Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds kommun tvekar över att ge ekonomiskt stöd till organisationen Crossroads, som arbetar för och med utsatta EU-medborgare i Lund. Nu vädjar Crossroads i ett öppet brev till kommunen att man ska bevilja bidraget.

Red’s kom:
Sanningen är dock att pengarna som begärs från skattemedel inte avser organisationen Crossroads (se nedan).

Utan löner står ”verksamhetens framtid” på spel?

Får man inte pengarna kan konsekvensen bli att verksamhetens framtid står på spel.

Red’s kom:
Vad som inte framgår av artikeln är att de pengar som begärs inte är för åtgärder till EU-migranter utan för väl tilltagna arvoden till endast två personer;
Per Eriksson, ordförande i Crossroads Lund, och
Joakim Månsson Bengtsson (MP), ordförande i Hjälp Tigggare i Lund,
för att de ska bedriva ”ideellt” arbete (som dessutom inte ens tillför något för EU-migranterna).

Äventyras Lunds, med skattemedel olagligt finansierade, härbärge för EU-migranter om inte Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) avlönas?

– Den rätt omfattande härbärgesverksamheten som bedrivs med 21 platser äventyras, säger Crossroads ordförande Per Eriksson.

Red’s kom:
Rätt omfattande”?. En mycket liten källarlokal med några enkla sängar och en toalett, där upp till 15 av sängplatserna nyttjas av EU-tiggare.

Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill inte jobba gratis med ideellt arbete

– Vi är dessutom inte säkra att vi kan fullfölja det hittills väldigt goda samarbete vi har haft med Lunds kommun, säger Per Eriksson.

”En liten lön” till ”några av volontärerna”?

Pengarna ska bland annat gå till att ge några av volontärerna en liten lön för det arbete de lägger ner.

Red’s kom:
Notera här följande (förutom att orden ”bland annat” är fel);

  1. Per Eriksson vill inte uppge hur många som avses med ”några av volontärerna”.
    Det rör sig om arvode till endast två personer.
  2. Per Eriksson vill inte uppge vilka personer som avses med ”några av volontärerna”.
    Arvodet ska gå till Per Eriksson själv samt hans kollega Joakim Månsson Bengtsson (MP).
  3. Per Eriksson uppger ”en liten lön” istället för att ärligt uppge nivån på lönen.
    Hur stor är lönen till Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP)? Se här under.

Notera dessutom att av 50 påstådda volontärer så är det enbart Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) som – av dem själva – anser sig värda att avlönas!

Inte så mycket begärt?

– Det är inte så mycket begärt att kommunen skulle kunna satsa 100 000 kronor för att de som leder verksamheten på härbärget och ”Hjälp tiggare i Lund” skulle kunna få en liten lön, motsvarande vad man har som student.

Red’s kom:
Notera hur utstuderat hemlighetsfullt Per Eriksson uttrycker sig hela tiden;
De som leder verksamheten”.
Motsvarande vad man har som student”?

Detta sätt att i ett öppet brev tigga pengar är så falskt att jag sällan skådat något liknande. Arvodet på 100 000 kr avser endast för två månader, men denna inte helt oviktiga del ser Per Eriksson noga till att dölja för allmänheten.

Och vad ska lönen vara till för? Ja, säg det. Ingenstans framgår vilket arbete det är som skulle motivera en lönekostnad på 50.000 kr/månad för att administrera ett 40-tal EU-migranter som bor gratis på skattebetalarnas bekostnad.

Hänvisning till Örebro och Uppsala

Vi har sett på andra håll, till exempel i Örebro och Uppsala, att det finns härbärgen som kommunen är med och finansierar.

Red’s kom:
Vad har dessa olagliga finansieringar av boende för andra länders medborgare med arvoden till Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) att göra?

Se bl a:
Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr
och;
Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna
och;
EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge
samt;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk till Lund och Uppsala

Vad gör Crossroads Lund?

Tillsammans med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” sköter Crossroads Lund ett härbärge på Smålands nation och man samordnar också kontakten mellan EU-migranter och olika tolkar, sjukvårdskunniga och jurister.

Red’s kom:
OBS! Det finns absolut ingenting som bekräftar att en enda sak av det som står i ovanstående mening är sant!

Bara för att Joakim Månsson Bengtsson (MP) sitter i styrelsen i både Crossroads Lund och i styrelsen för föreningen Hjälp Tiggare i Lund så innebär det inte att Crossroads Lund gör något.

Crossroads Lund startade i början av året och tillkom till synes enbart för att på detta sätt kunna få mer bidrag från kommunen för samma sak.

Eftersom media aldrig ställer några frågor som kan visa på vad som verkligen är sant kan det hävdas precis vad som helst.

Har Crossroads Lund avlastat kommunen i något kommunen inte ansvarar för?

Crossroads har hittills i hög grad avlastat kommunen när det handlar om situationen för EU-migranterna…

Red’s kom:
Med tanke på at Lunds kommun har noll och inget ansvar för EU-migranter – annat än i en akut nödsituation – så är det praktiskt omöjligt att avlasta kommunen, så som här hävdas på detta luddiga sätt.

Verksamhet till stor del av ideella volontärinsatser?

… och verksamheten bedrivs till stor del av ideella volontärinsatser.

Red’s kom:
Det är korrekt. Av de 50 påstådda – men ospecificerade och obekräftade – volontärerna är det alltså 48 stycken som bedriver ideellt arbete. Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör det emellertid inte!

Vad Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör är det ingen som vet… mer än att de lägger mycket tid & energi på att försöka håva in så mycket pengar som möjligt av Lunds kommuns budget.

Kräver lön för att fortsätta cementera EU-tiggarnas fattigdom

Men för att fortsätta arbetet behövs mer pengar.

Red’s kom:
Eller om vi istället ska säga sanningen; För att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) ska fortsätta att upprätthålla EU-migranterna i sin utsatthet kräver de 50.000 kr i månaden av skattemedel.

Socialnämnden tvekar i att avlöna Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) för ideellt arbete

När socialnämnden i Lund träffades i september bestämde man sig för att skjuta upp beslut om bidraget till nästa möte.

Kommunen har aldrig betalat för att någon ska arvoderas???

– Jag tror att vi har råkat ut för det man kallar att bryta mot det elfte budet, det vill säga att ”så har vi aldrig gjort”. Man har sagt till mig att man aldrig tidigare betalat för att någon ska arvoderas, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Obegripligt! Detta har säkert ingen sagt till Per Eriksson. Däremot har han säkert fått höra att man aldrig avlönat någon för att ägna sig åt okvalificerat ideellt arbete. Vilket kanske är förståeligt, eftersom det då inte längre är ideellt arbete.

Per Eriksson vill att ideellt arbete ska avlönas, i alla fall hans

Det är väl en princip som man då måste ändra på, som man har gjort på andra ställen, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
På andra ställen”? Var avlönar kommuner ideellt arbete med skattemedel?

Regelverket hindrar inte att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) avlönas för ideellt arbete med andra länders medborgare som inte är kommunens ansvar

– Men det finns ingenting i regelverket som hindrar att man gör så, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Om inget i regelverket hindrar att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) avlönas för att bedriva ideellt arbete så är det regelverket som ska ändras och inte ”principerna”.

100 000 kr för två månader billigt för att göra något som kommunen inte har ansvar för?

I det öppna brevet skriver Per Eriksson att Crossroads behöver stöd från kommunen i form av bidraget på 100 000 kronor, något som motiveras med att det dessutom kan bli en billig lösning för kommunen som annars måste hitta andra, kanske dyrare, metoder att hjälpa EU-migranterna.

Red’s kom:
EU-migranterna är enligt lag inte kommunens ansvar. Inte ens den gratis hemresa som kommunerna generellt erbjuder för att bli av med problemen, om än temporärt, är något kommunen behöver bidraga med (det är t o m högst tveksamt om dessa skattefinansierade hemresor är förenliga med lag).

Tramsiga påhitt för att motivera arvodering till sig själv

– Jag träffade nyss en från härbärget som berättade att nu har ytterligare en av EU-migranterna fått jobb och lägenhet i Lund och blir en ny skattebetalare, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Det måste bli ett slut på detta bluffspel som Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) kör med!

Den fria rörligheten avser inte välfärdsturister

– Det är en del av den rörlighet inom EU som vi ska vara väldigt rädda om. Det gäller såväl studenter och affärsmän, som de utsatta, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Nej! Den fria rörligheten skrevs inte för att skapa en välfärdsturism till Sverige. Den tillkom för att för att underlätta för fler att få ett arbete, även om det blev ett misslyckande.

Om Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) inte får pengar uppstår kåkstäder?

Enligt Per Eriksson kan ett mindre lyckat hanterande leda till att bosättningar i form av kåkstäder etableras, precis som i Malmö.
– När man väl har fått den situationen är det väldigt svårt att komma ur den, utan att det blir väldigt turbulent, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Per Erikssons och Joakim Månsson Bengtssons enda lösning på att undvika kåkstäder är att kommunens skattebetalare ska försörja EU-migranterna. För att administrera denna med skattemedel finansierade försörjning av EU-migranter vill Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson ha ytterligare 50.000 kr/månad av skattebetalarnas pengar – utöver de 211 500 kr de redan fått!!!

Det innebär att av de miljontals kr som Lunds kommun avsätter för att försörja vissa utländska medborgare (romer) så går nästan allt av dessa pengar till personlig vinst för två personer.

Gott samarbete så länge kommunen ger bidrag

– Än så länge har vi haft ett gott samarbete här i Lund. Vi är glada och stolta över kommunens sätt att arbeta. Jag vill inte att det äventyras, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Med ”gott samarbete” menar Per Eriksson & co att de tilldelas pengar av skattemedel. Bara de får sina pengar så är de ”glada och stolta över kommunens sätt att arbeta”. EU-migranterna är bara ett vertyg för att få dessa pengar.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-10-14OBS! Läs även det öppna brevet från Per Eriksson, Jan Kjellström, Nita Lorimer & Analya Gomez.
Se även bl a;
Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *