Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn

Under rubriken ”Barnkonventionen gäller alla barn i Göteborg” skriver David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg om att Rumäniens barn ska erbjudas skola i Göteborg;

För de EU-medborgare som befinner sig i Göteborg gör civilsamhället tillsammans med kommunen viktiga insatser. Det är självklart att Göteborg ska göra detta.

Vi får aldrig acceptera att barn inte får den skolgång de har rätt till, eller att människor tvingas sova under broar.

Red’s kom:
Vi får heller aldrig acceptera att svenska kommuner använder skattebetalarnas pengar till något kommunen inte har rätt till, så som KD vill.

Den plan som kommunstyrelsen ska fatta beslut om är ett steg i rätt riktning, men det krävs ett arbete på alla politiska nivåer för att bryta den diskriminering och fattigdom som tvingar människor att tigga.

Red’s kom:
Med ”människor” avses alltså romer från Rumänien och Bulgarien, och frågan är varför en enskild kommun i Sverige ska arbeta för andra länder, förutom att det bryter mot kommunallagen.

David Lega (KD) m fl vill särbehandla romer, men enligt kommunallagen får en kommun inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare. Dessutom ska kommunen följa likabehandlingsprincipen, vilket Göteborgs kommun inte gör när de erbjuder skolgång till vissa turisters barn.

Efter ett initiativ av Alliansen förra året har en konkret handlingsplan tagits fram. Enligt den föreslagna planen ska socialsekreterare ägna sig åt uppsökande verksamhet när barn befinner sig i olämpliga miljöer, exempelvis boende på parkeringsplatser.

Red’s kom:
Om andra länders barn far illa i Sverige så är det utvisning som gäller.

Alliansens plan i Göteborg är att Göteborg övertar ansvaret för romers barn

Planen anger också att skola ska erbjudas dessa barn. Detta är en självklarhet, FN:s barnkonvention gäller alla barn, överallt och alltid.

Red’s kom:
Barnkonventionen säger inget om att ett specifikt EU-land ska överta andra EU-länders ansvar för barn.
Se; EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Politiska beslut ska tas baserat på fakta, och inte på lögner. Barnkonventionen är inte en lag i Sverige, och även om de allmänt formulerade rekommendationerna i denna konvention riktar sig till all världens barn så innebär den inte att Sverige ska ta över ansvaret för romers barn. Det är bara extremt okunniga personer (t ex Soraya Post) som kastar ur sig dessa dumheter, utan att ens läsa barnkonventionen.

Beslut tas i morgon

I morgon, onsdag, ska kommunstyrelsen fatta beslut om planen.

Red’s kom:
Om kommunens politiker tar ett lagvidrigt beslut att fortsätta erbjuda utbildning till romers barn på skattebetalarnas bekostnad – vilket politikerna naturligtvis kommer att göra, utan någon konsekvensanalays – så kan detta beslut överklagas av medborgarna;

LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Vilket ansvar har hemlandet (Rumänien)?

Ansvaret för att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering ligger dock på hemlandet.

Red’s kom:
Varför skulle det vara någon skillnad i ansvarsfördelningen specifikt när det gäller barn?
Varför skulle Rumänien ha ansvar för ”att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering”, men inte för landets barn?

David Lega (KD) okunnig om vilka möjligheter som finns

När det finns EU-länder som, trots erbjudet bistånd, inte vidtar lämpliga åtgärder så måste EU tydligt markera genom olika typer av sanktioner.

Red’s kom:
Detta är ett av de mest uttjatade påståenden i debatten. Ja, vi vet alla vad EU borde göra, men att hela tiden bara tycka att EU ska ta sitt ansvar, på vilket sätt blir något bättre av det?

Det är handling och inte vaga ord som behövs. Det minsta som politiker borde göra är att komma med konkreta förslag. Men förslagen lyser med sin frånvaro, som alltid. Ekklare då för kommunen att välja en simpel lösning som bara döljer problemen temporärt.

Politiker är extremt fega, och det är ofrånkomligt att denna extrema feghet drabbar medborgarna.

Vilka förslag löser vilka problem?

Ett antal förslag har hörts i debatten, alltifrån att man ska kunna få stöd ur EU:s socialfond utan att själv bidra med egna medel, till att Sverige bör avstå från att betala avgift till EU till dess att EU löst frågan.

Red’s kom:
Först gör man en analys över vilka problem som finns. Efter en konsekvensanalys fastställer man vilken åtgärd – om någon – som ska lösa vilket problem.

Man gör inte som många politiker vill och genomför ostrukturerade, allmänna åtgärder som man tror löser alla problemställningar av skiftande karaktär, men som istället endast bygger på problemen.

Uteslutet med uteslutning av Rumänien ur EU

Även frågan om enskilda länder ytterst borde kunna bli uteslutna ur unionen bör prövas.

Red’s kom:
Precis som med t ex brottslingar i Sverige så kommer länder i EU undan bara man bryr sig tillräckligt lite. EU är en feg organisation och de få personer som bestämmer där skulle aldrig våga utesluta Rumänien, eller ens hota om detta.

Uteslutet att S+MP-regeringen sätter press på Rumänien

Regeringen bör se över vilka åtgärder som är lämpliga för att sätta den press som tyvärr krävs för att lösa frågan.

Red’s kom:
Retorik som inte tillför det minsta. Politiker vågar inte ens föreslå åtgärder eftersom de är rädda för att kritiseras.

S+MP-regeringen är nog den sista regering inom EU som skulle ”se över” att sätta press på Rumänien.

Uteslutet att Rumänien skulle betala andra länders kostnader för Rumänien

Kommuner, som Göteborg, bör se över möjligheten att fakturera medlemsstater som inte tar ansvar för sina medborgare. Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att Göteborg ser över denna möjlighet. Det kan inte vara meningen att svenska kommuner ska stå för kostnader för andra EU-länder.

Red’s kom:
Denna okunniga David Lega (KD) lever i drömmarnas värld. Sverige har, precis som EU, lärt Rumänien att de inte behöver betala för några kostnader som de åsamkar andra länder.

Rumänien betalar t ex inte en enda vårdfaktura för sina medborgare, vilket lett till att landstingen i Sverige helt enkelt struntar i att följa regelverken och inte ens debiterar Rumänien för det som de är skyldiga att betala.
Se bl a;
Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
Klicka härför att gå till artikeln i GP, 2015-09-08
Se även bl a;
50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *