meddelandet handlat om kriminella personer. Ett av mejlen skrev han eftersom han känner en vietnamesisk butiksinnehavare som blivit utsatt för utpressning av kriminella personer. Det andra skickade han i protest mot ett tältläger i Pildammsparken i Malmö.


SR skrev igår om ett annat fall där polisen anmäler flygblad till Justitiekanslern:

Polisen vill att Justitiekanslern utreder misstänkt hets mot folkgrupp. Detta sedan ett invandrarkritiskt flygblad delats ut på Gotland.

Kriminalkommissarie Mats Holst bedömer att innehållet i flygbladet kan röra sig om brottet ”hets mot folkgrupp”.

– Vi tycker att det finns anledning att anta att det kan röra sig om någon form av brott och då tycker vi att det är viktigt att det utreds, säger Mats Holst om det flygblad som bland annat delats ut i Visby den gångna helgen.

Det står att bladet är ett resultat av ett ”medborgarinitiativ” och läsaren uppmanas att ge pengar och bli finansiär för det opinionsdrivande arbetet.

INNEHÅLL
Budskapet är bland annat att ”Om Sverige och det svenska folket ska fortsätta att existera, måste den aktuella invandringen upphöra, och de som kommit hit måste återvända tillsammans med sina familjer och ättlingar”. Det står vidare att ”nybildade familjer, där någon av familjemedlemmarna är en asylinvandrare, inte kan och får betraktas som en del av den svenska befolkningen”.

Red’s kom:
På vilket sätt polisen tycker att detta skulle vara ”hets mot folkgrupp” framgår inte. Vilken folkgrupp är ”de som kommit hit”?

LANDSHÖVDING KÄNNER SIG ILLA TILL MODS FÖR ATT HA KRITISERATS
Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård pekas ut som ”ytterst ansvarig” för att Gotland ”drabbats”, som det heter, av asylsökande.

Till P4 Gotland säger landshövdingen att hon blir ”illa till mods” över flygbladet. Hon tycker att det är tragiskt och blir ledsen över de osakligheter som kommit i tryck. ”Det hela blir en polissak”, säger hon men vill inte prata närmare om innehållet.

Red’s kom:
Det är inte straffbart att vara osaklig. I så fall skulle Sveriges medier anmälas varje dag.

POLISEN TAR EGET INITIATIV
Fast landshövdingen behöver inte själv göra polisanmälan. Mats Holst, chef för utredningssektionen vid Polisen på Gotland säger alltså att polisen på eget initiativ upprättat en anmälan om misstänkt brott. Och att Holst ser uthängandet av landshövdingen i flygbladet som ännu ett angrepp på demokratin. I raden av vad företrädare för bland annat rättsväsendet på Gotland redan fått uppleva den senaste tiden.

ALLVARLIGARE ATT KRITISERA MAKTHAVARE ÄN HETS MOT FOLKGRUPP
– Hets mot folkgrupp är alltid allvarligt men ger man sig på demokratiska institutioner utifrån det perspektivet är det särskilt allvarligt, säger Mats Holst.

Red’s kom:
Fast i en demokrati är det tillåtet att kritisera makthavare.

Polisen Mats Holst måste nog lära sig lite om vad lagen säger innan han uttalar sig på detta ytterst märkliga sätt.

Om Sverige inte hade haft sitt vänsterstyrda media skulle absurda uttalanden som från denna polis genomlysas rejält och klargöras vara så fel som det är. Nu ligger det i vänsterns strategi att skrämma folket till tystnad och därför ligger det i medias strategi att manipulera svenska till att tro att polisen har rätt. Här får du sanningen, men inte i det ”opartiska” Public Service (där ideologi väger tyngre än pressetiska regler), vilket är ganska beklämmande.

Man kan bara stilla undra vem polisen anmäler eftersom det inte finns någon avsändare till flygbladet.


Red’s kom:
Det ligger i vänsterns strategi att försöka skrämma till tystnad och det har därför förekommit en hel del anmälningar om ”hets mot folkgrupp” det senaste året.

I förra månaden dömdes en man för hets mot folkgrupp pga hatiska inlägg på Facebook.

NA skriver:
Han skrev då att romer borde sprängas i luften och att detta skulle filmas.

Han hotade även en grupp personer med anspelning på deras nationella ursprung genom att bland annat skriva: ”Alla flyktingar ska dö.” Även detta skrev han på Facebook.

Nu har mannen dömts till villkorlig dom och 40 dagsböter för hets mot folkgrupp. Karlskogabon erkände under rättegången att han skrivit båda inläggen, men hävdade att det borde ses som ett ringa brott då uttalandena bara kunde nå en begränsad krets av hans vänner på sociala medier.

Tingsrätten konstaterar dock att omkring 600 personer kunde ta del av hans skriverier. Personkretsen är därmed så stor att brottet inte kan ses som ringa.

Red’s kom:
Det är förvisso synnerligen korkat skrivet, men det känns på något sätt som att vad han skrivit är svårt att ta seriöst och bara av den anledningen knappast kan omfattas av begreppet ”hets mot folkgrupp”.

Det finns ingen tydlig definition eller avgränsning av begreppet, men Wikipedia skriver:
Hets mot folkgrupp (i början även kallad Lex Åberg) är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper.

Brottet har detta namn i Sverige och Finland, men liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna (exempelvis Danmarks och Norges rasismeparagraf) samt bland andra Tyskland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Sydafrika och Kanada, dock inte USA, vars Bill of Rights ger starkt skydd för yttrandefrihet.

Vilka folkgrupper som skyddas och vilka kriterier som skall uppfyllas för att uttalandet skall vara ett brott varierar mellan länder och är en kontroversiell fråga. Vanliga kategorier omfattar etnisk härkomst, religiös övertygelse, på senare tid även sexuell läggning och könsidentitet.

Rättslig reglering

Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att

  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion” och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska domstolen särskilt beakta om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Det måste vara hela folkgruppen som baktalas eller hetsas mot, och inte enstaka personer. Att exempelvis kalla någon för något kränkande, såsom ”blatte”, ”bögjävel” eller ”judejävel” faller inte under rubriceringen.”Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2016-11-08
Se även bl a;
”Det ligger i romers natur att tigga”: Hets mot folkgrupp?

Vänsterpartiet hävdar envist att SD’s reklam om EU-migranter är hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp att likna böneutrop vid åsneskri


SR skrämmer moderat politiker för länk till ”rasideologiska sidor”

Medias drev mot alla högerpolitiker som kritiserar brott av utlandsfödda


Henrik Arnstad, behövs han?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *