Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar

Flyktingmottagande påverkar välfärden

Flyktingmottagandet är en nationell angelägenhet, som kommunerna i dag tyngs av. Det har utvecklats till en kostnadsbörda som påverkar annan välfärdsverksamhet.

Red’s anm:
Flyktingmottagandet har inte bara resulterat i en ekonomisk börda, det finns en rad andra problem som följer av en alltför generös invandringspolitik.

Prioritering av flyktingmottagande framför välfärd

Tanken var aldrig att flyktingar skulle ställas mot äldre inom omsorgen, eller barnens behov inom förskolan. Här måste staten ta ett tydligare ansvar för de direkta kostnaderna.

Red’s anm:
Visst måste staten ta sitt ansvar, men grundproblemet är ändå inte var pengarna kommer från i slutsteget, utan vilka delar av välfärden som måste åsidosättas för att finansiera flykting- och anhöriginvandringen.

Indirekta kostnader undviks att diskutera

Å andra sidan döljer sig också indirekta kostnader som kommunerna själva har svårt att beräkna (eller inte vill beräkna), på skolans område och exempelvis inom socialtjänsten.

Red’s anm:
Ja, så länge politikerna inte har fakta att utgå från i sitt resonemang och inte kan se helhetsbilden, så kommer resurserna att utnyttjas felaktigt samtidigt som problemen bara fortsätter att växa… och blir svårare att lösa.

Ambition ej i paritet med utveckling

Ambitionen att stötta kommunerna är det inget fel på. Det är också vad man kan förvänta sig av ett parti som har sin bas på kommunal nivå. Men ambitionsnivån är inte i paritet med utvecklingen. I en trovärdig satsning bör även den statliga förvaltningen ingå.

Red’s anm:
Ambitionen har inte funnits förrän svenska folket visade sitt missnöje med invandringspolitiken genom sina röster på SD. Och frågan är om det egentligen finns någon seriös ambition ens idag? Oavsett hur många förslag som kommer fram i ljuset nu så är de av noll och intet värde så länge de inte är realistiska, genomförbara och verkligen leder till förbättringar.

Liberal invandringspolitik förpliktigar

Frågan är om Centerpartiets ledning verkligen förstått hur omfattande utmaningen är och att den liberala invandringspolitik man står bakom faktiskt också förpliktigar.Klicka här för att gå till artieln i SMP, 2015-01-31

Se även bl a:
Regeringens plan för reformering av nyanländas etablering
Regeringens utspel om invandring kritiseras hårt
Socialdemokraternas plan för flyktingar
Regeringens hemliga asylgrupp

Åtgärder som krävs för Sveriges invandringspolitik

Centerpartiets integrationspolitik
Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft

Folkpartiets nya villkor för invandrare
Folkpartiet: Kommuner vill sätta tak för invandring

KD:s förslag att minska kostnaden för flyktingmottagandet

Alliansen: Ingen ändring i invandringspolitiken

Moderaterna ändrar sig om migration

Integrationsförslag som inte löser problemen

Av Riksdagspartierna så har Moderaterna och Vänsterpartiet ännu inte med ett ord presenterat sin syn på hur flyktingpolitik, invandringspolitik, och integrationspolitik ska utformas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *