Bygglov för bosättning till EU-migranter i Lund

Det blir tidsbegränsat bygglov för husvagnar på Sankt hans backar (som även omfattar bajamajor och sopcontainrar). Byggnadsnämnden tog beslutet under torsdagskvällen och oppositionen reserverade sig.
– Bygglovet gäller fram till den 19 november 2016, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Red’s kom:
Ansökan, gällande kortvarigt evakueringsboende, kom från tekniska förvaltningen och nämnden följde stadsbyggnadskontorets förslag.
En lång rad kritiska synpunkter har kommit in från allmänheten inför beslutet, men medborgarnas åsikter vill politikerna inte ta hänsyn till.

Kommunstyrelsen i Lund måste först besluta om husvagnsplats

Trots beslutet är det inte aktuellt att erbjuda EU-migranter husvagnsplats på en parkeringsplats vid Sliparebacken, Sankt Hans Backar.
– Det är en förutsättning att det fattas ett beslut av kommunstyrelsen innan det kan bli av. Just nu ser det ut som det inte behövs, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Red’s kom:
Frågan är om vänsterstyret i Socialnämnden i Lund bryr sig om att beslut först måste tas i kommunstyrelsen? Med tanke på hur de agerat tidigare så struntar de helt i såväl regelverk som vad andra tycker.

Varför ser det ”just nu” inte ut som det behövs?

Bygglov godkändes trots protester från grannar och oppositionen

Kommunen har fått många protestskrivelser från oroliga grannar och M, C, FP och KD var också kritiska till beslutet.
– Ärendet skulle ha bordlagts i väntan på beslut i kommunfullmäktige och det har kommunens jurister också sagt, säger Christer Wallin (M).

Red’s kom:
P. 5. Norra Fäladen 4:1. Tidsbegränsat bygglov för uppställning av husvagnar. Dnr BN 2015/0403
Beviljades av:
• Björn Abelson (S) med ersättare Helen Pender (S)
• Akram Heidari (S)
• Daniel Pettersson (S)
• Ulf Nymark (MP)
• Anna Hagerberg (MP)
• Helmut Moser (V)

Precis som i Socialnämnden så har vänsterblocket en rösts övervikt, och därför blir det alltid som det sammansvetsade vänsterblocket vill.

M, C, FP och KD negativa till bosättningar som riskerar bli kåkstäder, särskilt som det inte är klarlagt hur en avveckling ska gå till

Partierna skriver i sin reservation att de är ”tveksamma till om Lunds kommun över huvud taget ska anlägga boplatser som riskerar att få karaktär av kåkstäder. Detta är ingen värdig boendeform för de mindre väl lottade EU-medborgarna. Ett stort problem är att det saknas tillgång till vatten på parkeringen.

Red’s kom:
De pekar också på frågetecken kring ansvaret för brandsäkerheten på boplatsen, och otrygghet för besökarna till fritidsområdet som dessutom anses få otillräckliga parkeringsmöjligheter. M, C och KD hävdar i sin reservation också att bygglovsärendet borde ha bordlagts i avvaktan på att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut i frågan om att skapa evakueringsplatser för EU-migranter.

Men var det ingen i oppositionen som reagerade på att Lunds kommun inte har rätt enligt kommunallagen att försörja och särbehandla EU-migranter på detta sätt?Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-11-20
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till EU-tiggare

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Aktivistgruppen Hjälp Tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr

Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *