Civil Rights Defenders ljuger om kritik från Rita Izsák om avhysning från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna i Civil Rights Defenders skriver:

Avhysningen från Sorgenfri kritiseras av FN

Red’s kom:
Nej, Civil Rights Defenders ljuger öppet. Det är endast en person – Rita Izsák – som enligt önskemål från Civil Rights Defenders ställer frågor om vad som hänt baserat på den förljugna bild av verkligheten som Civil Rights Defenders givit Rita Izsák.

Den senaste tiden har blickarna riktats mot Malmö med anledning av avhysningen av de omkring 200 EU-migranterna från boplatsen på Sorgenfri i början av november.

Civil Rights Defenders har den 30 oktober, i ett öppet brev till Malmö stad, uttryckt oro över att avhysningen innebär att Sverige kränker de boendes mänskliga rättigheter och därmed bryter mot de internationella åtaganden staten har åtagit sig att följa.

Red’s kom:
Som med all önskvärd tydlighet framkommit tidigare så har i aktuellt fall ingen brutit mot några mänskliga rättigheter eller några internationella åtaganden som staten åtagit sig att följa.

Sedan har Civil Rights Defenders inte ”uttryckt oro” över något. De har istället grundlöst anklagat Malmö Stad för att bryta mot mänskliga rättigheter och baserat sina anklagelser på ett antal rättsfall helt utan relevans för avhysningen.

Vår kritik får även stöd av FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Itzak, som i ett brev till utrikesminister Margot Wallström kritiserar stängningen av Sorgenfri och uttrycker stark oro över att avhysningen ”kan förstärka romernas utanförskap och den marginaliserade ställning som gruppen har och få allvarliga konsekvenser för deras grundläggande mänskliga rättigheter”.

Red’s kom:
Civil Rights Defenders får inget stöd av FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Izsák.

I brevet kritiseras särskilt bristen på alternativa boenden för de drabbade vilket kan leda till att de blir hemlösa.

Red’s kom:
Det är riktigt att det förekommer okunniga påståenden av Rita Izsák som kan tolkas som att hon tror att det finns något regelverk som skulle säga att Sverige är skyldig att försörja all världens medborgare, men det faller på sin egen orimlighet förutom det faktum att några sådana regelverk inte existerar på något sätt.

FN:s särskilda rapportör ställer också ett flertal viktiga frågor till utrikesministern om processen som ledde fram till beslutet och vilka åtgärder man har tagit för att säkerställa att de boende inte blir hemlösa.

Civil Rights Defenders välkomnar Rita Itzaks engagemang och vi ser fram emot utrikesministerns svar på de frågor den särskilda rapportören ställer till den svenska regeringen.


Här följer Rita Izsáks skrivelse:

Till:
Her Excellency
Ms. Veronika Bard
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative
Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office in Geneva

30 Octobber 2015

We would be grateful if this letter could be transmitted at your earliest convenience to Her Excellency Ms. Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs.

Exellency,
I have the honour to address you in my capacity as special Rapporteur on minority issues pursuant to Human Rights Council resolution 25/5.

In this connection, I would like to bring to attention of your Excellency’s Government information I have received concerning the alleged imminent eviction of 150-200 Roma individuals, including minors and pregnant women, from the Sorgenfrilägret (”The Sorgenfri camp”) Roma settlement in the Norra Sorgenfri area of the municipality of Malmö, which is scheduled to take place on 1 November 2015.

According to information received:

Red’s kom:
Information från vem?
Det handlar alltså om ogrundade anklagelser från vänsterextremisterna i Civil Rights Defenders (möjligen i samarbete med de likaledes okunniga Thomas Hammarberg och Soraya Post).

On 27 October 2015, the Malmö municipality its intention to evict the Sorgenfrilägret Roma settlement, following a decision handed down by its environmental council that the settlement poses a health risks to the population living in the camp. Reasons stated for the eviction include soil pollution due to the location of the settlement in a former industrial area, the lack of adequate sanitation services, and the accumulation of household garbage which has heightened the risk of infection for residents of the settlement.

The Sorgenfrilägret settlement is home to approximately 150-200 Roma including minors and pregnant women, all of whom Romanian nationality. It is the largest Roma settlement in Sweden.

Red’s kom:
• Det finns inga bevis för att någon minderårig bott olagligt på den ockuperade marken.
• Det finns inga bevis för att majoriteten är av rumänsk nationalitet.
• Naturligtvis finns det gravida romer i lägret (normalläge).

Some of the residents have been living in the settlement for one and a half years, and most of them have been living in the settlement between three and eight months.

Red’s kom:
Hur kan ockupanterna ha bott i kåkstaden under 1½ år eller mellan 3-8 månader när de bara får vistas i landet max tre månader, och då dessutom bara under förutsättning att de kan försörja sig själva och t ex fixa boende på egen hand?

Residents of settlement do not have access to basic services, such as basic sanitation, water supply and garbage collection despite repeated requests for such services from the community to the Malmö authorities.

Red’s kom:
Det är korrekt att de lagbrytandes romerna inte hade tillgång till sanitära faciliteter (förutom de bajamajor som inte användes pga att ingen städade dessa åt dem) eller vatten (förutom det som de hämtade från bl a den Kyrkogård där de uträttade sina behov).

Däremot fanns container för sopor, där romerna dock föredrog att slänga sina sopor antingen utanför containern eller någon annanstans.

Sverige har ingen skyldighet, och får inte ens enligt lag erbjuda detta på skattebetalarnas bekostnad.

Basic garbage disposal services and two portable toilets have been provided by a local NGO, funded jointly by the residents of the settlement.

Red’s kom:
Nej.
Hur mycket som ockupanterna bidrog med till kostnaden för sopcontainer och bajamajor finns det ingen redovisning av, men det är troligt att det handlar om några tior.

Det som betalades via vänstrextremister är indirekt via skattemedel, i syfte att hålla kvar så många som möjligt i en utsatt situation.

None of the children of the settlement attend school.

Red’s kom:
Eftersom det inte fanns några barn så faller det sig naturligt att inga romska barn gick i skolan, men om det funnits barn så skulle rätteligen de och deras föräldrar utvisats omedelbart, eftersom skolgång är obligatorisk i hemlandet.

Following the announcement of the intention to demolish the settlement on 27 October 2015, Roma residents were given five day notice of the pending eviction.

Red’s kom:
Ja, att romerna gavs så lång tid som fem dagars förvarning om att den olagliga bosättningen skulle utrymmas kan starkt ifrågasättas, med tanke på hur många tillsägelser/varningar de fått tidigare och att ingen var omedveten om att de bröt mot svensk lag.

The municipality has reportedly offered alternative accomodation for affected persons for a maximum of five nights on the basis of ’extreme weather’.

Red’s kom:
Civil Rights Defenders har försökt ljuga sig och andra blåa. Nej, erbjudandet var max 2-3 dagar evakueringsboende oavsett väder.

However it seems that the city council only has a capacity of 50 beds, which is insufficient to house the 200 affected persons.

Red’s kom:
Varför skulle 50 sovplatser vara otillräckligt? Fakta visar att 50 sovplatser var på tok för mycket, där bara en bråkdel nyttjades.

It is also envisaged that another shelter may open on December 2015 and operate during the winter months only (December-February), which will also have an additional capacity of 40 beds.
These alternative accommodation options are clearly insufficient to meet the needs of the affected residents of the Roma settlement.

Red’s kom:
Varför skulle 40 sängplatser vara ”uppenbart otillräckligt”?
– Det är bara ca 30 EU-migranter kvar.

Varför ska någon kommun i Sverige överhuvudtaget husera EU-migranter?
På vilken grund ska romer särbehandlas genom att erbjudas gratis boende som ingen annan får?

Sverige har inget ansvar för andra EU-länders medborgare (mer än akut vård).
Sverige har inte tvingat romerna att åka till Sverige.
Varför riktas inte eventuell kritik till där den hör hemma, dvs Rumänien och Bulgarien?

Moreover, there is already a current population of approximately 300 homeless Roma people in Malmö.

Red’s kom:
Var kommer denna siffra från? Vem vet hur många EU-migranter det har funnits i Malmö?

Rättelse:
– Inga hemlösa EU-migranter har funnits i Malmö.
– Inga hemlösa EU-migranter finns bland de 30 EU-migranter som fortsatt avser att bryta mot svensk lag i Malmö.

Rita Izsák skiljer i sitt resonemang inte mellan EU-migranter (romer från andra länder) och svenska romer.

Affected Roma families from the Sorgenfrilägret settlement have also repeatedly been offered ticket to return to their home countries.

Red’s kom:
Ja, kostnaden för hemresa ska Sverige inte stå för, och det är oacceptabelt att detta fortgår i ett antal kommuner i landet.

It is also alleged (av vem?) that if the residents of the settlement do not vacate it by the date specified, 1 November 2015, the municipality may request the assistance of the police to clear the settlement.

Red’s kom:
Ja, vad är problement med att polisen sköter sitt uppdrag och upprätthållaer lag och ordning?

Reportedly, there is a current case pending before the Environmental Court of Appeals regarding an earlier attempt to evict this community. On 23 April 2015 a first eviciton decision regarding Sorgenfrilägret settlement was issued by the city environmental council (Miljöförvaltningen). This decision was overturned in favour of the Roma comunity by the supervising body (Länsstyrelsen). That decision was subsequently appealed by the municipality to the Environmental Court, which also ruled in favour of the community. The case is currently pending trial before the Environmental Court of Appeals (Mark- och Miljööverdomstolen).

Red’s kom:
Här skippades en mängd relevant information.

Without awaiting the decision of the Environmental Court of Appeals, the Malmö municipality, by using rättelse, a special legal mechanism, was able to secure the current separate eviction order over the community on 27 October 2015. The rättelse is reportedly a special mechanism that empowers authorities to act independently and is intended to be used in cases where there is a particular necessity to act to prevent environmental damage. It also does not allow for a review of the reasons for the decision by an independent court or tribunal.

Red’s kom:
Det var ingen ”speciell juridisk mekanism”. Det är en del av lagtexten.

It is alleged that the authorities should not have used the rättelse to seek a separate eviction order, and should have awaited the outcome of the case pending in the Environmental Court of Appeals, which reportedly prevents new legal proceedings to be lodged by the local authorities.

Red’s kom:
Varför det?
Vem påstår detta?

On 28 October 2015 the community has filed an appeal against the decision of the environmental council made through the ”rättelse” mechanism; however it is unclear whether this appeal will have injunctive effect as the decision of the environmental council specifies immediate implementation.

Red’s kom:
Och?

Allegedly, in all of the above judicial proceedings, the local authorities failed to adequately consult with the Roma residents of Sorgenfrilägret, and also failed to inform them on how and where to apply for legal aid after the decisions on the evicitons were issued.

Red’s kom:
Det är mycket som hävdas av Rita Izsák att någon okänd har påstått, men Rita Izsák vågar inte ens säga vem det är.

Det fanns inget att konsultera med ockupanterna. Vad skulle detta vara? Det förekom ett mycket stort antal informationstillfällen, som aldrig skulle ha givits om det inte handlat om romer.

Ockupanterna hade konstant juridisk hjälp. Inte för att det gjort någon skillnad om de haft detta.
Sedan har kommunen ingen skyldighet att ge information, men romer är välkomna att själva söka sådan om så önskas. Det finns ingen anledning att särbehandla romer i precis alla frågor. Ibland får nog romer vackert nöja sig med att ha samma rättigheter som alla andra.

In the course of 2015, evictions of the two other Roma communities in Malmö, have been reported, namely ”Lucu camp”, whose residents then moved to Sorgenfrilägret, …

Red’s kom:
Det finns inga bevis för att någon flyttat från detta läger till kåkstaden!

… and may be again affected by the pending eviction, …

Red’s kom:
Ja, bara för att man begår ett brott en gång så innebär det inte att man är fri att bryta mot lagen efter detta.

… and ”Pildammsparken”, whose residents became homeless.

Red’s kom:
Man blir inte hemlös bara för att man blir av med sin olagliga semesterbostad.

Those Roma rendered homeless by the latter eviciton are allegedly still in Malmö, …

Red’s kom:
Vem som helst kan påstå vad som helst, men vad tillför det diskussionen?

… sleeping outside in the streets and in the parks, …

Red’s kom:
Ja, de bryter mot lagen och myndigheterna gör tyvärr fel här som inte utvisar dessa personer pga att deras vistelse i Sverige bryter mot EU’s fria rörlighet.

… and are chased away by the police almost every night.

Red’s kom:
Om det hade varit så väl.

I express grave concern at this alleged imminent eviction of Sorgenfrilägret, …

Red’s kom:
Varför det?

… which may reinforce the exclusion and marginalized position of this Roma community…

Red’s kom:
Det är i första hand hemlandet som står för exkludering och marginalisering, och i andra hand vänsterextremisterna i Sverige. Inget som gjorts i Malmö har ökat exkludering eller marginalisering av EU-migranter.

… and may have serious implications on the enjoyment of their fundamental human rights.

Red’s kom:
Vilka mänskliga rättigheter? Var står det att det är en mänsklig rättighet för andra EU-länders medborgare att försörjas av Sverige?

Som alla vänsterextremister kastar Rita Izsák bara ur sig anklagelser utan fäste i verkligheten.

I am particularly worried about the lack of reasonable alternative accomodation for the affected community, …

Red’s kom:
Framför gärna denna oro till där det hör hemma istället; Rumänien och Bulgarien.

… which could lead to this community becoming homeless.

Red’s kom:
Romerna har ett hem i sitt hemland och det är hemlandet som har ansvaret för sina medborgare.

Rita Izsák måste lära sig i alla fall något så grundläggande som vem som har ansvar för vad. Det torde inte behöva ta många minuter att ta reda på om hon inte besitter ens denna grundläggande kunskap.

Furthermore, while I appreciate that substandard conditions present in the settlement may require its ultimate demolition, any such action must take place in consultation with the affected Roma community in a transparent way

Red’s kom:
Det måste det inte, men det är ändå vad som gjorts.

… when information and appropriate alternatives are provided to the affected community, …

Red’s kom:
Alternativen finns i hemlandet.

including for the resettlement.

Red’s kom:
Nej, nu handlar det bara om att stoppa fortsatta olagliga bosättningar och att politikerna börjar ta ansvar för sina egna medborgare istället för att alltid prioritera andra länders medborgare framför Sveriges.

While I do not wish to prejudge the accuracy of these allegations, …

Red’s kom:
Ändå kan vi se från Rita Izsáks formuleringar att hon dragit förhastade slutsatser.

… I wish to express serious concern about the announcement to dismantle the camp, …

Red’s kom:
Varför det?

… and that many in the camp may be forced to return to their countries of origin, …

Red’s kom:
Det kan man hoppas.

… without any consultation with the relevant Romanian authorities regarding resettlement or reintegration of these families.

Red’s kom:
Här försöker Rita Izsák lägga över sitt personliga ansvar och uppdrag – samt EU’s ansvar – på Sverige, Hennes okunskap är anmärkningsvärd.

Nu har dock dessa kontakter ändå tagits av Malmö stad, vilket är olyckligt. Dels eftersom vad Sverige säger tar Rumänien i regel ändå ingen notis om, men inte minst för att en kommun inte ska avsätta resurser för andra länder eller dess medborgare, när dessa resurser t o m är otillräckliga för Sveriges egna medborgare.

I would like to remind your Excellency’s Government of the applicable international human rights norms and standards relevant to this case, …

Red’s kom:
Hur kan Rita Izsák veta vad som är relevant när hon inte ens vet vad det handlar om?

… including the obligation to ensure that persons belonging to minorities may exercise fully and effecitively all their human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law, …

Red’s kom:
Rita Izsák har inte förstått vem som har vilka rättigheter. Mänskliga rättigheter är det inte bara romer eller andra minoriteter som har.

När det gäller gäller att vi alla ska vara lika inför lagen så är det ett allvarligt problem i Sverige att romer kraftigt särbehandlas och i många fall står över lagen.

… notably in the enjoyment of the right to housing.

Red’s kom:
Om det var någon som fram till ovanstående mening var osäker om Rita Izsák bara är en i raden av alla okunniga vänsterextremister så kan det nu inte råda någon tvekan om detta längre.

Rita Izsák hävdar här att Sverige har en skyldighet att förse all världens medborgare med en bostad, men så är det givetvis inte.


Här nedan följer ett antal juridiska påståenden där det inte framgår på vilket sätt något skulle vara relevant för de EU-migranter som befinner sig i Sverige med stöd av EU’s fria rörlighet eller olagligen.
Ingen av nedanstående juridiska referenser är applicerbara i aktuellt fall.

1.
I would like to refer to the International Convenant on Economic, Social to which Sweden is a party since 6 December 1971, and more specifically article 11.1 recognizing the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including housing, and to the continous improvement of living conditions.
This article must be read in conjunction with article 2.2 of the Convenant which provides for the exercise of any right under the Convenant without discrimination of any kind.

2.
The committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment no. 4 has stressed that the right to adequate housing includes various aspects such as legal security of tenure to protect against forced evictions and other threats; and in its General Comment no. 7 on forced evictions, paragraphs 15 and 16, states that procedural protections are essential in relation to forced evictions, including, among others, genuine consultation, adequate and reasonable notice, alternative accommodation made available in a reasonable time, and provision of legal remedies and legal aid.

3.
Furhermore, I would like to draw the attention of your Excellency’s Government to article 5 (e) (iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, to which Sweden is a party since 6 December 1971 and which obliges States to prohibit and eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the right to housing.

4.
I also refer to General Comment 27 on discrimination against Roma of the committee on Racial Discrimination, which notes that States must avoid any discrimination practices affecting Roma, including regarding access to housing, and in particular to act firmly against local measures denying residence to, and unlawful expulsion of Roma.

5.
I would like to recall the Guiding Principles on security of tenure for the urban poor (A/HRC/25/54) prepared by the Special Rapporteur on adequate housing’s predecessor. I also recall the Special Rapporteur on adequate housing’s report on the obligations of subnational and local governments in the implementation of the right to adequate housing (A/HRC/28/62).

6.
I also refer to my recent Study on the Global Situation of Roma (A/HRC/29/24) which notes that that measures to confront the social-economic exclusion of Roma, including ensuring the right to adequate housing, must be part of wider approach that fosters Roma inclusion in all aspects of life, including through tackling the widespread prejudice, discrimination and racist attitudes agains Roma, including anti-Gypsism, that Roma communities regularly face.


The full texts of the human rights instruments and standards recalled above are available on www.ohchr.org or can be provided upon. [?]

Since it is my repsonsibility under the mandate provided by the Human Rights Council to seek to clarify all cases brought to my attention, I would be grateful for your observations on the following matters:

 1. Please provide any additional information and any comment you may have on the above-mentioned allegation.
 2. Please indicate the legal basis of the planned evicition.
 3. Did appropriate consultations take place with the affected persons? If yes, please give the details, date and outcome of these consultations.
 4. To what extent have measures of compensation been put in place for all concerned persons, with a due assessment of the loss of their housing?
  Svar: Vad gäller kompensation så uppgår dessa till åtskilliga miljoner kronor som ockupanterna och/eller hemländerna rimligen borde kompensera Malmös skattebetalare med.
 5. What measures have been foreseen to ensure that the evicted persons will not become homeless.
  Svar: Evakueringsboende 2-3 dagar. Gratis hemresa, vilket inte är förenligt med kommunallagen. Varför inte ställa denna frågor (liksom andra frågor i detta ärende) till dem som det rätteligen berör, dvs hemländerna?
 6. What has been foreseen in terms of relocation?
  Svar: Det är Rumäniens ansvar.
  If sites have been designated for relocation, please provide details on the exact location, including details on the area and quality of land, access to public services and livelihood sources, and cultural appropriateness for the Roma community.

While awaiting a reply, I urge that all neccessary interim measures be taken to safeguard the rights of the affected Roma families,…
… in compliances with the above international instruments.

Red’s kom:
Dessa internationella ”instrument” inte är relvanta i aktuellt fall.

Your Excellency’s Government’s response will be made avaialable in a report to be presented to the Human Rights Council for its consideration.

Rita Izsák
Special Rapporteur on minority issues


Vi får förmodligen aldrig se svaret från Sverige men man kan bara innerligt hoppas att Sverige gör processen kort med Rita Izsák och ägnar sig åt något meningsfullt istället.

Det är i princip bara att hänvisa Rita Izsák till Rumänien och önska henne lycka till.

Anledningen till att vänsterextremister även utanför Sverige lägger så mycket kraft på just Sverige är att Sverige inte avfärdar dem som det skämt de är. Dvs så som mer eller mindre alla andra länder gör. Dessa trakasserier kommer att fortsätta så länge Sverige inte har en regering som sätter ner foten.

Det finns tillräckligt med problem för svenska medborgare som skulle kunna sortera under brott mot mänskliga rättigheter för att sysselsätta 100 personer 365 dagar om året, för många, många år framöver, men Civil Rights Defenders vill ägna sig åt något som gjorts klanderfritt och som saknar alla förutsättningar att kunna leda till något konstruktivt. Tvärtom kan det CRD gör enbart skada romerna.

Med sitt agerande har Civil Rights Defenders, som sorgligt nog finansieras av SIDA, förlorat allt förtroende bland allmänheten (exkl. vänsterextremister) och ingen kommer hädanefter att kunna ta denna organisation på det minsta allvar.

Se även bl a;
Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *