Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

En man blev på lördagskvällen misshandlad i ett bråk vid det läger som EU-migranter etablerat vid korsningen Nobelvägen-Industrigatan, rapporterar SVT.

En EU-migrant i 45-årsåldern fick sårskador. Polisen beskriver händelsen som ett internt bråk mellan boende på den industritomt som EU-migranterna ockuperat.


Har Malmös politiker blod på sina händer?

Feministiskt initiativ, med Katerin Mendez (Fi) i spetsen, arrangerar en manifestation i Malmö där de anklagar Malmös politiker för att ”ha blod på sina händer”.

Red’s kom:
Vad de menar med detta framgår inte.

Det tog förvisso orimligt lång tid innan Malmös politiker kom till skott med beslut om den första avhysningen i Malmö av EU-migranter (Pildammsparken), men att för denna skull anklaga politikerna för att ha blod på sina händer tycker jag är att gå lite väl långt.

Kräver säkra sovplatser för alla utifrån Sverige

Katerin Mendez säger till SVT Sydnytt att Fi kräver ”säkra sovplatser” (utan att vilja specificera vad detta innebär) året runt åt alla tiggare.

Om man samlar alla EU-migranter för att få ”säkra sovplatser”, hur löser det problemen med våld och misshandel mellan EU-migranterna?

Katerin Mendez säger vidare att det är under all kritik hur ”våra myndigheter” (vilka och på vilket sätt?) behandlar EU-migranterna och att det är bristande insatser för att säkerställa EU-migranternas säkerhet (hur?) och ”deras grundläggande mänskliga rättigheter” (vilka?) och ”behov” (vilka?).

Hon hävdar vidare att EU-migranterna blir ”diskriminerade av våra myndigheter” (vilka, på vilket sätt?) och att de ”blir utsatta för utpressning av människor” (vilka?) ”som profiterar” (hur?) ”på deras utsatthet”.

Katerin Mendez hävdar sedan att det finns ”ett hundratal” EU-migranter i Malmö, och säger att hon grundar detta på en kartläggning som gjorts förra året. Att denna undersökning gjordes långt innan boomen av EU-migranter tar hon ingen hänsyn till.

Bränner Malmös politiker EU-migranters läger?

Fi’s banderoller säger också att Malmös politiker är ”direkt ansvariga för lägerbränder”.

Red’s kom:
Hur detta skulle vara möjligt är väldigt svårt att förstå. Jag vet inte vad Fi syftar på men jag tror inte politikerna är ute och sätter fyr på EU-migranternas läger.

Det känns lite som att Feministiskt initativ, vänsterextremistgruppen Allt åt alla och Vänsterpartiet egentligen är samma personer. Det kastas ut märkliga och osakliga anklagelser hej vilt från dessa personer, och motiveringar saknas.

Diskriminering av ”EU-medborgare”?

Ett 30-tal deltagare manifesterar för EU-migranters rättigheter, med anledning av en tidigare misshandel av en EU-migrant i Pildammsparken i Malmö.

Red’s kom:
Specifikt vilka rättigheter, skulle man vilja veta. Men Fi vill som vanligt bara uttrycka sig i allmänna ordalag för att omöjliggöra en saklig argumentation.

Man vill manifestera mot våldet och diskrimineringen av utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Det är naturligtvis otäckt när någon blir misshandlad och att detta nu spridit sig till att även en EU-migrant drabbats, men varför protesterar Feministiskt initiativ aldrig mot allt våld mot alla andra i Malmö, som är avsevärt mer omfattande?

På vilket sätt diskrimineras dessa ospecificerade ”EU-medborgare”? Är det inte istället så att romerna får fler förmåner (t ex stöd för ockupation av mark) än alla andra EU-medborgare? Är det inte de facto så att romerna t o m ges fler rättigheter än svenska medborgare? Det är väl ändå inte Malmöborna som orsakat romernas fattigdom lika lite som den nedsmutsning av staden som tyvärr är konsekvensen av politikernas bristande handlingsförmåga?Klicka här för att gå til artikeln i SVT, 2015-03-29

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22


När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

3 reaktioner till “Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar”

 1. Jag har på senaste tiden funderat på vad som karakteriserar en vänsterperson. Funderingarna har lett fram till att en vänsterperson är någon som ser sig som förmer än de arma satar han företräder. En elitistisk, odemokratisk och egentligen nästan fascistoid inställning. Då arbetarklassen svek vänstern skaffade sig vänstern nya offer att företräda. För vänstern är själva kampen det överordnade, det kan vara djurens rättigheter, invandrare, fängelsekunder, prostituerade eller vilken annan grupp som helst som de anser behöver deras ledning i sin kamp mot samhället. Själva vänsterrörelsen förefaller alltmer destruktiv, raserandet av det rådande helt utan en vision om något bättre eller ett program för att bättra situationen saknas. Rörelsen synes mer och mer bete sig som elaka småbarn som hellre förstör än låter någon annan ha roligt. Då Sovjetunionen kollapsade rämnade också vänsterns världsbild, idealen och visionerna visade sig falska. Nu är rörelsen som en rabiessmittad hund, anfaller besinningslöst allt som den uppfattar som på något sätt hotande, helt utan proportion eller förnuft. En rörelse utan mål eller identitet.

  Red’s kom:
  Lite utanför ämnet EU-migranter och till viss del lite väl hårt uttryckt, men får ändå godkännas som inlägg, och jag instämmer i den sista meningen; ”En rörelse utan mål eller identitet”. När det för dessa grupper i exakt varje fråga enbart handlar om ”allt åt alla” samt att medborgare i andra länder ska ha företräde framför svenska medborgare, samt att finansiering aldrig ens nämns för deras önskemål, så blir det bara löjeväckande.

  Jag skulle vilja uttycka mig en aning mildare, och säga att de som nu är ute och protesterar vid Stadshuset inte riktigt tycks ha den verklighetsförankring eller insikt som är nödvändig för att kunna ta vettiga och sansade beslut. Protesterna ger lite sken av att de mer är till för att visa upp sig själva och inte för att hjälpa de utsatta. För om man verkligen vill göra något för de fattiga EU-migranterna så finns det avsevärt bättre sätt än att spatsera runt med plaket med obegripliga texter. Deras agerande tror jag istället skadar dem som de uppger sig vilja stödja.

  Framförallt saknar jag någon från dessa grupper som vågar argumentera sakligt.

  1. Jo, det blev lite utanför ämnet. Du är alltför vänlig mot vänstern, en rörelse likaväl som en människa ska bedömas efter handling och inte ord. Det oreserverade stöd vänstern ger alla grupper som är i minoritet, ju mer dysfunktionella desto starkare stöd, är inte möjligt att på ett intellektuellt hederligt sätt försvara. Likaså är det inte möjligt att diskutera med en motpart som endast använder epitet och slagord i debatten, som du säger saknar du ärliga representanter för vänstern som kan stå upp i en saklig debatt.

   Mitt påstående att vänstern i dag kan jämföras med en rabiessmittad hund är grundat på rörelsens brist på konsekvens och ideologisk plattform, den har utvecklats till en rörelse med riktning mot, inte för. För är endast orsak att vara mot, i din text ovan är det för romerna som blir förevändning för att vara mot det svenska samhället. Alla dessa vänsterrörelser är i första hand mot någonting, nu senast vita, heterosexuella, medelålders män, deras nuvarande favoritfiende. Historiskt har det varit alla möjliga måltavlor, rika, pälsbärande, köttätare, bilburna, välutbildade, husägare, bönder listan är lång på vänsterns fiender, gemensamt är att de sedan Sovjets fall och Kinas övergång till kapitalism saknar en vision av något bättre.

   De berättar inte för oss, på ett intellektuellt och vetenskapligt hederligt sätt, om det fantastiska samhälle vi får om alla deras fiender besegras. Dagens invandring och romernas fria rörlighet är i dag den spelplan där vänstern möter samhällets medborgare. Vi medborgare är dels marinerade i den socialistiska skolan till att vara vänster, att vara vänster är att vara god. Dels har vi generationer av god Luthersk tradition av att hjälpa den som är i nöd. Detta djupt humanistiska synsätt hos befolkningen utnyttjas nu för att bryta ner samhället och skapa det kaos vänstern önskar, en destruktiv önskan, en önskan om det goda borgerliga samhällets kollaps.

   Fredrik R fångade skickligt upp denna humanistiska grundinställning hos folket och initierade utarmningen och polariseringen i samhället, med i grunden samma önskan som vänstern, samhällets upplösning och framförallt välfärdssamhällets kollaps. Bägge extremerna ser det harmoniska, småborgerliga välfärdssamhället som något som måste angripas eftersom det effektivt hindrar större förändringar.

   Jag har mycket svårt att se att inte vänstern och FRs nyliberala rörelse i samverkan inte kommer lyckas bryta sönder Sverige. Och som sagt, både invandrare och romer likaväl som sexuella minoriteter är endast verktyg i denna process.

   Red’s kom:
   Svårt att säga emot. Denna kamp mot allt och alla av Allt åt alla, Fi och V är extrem, och när man är extrem så uppnår man sällan något. Världen behöver människor som bryr sig om andra, men det Katerin Mendez, Karin Auran Frankenstein och deras gelikar sysslar med är systematisk hets mot samhället och mot alla som inte tror att allt-åt-alla-ideologin fungerar, i kombination med orealistiska krav som är så luddiga och obegripliga att ett löjes skimmer sprider sig över dem. Inga förslag på långsiktiga lösningar någonsin.

   Om deras syfte är att hjälpa EU-migranterna så har de i alla fall inte uppnått något så här långt. Och om man ser på en djupare nivå och längre sikt är jag övertygad om att de t o m förvärrat EU-migranternas situation.

   1. Absolut!
    Då den politiska och samhälleliga pendeln svänger åt andra hållet igen kommer, om det då finns en svensk befolkning kvar, samhällsdebatten och lagstiftningen att gå i kultur och nationsskyddande riktning.
    Det är inte otroligt att vi då får tillbaka lösdriverilagarna och kanske krav på språklig kompetens, viss skattekraft, fast bostadsadress och fullgjord värnplikt/samhällstjänst för att komma i åtnjutande av samhällets skydd och rättigheter. De som inte uppfyller kraven kommer jagas ut från landet.
    Efter något hundratal år kommer Sverige då att återigen vara en befolkningsmässigt homogen stat av Japanskt snitt.
    Med en sluten, nationalistisk och konservativ kultur mycket lik den SD idag står för.
    Om vi då tittar i backspegeln ser vi att allt och ALLA förlorat på dagens experiment, inte bara svenskar och Sverige utan invandrare, romer, nordbor, judar, vänstern, handel och bildning.
    Landet har då förlorat flera generationers utvecklingskraft och möjligheter att förbättra för oss och alla andra.
    Det som nu sker är, i all sin dumhet och inkonsekvens, ett brott mot mänskligheten. Att avsiktligt slå sönder ett fungerande samhälle är förräderi och ett brott mot landets befolkning.
    Min oro gäller vändpunkten för utvecklingen, kommer förändringen att ske fredligt genom val eller kommer dagens elit att driva landet till anarki och inbördeskrig?
    Mycket beror på om Sveriges intelligentsia kan ta sitt ansvar och ta upp debatten om landets tillstånd, färdriktning och framtida mål på ett seriöst och trovärdigt sätt.
    Detta blir dock inte lätt i dagens debattklimat med ständiga drev och personförföljelser i press och radio/TV av fritänkare.
    Dessutom riskerar vi alla oppositionella vår försörjning och våra sociala kontakter då vi deltar i debatten med ifrågasättande inlägg.
    Sverige är idag tämligen fascistiskt i sin kontroll av medborgarna och deras åsikter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *