Avhysning av EU-migranter i Malmö praxis för Sveriges kommuner

I en ledare i VLT tas äganderätten upp som en vital del där EU-migranter inte kan tillåtas sätta grundlagen ur spel:

Det var rätt att utrymma det olagliga migrantlägret.

Red’s kom:
Det var det olagliga ”EU-migrantlägret” som utrymdes i Malmö.

Det var ett beslut i miljönämnden som gjorde att polisen slutligen agerade.

Svenska myndigheter har inget försörjningsansvar för andra länders medborgare

De demonstranter som motsatte sig en avhysning menade att EU-migranter inte har någonstans att ta vägen, vilket säkerligen stämmer. Dock har Malmö kommun upprättat möjligheten till övernattning på härbergen och erbjudit betalda hemresor.

Samtidigt har svenska myndigheter inget försörjningsansvar för andra länders medborgare. Kommunens agerande får därför nästan betraktas som generöst.

Se: EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Inget undantag från äganderätten kan göras för fattiga utlänningar

Utrymningen borde i stället skett för länge sedan. Lagar gäller även för fattiga människor och äganderätten är en fundamental del av ett ordnat samhälle.

Polis skyldig att lagföra brott

Polisen är skyldig att lagföra brott, och att ockupera privat mark är otvivelaktigt olagligt.

Red’s kom:
Ändå kan man konstatera att alla de EU-migranter som brutit mot lagen klarade sig helt från konsekvenser för sitt olagliga agerande. Polisen lagförde ingen, vilket ger signaler till EU-migranter att det lönar sig att bryta mot lagen i Sverige.

EU-migranter sätter äganderätten ur spel

Att sätta äganderätten ur spel får allvarliga och långsiktiga konsekvenser i en rättsstat och öppnar upp för farligt godtycke.

Kritik mot den fria rörligheten

Händelsen i Sorgenfri har även väckt kritik mot den fria rörligheten inom Europa. Rätten att uppehålla sig i annat medlemsland i upp till tre månader för att söka arbete är en grundpelare i Europasamarbetet.

Men det kräver att man kan försörja sig och ordna eget boende under tiden. Det innefattar inte rätten att bosätta sig var man vill och att ställa försörjningskrav på mottagarlandet.

Red’s kom:
Om den fria rörligheten inom EU ska finnas kvar måste den justeras så att den inte kan missbrukas på det sätt som romer gör, där andra länder straffas för missförhållanden i Rumänien och Bulgarien.

Avhysning i Malmö skapar en praxis för Sveriges alla kommuner

Det positiva är dock att det nu finns ett praxisfall för hur kommuner kan hantera liknande situationer. Förhoppningsvis kommer myndigheter i framtiden agera i tid, innan kåkstäder uppkommer, och därmed förhindra att privat mark tas i anspråk av obehöriga.

Handlingsförlamade politiker mot EU-migranter leder bara till en hätsk stämning

En slapphänt hantering av uppkomna kåkstäder på privat mark gynnar inte romers situation. Det riskerar snarare att spä på en redan hätsk stämning.

Missriktad välvilja och flathet enbart försvårar situationen för romerna

Romers rättigheter säkras snarare av långsiktiga lösningar som leder till integration och egen försörjning. Fattigdom och utsatthet bekämpas bäst av möjligheten till utbildning och arbete, inte genom flathet och missriktad välvilja.Klicka här för att gå till artikeln i VLT 2015-11-04
Se även bl a;
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö

”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Sammanfattning händelser sedan avhysning av Malmös EU-migranter

Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

EU-migranter i Malmö minskat från hundratals till 30 efter avhysning


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *