Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

Nedan framställs otvetydiga bevis för att vad som nu hävdas om attacker mot Eskilstunas tiggare inte är sanningsenligt, utan istället en påhittad historia med ursprung bland vänsteraktivister på Sveriges Radio. Ännu ett tydligt exempel på ”fake news” från Public Service där journalisterna tillåts att fritt föra sin politiska agenda.

Vänsterjournalisternas kraftigt vinklade artiklar om zigenarna fortsätter i samma stil som tidigare. Expressen (Sara Malm) skriver nedanstående under den direkt felaktiga rubriken ”Migranter hotade efter krav på tiggeritillstånd” (när ska vänstermedias obildade journalister lära sig att zigenarna från Rumänien och Bulgarien som tigger i Sverige inte är mer migranter än myskoxarna i Härjedalen?):

EU-migranter i Eskilstuna säger att de utsatts för hot och kränkningar efter att kommunen infört ett tiggeritillstånd.

Red’s kom:
Vänsterjournalisternas källa är vänsterjournalisterna på Ekot. SR:s/Ekots källa är i sin tur en av de mest partiska personerna som går att finna i denna fråga, Therese Lekander.

Som framgår av media själva är det inte zigenarna som säger ovanstående, och efterföljande, utan en enskild aktivist, Therese Lekander, som har sin försörjning genom zigenarna.

Privatpersoner har attackerat tiggande migranter [vilket tiggarna alltså inte är] verbalt, försökt avhysa dem och krävt att se deras tillstånd, rapporterar Ekot.

Red’s kom:
Notera att det finns inget stöd för att ”privatpersoner”;
• ”attackerat tiggande migranter verbalt”, och journalisterna skriver inte ett ord om hur dessa ”verbala attacker” skulle gått till (eller vad som sagts) mot ett folk som enbart pratar och förstår Romani Chib.
• ”försökt avhysa dem”, och journalisterna skriver inte ett ord om hur dessa påstådda ”försök till avhysningar” skulle gått till.
• ”krävt att se deras tillstånd”, och i detta sammanhang kan man fråga sig rimligheten i att allmänheten inte ska kunna ha denna kontrollmöjlighet (så länge man inte kan lita på att det finns en kontrollmyndighet som sköter detta).

Media uppger inte om det rör sig om en eller flera ”privatpersoner” och inte heller om det rör sig om en och samma zigenare som påstått sig uppleva detta, eller om det rör sig om de zigenare som kombinerat tiggeri med blåbärsförsäljning för att kringgå tillståndskravet eller hur många zigenare som skulle ha sagt något om detta. Det ska noteras att media inte lyckats hitta en enda zigenare som sagt vad som hävdas ovan!

”Verbala påhopp och kränkningar”?

EU-migranter ska ha hotats och utsatts för verbala påhopp och kränkningar sedan kravet på tillstånd för att få tigga infördes i Eskilstuna kommun för två veckor sedan.

Red’s kom:
Om man ska tro Sveriges vänsterjournalister så är dessa härdade tiggare väldigt lättkränkta.

Therese Lekander ingen pålitlig källa för icke pålitliga källor

De berättar dagligen om svenskar som försöker köra i väg dem och blir hotfulla, säger Therese Lekander, som jobbar på Eskilstuna Stadsmission, till Ekot.

Red’s kom:
• Hur många är ”de”?
• Hur vet ”de” att det är svenskar?
• Hur försöker ”svenskar” köra iväg dem?

DET ULTIMATA BEVISET FÖR LÖGNERNA!
• ”Dagligen”? När Therese Lekander intervjuades igår av vänstermedia sa hon inte ett ord om detta!!!
Inte heller zigenarna som intervjuades igår sa något – inte ens på en direkt fråga från SVT om detta – om att de upplevt de problem som media skriver om dagen efter.
Läs gårdagens SVT-intervju: En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

”Hotfull situation”?

Hon [Therese Lekander] säger att tiggande EU-migranter berättat att civilpersoner har krävt att få se tillstånd, och när detta inte frambringats så har det uppstått en hotfull situation.
– De kan skrika och gorma, göra upp en scen.

Red’s kom:
Skriker och gormar zigenarna, samt ”gör upp en scen”?

Källa: SR/Ekot

Kravet på tillstånd gäller endast vissa platser i Eskilstuna kommun, men EU-migranter ska ha attackerats även där det är lagligt att tigga, rapporterar Ekot.

Red’s kom:
Attackerats?

FORTFARANDE LAGLIGT ATT TIGGA
Det är lagligt att tigga överallt i Eskilstuna såväl som Sverige, utom på vissa platser i Vellinge, Staffanstorp och Katrineholm, samt Bromölla, Sölvesborg och Hörby.

Ekot/Sveriges Radio (rumänen Veli Brijiani från Radio Romano och Kajsa Nilsson, en färsk produkt av Södertörns högskola) skriver nedanstående under rubriken: ”Flera vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd” (där Ekot/SR alltså ännu inte lyckats hitta en enda zigenare som vittnar om detta; med ”flera” avses alltså enbart Therese Lekberg):

Drygt två veckor sedan Eskilstuna infört krav på tillstånd för att få tigga på vissa platser vittnar EU-migranter om att de utsatts för hotfulla situationer.

Therese Lekander, som jobbar på stadsmissionen i Eskilstuna, säger att det har varit stor oro bland EU-migranterna sedan förbudet trädde i kraft.

Flera har varit rädda för att få avslag på sin ansökan, men vissa vittnar också om att Eskilstunabor försökt avvisa dem eller krävt att de visar tillstånd, även om de suttit på platser där det fortfarande är lagligt att tigga.

Red’s kom:
TIGGERIFÖRBUD FINNS EJ
Det finns inget tiggeriförbud i Eskilstuna (tyvärr). Notera dessutom att tiggeritillståndet endast behövs för ”passiv pengainsamling” (och bara på vissa utmärkta platser). För att gå runt och tigga pengar krävs inget tillstånd, om man bortser från kommunernas ordningsstadgar som säger i klartext att tillstånd krävs för ”penninginsamling”, men som inte upprätthålls av ordningsmakten.

INGEN TIGGARE HAR VITTNAT
Det är endast Therese Lekander som ”vittnar (men med lite ansträngning går det säkert att skrapa fram någon zigenare som instrueras att ”säga rätt” på ledande frågor).

ESKILSTUNAS PK-POLIS
Dessutom låter SR/Ekot deras favorit, PK-polisen Thomas Bergqvist, beklaga sig över det som ingen kan bekräfta har hänt.

INGET ÖKAT ”HAT OCH HOT”!
De vänsterextremistiska blaskorna i Eskilstuna (efolket, ekuriren, etc) hakar snabbt på SR:s/Ekots fejkade story och använder lögnerna som skäl för fritt tiggeri i Sverige av alla zigenare från andra länder, under rubriker som ”Mera hotfullt mot tiggare i Eskilstuna efter tillståndskrav” och ”Ökat hat och hot mot EU-migranter i Eskilstuna” (vilket är de okunniga vänsterextremisternas egen slutsats baserat på ingenting mer än deras ideologi).

EN VÅG AV FEJKADE NYHETER GENOM VÄNSTERMEDIER
SR:s politiska ställningstagande har lett till att en rad andra vänstermedier helt okritiskt återsprider och utökar lögnerna (inte enbart via TT), t ex Dagens Nyheter 2019-08-17 där ledarskribenten Mattias Svensson skriver felaktigheter som ”Hot och trakasserier mot tiggare har ökat efter att Eskilstuna kommun infört restriktioner. Polisen har därmed fått dubbelt merarbete.”.

Ekot säger;
Sedan Eskilstuna för drygt två veckor sedan införde krav på tillstånd för att få tigga på vissa platser i kommunen så vittnar EU-migranter [dvs endast Therese Lekander] om att det uppstått hotfulla situationer.

Petruta som kommer från Rumänien är en av dem som samlar pengar [läs: tigger] i Eskilstuna.
Vi får därefter – utan att höra hur frågan ställts – höra Petruta säga några ord på Romani Chib och sedan en anonym tolk som otydligt säger enbart:De är rädda för att vara på vissa platser för att de tycker att det är obehagligt…(fortsättningen klipptes bort av SR, men i ett annat klippt klipp kan man höra att tolken börjar säga ”de missförstår…).

Red’s kom:
Det finns många platser som svenskar är rädda för att vara på, pga den ständigt eskalerande brottsligheten i Sverige, som en direkt konsekvens av den okontrollerade invandringen och oansvarig invandringspolitik.

Therese Lekander: De berättar dagligen om svenskar som försöker köra iväg dem och blir hotfulla, där man väljer att resa sig upp och gå därför att man blir rädd.

Red’s kom:
VÄNSTERN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP
För vänsterextremister handlar det alltid bara om att ställa grupp mot grupp, dvs ”svenskar” mot alla andra. I detta fall svenskar (de onda) mot zigenare (de goda).

Therese Lekander jobbar på Eskilstuna Stadsmission. Hon säger att det varit stor oro bland EU-migranterna sedan förbudet trädde ikraft.
Man har både varit rädd för att få avslag på sin ansökan, men också för att det uppstått hotfulla situationer när vissa eskilstunabor själva försökt avvisa dem. Även från platser där det fortfarande är lagligt att sitta och be om pengar [läs: tigga].

Red’s kom:
Hörsägen.
Det är intressant hur vänstermedia, som aldrig vill uppge nationalitet på de utlänningar som begår brott i Sverige, så säkert kan uttala sig om att det skulle vara ”Eskilstunabor”.
Det är fortfarande lagligt att tigga på alla platser i Eskilstuna!

Therese Lekander: Ja, och samma sak att man vill se de här tillstånden, att man kräver det. De kan skrika och gorma, göra upp en scen.

Inget fysiskt, bara verbalt – men ingen tiggare styrker Lekanders påståenden

EU-migranterna Vali, Ionella, Graziella och Petruta tillsammans med Stadsmissionens Therese Lekander. med Stadsmissionens Therese Lekander. Kajsa Nilsson, Sveriges Radio
I ett kraftigt vinklat uppföljningsreportage av Kajsa Nilsson (SR) och Veli Brijiani (SR), med rubriken ”EU-migranter vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd” (vilket de inte vittnat om), klargörs att inte ens Therese Lekander (längst till höger i bilden ovan) hävdar att det handlar om något fysiskt, utan att det bara skulle vara verbalt (fortfarande utan att kunna förklara hur zigenarna skulle veta vad som sägs på ett annat språk än vad de förstår).

Det är intressant att ej heller denna gång har Sveriges Radio förmått någon av de fyra tiggarna i bilden att säga vad Sveriges Radio och Therese Lekander påstår.

På en direkt fråga från SVT igår sa Ionella (andra från vänster i bilden) inget om det som Lekander påstår idag, och Ionella sa inte att något blivit sämre för dem sedan tillståndskravets införande. Hon var bara lycklig över att kunna fortsätta tigga obehindrat.

Pressombudsmannen & Myndigheten för radio och TV

Anmäl Expressen till Pressombudsmannen:
Publiceringen ska normalt vara max tre månader gammal, och du kan anmäla per epost på po@po.se eller på Allmänhetens Pressombudsmans webbformulär eller genom att skriva till PO, Box 223 10, 104 22 Stockholm.

Anmäl SR till Myndigheten för radio och TV:
PO kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för press radio och tv. Webbformulär för anmälan av radio- och TV.

Du kan i din anmälan länka till denna sida och peka på bl a;
1. Vad som sägs i SR:s (och Expressens) reportage står tydligt i strid med vad som framkom i SVT:s reportage timmarna innan.
SR:s rubriker 2019-08-16 är ”Flera vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd” och ”EU-migranter vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd”, men inte en enda s k ”EU-migrant” kan bekräftas ha sagt detta.
Media är helt okällkritisk mot såväl Stadsmissionen som andra medier.
2. SR (liksom Expressen) pekar ut och skuldbelägger specifikt svenskar för något som det inte finns något som helst sakligt stöd för. Hets mot folkgrupp?

3. SR (liksom Expressen) pekar ut och skuldbelägger specifikt Eskilstunabor för något som det inte finns något som helst sakligt stöd för. Hets mot folkgrupp?
4. SR har klippt bort vad tiggare och tolk egentligen sagt, liksom frågor som ställts till tiggarna.
5. Det finns absolut ingenting som stödjer medias påståenden att hot mot, eller kränkningar av, tiggare ökat efter tillståndskravet i Eskilstuna, eller att det ens förekommit hot mot eller kränkningar av tiggare i Eskilstuna efter tillståndskravet.
6. Det finns inte ett enda exempel på någon tiggare som sagt vad som hävdas i SR:s (och Expressens) reportage. Allt är overifierad andrahandsinformation via Therese Lekander (som är partisk på flera olika sätt). Detta faktum nämns inte överhuvudtaget utan istället försöker SR (liksom Expressen) ge sken av att det är tiggarna som sagt vad som inte kan bekräftas (varken av SR eller någon annan) att de sagt.
7. SR (och Expressen) ger dessutom allvarliga faktafel, som att tiggarna skulle vara ”migranter” och att det finns platser i Eskilstuna där det inte skulle vara lagligt att tigga.
8. SR:s (och Expressens) artiklar/inslag är kraftigt vinklade (med uppenbar avsaknad av saklig och relevant information) och tycks enbart ha ett politiskt syfte att snedvrida debatten om tiggeritillstånd samt skapa en aversion mot såväl tiggeritillstånd som tiggeriförbud (som vi kan se från bl a DN, 2019-08-17).
9. Vad SR skrivit och sagt i sina två artiklar/reportage överensstämmer inte med vad som står under artiklarna (”Grunden i vår journalistik…”).

Under Sveriges Radios/Ekots artikel står det:

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Källa: Expressen och SR/Ekot samt SR:s uppföljningsreportage (”EU-migranter vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd”)
Förbjuda tiggeri
Se även bl a;
Exceptionellt vänstervriden artikel av SR om EU-migranter – Ett skämt?


Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd


THERESE LEKANDER, STADSMISSIONEN ESKILSTUNA

Föreningen Härbärget i Eskilstuna planerar härbärge för EU-migranter

EU-migranter inväntar gratisboende innan de åker tillbaka till Eskilstuna

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

SVT skriver om en tiggare i Eskilstuna som fått sitt tiggeritillstånd för tre månader (i taget) så att hon kan fortsätta att apatiskt sitta dag ut och dag in framför butiken.

SVT:S SELEKTIVA SAMHÄLLSINFO
SVT:s reportage koncentreras som vanligt på känslor, medan relevanta och intressanta frågor som t ex var pengarna för tillståndsavgiften kom från och var hon bor i Eskilstuna, hur länge de tiggt i Sverige, hur många år de planerar att fortsätta tigga i Sverige, vem som tar hand om deras barn, varför hon inte söker jobb eller skaffar sig en utbildning, hur hon ser på det faktum att svenskar kan vara irriterade över att hon bryter mot den fria rörligheten, om hon förstår att det är svenska skattebetalare som står för alla kostnader hennes folkgrupp orsakar i Sverige, inte ställs av SVT:

Stadsmissionen bistod tiggarna med hjälp att få tiggeritillstånd

Trebarnsmamman Ionela Tamas beskriver hur hon kände när hon i måndags gick till polisstationen för att hämta ut sitt tiggeritillstånd.
Jag blev jätteglad och började gråta, säger Ionela Tamas.
– Jag tackade dem [vilka?] av hela mitt hjärta för att vi fick tillbaka våra platser, att de [med ”de” avses Stadsmissionen eller andra vänsterextremister?] var på vår sida och hjälpte oss [… att fortsätta vara utsatta].

Känslor, känslor, känslor

Eftersom känslor är viktigare än något annat för Public Service (liksom för övrig vänstermedia) ställer SVT följande ledande fråga till Eskilstunatiggaren Ionela, 36 år gammal:Har du blivit bemött på något annat sätt av folk som kommer efter att det nu krävs tillstånd?

Ger du inget i tiggarkoppen är du elak

Ionela svarar:Det finns de som är godhjärtade och ger lite mer. Och de som är elaka och inte ger nåt och bara mumlar nånting. Gud vet vad de säger.

Red’s kom:
De kanske säger till sig själv att de inte ska glömma att köpa mjölk?

Ionela tillägger:Vissa spottar på mig och gör så här, psscht”.

Red’s kom:
Det är självklart dumt, men att någon gör ett spottljud är inte samma som att bli spottad på.

Något svar på SVT:s fråga gavs inte.

Therese Lekander (Stadsmissionen) tolkar

Therese Lekander från Eskilstuna stadsmission följde med när personerna hämtade ut sina tillståndsbevis.

Var kom pengarna för avgiften från?

Som stadsmission betalar vi inte sådana här avgifter men vi finns till som stöd i myndighetskontakter, säger Therese Lekander.

Red’s kom:
Om inte Stadsmissionen betalat avgiften på 250 kr för tiggartillståndet (vilket inte kan kontrolleras), varför frågar SVT inte tiggaren var pengarna kommer från?

Det är lite märkligt att tiggarna först betalar 250 kr för tillstånd att tigga och sedan lämnar Eskilstuna (se nedan). Är de så täta att 250 kr inte spelar någon roll?

Not. De rumänska tiggarna måste dra in en bra bit över de tusen kr/månad de får som minst i socialbidrag av staten hemma i Rumänien för att tiggeriet ska löna sig… såtillvida de inte även drar in pengar på kriminell verksamhet.

Tiggare bor i hus i Rumänien – Var i Sverige?

Ionela berättar att hennes man tidigare också bad om pengar i Eskilstuna, men har åkt hem till Rumänien efter att ha blivit sjuk.

Red’s kom:
Varför frågar SVT inte vem som tar hand om deras tre påstådda barn när de tigger i Sverige?

SVT skriver:Ionela Tamas bor med man och tre barn i ett litet hus på den rumänska landsbygden.

Red’s kom:
Varför frågar SVT inte var hon bor i Sverige samt redovisar vad det kostar skattebetalarna?

Tillståndet måste kunna visas upp, men kan ej begäras av allmänheten

Tillståndet måste kunna visas upp av den som tigger på polisens begäran, …

Oavsett tiggartillstånd kan markägare avvisa tiggare

… men även om polisen har beviljat tillstånd så har markägaren rätt att be personen lämna platsen.

Tiggeriförbud inom en meter från butikens entré

SVT säger:Tillståndet gäller med minst en meters avstånd från butikens entré.

Red’s kom: Förhoppningsvis inte på insidan.

Gratis frukost

SVT skriver:Hos Eskilstuna stadsmission kan utsatta EU-medborgare bland annat äta gratis frukost”.

Red’s kom: Dvs vi alla kan få gratis frukost på Stadsmissionen?

Tre tiggare som sökt tiggartillstånd har åkt tillbaka till sitt hemland – Temporärt?

SVT skriver:Sedan tillståndskravet trädde i kraft har några tiggare lämnat staden.

Red’s kom: Men inte landet? Och börjat tigga i Örebro istället?

Therese Lekander (Stadsmissionen) säger:
Tre personer som jag vet sökte det här, men åkte hem. Jag tror inte allihopa åkte hem pga oro utan det var lite problem hemma också. Men nån åkte i alla fall hem för att det var för mycket orosmoment kring det här.

Red’s kom:
Orosmoment” för en av tiggarna kring att söka tiggartillstånd? Varför frågar inte SVT vad Therese Lekander menar med det? Var det oro över att kunna identifieras av myndigheterna?

Källa: SVT
Förbjuda tiggeri
Se även bl a;
Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd


Föreningen Härbärget i Eskilstuna planerar härbärge för EU-migranter

EU-migranter inväntar gratisboende innan de åker tillbaka till Eskilstuna

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Domstol ger Open Arms rätt att gå in på italienskt vatten, inte mer

2019-08- 13 krävde UNHCR (FN:s flyktingorgan) att Europeiska regeringar ska låta 507 illegala migranter på NGO-fartygen Open Arms (151 personer, medan andra källor uppger 147 personer) och Ocean Viking (356 personer – varav endast 3 kvinnor) i Medelhavet gå iland i EU.

TT-AFP skriver 2019-08-14:

En domstol i Italien har upphävt ett dekret som förbjuder det spanska räddningsfartyget Open Arms från att ta sig in på italienskt farvatten.

Dekretet, som undertecknades av Italiens inrikesminister Matteo Salvini i början av augusti, innebar att räddningsorganisationen Proactiva Open Arms kunde få böter på omkring en miljon euro och sitt fartyg beslagtaget om inte förbudet efterlevdes.

Med domstolsutslaget har fartyget, med 147 migranter ombord [160 migranter enligt Euronews], rätt att gå in i en hamn i Italien, uppger räddningsorganisationens grundare Oscar Camps.

Open Arms befinner sig för tillfället i närheten av den italienska ön Lampedusa. Malta har tidigare vägrat att ta emot fartyget och i tisdags meddelade Spanien att landet inte kommer att bevilja asyl för ett 30-tal minderåriga som befinner sig ombord.

Och YLE tillägger:

Medborgarorganisationen Proactiva Open Arms som upprätthåller räddningsfartyget väckte talan efter Salvinis förbud och kammade nu hem en delseger i ärendet i och med domstolens beslut. Domstolen i Rom anser att förbudet bryter mot internationella avtal.

Oscar Camps, grundare till medborgarorganisationen, menar att domstolen motiverade beslutet med att de människor som befinner sig ombord på fartyget Open Arms är i en ovanligt allvarlig situation efter att ha vistats ombord så länge [13 dagar för 119 personer och 4 dagar för 39 personer, vilket kan jämföras med kryssningar som varar 2 månader].

Ombord på fartyget befinner sig 147 [121+39-2 gravida-2 barn som flugits till Malta=156] migranter som till största delen härstammar från Afrika. Enligt Camps lider många av dem av allvarligt posttraumatiskt stressyndrom [och ”oro för deras framtid”, tillägger Camps].

Under onsdagen varnades det för att passagerarna när som helst kan ryka ihop med varandra, uppger Camps för nyhetsbyrån AFP.

”RISK FÖR VÅLDSAM DÖD”
Oscar Camp säger att migranterna är missnöjda med att inte ha alla bekvämligheter (de måste köa till toaletten och är inte nöjda med den mat de får) och att vissa av dem därför hungerstrejkar. Migranterna bråkar om vem som ska ha platser i skuggan respektive i solen på Open Arms. De är också irriterade över att de inte kan ringa sina släktingar (dålig mottagning för deras mobiler). Det är så spänt mellan migranterna att ett bråk med allvarliga skador eller våldsam död inte längre kan uteslutas, säger Oscar Camp. (Källa)

INFO FRÅN UTLÄNDSKA MEDIER
Vad TT och övrig vänstermedia i Sverige inte informerar om är emellertid att;

1. Domstolens vaga motivering är att Open Arms klagomål inte verkar helt utan rättslig grund.
2. Domstolens beslut är att Open Arms bör tillåtas gå in på italienskt vatten och erhålla hjälp med ”de mest behövande”.
3. Domstolen inte beslutat varken att Open Arms ska tillåtas lägga till i en italiensk hamn eller att migranterna ska tillåtas gå iland (DailyMail) vilket förnekas av Oscar Camps.

DOMSTOLENS BESLUT KOMMER ATT ÖVERKLAGAS I HÖGRE INSTANS
Matteo Salvini säger att han kommer att fortsätta försvara landets gränser, inte bistå flyktingsmugglare, inte kommer att ge NGO-fartyg tillåtelse att gå in i någon italiensk hamn och att han ska överklaga domstolens beslut.

Dessutom ifrågasätter Salvini att ett spanskt skepp i Maltas territorialvatten kan vända sig till en italiensk domstol för att gå i land (med papperslösa afrikanska medborgare, där ursprungsland är okänt) i Italien. I strid med internationella sjöfartsregler, eftersom närmaste hamn ligger i Malta (och det är inget nödläge).

Uppdatering 2019-08-15:
Reuters skriver att den italienska premiärministern säger att Spanien kan tänka sig att ta emot en mindre andel av de runt 150 papperslösa migranterna på Open Arms (inte de runt 350 på fartyget Ocean Viking). Detta eftersom fartyget är spanskt och drivs av spanska aktivister. Den spanska regeringen vägrar att kommentera detta men anonyma regeringskällor bekräftar vad Italiens premiärminister sagt, men att det måste ske i samverkan med Tyskland och Frankrike samt Portugal, Luxemburg och Rumänien (ca 25 var).

Tysklands och Frankrikes regeringar har inte sagt att de är beredda att ta emot någon från fartyget Open Arms, men uppger att de är i kontakt med ”EU-institutioner” för att försöka ”lösa den senaste migrationskrisen” som skapats av aktivisterna på Open Arms och Ocean Viking.

Man kan förutsätta att regeringarna är införstådda med att om man ger efter för aktivisterna så är risken stor för att man återigen öppnar slussarna för hundratusentals människor från Afrika och Mellanöstern som vill söka sig ett bättre liv i EU.
Open Arms två fartyg i Medelhavet, varav en segelbåt
Inga medier (varken i Sverige eller utomlands) har uppgett att att det är två fartyg som Open Arms har. Vilken roll den motordrivna segelbåten (som kretsar runt migrantskeppet) har, eller hur många eller vilka som befinner sig på Open Arms segelbåt, är okänt. Bilden ovan är från utanför ön Lampedusa (2019-08-15).

Följ fartygen Open Arms (”Salvage/Rescue vessel [ES]” samt ”Echo 1 Open Arms – Pleasure Craft [ES]”) och Ocean Viking (”Sailing vessel [NO]”) live i Medelhavet och se var fartygen varit den senaste tiden (klicka på bild):
Följ fartygen Open Arms och Ocean Viking live i Medelhavet

Se även bl a;
Människosmuggling över Medelhavet av Ocean Viking (Norge) och Open Arms (Spanien)


NGO på FN:s propagandakonferens håller ilsket tal – Migration ett brott?

EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar

FN:s plan för att flytta 3:e världen till väst – Global Compact for Migration


EU-domstolen klargör att asyl ska sökas i första asylland enligt Dublinförordningen

SVT ärlig om vilka migranterna är. Dublinförordningen måste skrivas om

Ska Dublinförordningen följas? S mot SD om migrationen

Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar

EU betalar Niger 6 miljarder kr för att styra om migrationen


Kulturskribenten Sara Abdollahi kritiserar Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kraftigt minskat antal illegala migranter till EU

Under den högst tvivelaktiga rubriken ”Siffrorna som får Europas högerpopulister att jubla” skriver Expressen med sedvanlig vänsteretorik, baserat på siffror från IOM (som tidigare redovisats här), att det gett effekt att Italien motsatt sig att bli Europas flyktingläger samt att även Spanien tröttnat.

Menar Expressens skribent (Mats Larsson) att de runt 80 % som ser minskningen av illegala migranter (och fördelarna för alla parter, t ex färre som drunknar) som positivt, alla är högerpopulister?

Föga troligt att någon högerpopulist – eller någon annan med sunt förnuft – jublar över ett inflöde av 100 000 MENA-migranter/år. Det ska understrykas att även om det nu tillfälligt gått ner till runt 100 000 illegala migranter (av alla kategorier, inkl kriminella, terrorister, analfabeter, etc) per år så är det många nog för kunna ställa till med omfattande problem och skada över hela EU. Vi vet vad bara en enda terrorist kan resultera i liksom hur mycket lidande och kostnader en våldtäktsman genererar. Dessutom kan det, med fel signalpolitik från EU och enskilda EU-länder, snabbt bli en miljon (eller t o m tiotals miljoner) migranter med okänd historik per år från MENA-länderna.

Den senaste tiden driver aktivister sin politiska agenda på det norska fartyget Ocean Vikings (med fransk organisation) och det spanska fartyget Open Arms för att EU ska öppna upp sina gränser och tillåta fri invandring, genom att de hämtar upp ekonomiska flyktingar från utanför Libyens kust och utpressa EU till att ta emot dessa:

1. Så många flyktingar/migranter har kommit till Europa [läs: EU]:
2016: 390 432 [Rättelse: 390 456, varav 364 032 via Medelhavet, markant flest under januari och februari]
2017: 186 768 [Rättelse: 186 788, varav 172 382 via Medelhavet]
2018: 144 166 [Rättelse: 144 199, varav 117 350 via Medelhavet]
2019: 53 280 [Fram till augusti 2019: 53 593, varav 41 809 via Medelhavet]

Red’s kom:
ENDAST SIFFROR FÖR DE SOM SÖKT ASYL
Notera att siffrorna inte inkluderar alla dem som tagit sig in illegalt i EU oupptäckta.

IOM (International Organization for Migration) uppger inte siffror för 2015 – med nästan 900 000 migranter som anlände bara under juli-december 2015 -, men vi vet alla att antalet var avsevärt högre än under 2016.

ANKOMSTLAND UNDER JAN-AUG 2019 (tot. 53 533)
Grekland: 24 341
Spanien: 17 442
Italien: 4 109
Cypern: 4 889
Malta: 1 623
Bulgarien: 1 129

NATIONALITET
Under maj 2019 så har huvudsakliga hemländer varit;

1:a ankomstland Grekland: Afghanistan, Syrien, Palestina, Irak, Demokratiska Republiken Kongo
1:a ankomstland Spanien: Guinea, Marocko, Mali, Elfenbenskusten, Gambia
1:a ankomstland Italien: Tunisien, Pakistan, Algeriet, Irak, Bangladesh

1:a ankomstland Bulgarien: Afghanistan, Irak, Iran, Syrien, Turkiet
Migrationsflöde från Afrika och Mellanöstern till EU (Europa), enligt International Organization for Migration (IOM)
JAN-JULI
2. 2018 såg vi den lägsta siffran sedan 2013. IOM uppger följande antal:
2016, jan-juli: 266 450 [alltså av totalt 390 456 under 2016, där 124 006 anlände under årets sista fem månader]
2017, jan-juli: 122 384
2018, jan-juli: 73 804
2019, jan-juli: 51 118

60 000 ILLEGALA MIGRANTER TILL SPANIEN 2018
Men migrantströmmarna försöker också hitta nya vägar. När Italien började stänga sina hamnar så flyttade en del av trafiken västerut till Spanien. 2018 kom över 60 000 [av totalt 144 199], den högsta siffran någonsin.
I år tycks färre komma [jan-jul = 17 442], bland annat efter ett utökat samarbete mellan Spanien och Marocko.

ANTAL ILLEGALA MIGRANTER TILL ITALIEN JAN-JUNI
3. Så många flyktingar/migranter har kommit till Italien:
2017, jan-juni: 83 759
2018, jan-juni: 16 577
2019, jan-juni: 2 779

”Dödens hav”?

Så många har drunknat på Medelhavet:
2017: 3 139
2018: 2 299
2019: 843

Red’s kom:
Siffrorna ovan representerar inte antalet drunknade, så som Expressen hävdar, utan ”döda och saknade”! Antalet drunknade kan alltså vara avsevärt färre (och migranterna kan dö av andra orsaker än drunkning).

EU har inte längre några fartyg som plockar upp flyktingar. EU har fått kritik för att cyniskt låta migranter dö på Medelhavet. En grupp människorättsadvokater [läs: vänsterextremister] har även vänt till sig till Internationella brottmålsdomstolen i Haag och anklagar EU för att bära ansvaret för att ”tusentals människor har förlorat livet genom drunkning”.

Red’s kom:
Minskningen i antalet drunknade på Medelhavet beror primärt på att Italien och Spanien tappat tålamodet och börjat vidta åtgärder mot lycksökande ekonomiska migranters (som nästan uteslutande består av män och ankarbarn av manligt kön) försök att illegalt ta sig till EU.

Det är kanske framför allt Angela Merkel och Stefan Löfven som ska hållas ansvariga för dem som drunknat på Medelhavet. Men naturligtvis även vänstermedia som vinklat och förfalskat information, samt mörkat sanningen, under många år, vilket skrämt politiker från att ta ansvar och tydligt visa att det inte lönar sig att bryta mot internationella lagar bara för att man vill få en bättre livssituation.

Om EU följt Australiens exempel hade ingen av de ekonomiska migranterna behövt dö på Medelhavet, under sin väg till ”Lyckolandet” och människosmugglarna hade tvingats bli rika på någon annan verksamhet.

Afrikas befolkning mer än fördubblas under kommande 30 år

Helt tagna ur luften är heller inte varningarna om att trycket mot Europa kommer att finnas kvar och antagligen öka i framtiden. Det bor i dag cirka en miljard människor i Afrika, en siffra som enligt FN beräknas öka till 2,2 miljarder år 2050.

Vägen till ett bättre liv för många av dessa kommer under lång tid framöver att gå norrut via Medelhavet till Europa.

Red’s kom:
Frågan är när EU-länderna ser sig mättade på låg- och utbildad arbetskraft, människor med en kultur som inte är kompatibel med svenska värderingar, där utländska brottslingar får stanna i det land som tagit emot dem, och där terrorister infiltrerar migranterna?

Det är säkert minst en miljard afrikaner som gärna skulle vilja försörjas i och av EU, men vägen till ett bättre liv för dessa personer ligger knappast i EU utan i deras egna länder. Men de måste kämpa lite för det.

Turkiets migrantström tilltäppt

Under rekordåret 2015 kom en stor del via Turkiet, men det täppte EU – och främst Tyskland – till med en uppgörelse i mars 2016 som ledde till att turkiska kustbevakningen började ingripa.

EU betalar även Libyen för att kontrollera sitt territoriella vatten

Något liknande har alltså skett med Libyen. År 2017 slöt exempelvis Italien en överenskommelse med olika makthavare i Libyen som bland annat fick libyska kustbevakningen att på allvar börja ingripa. Och minskningen är dramatisk.

Under januari-augusti 2019 har över 2 300 migranter tagits till havs och förts tillbaka till Libyen.

Källa: Expressen
Migranter från Afrika har försetts med lappar av aktivisterna på Open Arms, skrivna av aktivisterna på ett språk de flesta av afrikanerna inte förstår
På de lappar aktivisterna delat ut på Open Arms står det t ex;
• Open ports for migrants!!!
• We need to go out from this ship to some European country
• We want an asylum
• Thanks to European country to listen our voice.
• We suffered a lot. We are survivors
• We are in stress. We are worried. We are tired. We are losing our power.
• Don’t forget!!! We live in sea not in land. Danger to our life. Please give fast answer.
• We know we are not alone but we need a fast answer from European country
• Thanks to rescue team. Free Open Arms.
• We stay here for 12 days.

Se även bl a;
Människosmuggling över Medelhavet av Ocean Viking (Norge) och Open Arms (Spanien)

Domstol ger Open Arms rätt att gå in på italienskt vatten, inte mer


NGO på FN:s propagandakonferens håller ilsket tal – Migration ett brott?

EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar

FN:s plan för att flytta 3:e världen till väst – Global Compact for Migration


EU-domstolen klargör att asyl ska sökas i första asylland enligt Dublinförordningen

SVT ärlig om vilka migranterna är. Dublinförordningen måste skrivas om

Ska Dublinförordningen följas? S mot SD om migrationen

Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar

EU betalar Niger 6 miljarder kr för att styra om migrationen


Kulturskribenten Sara Abdollahi kritiserar Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Civil Rights Defenders överklagar Vellinges tiggeriförbud med fiktiv klagande. Igen!

Två av Sveriges mest subversiva organisationer, Civil Rights Defenders (CRD) och Centrum för Sociala Rättigheter (CSR), överklagar (i egenskap av ombud för en person som tydligen inte vågar framstå med namn) till Kammarrätten Högsta Förvaltningsdomstolens godkännande av tiggeriförbud i Vellinge.

DISKRIMINERING OCH YTTRANDEFRIHET
Som skäl för sin överklagan uppger CRD & CSR att ett tiggeriförbud diskriminerar zigenare och inskränker deras yttrandefrihet!

OMBUDEN
De två ombuden är – i sedvanlig ordning – John Stauffer (Civil Rights Defenders) och Frederick Batzler (Centrum för Sociala Rättigheter).

INTE ENS VÄNSTERMEDIA HÅLLER CRD OCH CSR UNDER ARMARNA
CRD är en obskyr sammanslutning som bara vill obstruera mot samhället och därför enbart verkar i okunniga vänsterextremisters intresse.

CRD och CSR söker desperat efter publicitet, men t o m en stor del av vänstermedia har genomskådat dem och klassat dem som troll. Tidningen ETC och Sydsvenskan är dock undantag och ger CRD:s överklagande medieutrymme (som vanligt utan att låta någon klargöra galenskaperna).

CRD OCH CSR FINANSIERAS MED SKATTEMEDEL
CRD (med den i deras styrelse nyligen invalda vänsteraktivisten Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska Advokatsamfundet) och CSR är i praktiken samma organisation men har delat upp sig i två organisationer, gissningsvis för att de därigenom ska kunna klämma ut mer av skattebetalarnas pengar i bidrag till dessa subversiva organisationer vars enda syfte tycks vara att motverka de svenska medborgarnas intressen (och i aktuellt fall även zigenarnas).

FIKTIV KLAGANDE
CRD och CSR vill inte uppge vem den klagande är som de påstår sig vara ombud för, men det ska noteras att när de förhalade avhysningen av zigenare som byggt upp Sveriges största kåkstad i Malmö på av dem ockuperad mark nyttjade aktivisterna sig av en fiktiv person (”Căldăraru Gheorghe”) som de uppgav som klagande i rättsprocesserna.

Civil Rights Defenders (CRS) och Centrum för sociala rättigheter (CSR) överklagar tiggeriförbud i Vellinge
Som synes ovan saknar den klagande kvinnan en adress (precis som i överklagandet till Förvaltningsrätten där hon saknade all form av identifikationsmöjligheter). Har CRD/CSR använt sig av ett annat namn på tiggaren än ”Căldăraru Gheorghe” denna gång? Handlingarna är offentliga så vem som helst kan begära ut dessa.

CRD FÅR ALDRIG RÄTT NÄR DE ÖVERKLAGAR
Det ska noteras att CRD och CSR lyckades kvarhålla Malmös s k EU-migranter i utsatthet under ganska lång tid i onödan, men det fanns ingen substans överhuvudtaget i deras överklaganden (som alltid bygger på samma argument oavsett vad de överklagar) så avhysningen var oundviklig.

Nedan följer pressmeddelandet från CRD:

Förvaltningsrätten avslog CRD:s och CSR:s överklagan

Det var den 25 juni [2019] som Förvaltningsrätten i Malmö avslog Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheters överklagan av Vellinge kommuns tiggeriförbud.

Är tiggeriförbud förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen?

Men Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter menar att domstolen inte prövat om tiggeriförbudet är förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen och överklagar därför domen till kammarrätten.

Red’s kom:
Som framgår nedan har domstolen visst prövat detta.

En mänsklig rättighet för zigenare från andra länder att tigga hur de vill och var de vill i Sverige?

Tiggeriförbudet strider mot mänskliga rättigheter, men trots det har förvaltningsrätten överhuvudtaget inte tittat på det perspektivet [vilket domstolen bevisligen har, samt avfärdat detta].
Nu vill vi att kammarrätten bedömer rättighetsfrågan och går på vår linje, så att förbudet upphävs en gång för alla, säger [= skriver] John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Mer om den hemliga klagandes ombud, John Stauffer (CRD):
Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot
Civil Rights Defenders hävdar att EU-migranter står över svensk lag
Flamman och CRD kritiserar avhysning av EU-migranter

CRD hoppas tiggeriförbud upphävs i alla kommuner

Om kammarrätten beslutar att Vellinge kommuns tiggeriförbud inte är förenligt med svensk lag innebär det att förbudet upphävs och att även tiggeriförbud som beslutats i andra kommuner är lagstridiga och behöver tas bort.

Red’s kom:
Det kommer inte att ske!

KOMMUNER SOM INFÖRT TIGGERIFÖRBUD
Utöver Vellinge så har Staffanstorp och Katrineholm infört tiggeriförbud. Närmast på tur står Sölvesborg, Bromölla, Trelleborg och Kävlinge. Kungsbacka har valt Eskilstuna-modellen med tiggartillstånd, och denna mindre lyckade variant verkar även Norrköping landa i.

Förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom klarlägger att tiggeriförbud är förenligt med ordningslagen

Den 20 september 2017 röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag om förbud mot tiggeri.

Förbudet upphävdes av Länsstyrelsen [vilket Länsstyrelsen tycks göra på rutin oberoende av vad lagen säger], ett beslut som överklagades ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som kom fram till att tiggeriförbudet inte strider mot ordningslagen.

Red’s kom:
Högsta Förvaltningsdomstolen har i sin dom (HFD 2018 ref. 75) fastställt attVellinge kommun har avgränsat tillämpningsområdet för föreskriften till vissa särskilt angivna platser och att ett förbud mot passiv pengainsamling inom aktuella områden inte lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Saken har prövats av Högsta Förvaltningsdomstolen och kan därför inte prövas på nytt.. Detta skriver Förvaltningsrätten i Malmö 2019-06-25 (Mål 10477-17).

Se: Vänsterextremister kräver stopp för Vellinges tiggeriförbud

DOMSTOLEN GER LÄNSSTYRELSEN EN AVHYVLING
Domstolen tillrättavisar också Länsstyrelsen när de klargör att det inte är rättsväsendets uppgift att avgöra lämpligheten av ett tiggeriförbud (som CRD/CSR vill), utan det handlar enbart om vad som gäller enligt regelverken.

Tiggeriförbud ÄR enligt domstolen förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen!

Men Civil Rights Defenders och Centrum för Sociala Rättigheter menar att domstolarna i den tidigare rättsprocessen inte prövade om tiggeriförbudet är förenligt med Europakonventionen och Regeringsformen, utan endast fokuserade på ordningslagen.

Red’s kom:
Är John Stauffer (Civil Rights Defenders) och Frederick Batzler (Centrum för Sociala Rättigheter) inte läskunniga? Förvaltningsrätten i Malmö avslår CRD:s och CSR:s överklagan på följande grund:
Som redogjorts för ovan har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att den aktuella ordningsföreskriften inte gör obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Enligt förvaltningsrätten måste domstolen därmed anses inte ha bedömt föreskriften oförenlig med Europakonventionens stadganden till skydd för enskildas yttrandefrihet eller med diskrimineringsförbuden i konventionen och i regeringsformen.
Enligt förvaltningsrätten har kommunfullmäktiges beslut med hänsyn till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2018 ref. 75 inte visats i något avseende stå i strid med Europakonventionen och regeringsformen.
Det är enligt förvaltningsrätten inte heller i övrigt visat att beslutet strider mot lag eller annan författning.

ALLA LÄNDER I EU HAR TIGGERIFÖRBUD
Aktivisterna griper efter halmstrån. I princip alla länder i Europa har tiggeriförbud. Bl a Grekland, Italien, Polen, Rumänien, Malta, Spanien, Ungern, Danmark och England har nationella tiggeriförbud.

Se bl a;
Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri
Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Det blir bara löjligt att försöka upphäva tiggeriförbud på grund av att det skulle strida mot Europakonventionen, i en fråga där alla länder är överens på ett unikt sätt. Varje gång dessa vänsterextremister överklagar rättsfall så har de per automatik Europakonventionen som grund, utan att ens kunna peka på något konkret.

MOTIVERING FÖR ATT TIGGERIFÖRBUD SKA UPPHÄVAS
De paragrafer aktivisterna vilar sin överklagan på är följande i Regeringsformen;

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Skydd mot diskriminering
12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

Europakonventionen
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

Samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna;

Artikel 10 – Yttrandefrihet
1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

Artikel 14 – Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Organisationerna överklagade därför tiggeriförbudet till Förvaltningsrätten i Malmö, i en separat rättsprocess.

Ett allmänt tiggeriförbud inskränker yttrandefrihet och diskriminerar?

Tiggeriförbudet inskränker människors yttrandefrihet och är diskriminerande eftersom det i praktiken främst påverkar hemlösa personer [med sina hem i hemlandet] som tillhör den romska minoriteten.

Red’s kom:
Tiggeriförbudet inskränker människors yttrandefrihet”?
Vad har yttrandefrihet med tiggeri att göra? Någon koppling mellan tiggeriförbud och yttrandefrihet kan CRD/CSR inte uppge i sin överklagan.

Diskriminerande eftersom det i praktiken främst påverkar hemlösa personer som tillhör den romska minoriteten”?
Ja, ett tiggeriförbud påverkar främst utländska medborgare som hör till gruppen zigenare (som i regel erbjuds gratis boende i Sverige när de inte bor i sina bostäder i hemlandet). Ett rökförbud påverkar i praktiken främst rökare. Ett campingförbud påverkar främst campare. Varje paragraf i kommunerna drabbar vissa grupper främst, men har det gemensamt att regelverket gäller för alla, oavsett etnicitet, hudfärg, sexuell läggning eller något annat.

Samt att varje förbud skapar fler som gagnas jämfört med de som måste anpassa sig efter regelverken.

En minoritet har inte fler rättigheter än en majoritet bara för att de är en minoritet! Eller borde i alla fall inte ha det. Zigenarna är emellertid en privilegierad grupp i det svenska samhället där de särbehandlas positivt (t ex kan de köra med olagliga bilar och husvagnar utan att polisen ingriper).

PRÖVNINGSTILLSTÅND ORIMLIGT!
Är John Stauffer (Civil Rights Defenders) och Frederick Batzler (Centrum för Sociala Rättigheter) så obegåvade att de tror de ska få rätt i domstolen? Kanske sätter de sitt hopp till att någon av deras gelikar, som likt CRD/CSR gör personliga och absurda tolkningar av regelverken, får ärendet i sina händer.

Om Kammarrätten besitter ett uns förnuft medger de inte prövningstillstånd för aktivisternas överklagan. Sveriges domstolar måste ägna sig åt mer meningsfulla saker, som tillför något positivt för samhället (inkl. zigenarna).

Källa: Civil Rights Defenders
Förbjuda tiggeri
Se även bl a;

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Civil Rights Defenders ljuger om kritik från Rita Izsák om avhysning från Malmös kåkstad

EU-migranter har samma rättigheter som svenska medborgare, menar Civil Rights Defenders

Avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar kritiseras av Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders hävdar att EU-migranter står över svensk lag

Samordnare för EU-migranter avfärdar Civil Rights Defenders som de stollar de är

Johanna Palmström stöttar Civil Rights Defenders galenskaper om EU-migranter

Fatemeh Khavari och Amir polisanmäler Mattias Karlsson (SD) för förtal & upphovsrättsbrott


Frederick Batzler, Malmö, Centrum för Sociala Rättigheter

Frederick Batzler om besittningsrätt

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27 – Centrum för sociala rättigheter

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö

Aktivister överklagar avhysning från EU-migranters kåkstad i Malmö igen – 2016

Batzler och Lärka provocerar om EU-migranter i SDS

Centrum för sociala rättigheter fortsätter under 2017 att överklaga avhysning av EU-migranter i Malmö 2015


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

S, C, L och KD vill göra gemensam sak med SD och införa tiggartillstånd i Norrköping

För ett år sedan ville SD i Norrköping reglera tiggeriet men fick inget gehör från något annat parti. Idag finns det en politiskt majoritet för ett tiggeritillstånd, rapporterar SVT (utan att nämna SD):

Nu vill de fyra partierna som styr Norrköping (S, C, L och KD, Norrköpingskvartetten) vänta och se hur tillståndet faller ut i Eskilstuna. Om resultaten av krav på tillstånd skulle se bra ut så kommer de styrande partierna att lägga fram ett liknande förslag.

Red’s kom:
I riksdagen säger C kategoriskt nej till varje form av administrativa/juridiska insatser mot tiggeriet. Dvs Centerpartiet vägrar ta tag i de problem som de s k EU-migranterna skapar i Sverige när de missbrukar den fria rörligheten (som alltså inte gäller för de zigenare som har tiggeri som yrke).

Reglering av tiggeri är bra, säger Lars Stjernkvist (S)

– Själva grundidén, att man ska veta vilka som finns i kommunen, tycker vi är bra. Det är den första förutsättningen för att man ska kunna hjälpa, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Widar Andersson (Folkbladet) ställer sig följande frågor om tiggeritillstånd:Nu får vi se vad som händer. Blir tiggarna färre? Bryr sig polisen om att kolla tillstånd? Leder ID-kravet till att tremånadersregeln – den tid som en medborgare i ett EU-land får vistas i ett annat EU-land för att söka jobb – kommer att efterlevas på ett bättre sätt? Kommer tillstånden att effektivt sätta stopp för förslumning och sanitära olägenheter i tiggeriets spår?”.

Svaret är att det mer politiskt känsliga (där känslor står mot fakta/verkligheten) tiggeriförbudet är den otvetydigt mest effektiva lösningen på alla problem som följer i tiggeriets spår (vilket vi redan nu kan konstatera från de kommuner där tiggeriförbud införts).

HUR MÅNGA ÄR EMOT TIGGERIFÖRBUD I SVERIGE?
Det är märkligt att politiker är så rädda för att ta tag i problemen trots att de vet att det är en mycket stor, om än lågmäld, majoritet som står bakom ett tiggeriförbud.

Enligt Novus är max 20% emot tiggeriförbud. Av dessa är det uppskattningsvis mindre än 1 procent som obstruerar öppet (om än högljutt; journalister, vänsterextremister) mot ett tiggeriförbud.

Kan ett land sägas vara en demokrati när det är en försvinnande liten andel av folket som tillåts styra landets framtid? Är inte det per definition en diktatur?

S vill vänta några månader

Förslaget om ja till tillstånd kommer att tas upp av kommunfullmäktige under september. Själva verkställandet ska det dock väntas med tills resultatet från Eskilstuna är tydligt.
– Om det utfaller väl i Eskilstuna så tycker vi att det är en intressant idé. Vi vill se att det har gjort det enklare att hjälpa enskilda individer, säger Lars Stjernkvist (S).
– Vi säger i princip ja, men vill låta det gå några månader innan införandet för att se hur det faller ut i Eskilstuna, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
S, C, L och KD har haft många år på sig att utreda frågan om reglering av zigenarnas tiggeri på Norrköpings gator och torg. Folket drabbas av handlingsförlamade politiker som inte vågar ta ”besvärliga” beslut.


Motalas politiker bryr sig inte om vad stadens befolkning tycker

– Vi hade en diskussion i samråd med handlarna, eftersom det är de som drabbas mest av tiggeriet. Handlarna tyckte dock själva att det inte var ett problem, säger Kåre Friberg (M) ordförande kommunstyrelsen Motala.

Red’s kom:
Aldrig ett ord om att det är de svenska medborgarna som drabbas mest av zigenarnas tiggeriverksamhet; Varför provocerar EU-migranter?
Se även bl a: Ligger inte EU-migranterna samhället till last?

Linköpings politiker har ännu inte vågat adressera problemen

Linköpings styrande partier [Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna] har själva inte pratat om ett tillstånd, men det kan komma upp i framtiden.
– Vi har inte pratat om det, men eftersom det har pratats om det i både Eskilstuna och i Norrköping så skulle jag inte bli förvånad om frågan skulle komma upp i Linköping också, säger Niklas Borg (M) ordförande kommunstyrelsen i Linköping.

Gotlands vänstermajoritet avfärdar alla försök att komma tillrätta med tiggarproblemen

På Gotland har det inte pratas om något införande av tiggeritillstånd.

Källa: SVT och SVT
Förbjuda tiggeri
Se även bl a;
Fi vill att EU-migranter ska få bo gratis i Norrköping

EU-migranter lämnar inte Östergötland: Norrköping, Motala, Linköping

11-åring som sålde majblommor hotades av EU-migrant

Ingen koll på EU-migranter i Norrköping – Freddy Alm

Inga natthärbärgen för EU-migranter i Norrköping under vintern

Svenska kyrkan och Hela Människan vill få Norrköpings kommun att bekosta härbärge för EU-migranter

Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott


LINKÖPING

De flesta EU-migranter i Linköping åkt hem på semester

EU-migranter lämnar inte Östergötland: Motala, Linköping, Norrköping

Polisen i Linköping vägrar tvinga EU-migranter att flytta

EU-migranter i Linköping måste flytta sin bosättning pga giftig mark

EU-migranter i Linköping vill inte betala 20 kr/natt för boende och mat – Ryttargårdskyrkan

Linköping öppnar härbärgen för 40 EU-migranter – Ryttargårdskyrkan

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

Tiggare i Linköping som sover under räls avhyses igen av Trafikverket

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen


EU-migrant anhållen efter knivbråk i kyrkan, Linköping

Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Tiggare i Linköping försöker bryta sig in – video

Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller

MOTALA

EU-migrant anmäler människohandel i Motala

Polis får överta p-vakters jobb i Motala pga hotfulla EU-migranter

Motala socialkontor bjöd in EU-migranter som undrade vad de gjorde där

Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

SVT skriver att 8 ansökningar om att få tigga i Eskilstuna nu beviljats av polisen (fem av dessa beviljade ansökningar hade hämtats ut 2019-06-12). Det uppges att det finns ca 50 zigenare som tigger i staden.

För en av ansökningarna har inte avgiften på 250 kr betalats och den andra ansökningen har skickats på remiss till kommunen (oredovisat varför, men troligen för att ansökan gällde tiggeri på kommunal mark).

Ingen ansökan har således ännu avslagits!

Jimmy Jansson (S) är märkbart frustrerad över att ansökningar om s k passiv pengainsamling godkänts av polisen.
– Det är polisens sak att bedöma om det är lämpligt eller inte, men kommunens utgångspunkt är ju att de platser som vi har pekat ut i grund och botten inte är optimala för den här typen av verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

En logisk följd av detta blir att kommunen avslår den ansökan som skickats på remiss till kommunen. Återstår att se.

Politikerna skjuter sitt ansvar till rädda butiksägare

Med tiggeritillstånd (i motsats till tiggeriförbud) skjuter man över samhällsproblemen på enskilda butiksinnehavare. Många är rädda för vänsterextremisterna och vågar därför inte motsäga sig tiggeri utanför sina butiker av rädsla för hämndåtgärder och attentat från vänsterextremister, eller av tiggarna själva.

Okunskap om den fria rörligheten

Jimmy Jansson (S) säger att med tiggeritillstånd skapas en möjlighet (dvs den möjlighet som regeringen tidigare tagit bort från lagstiftningen) att kontrollera att EU-migranterna inte stannar längre än de tillåtna tre månaderna.

Detta visar att Socialdemokraterna inte är insatta i EU:s regelverk för rätt till vistelse i annat land. Ett av kraven för att kunna tillgodogöra sig EU:s fria rörlighet är att man är arbetssökande, vilket tiggarna inte är.

I detta forum har noga beskrivits vad som gäller för den fria rörligheten, och nedan följer några exempel;
Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?
EU:s fria rörlighet omfattar ej EU-migranter, hävdar Timbro
Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet
Stockholm öppnar upp härbärge för EU-migranter som bryter mot EU’s fria rörlighet
Västerås finansierar EU-migranter och understödjer brott mot EU:s fria rörlighet
Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare
Lund finansierar boende för EU-migranter som bryter mot rörlighetsdirektivet
Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge
EU-migranter tar jobb för svenskar till slavlöner: EU:s fria rörlighet

Vem har institutionaliserat tiggeri?

SVT framför sin personliga åsikt;
Någon kanske skulle säga att Eskilstuna nu har institutionaliserat tiggeri. Vad svarar du på det?
– Nej, tiggeriet har väl institutionaliserat sig själv. Det fanns ju där från början. Det som händer nu är att vi börjar ta myndighetskontroll på det. Det handlar om att få styrning på en fullständigt oreglerad verksamhet och den vägen successivt försöka få bort tiggeriet från våra gator.

Sig själv? Det är väl snarare så att zigenarna själva institutionaliserat sitt tiggeri. Det finns ju skäl till att det är en enskild folkgrupp som ägnar sig åt att resa runt i andra länder för att tigga, medan andra lika fattiga/utsatta eller fattigare/mer utsatta inte ägnar sig åt denna verksamhet.

Källa: SVT
Förbjuda tiggeri
Se även bl a;

Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar


Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri – En majoritet av Sveriges kommuner kräver i sina ordningsstadgar tillstånd för att tigga

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Människosmuggling över Medelhavet av Ocean Viking (Norge) och Open Arms (Spanien)

Dagen rapporterar om 286 (som den tredje dagen utökats till 371) försörjningssökande personer som transporterats från Libyen av aktivister på ett spanskt och ett norskt fartyg som patrullerar tillsammans utanför Libyens kust. Även ett tredje aktivist-fartyg opererar i samma område precis utanför Libyens territoriella vatten, det tyska ”Alan Kurdi”:

Över 200 migranter fast på fartyg i Medelhavet
Ett norskt fartyg med 85 migranter [utökats till 251 + 105, varav totalt 3 kvinnor] och ett spanskt fartyg med 121 migranter [utökats till 150, DN uppger 151] ombord är båda fast på Medelhavet, då Italien vägrar låta migranterna komma iland.

Red’s kom:
Det spanska ”räddningsfartyget” Open Arms (från Barcelona) ägs av organisationen Proactiva Open Arms (NGO). Open Arms har 19 besättningsmedlemmar (oredovisat vad de gör). Det är organisationer som finansieras av subversiva krafter (som George Soros) och som satt i system att transportera människor från Afrika till EU, i något som de kallar ”search and rescue”.

MEDELHAVETS MIGRATIONSVERK KRÄVER ATT AFRIKANER FÅR ASYL PER AUTOMATIK, UTAN UTREDNING AV ASYLRÄTT
Open Arms-fartygets kapten, Marc Reig, vädjar till Spanien om att ge asyl till de 31 papperslösa personer ombord (av 150) där aktivisterna gissar att de är ”minderåriga” och som aktivisterna påstår uppfyller alla kriterier för att klassas som flyktingar. Spanien avsäger sig ansvar för dessa, med hänvisning till att kaptenen inte har ”den juridiska kompetensen eller auktoriteten” att kräva asyl för gruppen.

DN skriver 2019-08-12 om att tre vårdbehövande och sex av deras ”närmaste släktingar” släppts iland från Open Arms, 8 till Malta och en till Italien;
Malta gick med på att med hjälp av helikopter hämta dels en sudanesisk kvinna tillsammans med hennes mor, dotter och två systrar, dels en ivoriansk kvinna tillsammans med hennes syster och brorson [oredovisade sjukdomar, förhoppningsvis inte ebola].
Samtidigt förde den italienska kustbevakningen en 20-årig man från Eritrea med symtom på tbc till Lampedusa.

OMFATTANDE MISSBRUK AV ASYLRÄTTEN
Endast 2,65 procent av de migranter som kom till Italien under 2016 beviljades asyl som verkliga flyktingar, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan (UNHCR).

År 2016 kom 181.436 (av totalt 390.432 till Europa) migranter sjövägen till Italien (119 369 år 2017 och endast 23 370 år 2018). De flesta av dem korsade Medelhavet från Nordafrika. 4.808 av dem beviljades asyl i Italien som riktiga flyktingar, uppger UNHCR. Hälften av dem, 90.334 migranter, brydde sig inte ens om att söka asyl utan försvann i tomma intet (gissningsvis primärt till Tyskland och Sverige).

International Organization for Migration (IOM) uppskattar att 700 000 migranter kommit till Italien mellan 2014-2018. Den italienska regeringen säger att de planerar att deportera 500 000 odokumenterade migranter.

Det är inte bara Sverige som har stora problem att utvisa ekonomiska migranter som saknar asylskäl. Endast 36 procent av de afrikaner som illegalt tar sig till Europa skickas tillbaka, enligt EU-kommissionen.

OCEAN VIKING

Det norska fartyget Ocean Viking har räddat 85 migranter ur Medelhavet, meddelade Läkare utan gränser på fredagen [2019-08-09].

TT-NTB skriver:
Lastfartyget Ocean Viking används gemensamt av organisationerna Läkare utan gränser och SOS Mediterranée.

Red’s kom:
Ocean Viking drivs alltså av aktivister i de franska organisationerna SOS Mediterranean och Läkare utan gränser. De hämtar upp människor vid Afrikas kust för att föra dem till EU, primärt Italien.

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières/MSF) och SOS Mediterranée nyttjade tidigare fartyget Aquarius för att frakta alla som illegalt ville ta sig från Afrika till EU. Ocean Viking ersätter fartyget Aquarius som under tre år tidigare sägs ha plockat upp 30 000 människor från Afrika. Aquarius beslagtogs av Italien 2018 pga ”olaglig hantering av avfall”.

Libyens sjöräddningscentral erbjöd att hämta tillbaka de räddade personerna till Libyen, vilket Ocean Vikings vägrade låta dem göra, berättar Sam Turner, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libyen.

25 av de dessa 85 ”medelhavsturister” uppges vara barn, men Ocean Vikings påstående kan inte bekräftas av någon oberoende part.

Läkare utan gränser-aktivisterna vägrar returnera dem som olagligen vill ta sig till EU

– Nu jobbar vi med att kartlägga människors tillstånd. De som vill kan få medicinsk hjälp ombord. Därefter handlar det om att få dessa utsatta människor till en trygg hamn, säger Karine Nordstrand, ordförande för Läkare utan gränser i Norge.

Red’s kom:
Läkare utan gränser kategoriserar oblygt medelhavsresenärerna som ”utsatta” utan att ha en susning om vilka de är eller vilken bakgrund de har. Hur många av dessa är t ex terrorister, mördare eller våldtäktsmän?

De verkligt utsatta, som inte har råd att betala, eller sätta sig i skuld till, människosmugglare, bryr sig dessa godhetsapostlar föga om.

Vi kommer aldrig att returnera dessa människor till Libyen, tillägger hon.
Fartygen Ocean Viking och Open Arms transporterar migranter från Libyen till EU.
Läkare utan gränser vägrar också släppa av migranterna i Libyens grannland, det bland turister så populära Tunisien (där närmsta hamn ligger efter Libyen), med som skäl att Läkare utan gränser inte anser att Tunisien kan erbjuda en ”trygg hamn”.

Läkare utan gränser utövar utpressning på EU-länderna. Istället för att ägna sig åt invandringspolitik borde Läkare utan gränser kanske istället hjälpa sjuka och skadade människor.

Ocean Vikings första ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 personer

TT-NTB skriver:
Ocean Viking har genomfört sin första räddningsinsats i Medelhavet, meddelar organisationen Läkare utan gränser.

Bland de 85 personer som räddades från en större gummibåt på internationellt vatten utanför Libyens kust fanns kvinnor och barn [dock ingen som verkar ha fastnat på bild]. Den yngste var bara ett år, enligt Karine Nordstrand, ordförande för Läkare utan gränser i Norge.

Red’s kom:
Aktivisternas fartyg ligger och väntar på illegala migranter precis utanför Libyens kust, inom synhåll för alla i Libyen som vill försörjas av länder i EU.

Ocean Vikings andra ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 + 80 personer

TT skriver att Ocean Viking nästa dag hämtade upp ännu fler från Libyen:
Det var Ocean Vikings andra räddningsinsats på lika många dagar. I går [2019-08-09] undsatte fartyget, som används gemensamt av organisationerna Läkare utan gränser och SOS Mediterranée, 85 migranter.

Vid båda tillfällena färdades migranterna i gummibåtar.

Primärt män från Sudan

TT skriver:
Det norska fartyget Ocean Viking undsatte på lördagen 80 migranter, i huvudsak män och tonårspojkar [overifierad ålder] från Sudan, utanför Libyens kust.

Red’s kom:
Ocean Viking undsätter inte någon. Fartyget ligger på vänt utanför Libyens kust och när Medelhavsresenärerna från Afrika/Mellanöstern ser fartyget ger de sig ut i gummibåtar med kurs mot aktivisternas fartyg.

Aktivisternas alla bilder från de personer som hämtats från Libyen visar välmående människor i god form, i regel män.

VILL BARA TILL EU
Om dessa sudaneser upplever sig illa behandlade i sitt hemland skulle de kunna ta sig till något av de länder som gränsar till Sudan, t ex Egypten, Tchad, Centralafrikanska republiken eller Etiopien. Men deras enda mål är EU.

Ocean Vikings tredje ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 + 80 + 81 personer = 246 (?)

YLE skriver att aktivisterna på SOS Mediterraneans och Läkare utan gränsers fartyg hämtat upp ytterligare 81 migranter utanför Libyens kust på söndagen (2019-08-11). De i media uppgivna 246 personerna uppges i vissa media vara 251, och det är oklart var de extra 5 personerna kommit från:

De fördes till norska fartyget Ocean Viking, där 130 andra migranter redan befinner sig, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
Migranterna bestod mestadels av sudanesiska män. De räddades från en gummibåt utanför Libyens kust.

Dessutom kan muslimernas högtid eid al-adha, som pågår i tre dagar och började på söndagen, leda till att myndigheterna inte patrullerar på stränderna lika aktivt som normalt.

Det spanska välgörenhetsorganisationen Proactivas räddningsfartyg Open Arms verkar i samma område. 160 migranter väntar ombord på fartyget. 121 av dem har varit på fartyget i tio dagar i väntan på att EU-länder ska ta emot dem.

Ocean Viking, Medelhavet. Läkare utan gränser och SOS Mediterranée
Det är sägs att det norskflaggade Oceans Viking rymmer 200-300 personer (inkl. besättningen på nio personer, ett oredovisat antal personer i ”search-and-rescue”-gruppen samt oredovisat antal sjukvårdsutbildade och ”annan besättning”; totalt 31 personer enligt vissa media). Men det är ett mycket stort lastfartyg (69 meter långt) och kan förmodligen härbärgera tusen afrikaner.

Ocean Vikings fjärde ”räddningsaktion” från Libyens kust: 85 + 80 + 81 + 105 personer = 351 (?)

2019-08-12 skriver TT:
Ytterligare 105 migranter har räddats ur Medelhavet utanför Libyens kust av personal vid det norska fartyget Ocean Viking. Migranternas uppblåsbara gummibåt började tappa luft och läcka, och flera personer föll i vattnet.
Såväl Italien som Malta har meddelat att de vägrar ta emot de 356 migranter [på ett fartyg som sägs rymma som allra mest 300 personer – enligt aktivisternas tidigare uppgifter max 250] som nu befinner sig ombord.
Räddningsinsatsen på måndagen var den fjärde på lika många dagar. De flesta migranterna är sudanesiska män och pojkar [eller bara män].

Red’s kom:
Ingen verkar kunna förklara matematiken där 5 personer tillkommit från ingenstans. Har de förökat sig på fartyget?

Läkare utan gränsers projektkoordinator Jay Berger hävdar att flera av dem som ännu inte släppts in i land behöver psykologhjälp och att han fruktar att våld ska uppstå på båten.

Jay Berger säger också att, som av en händelse, precis efter att de delat ut flytvästar till alla under deras senaste upphämtning, så började gummibåten läcka och flera flytvästbestyckade personer ramlade i vattnet i sin iver att komma ombord på Ocean Vikings först.

92 ANKARBARN, 17,9 ÅR GAMLA?
Aktivisterna påstår att av de 356 upphämtade så är 103 under 18 år (men de vill inte säga hur de kommit fram till detta) och endast elva av dessa är i sällskap av en förälder eller annan vårdnadshavare. Dvs 92 ”ensamkommande barn” sägs finnas på Ocean Viking.

Italien kräver att Norge själv tar ansvar för de människor det norska fartyget transporterat

Italiens inrikesminister Matteo Salvini kräver att Norge tar ansvar för dem som räddats av Ocean Viking. Enligt italienska medier har han skrivit till Norges justitie- och invandringsminister Jøran Kallmyr och bett honom se till att fartyget inte lägger till i Italien.

Red’s kom:
Italien har förbjudit privata ”räddningsfartyg” att anlöpa italienska hamnar. Den italienska ”stängda dörren”-politiken gör att färre mister livet jämfört med den tidigare ”öppna era hjärtan”-politiken.

Frontex, EU:s gränskontrollsmyndighet , säger att så länge frivilligorganisationer plockar upp migranter vid den libyska kusten så uppmuntrar de människosmugglarna att fortsätta sin verksamhet.

Illegala och oidentifierade män

TT skriver:
”Italien är inte skyldigt, inte heller intresserat av, att ta in illegala, oidentifierade migranter från Ocean Viking”, har inrikesminister Matteo Salvini, från främlingsfientliga Lega, skrivit till Norges invandringsminister Jøran Kallmyr.

Red’s kom:
FRÄMLINGSFIENTLIG?
Notera att TT alltid måste få in sin personliga åsikt, ”främlingsfientliga”, när de skriver något om Matteo Salvini, där dessa epitet sedan glatt sprids vidare av Sveriges ”opartiska och opolitiskaPublic Service och annan vänstermedia.

La Lega är naturligtvis på inget sätt fientlig mot de främlingar som kommer till Italien på laglig väg. Men att La Lega inte är särskilt förtjusta i oidentifierade, låg- och outbildade, ekonomiska, papperslösa, illegala migranter (med okänd kriminell bakgrund) och människosmuggling – samt vänsterextremister på smuggelbåtarna som inte respekterar lag och ordning – gör partiet per automatik ”främlingsfientligt” för extremvänstern inom SVT och resten av Public Service, samt all övrig vänstermedia.
Proactiva Open Arms, räddningsfartyg i Medelhavet transporterar migranter från Afrika till EU

Norge vägrar ta ansvar för de människor det norska fartyget hämtat upp

Kallmyr, från Fremskrittspartiet, säger till public servicekanalen NRK att det inte är aktuellt för Norge att ta emot människor som har räddats i Medelhavet, i stället bör de skickas tillbaka till Afrika.

Aktivisternas fartyg blir en förlängning av flyktingrutten

– Migranterna bör föras tillbaka till Afrika, antingen till Tunisien eller till Libyen. De bör inte skickas till Europa för då blir den här aktionen en förlängning av flyktingrutten i stället för en räddningsaktion, säger Jøran Kallmyr.

Ej asylberättigade människor från länder som Pakistan och Bangladesh

– Vi ser att på dessa båtar befinner sig ofta personer från Pakistan, Bangladesh, Egypten och Tunisien och de har inget i Europa att göra. Det är inte de som ska få asyl, säger Jøran Kallmyr.

Det spanska Open Arms tillåts inte dumpa sina 121 illegala migranter i Italien

Samtidigt har det spansk-registrerade fartyget Open Arms legat i vattnet utanför Italiens sydligaste ö Lampedusa i över en vecka, med 121 migranter ombord, rapporterar AP.

Två etiopiska barn

Bland migranterna finns ett nio månader gammalt tvillingpar från Etiopien.

Böter på drygt 10 miljoner kr om Open Arms går in på italienskt territorium

Om fartyget går in på italienskt vatten hotas det med böter på en miljon euro.

Red’s kom:
Italiens nya lag slår även fast att kaptener som trotsar order om att hålla sig borta ska gripas, samt att myndigheter automatiskt ska beslagta skeppen. Lagen träder dock i kraft först när den undertecknas av presidenten.

Tillåts inte gå i hamn varken på Malta eller i Spanien

Malta har tidigare vägrat fartyget att ta sig in i hamn, och Spanien vill inte heller ta emot fartyget, då de inte närmsta säkra hamn [den internationella sjöfartslagen säger att människor som räddas ska transporteras till närmaste hamn, vilket är Malta och inte Italien].

EU uppmanar till ”solidaritet”, oklart med vem

Annika Breidhardt, talesperson för EU-kommissionen, säger enligt AP att kommissionen uppmanat medlemsländer att ”visa solidaritet”.

Open Arms anlitar kändis för sin propaganda

Den amerikanske skådespelaren Richard Gere kom ombord på Open Arms på fredagen. Han förde med sig förnödenheter och manade omvärlden till stöd för migranterna, som han beskrev som ”våra bröder och systrar”.

Red’s kom:
Det verkar inte finnas någon ände på alla kunskaps- och förståndsbefriade godhetsknarkare som struntar i konsekvenserna bara han/hon får visa sig god. Richard Gere lär emellertid inte ta med sig några av sina afrikanska ”bröder och systrar” hem för att härbärgera dem i någon av sina lyxvillor.

Varför åker inte Richard Gere – med frukt och fyra flak öl – till Mexico och klappar alla sina bröder och systrar i migrantkaravanerna från Honduras, Guatemala, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Haiti och MENA-länderna (t ex Somalia, Afghanistan och Bangladesh) på huvudet, där han försöker övertyga USA att öppna alla gränser för fri invandring från alla mindre välskötta länder?

Se bl a:
Centralamerika kopierar migrationsvågen i Europa – People without borders
Centralamerikaner försöker invadera USA med stöd av vänsterextremister

I Open Arms propagandafilm syns Richard Gere posera tillsammans med de ekonomiska migranterna och langa förnödenheter till fartyget:
Richard Gere poserar med ekonomiska migranter på fartyget Open Arms

Vi tog med oss så mycket vatten och mat som möjligt till alla ombord, säger han.

– Det viktigaste för de här människorna är att kunna ta sig till en fri hamn, att komma av fartyget, ta sig i land och starta ett nytt liv.

Italiens inrikesminister Matteo Salvini, som leder det främlingsfientliga partiet Lega, kommenterade Richard Geres aktion med att han hoppas att skådespelaren ”får lite solbränna” och sade att han borde ta migranterna till den spanska semesterön Ibiza.

Källa: Dagen och YLE

I takt med att flyktingströmmarna minskas så minskar även antalet som drunknar på vägen mot EU; 2016=Över 5.000, 2017 = 3.139, 2018=2.299, 2019 (till augusti) = 843 bekräftat döda eller saknade.

Australien har löst problemet enkelt så att inte en enda migrant drunknar pga människosmuggling:

Se även bl a;
Domstol ger Open Arms rätt att gå in på italienskt vatten, inte mer


NGO på FN:s propagandakonferens håller ilsket tal – Migration ett brott?

EU vill tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar

FN:s plan för att flytta 3:e världen till väst – Global Compact for Migration


EU-domstolen klargör att asyl ska sökas i första asylland enligt Dublinförordningen

SVT ärlig om vilka migranterna är. Dublinförordningen måste skrivas om

Ska Dublinförordningen följas? S mot SD om migrationen

Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar

EU betalar Niger 6 miljarder kr för att styra om migrationen


Kulturskribenten Sara Abdollahi kritiserar Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar

Eva Moberg KF-ledamot (KD), Jonas Segersam kommunalråd (KD) och Mimmi Westerlund ordförande Kristdemokraterna Uppsala, replikerar på UNT:s ledarsida (Karl Rydå) åsikt (2/8) om att enkla lösningar (som Karl Rydå menar att ”tiggeriförbud” är) ska undvikas. De tre kristdemokraterna svarar; ”Vi instämmer också i att vi måste undvika ’enkla lösningar’”.

ÄR INTE ”ENKLA LÖSNINGAR” DE BÄSTA LÖSNINGARNA?
Så kan man hålla på att tjafsa fram och tillbaka när man inte vill eller kan definiera vad ”enkla lösningar” innebär.

VILKEN LÖSNING PÅ VILKA TIGGERIPROBLEM FÖRESPRÅKAR KD?
Ingenstans i Kristdemokraternas text framgår vad de rent konkret vill göra och vilken form av reglering de förespråkar; Tiggeriförbud eller tiggeritillstånd för de zigenare som har tiggeri som yrke i Sverige.

Tiggeri är ingen lösning… på något

Allt sedan Uppsala kommun inrättade natthärbärge och dagcenter för målgruppen [läs: zigenarna] under 2014 så har vi i KD följt frågan.

Red’s kom:
KD har ”följt frågan” under fem år, men inte presterat något konkret. Inte ens en motion.

Sedan Eva Moberg, mångårig föreståndare för just härbärget, invaldes i KF [Kommunfullmäktige, KD] förra hösten, har både vår kunskap och vårt engagemang fördjupats.

Red’s kom:
Om KD varit intresserad av att öka sin kunskap om tiggeriet och dess negativa konsekvenser för alla parter så skulle KD läst detta forum.

Vi anser att det varken är en värdig tillvaro eller ens en lösning att människor ska sitta och tigga på Uppsalas gator.

Red’s kom:
Eva Moberg (Livets Ord) hör till Kristdemokraterna. KD är i kommunerna splittrad i frågan om man ska fortsätta som tidigare och kvarhålla de s k ”EU-migranterna” i utsatthet eller om man ska börja göra i alla fall något åt alla de problem som genereras av zigenarnas tiggeri; Varför provocerar EU-migranter?
Se även bl a: Ligger inte EU-migranterna samhället till last?

Färre av barnen till Uppsalas tiggare undanhålls skola i hemlandet?

För ett par år sedan beslutade socialnämnden att dra in bidraget till dagcentret och skärpa reglerna för härbärget. Uppsala har nämligen en unik modell med samverkan mellan socialtjänst, polis och civilsamhälle och myndigheter i företrädesvis Rumänien. Detta samarbete har till exempel gjort att färre barn vistas i Uppsala istället för att gå i skola i hemlandet.

Red’s kom:
Det är spekulationer att vad Uppsala gjort med skattebetalarnas pengar lett till att fler av Uppsala-tiggarnas barn nu går i skolan i Rumänien och Bulgarien. Inga oberoende fakta finns som styrker detta.

Uppsalas ”unika modell” har använts i många vänsterstyrda kommuner runtom i landet. Gemensamt för dessa kommuner är att all tid och alla pengar som lagts ner på denna ”modell” varit resultatlöst.

FRAMTIDEN

Måste visa att tiggeri inte är en värdig tillvaro

Ett av de viktigaste argumenten för en reglering, är att samhället därmed visar att vi inte tycker det är en värdig tillvaro att över tid tigga.

Inför att vi förhoppningsvis får en nationell reglering har vi anfört sju argument [som bara är sex, enligt nedan].

Red’s kom:
Politiker är rädda för att nämna ett av de viktigaste argumenten för tiggeriförbud, dvs att minska den omfattande kriminalitet som följer i zigenarnas spår.

Tiggandet är inte värdigt varken för tiggaren eller den som ger pengar till tiggaren. Som Ann Heberlein skriver; ”Att behandla andra människor som objekt för välgörenhet är att beröva dem deras självrespekt”.

1. Tiggeri leder till utanförskap och stigmatisering

Tiggeriet förstärker utanförskapet, och leder till stigmatisering. Tiggarna låses till tiggarplatserna.

2-3. Jobb och socialt stöd finns i hemländerna

I Rumänien och Bulgarien finns brist på arbetskraft, och även möjligheter till socialt stöd.

4. Negativt för familjerna att zigenare år efter år tigger i Sverige

Att föräldrar vistas månadsvis i Sverige innebär negativa konsekvenser för familjerna,…

5-6. Människohandel och ”olaglig sysselsättning”

… och slutligen ser vi hur livet på gatan främjar människohandel och olaglig sysselsättning.

Red’s kom:
Olaglig sysselsättning” är en eufemism för kriminalitet.

KD hoppas att KD lyssnar på KD

Vi hoppas nu att både Uppsala kommun och KD lyssnar på våra argument och erfarenheter från fältet.

Ge hjälpen där hjälpen bäst behövs?

Låt oss tillsammans med polis, civilsamhälle och myndigheter på Balkan titta på hur vi bäst kan reglera tiggeriet och i stället ge hjälpen där den bäst behövs.

Red’s kom:
Godhetsapostlarna i KD vill inte säga var hjälpen bäst behövs. Eller varför Uppsala ska engagera sig i andra länders problem och varför enskilda skattebetalare ska finansiera länder som redan innan fått oerhörda summor pengar av de svenska skattebetalarna; 471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?.

Myndigheter på Balkan”? Där hittar vi inte Rumänien.

Ledarskribent Karl Rydå svarar KD

Upsala Nya Tidning driver sin sedvanliga agendajournalistik och ger ett irrelevant och okunnigt svar via Karl Rydå (som 2013 utsågs till presschef för Folkpartiet):

Zigenare har inget eget ansvar för sina liv

Ledarsidan instämmer med brevskrivarna om den utsatta situation som tiggarna befinner sig och att behovet av åtgärder är brett.

Red’s kom:
På vilket sätt Karl Rydå tycker att ”behovet av åtgärder är brett”, liksom vilka åtgärder han syftar på för vad, framgår inte.

Av erfarenhet vet vi att vänsterextremisternas åtgärder avser försörjning livet ut i Sverige för alla zigenare som önskar försörjas av svenska skattebetalare, utan minsta krav på motprestation. Med den enda motiveringen att det är synd om zigenarna. Men hur realistiskt är detta?

Karl Rydå kan inte heller motivera varför dessa ospecificerade åtgärder åligger just skattebetalarna i Uppsala.

Kortsiktiga icke-lösningar löser alla problem?

Det är just genom att arbeta både kortsiktigt med de problem som uppstår på plats, till exempel gällande boende, tvång och utsatthet för kriminalitet, samt långsiktigt som situationen kan förbättras.

Red’s kom:
Alltid denna ensidiga bild från vänstern – som aldrig tycks förmå att tänka långsiktigt eller se hela bilden – där det bara är synd om zigenarna, inga krav kan ställas på dem och de saknar eget ansvar för sina liv.

Och ingen åtgärd får vidtagas som syftar till att förbättra situationen för svenska medborgare i relation till de kostnader och stora samhällsproblem som zigenarnas tiggeriverksamhet och medföljande kriminalitet leder till i Sverige.

Uppsala ska fokusera på ”samverkan” med Rumänien och Bulgarien

Vid det långsiktiga arbetet måste ett stort fokus ligga på verksamhet i och samverkan med tiggarnas hemländer samt tydlig information.

Red’s kom:
Varför ska Uppsalas svenska skattebetalare finansiera Rumänien och Bulgarien?

Varför ska Uppsalas svenska arbetskraft verka i Rumänien och Bulgarien istället för att bygga upp Sverige och nyttjas för alla de problem regeringen skapat?

Tydlig information”? När någonsin har ”tydlig information” bidragit till den minsta förbättring för vare sig zigenarna eller av något av de många problem som zigenarnas tiggeri orsakar?

”Finns inga tydliga bevis”?

Men det finns inga tydliga bevis för att ett tiggeriförbud, eller reglering som KD väljer att kalla det, skulle förbättra situationen för tiggarna på det sätt som KD hoppas.

Red’s kom:
Det finns mycket tydliga bevis för att:
• det som UNT:s ledarsida/Karl Rydå, samt övriga vänsterextremister, vill göra inte på något sätt förbättrat situationen för de romska tiggarna.

• den kriminalitet som zigenarnas tiggeri leder till försvinner (eller kraftigt minskar) med ett tiggeriförbud.

Vänstern fruktar enkla och kraftfulla lösningar

Samma sak gäller givetvis även Eskilstunas tillståndskrav. Det är viktigare att ha tålamod och orka arbeta långsiktigt än att fastna för enkla och till synes kraftfulla lösningar.

Red’s kom:
Detta är signifikativt för vänstern. De vill hellre hålla kvar zigenarna i utsatthet i Sverige än att lösningar som får verklig effekt införs.

För varje kommun som inför tiggeriförbud blir det tydligare, även för de mest oinitierade, vilken positiv inverkan ett tiggeriförbud har. Med tiggeriförbuden i Vellinge och Staffanstorp upphörde problemen över en natt.

Hur är tiggeriförbud/tiggeritillstånd symbolpolitik?

Förbud och tillståndskrav är symbolpolitik vars effekter är oklara.

Red’s kom:
Det blir lite lustigt när den obildade vänstern refererar till konkreta åtgärder som ”symbolpolitik” samtidigt som de själva inte har en lösning på ett enda problem och bara kan prestera meningslösa floskler som argument till allt.

Vänstern saknar helt politik för att komma tillrätta med de problem zigenarna skapar för Sverige såväl som för sig själva. Vänsterns stoppa huvudet i sanden-politik har inte rönt nämnvärda framgångar.

Effekterna av tiggeriförbud är väldigt klara, i motsats till samtliga förslag från vänsterextremisterna, som efter alla dessa år inte tydligare kunnat bevisas som verkningslösa.

Källa: UNT
Förbjuda tiggeri
Kristdemokraterna skriver vidare:
Motargumentationen kokar ner till att vi måste motarbeta antiziganism, att ”kriminalisering” av tiggeri inte får någon positiv effekt och att tiggeriförbud känns intuitivt fel.

Thomas Hammarberg, riksdagsledamot (S), skriver (6 augusti) att kriminalisering inte löser problemet utan leder till ökad stigmatisering. Men vår fråga är – löser tiggeriet något av tiggarnas problem? Och är det inte snarare en stigmatisering och förnedring att som grupp bli utpekad som några som behöver tigga för att försörja sig.

Ingen människa mår bra av att tigga! I Skandinavien har vi nämligen en hög arbetsmoral som säger att var och en ska göra rätt för sig, och ingen ska tigga. Varje människa har en egen potential och har möjlighet att bidra till samhället genom arbete.

Grundläggande handlar debatten om två olika sätt att se på saken. Å ena sidan ser man problemen ur de utsattas perspektiv och tror att lösningen är mer pengar och bidrag. Å andra sidan fokuserar man på människors eget ansvar och potential att försörja sig, och tror att man genom lagstiftning behöver ge klara signaler om vad som är önskvärt och inte.

Egentligen borde vi vända på hela resonemanget. Hjälper det någon människa att månad efter månad sitta på gatan och be om allmosor?

Vi ska visst arbeta förebyggande och det var därför Uppsala kommun under Ebba Busch Thors kommunalrådskap inrättade natthärbärge och dagcenter 2014. Men vi har följt frågan sedan dess och sett att tiggeriet över tid snarare fördjupar förnedringen och stigmatiseringen. I stället för att hjälpa riskerar vi att låsa in människor inte bara i deras fasta tiggarplatser på gatan, utan också i människohandel och kriminalitet. Därför har vi landat i att vi behöver någon form av reglering, tillståndsplikt eller förbud.

Varför utreda mera, istället för att börja agera?

Varför inte grundligt utreda saken tillsammans med sakkunniga, den nationelle samordnaren, polisen, civilsamhället, socialtjänsten, härbärgen, och myndigheter i Rumänien, så att vi bättre kan hjälpa några av dem som verkligen behöver hjälp? De flesta dessutom utan möjlighet att ta sig till Sverige.

Red’s kom:
NEJ!!! Inte fler utredningar. Nu har Sverige lagt hundratals miljoner kr och hundratusentals mantimmar de senaste åren på utredningar som inte lett någonvart överhuvudtaget i en fråga som en person kunnat lösa på en halv timme. Det sista vi behöver är ler utredningar. Nu är det bara handling som gäller.

Källa: Dagen

Se även bl a;

Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd


Läkare i världen lockar EU-migranter till Uppsala med gratis vård

Uppsala: 2 mkr/år för att finansiera 150 EU-migranters boende & tiggeri

Kommer Uppsalas politiker att låta sig luras om EU-migranter?

60 skogstokiga Uppsalabors förslag om EU-migranter

Vänsterextremister i Uppsala försöker bluffa politiker att försörja EU-migranter

Uppsalas EU-migranter får inte bo gratis genom Stefanushjälpen

Tre EU-migranter anhållna för att ha rånat EU-migrant i Uppsala

Uppsala vågar inte avhysa EU-migranter som uträttar behov på kyrkogård

Uppsala: Samhället måste börja ställa krav på EU-migranter

Uppsala inväntar nationella riktlinjer om EU-migranter

150 EU-migranter + nigerianer försörjs av Crossroads & Livets ord i Uppsala

Ingen kåkstad för EU-migranter i Uppsala, anser Centern

Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet

Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

EU-migranter i Uppsala får gratis uppställningsplats på IOGT-NTO’s mark

EU-migranter avhyses från p-plats i Uppsala – Stadsmissionen upprörda

Nytt försök att avhysa EU-migranter i Uppsala

Föreningen Tillsammans för Uppsala anser att Sverige ska försörja alla EU-migranter

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd

Den socialdemokratiska statsvetaren Ulf Bjereld (professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet samt en av vänstermedias favorittyckare och gift med Marie Demker) visar på en skrämmande okunskap när han kommenterar det krav på tiggeritillstånd som nyligen infördes i Eskilstuna.

Sverige börjar nu, som sista land i EU (eller näst sista, beroende på vad aktuell status är i Finland), att på kommunal nivå begränsa de s k ”EU-migranternas” tiggeri, och de många negativa konsekvenserna som följer av tiggandet som yrke hos en specifik folkgrupp.

De längst till vänster förfasas över att det nu dyker upp enskilda politiker, även utanför SD, som vill försöka ta tag i de allvarliga samhällsproblem som EU-migranterna genererar, när S+MP-regeringen frånsagt sig allt ansvar för detta.

INGA SKYLDIGHETER?
För den hycklande extremvänstern/godhetsapostlarna handlar det alltid bara om vilka rättigheter andra länders medborgare har i Sverige (vilket, enligt dem, ska vara minst samma rättigheter som landets egna medborgare har, oftast fler och mer rättigheter). Aldrig någonsin om deras skyldigheter. Inte ett ord!

FAKTARESISTENT VÄNSTER
Det kanske mest utmärkande draget för vänsterextremister (förutom att de är oresonabla och bara vill läsa och ta åt sig av vänstermedia och de som tycker exakt likadant) är att de är livrädda för en saklig debatt baserad på fakta. De är notoriskt faktaresistenta och obildbara. För dem handlar det bara om känslor, och alla fakta som motsäger deras känslor och förutfattade meningar är per automatik falska fakta/”fake news”.

VÄNSTERNS PLAKATPOLITIK ISTÄLLET FÖR REALPOLITIK
De skulle definitivt aldrig våga diskutera sakfrågor i detta faktaspäckade forum (trots att de är varmt välkomna att göra detta). Istället fyller de Eskilstunakuriren/ekuriren/efolket med sina gamla slitna vänsterfloskler och okunniga kommentarer.

Den subversiva tidningen Eskilstuna Kuriren har dagligen rabiata rubriker som ”Tiggeriförbud är uttryck för antiziganism” samt ”Sven-Håkan, 71, tigger i protest mot förbudet”, och alla års former av floskler förs fram av okunniga vänsterextremister/journalister.

Statsvetare Bjereld förstår inte symptom och orsak

Ulf Bjereld återsprider några av vänsterextremisternas galnaste och ologiska argument – under den, á la Mårten Schultz, kraftigt överdramatiserade och felaktiga rubriken ”Bötfäll tiggeri! George Orwell kunde inte ha funderat ut det bättre” – och skriver bl a;

”De säljer bär i stället för att tigga. Så går det när man ger sig på symptomen i stället för orsaken till problemen – i det här fallet fattigdom och diskriminering.”

Så går det”?
Rättelse #1. Zigenarna säljer inte bär istället för att tigga. De tigger samtidigt som de ägnar sig åt olaglig affärsverksamhet utan inkomstredovisning och utan att betala skatt.
Rättelse #2. Tiggeriet är ett av problemen, men bara ett av många.
Rättelse #3. Fattigdom är ett av symptomen (bl a på zigenarnas starka ovilja att assimilera sig till samhället).
Rättelse #4. Fattigdomen är inte orsaken till problemen. Orsakerna är zigenarnas kultur och de svenska politikernas flathet.
Rättelse #5. Zigenarnas utbredda och omfattande kriminalitet är en av orsakerna till att tiggartillstånd, företrädesvis förbud, är nödvändigt.
Rättelse #6. Zigenarna från Rumänien och Bulgarien är på intet sätt diskriminerade i Sverige. Tvärtom är de oförtjänt privilegierade på många sätt. Och de är fortsatt lika privilegierade om krav ställs på dem för tillstånd att tigga i Sverige.

PRIVILEGIERADE ZIGENARE SVINAR NER SVERIGE
Zigenarna är i vissa delar exkluderade från att behöva svensk lag, inte bara att de tillåts vistas olagligt i Sverige. De kan t ex lugnt köra sina olagliga bilar och husvagnar mitt framför polisen, och de har aldrig någonsin fått böter för den enorma nedskräpning de så respektlöst orsakar. De behöver inte bryr sig eftersom de vet att skattebetalarna är glada över att betala tiotals eller hundratals miljoner kr varje år för att städa upp efter dem överallt där de vistas. De milt uttryckt svinar ner Sverige och vi ska bara tacka och ta emot. De är ju zigenare och då ska de få göra som de vill.

BJERELD BEHÖVER SKOLNING
Ulf Bjereld får nog sätta sig i skolbänken igen och lära sig bl a lite om orsak och verkan samt hur stater fungerar. Sverige behöver inte all denna okunskap som enbart fördummar debatten och tar bort fokus från allt som är relevant.

Hur hjälper det zigenarna att hålla kvar dem i utsatthet?

”Den första fråga jag ställer mig angående ett tiggeriförbud är: Hur kommer ett sådant förbud att hjälpa de utsatta människor som sitter utanför affären och ber om en slant? Jag har aldrig fått något bra svar på den frågan.”

Ulf Bjereld, och alla andra vänsterextremister med låg verklighetsanknytning och oförmåga att se frågor ur ett helhetsperspektiv, har fått väldigt bra och detaljerade svar (som aldrig bemöts) på denna fråga varje gång den ställts, vilket är ett otal gånger. Utförliga svar har givits bl a i detta forum, sammanfattningsvis;
• Ett tiggeritillstånd (precis som ett tiggeriförbud) har inte som enda syfte att hjälpa zigenarna. Det finns faktiskt mer än en part involverad i zigenarnas tiggeriverksamhet. I regel många parter.
• Ulf Bjerelds enda metod för att ”hjälpa” är att kvarhålla de s k EU-migranterna i utsatthet och fattigdom i Sverige. Hur hjälper det zigenarna?
• Ulf Bjereld har, efter alla dessa år, inte ens lärt sig att ett krav på tillstånd inte är samma som ett förbud.

Varför vänstern så gärna vill permanenta ett beroendeförhållande kan man fråga sig.

VÄNSTERN FÖRSÖKER FÖRENKLA PROBLEMEN MED TIGGERI
Tiggerifrågan är avsevärt mer komplex än vad vänstern förmår att se:
Varför provocerar EU-migranter? samt Ligger inte EU-migranterna samhället till last?

VÄNSTERN FÖRSÖKER FÖRSVÅRA LÖSNINGARNA
Varje gång de säger ”Det finns inga enkla lösningar på denna fråga” eller ”detta problem”, alltid utan att specificera vad ”problemet” eller ”frågan” är, så vill de ta fokus från de två viktigaste utgångspunkterna;

1. Det finns relativt enkla och tillfredsställande lösningar på alla problem som zigenarnas tiggeri leder till (däremot saknar räddhågsna och okunniga politiker viljan och stake att införa dessa lösningar, de gör istället allt för att skjuta problemen från sig så länge de kan… och tillåts göra detta).
2. Rumäniens och Bulgariens problem är inte i första hand Sveriges problem (inte minst så har zigenarna själva ett personligt ansvar).

Som Hanne Kjöller säger i DN 2019-08-12:

Den romska kulturen är en del av fattigdomsproblemet.
Den romska gruppen har också ett ansvar.

Och tillägger;

Det brukar sägas att tiggeriförbud inte är någon lösning. Men det är inte tiggeriet heller.

Tiggeriet legitimeras och fattigdom cementeras om inget görs åt problemen

”Genom att bevilja tillstånd för att tigga är det mycket möjligt att Eskilstuna kommun nu förstärker tiggeriets legitimitet. Med tillstånd blir tiggaren ju just legitim.”

UTAN tillstånd blir tiggaren just legitim. Vänsterextremisterna har aldrig gjort annat än att legitimera tiggeriet och tiggaryrket.

Utanförskap, underordning, beroendeställning, bidragsberoende, slumboende och icke-anställningsbarhet cementeras genom att på ett inhumant sätt tillåta tiggeri av andra länders medborgare, förutom att zigenarna därmed undanhålls det stöd och de insatser de får (och som vi betalat för) i hemlandet.

Genom att acceptera tiggeri fråntas de s k ”EU-migranterna” sina möjligheter att förbättra sina liv i hemländerna.

Ingen förbjuds att be om hjälp

”Dessutom anser jag det moraliskt felaktigt att förbjuda fattiga människor att be andra människor om hjälp.”

Ulf Bjereld envisas med att visa upp sin bristande begåvning. Igen; ett tillstånd är inte ett förbud.

Vänsterextremisterna tror att man kan tigga sig ur fattigdom. Så fungerar det inte, men det går däremot att utbilda sig och arbeta sig ur fattigdom. Den möjligheten ger vi de fattiga EU-medborgare som tigger på våra gator om vi förbjuder just tiggeri. Om möjligheten att försörja sig genom att vädja till svenskarnas välvilja och dåliga samvete stängs kommer de tvingas att finna andra sätt, förhoppningsvis bättre sådana, att försörja sig på, skriver Ann Heberlein.

Vänstern konstaterar i varje diskussion om tiggeriet att ”Man kan inte förbjuda fattigdom”, och sedan är det bra med det. Så länge man bara har ”rätt syn” enligt godhetsapostlarna så behöver man inte göra något som förbättrar situationen. Vi kan inte ”förbjuda fattigdom”, men vi kan förbjuda aktiviteter som håller människor fångna i fattigdom.

Dessutom handlar det om ”fattiga människor” där de svenska skattebetalarna redan betalat enorma summor till deras hemländer för att hemländerna ska ta hand om sina medborgare. Varför ska vi betala dubbelt?

Varför ska Sverige alltid vara världens samvete samt socialtjänst, och varför ska Sveriges egna medborgare alltid komma i andra hand?

Alla kan be om hjälp

”Jag vill inte leva i ett samhälle där en människa i nöd inte ska kunna be om hjälp utan att bryta mot lagen.”

Flytta då till ett land där alla andra länders medborgare kan försörjas av detta land. Kan bli lite svårt att hitta detta samhälle.

Zigenarna har både en möjlighet och en skyldighet att be om hjälp i sitt eget land. Den hjälp de får behöver inte nödvändigtvis innebära att de får samma status som de medborgare som vill anpassa sig och tillför något för landet.

Zigenarna har, precis som alla andra, en skyldighet att anpassa sig efter samhället, utbilda sig, sträva efter att skaffa sig ett hederligt arbete och inte minst att inte skaffa ett stort antal barn som de vet att de saknar möjlighet att försörja!

Alla har rätt att be om hjälp

”En människa i nöd har – i min värld – alltid rätt att be andra människor om hjälp.”

Det oklart vilken värld Ulf Bjereld lever i men att be om hjälp är naturligtvis en rätt alla har i Sverige, så det blir en obegriplig kommentar.

Om vänstern ägnat lika mycket tid åt att värna om svenska medborgares väl och ve skulle Sverige kanske börja gå i rätt riktning och kunnat hjälpa andra länders medborgare som bäst förtjänar och behöver stöd och hjälp (vilket inte inbegriper dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet, t ex droger, våldtäkter och mord).

Sverige förbjuder inte någon att be om hjälp

”Ett samhälle som förbjuder människor att be om hjälp är för mig ett omänskligt och ovärdigt samhälle.”

Det är ett påstående som vi alla kan hålla med om. Tur att Sverige inte är ett sådant samhälle.
Förbjuda tiggeri

Problembegränsning

Extremvänstern ondgör sig nu över att den kunnige Widar Andersson (på det socialdemokratiska Folkbladet) skrivit att varken fattigdom eller ohälsa kan förbjudas men att det inte är förbjudet för politiken att göra vad man kan för att begränsa problemen. Han menar att en stat som av hälsoskäl kan förbjuda rökning utomhus inte borde tveka att förbjuda något så fattigdomsalstrande som gatutiggeri.

De rumänska och bulgariska zigenarnas tiggeriverksamhet i Sverige, där de illegalt vistas i Sverige, avgränsas naturligtvis inte till själva tiggeriet utan med detta följer en omfattande kriminell verksamhet. Och dessutom tiggarbossarnas hänsynslösa utnyttjande av zigenarna, ett förtryck som extremvänstern aldrig tycks beakta eller ha den minsta lösning på. Med tiggartillstånd ges alltså en möjlighet att i alla fall något begränsa och få kontroll över en del av följdproblemen med zigenarnas tiggeriverksamhet.

Lika lite som att fängelse enbart syftar till att bota kriminella, syftar en ordningslag i Sverige om tiggartillstånd enbart till att begränsa fattigdomen i andra länder. Hur svårt ska det vara för vänsterextremisterna att förstå något så simpelt?

Vänstern kräver att de som syns mest ska särbehandlas över dem som har större behov

Erik Hansson är fil dr i kulturgeografi och disputerade 2019 med avhandlingen ”’Det känns fel’. Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare, 2014-2016” (Uppsala universitet). Han framhävs av vänstermedia i Sverige och hans okunskap och förvirrade tankar har tagits upp i detta forum några gånger tidigare.

I DN (2019-08-08) skriver Erik Hansson en faktabefriad artikel med sina personliga – och sedvanligt absurda – spekulationer om att tiggartillstånd bara syftar till att slippa se fattiga människor. En tes som vänsterextremisterna drivit i många år, utan verklighetsanknytning.

Vad det istället handlar om är att Erik Hanson och hans gelikar anser att Sverige ska särbehandla, prioritera – och än mer privilegiera – specifikt zigenarna AV DET ENDA SKÄLET ATT DE SYNS MEST! Det handlar inte om vem som har störst behov utan Sveriges resurser ska läggas på dem som har möjlighet och råd att ta sig till Sverige för att tigga.

Not. Att man i Sverige kan avlägga en doktorsexamen enbart genom att uttrycka sig flummigt, framföra personliga åsikter utan vetenskapligt stöd, helt bortse från relevanta fakta och ge sken av att man står på de svagas sida (trots att man i realiteten gör tvärtom) bådar inte gott för Sveriges framtid.

OKUNSKAP OM ELLER OVILJA ATT FÖRSTÅ PROBLEMEN
Erik Hansson har noterat endast ett problem som zigenarnas tiggeri leder till; nedskräpning av Sverige. Inte ens några av de största problemen existerar i hans sinnevärld, t ex den kriminalitet och de omfattande sanitära olägenheter som följer i zigenarnas spår.

OTILLRÄCKLIGT ATT GÖRA MEST
Han tycker att Sverige ska byta ut regelverk mot ”fattigdomsbekämpning”, men det är bara ett fint ord i hans krets. Vad ”seriösa och omfattande strukturella insatser av fattigdomsbekämpning” är kan han inte förklara (vänstern har svårt att koppla teori och sina floskler till praktik).

Det är emellertid tydligt att den fattigdomsbekämpning han syftar på inte avser svenska medborgare som lever i nöd utan specifikt zigenarnas.

ENORMA KOSTNADER FÖR ZIGENARNA UTAN RESULTAT
Erik Hansson lever i villfarelsen att fattigdomsbekämpning är ”motsatsen till den aktuella politiska linjen”. Han ignorerar glatt fakta som att svenskar är de största bidragarna till de 471 miljarder kr bara Rumänien får i syfte att bekämpa fattigdomen i detta land.

1. Så först betalar svenska skattebetalare mest i världen till Rumänien för att hjälpa zigenarna.
2. Sedan skriver Sveriges inkompetenta S+MP-regering ett extra avtal med Rumänien med ytterligare kostnader – oredovisade – för svenska skattebetalare.
3. Sedan betalar svenska skattebetalare för kost och logi i Sverige så att en specifik folkgrupp ska kunna sitta hela dagarna – samt år ut och år in – framför butikerna i våra städer och tigga.
4. Ovanpå allt detta betalar vi för deras brottslighet (inte minst snatteri, ”ficktjuvning”, stölder av t ex verktyg, maskiner och cyklar samt mycket annan kriminalitet), rättskostnader, nedskräpning, illegala bosättningar/ockuperingar av mark, etc, etc, i Sverige.

Ovanstående är bara exempel, det finns mycket mer som zigenarna belastar Sverige med.

Alla dessa meningslösa och oförsvarbara kostnader för något som bevisligen inte leder till något positivt överhuvudtaget för någon, och enbart pga att Sverige har okunniga, fega, ansvarslösa och handlingsförlamade politiker som inte vågar ta tag i problem. Sveriges S+MP-regering motiverar zigenarna att tigga… som bara göder tiggarbossarna!

”TIGGARE”?
Erik Hansson förmår inte att kalla zigenarna för den folkgrupp de är. Istället försöker han mörka och förvanska sanningen med uttryck som ”tiggande EU-medborgare”. Ordet tiggare sätter han av någon obegriplig anledning inom citationstecken.

SSU: Förbud mot att tigga är antiziganism

När SSU går ut med att ett tiggeriförbud – som SSU-ordföranden i Sörmland, Cornelius Marsico, kallar kravet på tillstånd för att samla in pengar i Eskilstuna – är antiziganism så visar det hur obildade de är inom SSU, och att de saknar argument samt förmåga att kunna debattera sakligt.

”HJÄLPORGANISATIONER” FÖRDUMMAR

Micael Grenholm (ordförande för Stefanushjälpen), som frekvent fördummat debatten om tiggeri sedan 2015, skriver under rubriken ”Tiggeriförbud förvärrar för de fattiga” att han inte stött på något rationellt argument för att förbjuda tiggeri:

Micael Grenholm besviken över att antal ”EU-migranter” minskat

Under de fyra år jag har engagerat mig för utsatta EU-migranter har utvecklingen gått i motsatt riktning till vad jag hoppades.

Red’s kom:
Dvs färre tiggande s k ”EU-migranter”.
Micael Grenholm har sin försörjning från sin organisation och de bidrag han får av skattebetalarnas pengar.

Antiziganism, främlingsfientlighet… snark, snark

Antiziganismen och främlingsfientligheten har ökat explosionsartat, EU-migranter har fått ännu svårare att få jobb och utbildning här än för tio år sedan, och allt fler debattörer och politiker börjar argumentera för att förbjuda tiggeri.

Red’s kom:
1. Det finns ingen forskning som visar att ”antiziganismen och främlingsfientligheten har ökat explosionsartat” i Sverige. De i sammanhanget försumbara angrepp på zigenare som inte skett av zigenare själva beror, om något på politikernas flathet, medias vilseledande rapporteringar och floskelmaskiner som Micael Grenholm.
2. Det finns ingen forskning som visar att ”EU-migranter har fått ännu svårare att få jobb”. De har svårt att få jobb för att de inte söker jobb. Punkt.
3. Det finns ingen forskning som visar att ”EU-migranter har fått ännu svårare att få utbildning”. Dels ska zigenarna utbildas i och av sitt hemland, inte Sverige, och dels har de inget intresse av att utbilda sig.
4. Ja, allt fler debattörer vågar säga sin och folkets mening, även om det går sorgligt trögt och meningarna lindas fortsatt in i politiskt korrekta bandage.

Rationella argument för tiggeriförbud

Jag har ännu inte stött på ett enda rationellt argument för detta förbud.

Red’s kom:
• Micael Grenholm är extremt irrationell och kan som sådan inte se ett rationellt argument ens om det stod skrivet över hela himlavalvet.
• Om Micael Grenholm inte blundat för rationella argument skulle han kunna ha läst ett mycket stort antal argument i detta forum som inte bara är rationella utan även fakta- och verklighetsbaserade samt tunga!

Micael Grenholm har svårt att formulera rationella argument

Det är svårt att formulera sådana eftersom all forskning visar att tiggeriförbud gör situationen värre för dem som tigger, inte bättre.

Red’s kom
All forskning”? En av vänsterextremisternas tyngsta ”argument” i debatten är ”all forskning”. Men aldrig får vi någon referens till denna påstådda ”all forskning”.

Ingen seriös forskning överhuvudtaget någonstans på denna planet visar att ett tiggeriförbud gör situationen värre för de zigenare som tigger i Sverige.

Sedan handlar det faktiskt om mer än situationen för andra länders medborgare. Sveriges regering har – liksom kommunerna – en uttalad skyldighet att sätta de egna medborgarna i främsta rummet. När svenska medborgare drabbas av zigenarnas omfattande stölder, inbrott, knarkförsäljning, prostitution, människohandel, markockupation, etc, etc, så har politikerna en skyldighet att ta i med hårdhandskarna – oavsett vad det får för konsekvenser för zigenarna – för att med omedelbar verkan stävja detta.

Ett tiggeriförbud skapar en win-win situation. För Sverige och dess medborgare såväl som för zigenarna själva.

Förpesta för fattiga?

Vissa förbudsförespråkare kanske aktivt vill förpesta livet för de fattiga,…

Red’s kom:
Korkat! Ungefär ingen förbudsförespråkare vill förpesta livet för någon fattig.

Micael Grenholm är ignorant

… men de flesta är nog bara ignoranta vad gäller forskningen på detta område.

Red’s kom:
Korkat! Micael Grenholm hänvisar alltid, precis som hans gelikar, till forskning som inte finns.

Irrationell jämförelse

Naturligtvis är det en förståelig emotionell reaktion när vi exempelvis läser om hur människohandlare utnyttjar de fattigas situation. Precis som människor ibland ropar att allt internationellt bistånd ska stoppas när korruptionshärvor avslöjas.

Red’s kom:
Ingen ropar att ”allt internationellt bistånd ska stoppas när korruptionshärvor avslöjas”. I övrigt en absurd och synnerligen ointelligent jämförelse.

Det handlar om att reducera problemen, inte att göra det omöjliga

Problemet är förstås att människohandel och korruption fortlever och frodas i frånvaro av tiggeri och bistånd.

Red’s kom:
Där har Micael Grenholm faktiskt nästan rätt. Men utan tiggare från Rumänien i Sverige blir det i alla fall väldigt svårt att idka människohandel med zigenare i Sverige.

Leder tiggeriförbud till sex och droger?

När tiggeriet blir förbjudet eller lönlöst uppstår allt fler scenarior som Uppdrag Granskning uppmärksammade i ”Lyckolandet”: de fattiga börjar sälja sex och droger för att klara brödfödan.

Red’s kom:
Med ”de fattiga” avses alltså de rumänska och bulgariska zigenarna. Sex och droger har de sålt i alla tider, som vi kan se även i Sverige.

Tiggeri är inget skyddsnät för zigenarna!

I höstas bjöd Stefanushjälpen in professor Hans Swärd från Lunds universitet för att föreläsa om tiggeriförbud. Han sammanfattade forskningsläget och sade att allt pekar på att tiggeriförbud ökar stigmatisering, försvårar fattigas överlevnad och medför stora kostnader för samhället. Det finns inga som helst bevis för att det skulle leda till att de fattiga får jobb eller att deras situation förbättras på andra sätt. I stället måste vi satsa på utbildning, jobbskapande och välfärd medan tiggeri fortfarande är tillåtet som ett skyddsnät.

Red’s kom:
Det är komiskt när vänsterextremister refererar till andra vänsterextremister. Och fortsatt utan ett spår av referens till någon forskning. Hans Swärd är välkänd för sina absurda uttalanden och har förekommit en hel del i detta forum.

Finns det bevis för att tiggarna från Rumänien och Bulgarien ”får jobb eller att deras situation förbättras på andra sätt” genom att tigga? Nej, naturligtvis inte!

Rumänien och Bulgarien har själva ett ansvar för sina medborgare, och det är att dessa länder ska satsa på utbildning, jobbskapande och välfärd för sina medborgare (för bl a de 471 miljarder bara Rumänien fått för detta, utöver alla andra miljarder som vi svenska skattebetalare lagt på detta).

Alternativa fakta och forskningsignorans

Vi lever i en tid av ”alternativa fakta” och forskningsignorans, och min erfarenhet är att många tar oerhört lätt på detta. Trots att allt pekar på att tiggeriförbud göder kriminalitet framställer man det som en brottsbekämpande åtgärd. Jag hoppas att vi åtminstone i Uppsala har tillräcklig respekt för forskningens slutsatser för att kunna säga att lösningen på EU-migranternas situation är offensiv, människorättsbaserad fattigdomsbekämpning – inte kontraproduktiva förbud.

Red’s kom:
Tiggeri göder kriminalitet! Inget pekar på något annat.
Tiggeriförbud är en brottsbekämpande åtgärd.
Micael Grenholm har ingen respekt för den forskning som faktiskt finns.
Vad lösningen är på ”EU-migranternas situation” vet ingen (och beror på vad menar att ”situationen” är) men klart är att den metod som gällt i under alla tidigare år (”offensiv, människorättsbaserad fattigdomsbekämpning”) inte rönt den minsta framgång i Sverige för zigenarna.

Se även bl a;
Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar


Civil Rights Defenders överklagar Vellinges tiggeriförbud med fiktiv klagande. Igen! – Med som skäl att tiggeriförbud strider mot yttrandefriheten och diskriminerar zigenare från andra länder


Tiggeriförbud för EU-migranter, tillståndsplikt för att tigga eller registrering?

Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Inför tillståndsplikt för tiggeri för att skydda utsatta EU-migranter

Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

SVT skriver, under rubriken ”Nio ansökningar om att få tigga – men inga beslut fattade ännu”, att mellan 2019-08-01 och 2019-08-06 hade nio ansökningar kommit in efter att krav på tillstånd för att tigga införts i Eskilstuna, men att något beslut om tillstånd eller avslag ännu inte kunnat tas.

SVT utelämnar information om när ansökningarna lämnades in och om de första 8 ansökningarna (från 2019-06-01) lämnades in samtidigt.

Skälen till att tiggaransökningar ej behandlats

Polisen berättar att ingen av ansökningarna är tillfredsställande ifylld (bl a har ID inte presenteras) och att standardavgiften (250 kr, dvs 2,8 kr/dag) för att ansökan ska behandlas inte betalats samt att de inte vill uppge boplats;
– Vi handlägger ärendena just nu, men vi inväntar lite kompletteringar i ansökningarna och betalningar i vissa fall, säger tillståndshandläggare Josefin Krontorp, tillståndshandläggare hos polisen i Eskilstuna.

Det är oklart om Polismyndigheten tar emot kontanter (mynt) för avgiften för att, som det står i stadgan, passivt bedriva penninginsamling.

Vad gör resten av tiggarna?

Information saknas om vad som hänt med övriga drygt 40 zigenare (som i media givits den kraftigt missvisande benämningen ”EU-migranter”). Struntar de i att söka tillstånd och fortsätter tigga som tidigare? Har de åkt hem på semester?

Tiggartolk hjälper till med ansökningar

SVT frågar: Det kanske inte är helt enkelt att fylla i en sådan här tillståndsblankett om man inte kan språket. Får de som ansöker hjälp av någon?
Polisen berättar att zigenarnahaft en kontaktperson med sig som fungerar som tolk också”.

Var kommer tiggartolken från?

Vem är då denna tolk som misslyckats med att få zigenarna att fylla i blanketten korrekt? Eftersom Stadsmissionen ser som sitt uppdrag att kvarhålla zigenarna i utsatthet och fattigdom här i Sverige och därför utlovat bistå tiggarna med hjälp att ansöka om tillstånd för att tigga så får man förutsätta att ansökningsproceduren finansieras av skattebetalarna via Stadsmissionen.

Fastighetsägare/kommun måste godkänna först

Kommer kommunen, som beslutat om tillståndskravet, att vara remissinstans?
– Ja, för de platser som är kommunal mark. Annars är det kanske fastighetsägaren. Men det är den sökande som är skyldig att ha en dialog med fastighetsägare och få ett godkännande, säger Josefin Krontorp.

Polisens blankett för tillstånd att tigga är en standardblankett för ordningslagen:
Ansökan om tillstånd att tigga, polisens blankett för insamling av pengar enligt ordningslagen (tiggarlicens)

Not.
På Eskilstunas hemsida står det: ”Med passiv penninginsamling menas att insamlingen sker genom att personen i fråga sitter eller står på en plats med en bössa eller liknande och inväntar bidrag från den förbipasserande allmänheten”.

Not 2.
I april 2019 började tiggeriförbudet att gälla i Staffanstorp. Förbudet efterlevs, det säger både polisen och kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M). Även i Vellinge blev det helt tomt på tiggare direkt efter att tiggarförbudet infördes. Tiggarna flyttade snabbt till Lund och Malmö.

Källa: SVT

Se även bl a;
Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nedanstående är en transkribering av SVT:s inslag i Aktuellt 2019-08-01 om tiggeriförbud och tiggeritillstånd/tillståndskrav för att tigga, där man kan se hur Public Service snedvrider sanningen:

Från och med idag [2019-08-01] måste den som tigger på gatorna i Eskilstuna ha tillstånd från polisen.

Red’s kom:
Det tog tre år att komma till skott. 2016-10-13 biföll kommunstyrelsen i Eskilstuna ett tiggeriförbud;
Tiggeriförbud kan införas i Eskilstuna efter bifall i kommunstyrelsen

Eskilstuna pionjär?

Är Eskilstuna den första kommunen som inför tillståndsplikt för att tigga (tiggarlicens)?Det är första kommunen i landet som inför just den här metoden.

Red’s kom:
En majoritet av Sveriges kommuner (bl a Katrineholm) har sedan decennier haft inskrivet i ordningsstadgarna att tillstånd krävs för att tigga (”samla in pengar”);
Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Eskilstunas tillståndskrav, som enbart gäller för vissa områden, uppges ha tagits fram i samarbete mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Eskilstuna.

Under det första dygnet med den ”nya” tillståndsplikten för passiv pengainsamling i Eskilstuna hade åtta romer (av ca 50) ansökt om tillstånd (med stöd av Stadsmissionen, oklart om skattefinansierade bidrag till Stadsmissionens använts för avgiften). Tre tiggande s k ”EU-migranter” avvisades av polis.
Se: Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

Den som tigger utan tillstånd kan åtalas för brott mot ordningslagen (vad som inte framkommit i debatten är att utlänningars brott mot ordningslagen enligt lag faktiskt kan utgöra skäl för utvisning av EU-medborgare och deras anhöriga).

En vecka efter att tiggartillstånd infördes har åtta zigenare avvisats. Fyra zigenare har anmälts för brott mot ordningslagen (går vidare till åklagare när förundersökning är klar, vilket kan göras på plats).


ISTÄLLET FÖR ATT ANSÖKA OM TILLSTÅND FÖR ATT TIGGA:
Tiggare i Eskilstuna kringgår krav på tillstånd för att tigga genom att sälja bär. I bilden sitter 22-åriga Maria Narcisa från Rumänien
Polisen i Eskilstuna stötte på problem när vänsterextremisterna tipsade tiggarna om de kan komma runt kravet på tiggartillstånd genom att sätta behållare med bär framför dem (eller fridlysta blommor som liljekonvaljer), så kan de låtsas att de säljer bär istället för att tigga.

Många tycks anse att de istället borde visa lite hänsyn och respekt för det land som försörjer dem under deras långvariga och olagliga vistelse i Sverige.

Notera att denna affärsverksamhet utan tillstånd saknar all form av inkomstredovisning. Inga kvitton. Tiggarna uppger inte ens några priser för bären.

Det är okänt om tiggarna plockar bären själva eller om de köper dem i butiken de sitter framför. Eller om det är kasserade bär de plockat från någon avfallscontainer. Hursomhaver är nog många tveksamma till att våga köpa bär som hanterats av tiggarna (med tanke på den allvarliga smittorisken, t ex TBC, som uppdagats ett antal gånger tidigare).

– Sitter man och säljer utanför en butik blir nog butiksägaren snart yxtokig, säger kommunalrådet Jimmy Jansson (S).

Tiggeri ej likställt med nödställd

– Man måste skilja på tiggeri och människor i nöd, och hitta andra sätt att hjälpa dem, fortsätter Jimmy Jansson (S).

Totalförbud mot tiggeri i Katrineholm

I grannkommunen Katrineholm råder från och med idag totalt förbud mot tiggeri.

Red’s kom:
Resultatet blev ett Katrineholm helt fritt från tiggare.

Hur hanterar kommunerna de många problemen med tiggeri?

Olika kommuner försöker hantera frågan [läs: ”lösa de åtskilliga problem med zigenarna som politikerna skapat under många år”] på olika sätt [eller, i regel, genom att stoppa huvudet i sanden] och valen är ofta omstridda [läs: ”en försvinnande liten andel är emot tiggeriförbud, men de få som är emot är högljudda samt framhävs av public service och övrig media”].

Passivt tiggeri

I Eskilstuna är det från och med idag nödvändigt att ha tillstånd för att tigga. Eller passiv penningsinsamling, som det heter.

Red’s kom:
Dvs som i de flesta andra kommuner i Sverige.

Alla tiggare helgonförklarade?

Tiggarlicens
En blond, lite yngre (ej representativ för de zigenare som bosatt sig på Sveriges gator) kvinnlig tiggare (Bianca Stoica) intervjuas på romernas språk, romani čhib:
– Jag har inte stulit något eller gjort något dumt överhuvudtaget.

Red’s kom:
Ja, det säger naturligtvis alla, men t o m i vänstermedia framgår det med all önskvärd tydlighet att zigenarna kanske inte är de änglar som Sveriges starkt vänstervridna media, och vänstern i övrigt, gärna vill framhäva dem som.

Sedan finns det många lagar och regler som måste följas även av laglydiga. När jag inte får grilla i min trädgård pga att pyromaner sätter eld i skogen och tågen orsakar skogsbränder så blir jag lite irriterad, men anpassar mig ändå efter regelverket.

Som framgår av väldigt många artiklar i detta forum är stölder oerhört vanligt förekommande bland zigenarna.

”Vi bara hälsar på folk” – Hej hej

– Vi har inte varit våldsamma eller tvingat till oss pengar. Vi bara hälsar på folk.

Red’s kom:
Och levt på svenska skattebetalare, med gratis boende och mat, etc, utan att tillföra ett uns för Sverige.
Det våld som förekommer bland zigenarna i Sverige är synnerligen omfattande (och ganska väl dokumenterat, bl a i detta forum)

Tiggartillstånd för ”omkring” tre månader, anpassat för zigenare

Tillståndet ska sökas hos polisen och kostar 250 kr [knappt 3 kr/dag] och gäller i omkring [”omkring”???] tre månader.

Red’s kom:
Osökt ser man en koppling till den uppehållsrätt på tre månader som gäller EU-medborgare under vissa förutsättningar (dvs den kraftigt missbrukade ”fria rörligheten” i EU), men som tiggarna från Rumänien och Bulgarien (samt Polen) inte uppfyller.

Alltid alla dessa ”stackars barn”

Tiggare om tiggeriförbud/tiggarlicens
Ännu en tiggare (Petruta Gayrila, som likt de flesta zigenare som tigger inte ser särskilt undernärd ut) intervjuas, också på det romska språket:
– Vi är jättefattiga. Om vi var rika hade vi inte åkt ifrån våra stackars barn för att be givmilda människor om pengar.

Red’s kom:
Ingen har hävdat att zigenarna som tigger i Sverige (normalt kvinnor som utnyttjas) är rika. Deras tiggarbossar däremot är ofta väldigt täta, enligt vad vi kunnat konstatera från en rad olika reportage (bl a Uppdrag Granskning) om deras enorma lyxvillor.

Varför envisas zigenarna med att skaffa massor med barn som de säger sig inte kunna försörja? Om man på allvar vill lösa problemen är det inte här man måste börja nysta?

Polisen använder sig av ”annan lagstiftning”?

Polisen intervjuas:
– För polisens del är det att kontrollera om det finns tillstånd hos dem som håller på med passiv pengainsamling. Om det inte finns så får man ju använda annan lagstiftning för att se till att det upphör.

Red’s kom:
Varför ”annan lagstiftning”, och vilken samt hur, mer konkret?

Polisen har till uppgift att tolka och tillämpa kommunens nya regler. Polisen kan vid en kontroll välja att inte rapportera brottet, så kallad rapporteftergift. Men om rapport skrivs så blir straffet penningböter, som innebär ett fastlagt bötesbelopp på mellan 200 och 4 000 kronor, enligt ordningslagen. Källa: Polisen

Om inte förhör på platsen kan genomföras pga språkförbistringar så kan personen tas med till förhör med tolk. Då upprättas ett PM, som skickas till åklagare. Åklagaren beslutar om eventuellt bötesstraff. Beslutet ges i ett strafföreläggande, som skickas hem till personen. Källa: Polisen

I SVT Rapport tillåts Eskilstunapolisen förtydliga en aning vad de menar (vilket i praktiken innebär avhysning, men denna förklaring har klippts bort av Public Service);
Det är osäkert hur mycket resurser polisen kommer att lägga på att kontrollera tillstånden.
Polisen i Eskilstuna säger:
– Att söka upp och avvisa folk som håller på med passiv pengainsamling ska ju naturligtvis vägas mot andra problemställningar som finns i Eskilstuna.

Red’s kom:
Alltså viktigt att allmänheten rapporterar in alla tiggare som inte tydligt visar sitt tillstånd när de tigger.

Tiggare #1 igen, Bianca Stoica:
– Jag har varit där och frågat om vi ska betala per månad eller per dag.

Red’s kom: Inte den kanske mest intelligenta frågan?

– Vi måste betala 250 kronor. Men de sa att man måste få tillståndet beviljat först.

Red’s kom: Konstigt att tillstånd måste beviljas innan de får tigga?

Tiggare har inga pengar till något?

– Vi har inga pengar, varken till mat eller någonting.

Red’s kom:
Varför tigga då? Kommer de till Sverige enbart för att snylta på välfärden och försörjas av skattebetalarna?
Går alla pengar alltid till tiggarbossarna?

Skiljer sig synen på tiggeri åt?

Synen på tiggeri skiljer sig åt i landet

Red’s kom:
Jasså, det är inte 100 % som tycker likadant?

Olika kommuner har olika inställning.

Public Service förvanskar information

Mest märks den minoritet av kommuner som vill förbjuda eller reglera att människor ber om pengar.

Red’s kom:
Borde inte den solklara majoritet av BEFOLKNINGEN bestämma, som vill förbjuda eller reglera möjligheten för de zigenare som kommer till Sverige (och stannar här så länge de känner för det) att försörjas av de svenska skattebetalarna?
Se även;
• 2017: 72 procent vill ha någon form av tiggeriförbud i Sverige
• 2016: Endast 27% vill inte ha förbud mot att tigga
• 2015: Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

En majoritet av politiker vill förbjuda/reglera tiggeri. Men det är inte ens majoriteten av politiker som bestämmer (vi har t o m – återigen – en minoritetsregering).

Notera hur det starkt partiska vänster-Public Service formulerar sitt påstående ovan;
• Med ”minoritet av kommuner” avses alltså den tydliga majoriteten av befolkningen samt det snabbt växande antalet kommuner, med politiker som får kalla fötter när folket i allt större utsträckning upptäcker att politikerna struntar blankt i folkets mening.
• Med ”människor” avses zigenare från andra länder där vi i Sverige ger oändligt mycket pengar till dessa länder för att de ska ta hand om sin egen befolkning.
• Med att ”be om pengar” avses att sitta framför butiker hela dagarna och sälja knark eller begå annan brottslighet samt att försörjas med gratis mat och logi under sin obegränsade vistelse i Sverige (som dessutom strider mot lagen).

Public Service förvanskar redan innan förvanskad information

När Dagens Samhälle gjorde en enkätundersökning tidigare i år visade det sig att 25 av landets kommuner planerar eller har infört förbud eller inskränkningar vad gäller tiggeri.

Red’s kom:
Trelleborg, Vellinge, Burlöv, Staffanstorp, Kävlinge, Landskrona, Höganäs, Sölvesborg, Kungsbacka, Tranås, Grästorp, Essunga, Sotenäs, Mariestad, Töreboda, Katrineholm, Eskilstuna, Ekerö, Upplands-Bro, Håbo, Sigtuna, Värmdö, Danderyd, Täby, Österåker + Örkelljunga. Alla belägna i södra Sverige. Totalt 26 kommuner. Notera att bl a det SD-styrda Bromölla, samt Hörby, som bägge infört tiggeriförbud enligt Vellinge-modellen, ej var med i listan.

Tillägg:
Ej heller Lidingö är med i den sammanställning som Dagens Samhälle gjort. Lidingö kommun kommer i oktober att rösta om att införa tiggeriförbud och har fått godkänt av polisen (som dock vill att det klargörs vad som gäller för gatumusikanter). Tiggeriförbudet kommer att gälla på Lidingös olika centrum.

Dagens Samhälle 2019-01-09: 30-tal-kommuner-kan-infora-tiggeriforbud

Vad SVT inte berättar är att det var endast 156 av 290 kommuner som svarade på frågan ”Vill du införa ett lokalt tiggeriförbud i din kommun?”. Och ännu färre, 135, som svarade på frågan ”Finns det förutsättningar att få majoritet i kommunfullmäktige för ett beslut om lokalt tiggeriförbud?”, där det alltså var 36 kommuner (inte 25) med majoritet bland politikerna för ett tiggeriförbud.

Det var alltså redan i januari 2019 möjligt att drygt 1/4 av landets 290 kommuner, dvs 77 kommuner, snart har ett tiggeriförbud i någon form.

Som framgår ovan manipulerar Public Service resultatet av en redan innan manipulerad undersökning (i detta forum finns hundratals konkreta exempel på hur Public Service kraftigt vinklar sin rapportering).

Politiker av samma färg tycker inte lika

I de flesta av de 25 [dvs 28, eller egentligen 77] kommunerna är kommunstyrelsens ordförande moderat [vilket givetvis är viktigt för SVT att understryka]. Men kommuner med samma politiska färg kan ha helt olika syn på tiggeri.

Red’s kom:
Verkligen? Så bara för att man tillhör ett parti kan man inte ha olika åsikter om något?

S i Eskilstuna och Katrineholm inför olika tiggeriförbud

Så inför idag t ex socialdemokratiskt styrda Katrineholm förbud mot tiggeri. På samma dag som partikamraterna i Eskilstuna alltså inför tiggeritillstånd.

Politiker kritiserar varandra

Och de, båda lösningarna, får kritik från andra i samma parti.

Red’s kom:
Verkligen? Alla i samma parti har inte exakt samma åsikt?

Sedvanlig selektiv SVT-påståenden, där vi inte får reda på vem som kritiserar vem för vad.

Umeås S-politiker tycker inte som Eskilstunas S-politiker

Jimmy Jansson är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Socialdemokrat. I Umeå finns Tomas Wennström, också ledamot i kommunstyrelsen med ansvar för de här frågorna. Också Socialdemokrat men har valt en annan modell.

Red’s kom:
Med ”en annan modell” avser alltså SVT att Umeå gör ingenting mer än att fortsätta som tidigare att försörja EU-migranterna med skattebetalarnas pengar (se nedan).

Är tiggeri en ”försörjning”?

Jimmy Jansson, vad är det som motiverar det här valet?
– Det är inget som vi hastat fram utan det här bottnar i att vi ser, efter många år, att vi har en stor grupp med människor i våran kommun som lever under erbarmliga förhållanden och som tvingas försörja sig, om det nu är en försörjning, på att be om andra människors pengar.

Red’s kom:
Jimmy Jansson (S) säger att det finns ett 50-tal romer från Rumänien och Bulgarien i Eskilstuna som tigger och som bor olovligen i skog och mark med omfattande nedskräpning och sanitära olägenheter. Många utan giltiga ID-handlingar (vad gör de i Sverige?)

S+MP-regeringen vågar inte ta i tiggeriproblemen med tång

– Vi ser inga direkta initiativ som är verkningsfulla varken från EU-nivå eller statlig nivå.

Red’s kom:
Statlig nivå” = En handlingsförlamad S+MP-regering, livrädd för kritik.

Normalisering av tiggeri i Sverige

– Någonstans måste man ställa sig frågan; Hur mår en välfärdsstat, som Sverige ändå har ambitionen att vilja vara, om vi successivt sänker ambitionen för vad som är det yttersta skyddsnätet? Förr var det försörjningsstöd. Men nu är vi på väg in i en normalisering där att tigga på våra gator är fullt acceptabelt och helt normalt.

– Om vi tolererar det från den här gruppen [läs: zigenarna] som är förtryckt från sina hemländer, och vars hemländer borde ta ansvar för det dessutom, vilken är nästa grupp som vi accepterar tvingas försörja sig och leva på det här sättet?

Effekten av reglering av tiggeri: Färre zigenare som tigger med minskade tillhörande problem

Vad vill du ska bli effekten av de nya reglerna?
– Att tiggeri inte legitimeras och ses som en naturlig del av den svenska välfärdsmodellen och att vi tvingar fram andra lösningar.

”Ett stort engagemang i frågan”?

– Det finns ju helt klart, om vi tittar på debatten, ett väldigt stort engagemang i frågan.

Red’s kom:
Stort engagemang”? Från de 80-90% av folket som vill få stopp på zigenarnas snyltande på den svenska välfärden utan att de ger det minsta tillbaka och bara skapar enorma kostnader och lidande för alla parter (utom tiggarbossarna)? Eller ett stort engagemang från den mer högljudda extremvänstern att hata alla som inte tycker som dem och kanske särskilt politiker som vågar stå på folkets sida?

Polarisering enligt 80-20-regeln

– Delar av den polariserar, ordentligt.

Inget seriöst engagemang

– Det stora engagemanget som finns har dock ännu inte renderat i 90-nummer, insamlingar eller stora protester mot att människor tvingas tigga. Vilket förvånar mig.

Red’s kom:
Bara stora protester från extremvänstern mot dem som vill få ett slut på att utlänningar ska leva i utsatthet i Sverige och att den tillhörande omfattande kriminaliteten reduceras.

– Det är kanske där energin borde läggas, snarare än att bli arg på oss för att vi försöker göra någonting åt situationen.

Red’s kom:
Med det är ok att uttrycka sitt hat över SD när de vill göra exakt samma sak?

Legitimeras tiggeri genom att tillstånd för detta kan sökas?

Finns det inte en risk att legitimera tiggeri som en försörjningsform om man utfärdar officiella certifikat eller tillstånd?

Red’s kom:
Samma frågor som återkommit tusentals gånger de senaste åren. Och som besvarats lika många gånger (även om de flesta politiker gjort allt för att kringgå frågan). Tiggeri legitimeras om tiggeri tillåts!

– Det kan ju uppfattas på det sättet, om man så vill, men jag brukar tänka att samhället är människans verk och om något inte fungerar så kan vi reglera det. Det är lite sossigt att tänka på det sättet.

– Vi har inte så många verktyg på kommunal nivå utan vi får använda oss av det vi har.

Red’s kom:
FÖRDELAR MED TIGGERIFÖRBUD/TIGGERITILLSTÅND
Ingenstans nämns alla fördelar med tiggeriförbud, eller att Sverige genom tiggeritillstånd helt plötsligt ges en möjlighet att få kontroll över vem som tigger och hur länge de vistas i Sverige, vilka som är kriminellt belastade, vilka som begår brott, vilka som är säkerhetsrisker, vilka som utnyttjas av tiggarbossar, etc.

Tiggarlicens är emellertid ingen lösning på något av de många problem zigenarnas tiggeri leder till. I motsats till tiggeriförbud.

– Ordningslagen är ett sådant verktyg som vi nu har prövat.

Att göra ingenting leder ofta till ingenting

– Vill man tvinga fram andra, humanistiska lösningar, som leder någonstans, där man inte fastnar i den här extremt utsatta situationen, då bör man göra vad man kan för att stänga den här dörren. Som helt uppenbart, efter årtionden, inte leder någonstans.

Tomas Wennström, socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen Umeå

Vi ska prata med Tomas Wennström, som också är socialdemokrat, i Umeå.
Ni har valt en annan väg. Vad tänker du om Eskilstunas modell?

Red’s kom:
Det är intressant att frågan om tiggeriförbudets vara eller inte vara plötsligt är borta. Nu handlar det bara om på vilket sätt tiggeri ska förbjudas.

– Det här är första gången det prövas.

Red’s kom:
Är politiker verkligen så okunniga/dumma? Vem som helst kan se att en klar majoritet av Sveriges 290 kommuner haft krav på tillstånd för tiggeri sedan minst årtionden tillbaka.

Bred vänstermajoritet i Umeå för att inte göra något åt tiggeriproblemen

Inget förbud att tigga i Umeå, säger Tomas Wennström
– Vi har prövat både det totala förbudet, som har varit uppe till diskussion, och det med begränsade områden. Det här har vi inte tagit ställning till ännu, men jag ser inte det som en lösning. Vi har en väldigt bred majoritet.

Red’s kom:
Väldigt bred majoritetför vad?

– Det är bara moderater och sverigedemokrater [textas av SVT som ”KD”] som har försökt förbjuda tiggeri i Umeå.

Klassiska floskler: Stigmatisering

Så det här med tillstånd är ingenting för er, varför inte?

– Nej, under det som jag nu har hört när jag lyssnat på Jimmy så tycker jag man [läs: ”Socialdemokraterna”] stigmatiserar en grupp människor.

Red’s kom:
De sedvanliga icke-argumenten och flosklerna lever fortfarande kvar bland många faktaresistenta till vänster.

Många politiker tycks ha väldigt svårt att erkänna att de haft fel.

Kan inte analfabeter söka tillstånd?

– Det här är ju människor som inte bara är fattiga, de är oftast analfabeter, de har svårt att söka tillstånd.

Red’s kom:
Vad Tomas Wennström (S) säger är alltså i klartext är att det bästa är att försöka hålla zigenarna i utsatthet så länge som möjligt.

Och analfabeter från andra länder ska inte behöva följa regelverk i Sverige.

Regelverk för att ”bekämpa fattigdom”?

– Jag tycker inte heller man ska använda lagen – eller polisen – till att bekämpa fattigdom.

Red’s kom:
För att? Det är alltså bättre att rulla tummarna och frånsäga sig allt ansvar?

Klyschor som att man inte kan förbjuda fattigdom enbart fördummar debatten. Lagen används inte till att ”bekämpa fattigdom”, eller att ”kriminalisera fattigdom” som Vänsterpartiet alltid brukar ha som sitt tyngsta argument (och aldrig några lösningar), utan för att bekämpa problem!

Tiggeri har aldrig varit, och kommer aldrig att bli, en väg ur fattigdom och utsatthet. Tvärtom befäster tiggeriet utsattheten!

”Diskriminering och stigmatisering” att reglera alla samhällsproblem en viss grupp skapar?

– Det är ett sätt att ytterligare, så att säga, spä på diskriminering och stigmatisering.

Red’s kom:
Tomas Wennström (S) förstår inte ens att hans rulla-tummarna-strategi är den absolut mest effektiva metoden för att spä på diskriminering och stigmatisering. Med simpelt bondförnuft förstår var och en detta.

Risk att tiggeriförbud stigmatiserar en ”redan utsatt grupp”?

Jimmy Jansson, din partikollega menar att det här riskerar att stigmatisera en redan utsatt grupp. Vad säger du om det?

Red’s kom:
Detta har Jimmy Jansson redan bemött, med samma ord som SD använt sig av under alla år.

Det finns en sådan risk. Man måste ha respekt för att det finns inga enkla svar eller lösningar i den här frågan.

Red’s kom:
Det finns ingen sådan risk för stigmatisering (=brännmärkning, utmärkning). Och det finns enkla svar/lösningar för de problem zigenarna skapar i Sverige.

Inget kan knappast stigmatisera zigenarna mer än att låta dem komma till Sverige, bryta mot lagar och regelverk och tigga på gator och torg.

VARFÖR BARA ZIGENARE SOM TIGGER I SVERIGE?
Notera att bland alla extremt utsatta och fattiga i Europa så är det bara zigenarna som reser runt i EU för att tigga. Någonstans måste man ställa sig frågan varför inte andra lika mycket eller mer utsatta gör detta.

Förtryckta människor?

– Det handlar om människor som är otroligt utsatta och som dessutom är förtryckta från sina hemländer.

Red’s kom:
Detta förtryck är kanske inte riktigt så starkt som politiker och media försöker ge sken av. Man måste förstå att en grupp som inte vill låta sig integreras lätt uppfattas som ”förtryckta”. Därmed inte sagt att det är enda förklaringen till varför just zigenare är som de är.

Svår situation… för politikerna

– Vad vi än gör så är situationen väldigt svår.

Red’s kom: Svår för fega politiker som inte står på folkets sida.

– Men att vänja oss vid att se det som ett naturligt inslag i vår stadsbild och t o m som en del av den svenska välfärdsmodellen, att vissa människor får vi räkna med får leva i skogsdungar under +30 och -30 grader, inte ha tillgång till rinnande vatten och försörja sig på de allt mindre kronor vi har att ge, eftersom kontanter är på väg bort dessutom. Det är också otroligt stigmatiserande och väldigt osolidariskt, och inget som jag tycker är förenligt med socialdemokratisk ideologi, som handlar om jämlikhet och att ställa upp för varandra.

– Vi måste hitta andra vägar.

Fakta talar för att politikerna gjort fel

– Men så länge den här möjligheten finns kommer människor att fastna i det. Det är ju helt uppenbart. Fakta talar för det.

Red’s kom:
Så t o m Jimmy Jansson tycks förstå att tiggeritillstånd inte löser problemen utan att det krävs ett totalt tiggeriförbud.

Tomas Wennström, ledamot i kommunstyrelsen Umeå, har ”ett annat klimat”

Tomas Wennström (S) är mycket, mycket svårbegriplig:

Tomas Wennström, ni hade under en period ganska många människor som tiggde på Umeås gator. Hur har ni hanterat situationen?
– Ja, vi har ju hanterat det såtillvida att vi har ju ett annat klimat här uppe. Under vintern så har vi… nu erbjuder vi tillsammans med kyrkan [alltså den svenska] och pingströrelsen, så har vi haft en väldigt stor del.

Red’s kom: Svammelsvar! Notera att transkriberingen är exakt.

– Det som Jimmy säger att man använder den svenska modellen, det ställer jag inte upp på. Det är ju inte socialtjänst eller något annat utan det här är ju helt i samarbete med frivillighetsorganisationer som vi har en väldigt nära kontakt med.

Red’s kom:
Väldigt nära kontakt med” = Som skattebetalarna tvingas ge massor med pengar till för att hålla zigenarna kvar i utsatthet. Det drabbar dock inte de kraftigt överbetalda politikerna.

– Så att vi [”vi” = vänsterpolitikerna i Umeå] har inga problem med DET idag.

Red’s kom: Det”?

Vad har lett till färre tiggare?

Vad har resultatet blivit?
– Ja, vi har ju betydligt färre människor som tigger på våra gator idag i Umeå.

– Det varierar. Idag så rör det sig om 10-20 personer. Det var 120-130 när det var som mest.

Red’s kom:
Någon förklaring till varför antalet zigenare som tigger har minskat i Umeå får vi alltså ingen förklaring till… politikerna vet inte.

SVT ljuger om vad Socialdemokraterna i Umeå säger

Umeå säger att de med hjälp av frivilligorganisationer har fått ner antalet från ett hundratal till kanske 20 personer.

Red’s kom:
Nej! SVT:s tolkning är absolut inte vad Tomas Wennström (S) sa! Och är heller inte vad som skett. Men det var kanske den bild Tomas Wennström försökte ge, i hopp om att kunna försöka lura någon (och uppenbarligen var det inga som helst problem att manipulera Public Service).

Vad är önskat resultat av tiggartillstånd?

Hur förväntar du dig att förändringen ska märkas i Eskilstuna.

Red’s kom:
Svaret är uppenbart: Färre zigenare som tigger, viket i sin tur leder till bl a minskad kriminalitet.

– Det går inte att svara på det rakt av, utan vi försöker bryta ny mark här och se vad man kan använda ordningslagen till.

Red’s kom.
Det går definitivt att svara på rakt av, i alla fall om man är ärlig och uppriktig.

Frivilligorganisationer ger zigenarna konstgjord andning

– I Eskilstuna välkomnar vi frivilligorganisationernas och enskilda individers insatser. Och motsätter oss inte det alls.

Red’s kom:
I Eskilstuna motsätter sig alltså Socialdemokraterna inte att skattebetalarna får betala för att fortsätta hålla zigenarna i utsatthet.

Källa: Aktuellt

TIGGERITILLSTÅND

Kravet på tillstånd i Eskilstuna gäller vissa utpekade platser, och bygger på de lokala ordningsföreskrifterna. Tillståndet söks via nätet, eller direkt hos polisen.

Kostnaden för ett tillstånd är 250 kronor. Det kan gälla som längst i tre månader.

Den som ertappas att samla in pengar utan tillstånd kan få böter.

Polisen svarar för att bedöma tillståndsansökan, och att tillämpa reglerna.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift och kräva att den som vill be om pengar identifierar sig. Länsstyrelsen försökte stoppa kommunen från detta men överklagade inte Förvaltningsrättens beslut eftersom alla inblandade på Länsstyrelsen hade semester vid detta tillfälle.

Beslutet om tillståndskrav fattades av kommunfullmäktige i Eskilstuna i maj 2018. Frågan överklagades till länsstyrelsen, som valde att upphäva reglerna. Därefter överklagades ärendet till förvaltningsrätten, som upphävde länsstyrelsens avslag. Reglerna kunde därmed träda i kraft den 1 augusti 2019.
Källa: Eskilstuna kommun

Stadsmissionen

Carolina Bäck, socialchef på Eskilstuna stadsmission, tycker förslaget är helt fel. Hon säger att det inte går att se ”passivt penninginsamlande” som en ordningsfråga.
Hon menar också att de som i dag tigger riskerar att bli än mer utsatta, framför allt kvinnorna.
– Vi får ofta hör historier om hur de möts av män som vill köpa sex. Jag är rädd för var de kvinnorna kommer hamna om de inte kan sitta och be om pengar, vilken slags försörjning de ska ha. Tyvärr är det så att fattiga och utsatta kvinnor till syvende och sist bara har sin kropp.

Red’s kom:
Samtliga av Stadsmissionens (och andra instansers) motargument till tillståndsplikt för att tigga har gått i långbänk sedan 2015, och har alltid konstaterats vara inte hållbara argument.

Se: Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Se även bl a;

Eskilstuna

Tiggeriförbud kan införas i Eskilstuna efter bifall i kommunstyrelsen

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats


Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar


Stadsmissionen Eskilstuna vill ge jobb till EU-migranter utan rätt att vara i Sverige

Eskilstuna stadsmission hoppas öppna härbärge för EU-migranter i januari

EU-migranter inväntar gratisboende innan de åker tillbaka till Eskilstuna

Läget för EU-migranter i Eskilstuna oförändrat

Församlingshem i Eskilstuna öppnas för EU-migranter till jul

Föreningen Härbärget för EU-migranter ifrågasätts av Eskilstunabor

Föreningen Härbärget vill bli Stadsmission för att förse EU-migranter med gratis boende i Eskilstuna

Eskilstuna vill ge 13,5 miljoner till förening för EU-migranter – Jimmy Jansson

Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren – Jimmy Jansson

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren – Jimmy Jansson

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter

Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter


34 EU-migranter i Eskilstuna avhysta – Tiggarläger brann upp

EU-migranter i Eskilstuna avhyses gång på gång – respekterar inte lagen


Upprepade bråk mellan EU-migranter i Eskilstuna – olaga hot

20 EU-migranter i slagsmål med varandra i Eskilstuna


Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Ekuriren bedriver hetsjakt mot Eskilstuna kommun om EU-migranter


Katrineholm

Löfvén: Tiggeri är inte enligt den svenska modellen – MP bromsar tiggeriförbud

”Lösningen finns inte i Sverige” säger S-politiker om EU-migranter

Svenska kyrkan och Pingstkyrkan driver härbärge för EU-migranter i Katrineholm

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

50-90 EU-migranter i Sörmland sover i bilar/husvagnar

Föreningen Härbärget i Eskilstuna planerar boende för EU-migranter – I Katrineholm har Svenska kyrkan ordnat boende för 18 EU-migranter – Jimmy Jansson

Strid om tiggarplatser i Eskilstuna gör att EU-migranter vill åka hem

20 EU-migranter i slagsmål med varandra i Eskilstuna

Utpressning av EU-migranter, 3 000-5 000 kr för tiggarplats


Umeå

Svenska kyrkan i Umeå upplåter mark för EU-migranters olagliga bosättning

”Ödesdigra dagar” för EU-migranter i Umeå, tycker SVT

EU-migranter får bo gratis i Umeå om de tar med sina barn till Sverige

Flera barn till EU-migranter tigger i Umeå

EU-migrant gripen av polis i Umeå

Tonvis med avfall efter EU-migranter i Umeå

Kommunalråd Hans Lindberg (S) upprörd över ofredande EU-migranter i Umeå

Umeå fullmäktige diskuterar EU-migranter på låg nivå

EU-migranters barn ska ej erbjudas skola, beslutade Umeå

Kommer vistelserätt kontrolleras för EU-migranter som får boende av Umeå?

Hemlösa i Umeå nedprioriteras pga EU-migranter

Umeå ger kyrkan 1,6 miljoner kr för boende, läxhjälp etc till EU-migranter

Avhysta EU-migranter i Umeå flyttat till kyrkans mark och till Skellefteå

Prästen Ulf Dahne upprörd över att Umeå inte försörjer EU-migranter

Kaotisk avhysning av EU-migranter i Umeå, flyttade tillbaka, avhyses på nytt

Umeå avhyser EU-migranter från deras olagliga bosättningar

Mötesplats för EU-migranter i Umeå – meningslösa åtgärder för miljontals kr

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen


Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål

Åklagaren, Mustafas målsägarbiträde/försvarsadvokat samt de tre åtalades försvarare gör sina slutpläderingar i misshandelsmålet mellan afghanen Mustafa Jafari (som på okända grunder tillåtits vistas i Sverige under fem år) och de tre åtalade, varav ASAP Rocky är en av dessa.

Rätten utgörs av rättens ordförande, chefsrådman Per Lennerbrant (som nyligen utsågs till Justitieombudsman av regeringen) samt tre nämndemän.

Som framgår nedan gör de tre försvarsadvokaterna inte ett särskilt bra arbete. De missar att ta upp mycket av det viktigaste.

Åklagarens och målsägarbiträdets ”den stackars lilla utsatta afghanen”-strategi verkar inte ha fungerat så bra denna gång, pga att det var så uppenbart att den kändiskåta åklagaren inte hade något case. Alla tre åtalade släpptes fria en timme efter rättegången.

Det är en skam för Sverige att målsägande som den gravt kriminellt belastade afghanen, Mustafa, kan förses med målsägarbiträde som inte tillför något och som utkräver en kvarts miljon kr för att bara i princip hålla målsäganden i handen.

När domen i ASAP Rocky-fallet kommer den 14 augusti så är det värsta tänkbara (och troligaste) straffet att den månad de åtalade suttit i häkte ska räknas som straff nog. Det enda som är intressant är om tingsrätten medger något skadestånd och i så fall hur mycket av de 139 700 kr som Mustafa begärt (vilket kan jämföras med de 16 miljoner kr eller mer som ASAP Rocky förlorat pga Mustafa). Förtjänar Mustafa skadestånd för skador som inte kunnat bekräftas på något sätt eller för en påstådd misshandel som varar under sekunder och som han själv provocerat fram när han ofredade ASAP-sällskapet?

SLUTPLÄDERING AV ÅKLAGARE

MISSHANDEL I SAMFÖRSTÅND?
Åklagaren säger:
– Anledningen att jag påstår att alla gjorde detta i samförstånd är att det inte går att säga exakt vad alla har gjort på egen hand.
Not. Det går nog aldrig i något mål att säga exakt vad var och en har gjort på egen hand. I aktuellt fall dock mer än normalt pga video och många vittnen.

VARFÖR SKA ALLA ANSVARA FÖR VARANDRA?
Åklagaren påstår att de åtalade är medvetna om att de är tre stycken, och att de därför gemensamt ska svara för våldet som riktas mot målsäganden när denna ligger. ASAP Rocky ska även svara enskilt för sitt kast, säger åklagaren.
Not. Det saknas logik i att x ska ta ansvar för y och z bara för att de var tre som ville stoppa Mustafa från att gå till attack.
Det ”kast med liten afghan” som ASAP Rocky gjorde var harmlöst och kan jämföras med en knuff.

ÅKLAGAREN ERKÄNNER AFGHANERNAS PROVOKATION
Åklagaren medger att det är iögonfallande att målsägaren följer efter sällskapet trots upprepade uppmaningar om att lämna. Åklagaren tycker dock att han har bra stödbevisning som styrker hans linje.

INTE ENS INDICIER FÖR ANVÄNDNING AV FLASKA
Åklagaren menar att de två vittnena utan koppling till någon i målet är de viktigaste.
Not. Dvs de två vittnen som i allt väsentligt stödjer ASAP-sällskapets version.
Han börjar med det ena:
– Hon hör glas krossas, men kan inte säga vem. Tidigare i polisförhör har hon sagt att det krossades över ryggennågon. Hon ser inget våld mot säkerhetsvakten innan att målsäganden kastas iväg. Hon måste ha sett det, eftersom hon stod bredvid, säger åklagaren.
Not. Inte ens Mustafa själv hävdar att en flaska slagits mot hans rygg. Under rättegången (vilket väger tyngre) säger vittnet att hon inte sett att någon flaska använts som tillhygge.
Åklagarens påstående ovan att vittnet inte sett något våld av Mustafa mot livvakten är felaktigt och irrelevant.

VAD SÄGER VITTNET EGENTLIGEN?
Åklagaren går nu till det andra vittnet utan koppling till de inblandade.
Hon säger att det som gör att det eskalerar är att Rakim Mayers kastar, och sen slår och sparkar alla tre. Hon säger också att livvakten försöker avstyra bråket, vilket är jätteviktigt. Det visar att den som påstås ha blivit angripen sedan försöker avstyra bråket.
Not. Åklagarens påstående att vittnet säger att det är ASAP Rockys ”kast med liten afghan” som gör att det eskalerar, är falskt och irrelevant.
Vad gäller ”slag och sparkar” har inget bekräftats utöver det som alla sett i den på nätet upplagda videon. Det varar under några sekunder och det är oklart vad som egentligen träffar Mustafa.
Livvaktens försök att avstyra bråket saknar givetvis helt relevans för utdömande av ev. straff. Åklagaren har rätt i att ”Det visar att den som påstås ha blivit angripen sedan försöker avstyra bråket”. Och?

KAST MED LITEN AFGHAN
Åklagaren går igenom sin bevisning.
– Det syns bra på filmen med vilken kraft han kastat målsäganden. Det är helt utom kontroll, han har ingen kontroll på var målsäganden ska landa och vilka skador han kan få. Man ser att en trottoarkant finns nära där målsäganden landar. Jag vill understryka hur farligt det våldet är, säger han.
Not. ”Helt utom kontroll”? Som kuriosa kan jag berätta att jag råkade slänga en liten thailändska på nästan exakt samma sätt som ASAP Rocky gjorde med Mustafa. Det var inte min mening alls, jag bara försökte värja mig från henne. Hon skadades inte.

MUSTAFAS PÅSTÅDDA 160 SLAG OCH SPARKAR
– Målsäganden talar själv om ett stort antal slag och sparkar. I filmen ser man hur alla tre springer fram direkt och utdelar slag och sparkar, och det har de medgett i viss utsträckning, säger åklagaren.
Not. Från allt som framkommit under rättegången är det solklart att Mustafa ljugit om hur mycket våld han utsatts för. Det finns inte ett spår av bevis för ”ett stort antal slag och sparkar” under de sekunder som den påstådda misshandeln ägde rum.

INGA BEVIS FÖR MISSHANDEL EFTER VIDEON
– Det är orimligt att tro att misshandeln upphör just den sekund som filmen bryts. Nu har vi också fått det bekräftat från ett av vittnesmålen.
Not. Varför åklagaren anser att det skulle vara orimligt att tro att den påstådda misshandeln slutar där videon tar slut vill/kan åklagaren inte förklara. Alla vittnesmål tyder på att vad vi sett i videon är det enda som hänt.
Ett av vittnena tror att det kan ha förekommit någon spark/slag efter videons slut. Ett vittne som hela tiden vittnar om hur chockad hon var är kanske inte så trovärdig?

– Gällande det som sker på marken har (20-äringen) berättat att det förekommit flera sparkar och slag, säger åklagaren och går sedan igenom 19-åringens skador.
Not. Den nu inspärrade afghanen Dawod, Mustafas kompis, är kanske inte särskilt trovärdig? Vad gäller Mustafas skador är det oklart hur dessa uppkommit och det kan inte uteslutas t ex att Mustafa åsamkat (eller förvärrat) någon eller några av dessa själv eller att de uppkommit före/efter ASAP-incidenten.
Det ska noteras att vittnet såg blod på Mustafas hand (gissningsvis Mustafas eget blod), men inte från det senare uppvisade ytliga skärsåret på armen.

Målsägande har för många skador för att bara ha kommit från att bli kastad, menar åklagaren.
Not. Se ovan

SKÄRSKADOR SYNS INTE I VIDEON
– Det mest centrala är avsaknaden av skärskador på filmsekvensen. Målsägandes arm är i princip oskadad där. Det tyder på att misshandeln bör ha fortsatt när kameran slutade spela in, säger åklagaren och syftar specifikt på skärsåren på 19-åringens arm.
Not. Det finns ingen koppling mellan att inga skärskador syns i videon och att misshandel skulle ha fortsatt efter videons slut. Den armskada som Mustafa visar upp senare kan likaväl ha uppstått på annat sätt (se ovan).

AGERAR SOM PÅ GIVEN SIGNAL?
– Man agerar nästan som på given signal när ASAP Rocky har kastat. Man står tätt. Direkt när han landar påbörjas våldet, och det är osannolikt att tro att de inte visste om att de hade sällskap i våldsutövningen, säger åklagaren.
Not. Det ska inte hållas för osannolikt att de åtalade var medvetna om att de inte var ensamma, men även om de var det under de sekunder som den påstådda misshandeln ägde rum så saknar det relevans av olika skäl. Det har lämnats en högst trovärdig förklaring till varför de ungefär samtidigt börjar, bl a rädsla för attack och livvaktens blodsutgjutelse.

STÅR KLART ATT FLASKA ”VARIT INBLANDAD”?
– Att det har varit en flaska inblandad måste stå klart, eftersom målsägaren har dessa skador på armarna, säger åklagare Daniel Suneson.
Not. All bevisning tyder på att ingen av de åtalade använt sig av varken flaska eller glas som tillhygge.

”STORA FRÅGETECKEN” OM ATT FRÅGOR STÄLLTS?
– Därefter finns givetvis stora frågetecken kring varför målsäganden har fått dessa frågor: om han rullat i glas på marken och så vidare, säger åklagaren.
Not. Dvs fullt berättigade frågor!

ÅKLAGAREN MEDGER UPPENBAR FÖRSVAGNING AV ÅTALET
Åklagaren menar dock att det verkar som att en hel eller delar av en flaska har slagits mot målsägaren.
Not. Vad åklagaren personligen tycker att det verkar som är irrelevant. Åklagaren kan inte ens bestämma sig för om han ska säga ”hel” eller ”delar av” flaska.
Han medger dock att vittnets tillbakadragande om uppgifterna om att en flaska slagits mot en rygg är en uppenbar försvagning av åtalet.

VARFÖR ORIMLIGT ATT MUSTAFA SJÄLV ÅSAMKAT SIG SKADOR?
Åklagaren menar även att det är orimligt att målsäganden skulle ha ådragit sig dessa skador på egen hand efter gatubråket.
Not. Varför åklagaren tycker detta är orimligt framgår inte.

ASSISTENTENS SMS
Åklagare Daniel Suneson tar i sin slutplädering även upp assistentens sms, där hon skrev ”he smashed a bottle on someone”, vilket han menar är talande även om det inte är fastslaget vem som avses med ”he”.
Not. Eftersom åklagaren inte kallat ASAP Rockys assistent som vittne visar detta tydligt att inte ens åklagaren tror att detta SMS har någon relevans.

DEN UTLÖSANDE FAKTORN
– Som jag har förstått det så är den utlösande faktorn att målsäganden och hans kompis på något sätt ger sig på säkerhetsvakten, innan Rakim kastar iväg målsäganden. Målsäganden och (20-åringen) har varit jobbiga och stört. Målsäganden följer efter, vilket inte är så konstigt om de har gått sönder, och man hör att han klagar på detta, säger åklagaren.
Not. Den utlösande faktorn är att Mustafa ger sig på livvakten, och att de ser att livvakten blöder.
Det är ”konstigt” att Mustafa förföljer ASAP-sällskapet pga att Mustafa slagit sönder sina hörlurar på livvakten och själv kastat iväg dessa hörlurar.

VAR ASAP-SÄLLSKAPET AVSLAPPNAT?
Åklagaren tar även upp att ASAP Rockys sällskap såg avslappnat ut när de gick in på Apelbergsgatan, där misshandeln ägde rum.
– De ser inte ut som fem rädda personer, säger åklagaren, som även ifrågasätter att gänget gick in på smågator om de nu var så rädda.
Not. Alla beter sig inte som hysteriska småtjejer när de är rädda. Att de gick in på sidogatan när de försökte ta sig bort från afghanerna är fullt naturligt och har tydligt förklarats.

INTE KONSTIGT ATT MUSTAFA EJ KONTAKTAR POLIS?
Åklagaren tycker även att det är konstigt att livvakten inte visste hur man tillkallar lokal polis.
Not. Varför är det konstigt att någon som aldrig varit i Sverige tidigare inte har Sveriges nummer till polisen? Då är det väl avsevärt märkligare att afghanernas påstående om att de ville ringa polisen inte skedde?

NÖDVÄRNSRÄTT
Åklagaren pekar även på att det är ett stort tidsglapp mellan bråket utanför Max och att målsäganden blir kastad. Han menar att det gör det svårt att hävda nödvärnsrätt.
Not. ”Tidsglappet” saknar relevans. Det är afghanernas eskalerande provokation, livvaktens blod och risken för skador av vapen, som föranleder nödvärnsrätt.

MÄRKLIGT ATT LIVVAKT AVBRYTER?
Åklagaren tar återigen upp att det är märkligt att livvakten avbryter misshandeln om han kände sig hotad av den misshandlade.
Not. Vad är märkligt med detta? Livvakten ville skydda sin chef och ansåg att Mustafa i det läget inte utgjorde något hot längre.

ÅKLAGARE KRITISERAR ATT ASAP-SÄLLSKAPET INTE FLYDDE
– Det finns många tillfällen att lämna platsen. Om man hade gått med raska steg hade man kunnat göra det, om man utgår från filmsekvenserna. Inte ens efteråt, när målsäganden sitter på marken, är det någon brådska tycks det som. Ingen har befunnit sig i en nödvärnssituation, säger åklagaren.
Not. Det fanns många tillfällen för Mustafa och Dawod att lämna platsen. Däremot lämnade ASAP-gänget tydligt platsen. Hastigheten för detta är irrelevant.
Det är åklagarens personliga åsikt att det inte var ”någon bådska”, men varför skulle det finnas brådska när Mustafa sitter ner? Det hade ju i så fall kunnat uppfattas som att ASAP-sällskapet försökte fly från ansvar.
Det är riktigt att ingen befann sig i en nödvärnssituation efter att Mustafa oskadliggjorts.

INGEN PUTATIV NÖDVÄRNSSITUATION?
Åklagaren menar också att det inte rör sig om en putativ nödvärnssituation, eftersom ASAP Rocky och hans sällskap inte kände till 19-åringens tidigare domar.
Not. Däremot har ASAP-sällskapet livserfarenhet och jobbiga liknande händelser (där angrepp med kniv skett) och utgick från att de uppfattade det som att afghanerna var drogade (galet beteende, stora ögon, orädda, bröstade sig hotfullt mot ASAP-sällskapet, etc).

ÅKLAGARE ERKÄNNER MUSTAFAS VÅLD MOT LIVVAKT
– Målsägande och (20-åringen) är två, de andra är fem. Målsäganden har visserligen utövat våld mot vakten utanför Max, men det var ett svar på vad vakten tidigare hade gjort mot honom, säger åklagaren i sin slutplädering.
Not. Åklagaren vill alltså rättfärdiga Mustafas våld med att livvakten resolut tagit bort ett riskmoment för sin chef och som inte resulterat i någon skada på Mustafa?

KUNDE ”RIMLIGARE VÅLD” ANVÄNTS PGA MUSTAFAS ANGREPP?
– Det hade varit möjligt att avvärja det här angreppet med mycket rimligare våld. Även det här kastet övergår nödvärnsrätten. Det här gänget borde kunna hantera två ganska tunna killar bättre, säger åklagaren.
Not. Ja, det hade kanske varit möjligt att avvärja Mustafas angrepp med rimligare våld. Vi vet inte och kommer aldrig att få veta, och de åtalade saknade möjlighet i stundens hetta att avgöra vad som var mest rätt. Två tunna killar kan vara mycket farligare än 10 stora livvakter, beroende på om vapen finns med i bilden, vilket de åtalade inte kunde utesluta.

MER VÅLD ÄN VAD NÖDEN KRÄVER?
– De har alltså brukat mer våld än vad nöden kräver, slår åklagaren fast.
Not. Det är en subjektiv åsikt, som är särskilt lätt att ha för den som inte var drabbad av afghanernas uppenbart provocerande agerande.

TID ATT TÄNKA EFTER?
Åklagaren fortsätter:
– Det finns tid att tänka efter. Det föreligger inte sådana omständigheter för att man skulle kunna gå fri för att man inte haft tid att tänka efter, säger han.
Not. Som framgår av videon hände allt väldigt snabbt från det att de uppfattade att Mustafa skurit livvakten. Tid att tänka efter i detta läge fanns knappast.

MISSHANDEL ENLIGT GÄRNINGSBESKRIVNINGEN
– De tre bör dömas för misshandel enligt gärningsbeskrivningen, och jag har motbevisat deras hävdande av nödvärnsrätt, säger åklagaren.
Not. För alla som följt rättegången är det kanske förvirrande att åklagaren hävdar att han ”motbevisat deras hävdande av nödvärnsrätt” när så mycket pekar på att nödvärnsrätten så tydligt kan appliceras i detta fall. Sedan är det en annan sak att nödvärnet kanske känns lite överdrivet för oss som inte var på platsen.

”LIKNANDE” MISSHANDELSDOMAR?
Åklagare Daniel Suneson visar sedan upp fem liknande misshandelsdomar för att visa på vad straffsatsen kan landa på.
I ett av fallen med en liknande misshandel (våld mot liggande person) fastställs domen till åtta månaders fängelse.
I ett annat fall, med betydligt grövre våld, blev domen sex månaders fängelse.
I en dom med fyra misstänkta som misshandlade två olika personer samma kväll – där även dödshot förekom i ett av fallen – landade straffet på tio månaders fängelse.

Vad som förenar de här domarna är att det handlar om relativt lindriga skador, men att det är allvarligt att man är flera mot en och att offret ligger på marken när våldet utövas, menar åklagare Daniel Suneson.
Not. Vad som förenar de här domarna är att inget fall är det andra likt.

”FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER” FÖR ASAP-SÄLLSKAPET?
Försvårande omständigheter i målet är att det är flera mot en samt att det förekommer sparkar och en flaska.
Not. Alltså ”en flaska” som inte använts som tillhygge.
Det är inte försvårande för de åtalade att ”det förekommer” en flaska, eftersom det på intet kunnat befästas att någon av de åtalade i något läge använt en flaska (varken hel eller eller krossad) som tillhygge.
Det är försvårande att det är flera mot en, men bara om man bortser från hotbilden och hur de åtalade rimligen uppfattade denna hotbild utifrån givna omständigheter.

”FÖRMILDRANDE OMSTÄNDIGHETER” FÖR ASAP-SÄLLSKAPET
Förmildrande omständigheter är möjligtvis provokationen från målsäganden, förklarar Daniel Suneson.

ÅKLAGAREN YRKAR PÅ SEX MÅNADERS FÄNGELSE
Åklagaren anser att straffvärdet ligger på sex månaders fängelse.
– Inget annat än fängelse är aktuellt, säger han, och tillägger att Rakim Mayers bör dömas hårdare eftersom han även gör sig skyldig till kastet.

Åklagare Daniel Suneson anser att samhällstjänst blir praktiskt svårt, och att straffvärdet är för högt för den typen av påföljd. Han avslutar sedan sin slutplädering.

Expressen: Eftersom åklagaren nu kräver att de åtalade ska vara fortsatt häktade måste rätten direkt efter att försvararna är klara med sina slutpläderingar ta ställning till den frågan.
Åklagaren pekade på fem färska hovrättsfall, som han menar kan liknas vid det aktuella fallet, och som resulterat i sex till åtta månaders fängelse. Därför tyckte han att straffvärdet i det nu aktuella fallet är sex månaders fängelse. Men han medgav också att det kan ha funnits med en provokation med i bilden och att det ska vara förmildrande i straffmätningen även om det inte handlade om nödvärn.
Not. Det framkom inte i de domar som det refereras till, har offren varit lika provocerande som det framkommit att dessa varit?

SLUTPLÄDERING AV MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger att åklagarens slutplädering var mycket bra.
Not. Självklart håller åklagare och målsägandebiträde varandra om ryggen. Så är systemet.

MUSTAFA PROVOCERAR LIVVAKT
– Det ursprungliga våldet kommer från vakten, och det är ett ganska påtagligt våld, i och med att han lyfter upp honom i halsen, säger Magnus Strömberg.
Not. Ett harmlöst ”våld” i tidigare skede, som inte ens åklagaren sett fog för att anse som våld, eftersom livvakten inte ens är åtalad för något.

MUSTAFA VILLE INTE KONTAKTA POLIS
– Är han så skräckinjagande så som det utlovas här?, frågar målsägandebiträdet, och säger vidare att hans klient ville kontakta polis.
Not. Omöjligt att begripa vad Magnus Strömberg menar med sin märkliga fråga och vad det har för relevans för vad.
Mustafa hävdar själv att han ville kontakta polis, men inget kan vara tydligare än att han inte ville detta eftersom han inte gjorde så.

AFGHANERNA PROVOCERADE INTE?
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger även att det inte rör sig om provokation från sin klients sida.
Not. Kan något bli tydligare än att Mustafa provocerade ASAP-sällskapet? T o m åklagaren har i sin slutplädering erkänt att misshandeln föregicks av en provokation!

”GEDIGEN” POLISUTREDNING, INTE TILL MUSTAFAS FÖRDEL
Målsägandebiträdet säger vidare att polisutredningen är gedigen och bra.
Not. Detta säger Magnus Strömberg trots de oklarheter som uppstått, där vittnen inte ens fått läsa igenom sina vittnesmål. Ja, polisutredningen är gedigen=omfattande, med sina 552 sidor. Trots detta finns det inget som talar till Mustafas fördel utöver vad alla kunnat se i den video som lagts ut på nätet.

MÅNGA TVIVELAKTIGHETER OM GLAS
Magnus Strömberg säger även att det är tydligt att skadorna på målsägande kommer från glas.
Not. Hur detta skulle vara tydligt framgår inte av förundersökningsprotokoll eller rättegång (för endast en av de skador Mustafa visat upp har misstanke funnits att den uppkommit av något vasst, dock inte specifikt glas) .
Sedan är det inte bara frågan om vad skador uppkommit av utan även när och hur. T ex om Mustafa själv åsamkat sig den påstådda glasskadan i efterskott, eller om han ramlat i glas, eller om det fastnat en glasbit under skon på någon av de åtalade. Detta är på intet sätt klarlagt.

HAR MUSTAFA SVÅRT ATT SOVA?
– Det har varit oerhört påfrestande för min klient, säger målsägandebiträdet om rättegången. Han förklarar att klienten [själv har påstått att han] inte har kunnat sova alls inför vissa förhandlingar.
Not. Vad har varit påfrestande för Mustafa, som har fyra års erfarenheter i Sverige av rättsliga processer?
Det måste rimligtvis ha varit avsevärt mer påfrestande för Rakim Mayers som suttit inspärrad en månad?
Att Mustafa själv hävdar att han inte kunnat sova ”inför vissa förhandlingar” saknar relevans. Även om hans påstående skulle vara sant så framgår det av tidigare rättshandlingar att Mustafa generellt tycks ha sömnproblem (vilket också är en sidoeffekt av droger).

VAD I MUSTAFAS BERÄTTELSE STÖDS AV VILKA BEVIS?
– Det han berättar stöds av övervakningsfilmer och bevis, säger målsägandebiträdet om sin klients version av händelseförloppet.
Not. Allt av relevans som de tre åtalade berättat, inkl. livvaktens berättelse, och det advokaterna sagt, stöds av övervakningsfilmer och övriga bevis.
Däremot finns det en hel del i Mustafas historia som är inkonsekvent och som det saknas belägg för. Det finns t ex noll och inget bevis, eller ens indicium, på att någon av de åtalade använt sig av glasflaska i bråket.

ASAP ROCKY HAR GETT EN KONSEKVENT BERÄTTELSE
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg berömmer ASAP Rocky för hans uppförande i rätten, och säger att han har varit ”artig”. Däremot menar målsägandebiträdet att rapparen har kommit med olika förklaringar till sina handlingar.
Not. Detta säger Magnus Strömberg trots att ASAP varit så konsekvent i sina förklaringar som någon överhuvutaget kan vara. Detta i motsats till Mustafa. Målsägarbiträdet kan inte ge ens ett enda exempel på vad ASAP Rocky skulle ha gett för ”olika förklaringar”.

OKLARA KOPPLINGAR TILL ANDRA RÄTTSFALL
Magnus Strömberg tar upp ett några år gammal rättsfall i Högsta domstolen. Han menar att det finns uppenbara likheter.
– I det fallet var det fråga om misshandel. Det var ett snabbt övergående förlopp. Personen fick skador på flera ställen på kroppen. Det gjorde ont i några veckor, men skadorna var inte särskilt allvarliga. Det finns uppenbara likheter. Angreppet skedde överraskande bakifrån, och min målsägande har berättat att han blev slagen i bakhuvudet med en flaska, säger målsägandebiträdet.
Not. Mustafas påstående om att en en flaska slagits mot hans bakhuvud har fallit många gånger om under rättegången!
– Här döms personen för grov misshandel till ett års fängelse, fortsätter Magnus Strömberg, som menar att det aktuella målet gränsar till det han just tagit upp som exempel.
Not. De ”uppenbara” likheterna är en väldigt subjektiv åsikt. T o m Magnus Strömbergs egen beskrivning av det aktuella rättsfallet visar på stora olikheter.

EN HÄNDELSE SOM TAR SEKUNDER ”UTSTUDERAD”?
Magnus Strömberg kallar misshandeln för utstuderad. Han beskriver det som att ASAP Rocky ”langade” i väg 19-åringen så att han sedan låg ”serverad” på gatan, redo att bli misshandlad av de andra.
Not. Hur kan en misshandel vara utstuderad när;
1. Den föregicks av en långvarig provokation,
2. Videobevis visar att allt var en ”stundens ingivelse”,
3. Ingen på något sätt bad om stöd från någon annan?
Kan något vara mindre utstuderat än när de tre åtalade ”stämmer i bäcken”?

INGET VITTNE HAR SETT FLASKA ANVÄNDAS
Målsägandebiträdet tar även upp att ett av vittnena backade från tidigare uttalanden om att hon noterat att en flaska slagits mot en rygg. Han menar att hon varit rädd för att berätta det i rättssalen, och att man borde utgå från vad hon sa i polisförhören.
Not. Polisförhören är rättsligt av mindre vikt, vilket en advokat borde känna till. Alldeles särskilt när vittenna inte ens fått läsa sina vittnesmål innan godkännande. Sedan framgår det inte att vittnet backat, eftersom vittnet hävdar att polisen missuppfattat henne. Det finns inget som tyder på att hon skulle vara rädd för att säga detta (om det varit sant) över den videolänk som hon vittnade.
Slutligen går uppgifterna isär. Mustafa påstår sig ha blivit slagen i huvudet, inte i ryggen!

HÖGRE SKADESTÅNDANSPRÅK PÅ OKÄNDA GRUNDER
Målsägandebiträde Magnus Strömberg säger att skadeståndsanspråket kan behöva justeras uppåt.
Not. Varför? Vilken del? Till vad?

Not. För att någon ska få samhällstjänst krävs normalt att Frivården gör en personutredning före rättegången och kommer med ett avgörande om samhällstjänst är möjligt.

”OERHÖRT RÄDD”? FÖR VAD?
– Jag har varit advokat i 20 år. Och jag har aldrig haft en klient som varit så rädd. Aldrig, säger Magnus Strömberg om 19-åringen.
Not. Det finns absolut ingenting som styrker detta påstående från Mustafas försvarare. Den partiska föreståndaren på Mustafas HVB-hem gör heller inget annat än att återge vad Mustafa själv sagt.
– Han är oerhört rädd. Det är en sak som han har bett mig att framföra här, och det är att han aldrig har velat att den här situationen skulle uppkomma. Han känner inget agg mot de åtalade, utan önskar de all lycka.
Not. Ja, Mustafa har bett målsägarbiträdet att säga att han är ”oerhört rädd”, i hopp om att det skulle tala till hans fördel. Ingenstans framgår det vad Mustafa är rädd för, men om rädsla förekommer så är det högst troligt att det är en rädsla för att inte längre försörjas av Sverige. Varför skulle Mustafa känna agg mot de personer han provocerade och betedde sig illa mot?
När detta sägs tittar ASAP Rocky länge på 19-åringen, som stirrar ner i bordet.
Not. Mustafas påstådda rädsla har inte framkommit i FUP eller under rättegång. Bara personligt tyckande. Men om det skulle vara sant återstår alltså frågan vad han skulle vara rädd för. Strömberg pratar alltså om en rädsla i efterskott.
Att det hävdas att Mustafa inte velat att situationen inte skulle uppkomma saknas belägg för, men det är också irrelevant.

SLUTPLÄDERING, ASAP ROCKYS ADVOKAT

Nu är det försvarets tur att hålla sin slutplädering.

ASAP:s advokat kräver frikännande av ASAP, och att han omedelbart ska försättas på fri fot

ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic berättar att man har med ”rekvisita”. Han plockar fram en tom champagneflaska och placerar den framför en smått förvånad ordförande.
Slobodan Jovicic påtalar samtidigt att det här är som vilken rättegång som helst.

ASAP Rockys advokat pekar på att det har rått oenighet kring vissa filmklipp:
– Vi har blivit utlämnade till att göra vår egen tolkning, säger han.

INGET TYDER PÅ ATT DE AGERAT I SAMFÖRSTÅND
Jovicic ska nu titta på gärningspåståendet.
– Man pratar om ett utvidgat gärningsmannaskap, men det är uteslutet, säger Jovicic.

Han tar upp åklagarens linje om att det har funnits en brottsplan.
– Det första stället att leta på är i bevisbilden. Mitt förslag är att ta fram ett vitt papper, tecknar ordet ”brottsplan” och försöker dra in bevis där. Jag tror att det kan bli svårt, säger Jovicic.

Advokaten påtalar att det inte finns något som pekar på att någon av de åtalade har ropat något till varandra. Därför bör man inte kunna kalla det för en gemensam brottsplan, säger han.
Anledningen att advokat Slobodan Jovicic tar upp detta i sin slutplädering är att åklagaren har drivit en linje om att de åtalade ”agerat i samförstånd” under sitt våldsutövande.

Jovicic menar att det inte finns något i utredningen som visar att ASAP Rocky skulle ha gjort detta med förväntningen om att de andra i sällskapet skulle ansluta.

AB: Slobodan Jovicic säger följande om Rakim Mayers handlingar:
– Det jag kan säga är att det knappast finns någon utredning här som visar att han gör det här i förväntning att de andra ska ansluta sig.
AB: – När kan man anse att det här är en gärning som görs i samförstånd, frågar sig advokaten.

HARMLÖST KAST
Slobodan Jovicic ska nu visa en film i slow motion.
– Jag ska visa att djävulen finns i detaljerna, säger han.

Filmen visar kastet från ASAP Rocky. Advokaten menar att det inte går att kalla det för ett så farligt kast som åklagaren påstår.

ENDAST KAST OCH EN ”SVING”
Efter kastet och ett efterföljande slag från ASAP Rocky, menar Jovicic att det inte finns några ytterligare bevis på våldsutövning från rapparen.
Not. Det är korrekt att det inte finns något som styrker att ASAP gjort mer än vad som syns från videon.

INGEN SKYLDIGHET ATT STOPPA ANDRA
Advokat Slobodan Jovicic:
– Det man måste bära med sig, är att ASAP Rocky inte har haft någon skyldighet att stoppa de andra. Problemet är att det inte finns någon film som förklarar vad han gör.

Advokaten visar fler filmklipp, som föreställer 20-åringen [Dawod]. Advokaten menar att klippen visar att han närmar sig gruppen.
Not. Dawod sprang mot ASAP (enligt bl a ASAP själv) och konfronterade honom varvid ett mindre handgemäng uppstod.

INGET TYDER PÅ ATT ASAP ROCKY GJORT MER ÄN VAD SOM VISAS I VIDEO
– Jag påstår, att utifrån den här filmen samt ett PM från polisen, att det inte finns fler uppgifter om att Rakim Mayers har fortsatt sitt deltagande efter att de andra har anslutit, säger Jovicic.

Advokat Slobodan Jovicic anklagar nu åklagaren för att fulspela.

SAKNAD UTREDNING
Tingsrätten borde åberopa bristen att det saknas utredning om Mayers inblandning, menar advokaten.

VITTNE CHOCKAD OCH HÖRS INTE SAMMA DAG
Jovicic pratar sedan om vittnet, och förtydligar att hon blivit chockad.
– Hon hörs 20 dagar efter händelsen. Hon ska då, efter bästa förmåga inför tingsrätten, idag den andra augusti, återge vad hon såg den 30 juni.
Han visar ett nytt klipp och uppmanar tingsrätten att fundera på hur tillförlitligt det är att någon av de på plats ska kunna beskriva vad Rakim Meyers gör i klippet han spelar upp.
Slobodan Jovicic menar alltså att det är ytterst svårt för vittnena att återge korrekta minnesbilder så långt efteråt.
– Jag anser att det är fullt naturligt att det blir på det sättet. Det är min absoluta uppfattning, oavsett vittnets goda intentioner, att uppgiften om att Rakim Mayers har gjort något mer efter att klippet slutar inte går att lita på, säger Jovicic.

ONT I HUVUD AV ANDRA SKÄL
Slobodan Jovicic återkommer till flaskan.
Målsäganden har inte blivit slagen med en flaska. Den har gått i backen. Men jag tar inte ifrån honom hans uppfattning. Han kan ha fått ont i huvudet när han landade på backen, säger advokaten.

LJUDET AV GLASKROSS
Jovicic visar ett klipp där man hör glas krossas mitt samtidigt som man ser ASAP Rocky göra kastet av 19-åringen.

INGEN SKADA MOTSVARANDE FLASKA
Jovicic visar en bild på en cavaflaska som han menar är samma märke som den som låg krossad på platsen. Han menar att ett slag från en sådan flaska skulle vara mycket kraftig
Utredningen kring detta säger att ”hudavskrapning på huvudet” uppstod, menar Jovicic. Han menar alltså att skadan borde ha varit betydligt mer allvarlig.
Not. Det faktum att inget glas återfunnits med blod eller någons DNA visar på en tydlig brist i åklagarens påstående.

DAWOODS TVIVELAKTIGA VITTNESMÅL
Han pratar sedan om vittnesmålet som han kallar bristfälligt.
– Det kanske är uppenbart att det inte blir riktigt bra om man hör ett ungt vittne, som inte har svenska som sitt förstaspråk, och sedan renskriva uppgifterna. Återigen finns det två sätt för tingsrätten att göra det här. Antingen som målsägarbiträdet, att påstå saker, eller att det helt enkelt är ett ärligt misstag, att någon har missförstått någon annan, säger Slobodan Jovicic.

”HARLEM CAME OUT” – BETYDELSE OKÄND
– Eventuellt skulle tingsrätten kunna fundera på om åklagaren har stöd i (assistentens) sms, säger Jovicic.
Advokaten menar dock att assistenten inte sagt någon om en flaska i sitt förhör.
Inte ens åklagaren påstår att ”Harlem” är Rakim eller någon annan. Kan då tingsrätten luta mot det? Eller ska man konstatera att det kanske blir lite vanskligt att ta till detta?, frågar Jovicic.

INGET TALAR FÖR MISSHANDEL EFTER VIDEONS SLUT
– Låt oss säga att det är två, tre sekunder till av misshandel efter att klippet slutar. Hur ska man på de sekunderna ha lyckats släppa målsägarna, och med sina tomma händer ha tagit upp flaskorna och använt dem? Händerna är ju tomma, säger Jovicic, och menar att påståendet om fortsatt misshandel efter filmklippets slut därmed faller.

ÅKLAGARENS BEVISNING BYGGER PÅ ANTAGANDEN
Jovicic ska nu ”dela med sig av ett sista problem”.
– Antingen kan vi göra som åklagaren, att ta ett skede och låtsas som att inget har hänt efter, eller att baka ihop flera händelser. Jag tycker inte att det är en bra väg att gå. Det är en dålig väg att gå, säger han och visar upp ett rörigt klipp från sajten TMZ.

KONKURRERANDE HÄNDELSEFÖRLOPP KAN FINNAS
– Det som är farligt, som åklagaren blundar för, är att det kan finnas ett konkurrerande händelseförlopp, där skador uppstår. Då är det omöjligt att döma någon, säger Jovicic
Not. Det är fullt möjligt att vissa av Mustafas skador uppstått genom att han landade på krossat glas eller t o m av Mustafa själv (t ex i syfte att förbättra sitt eget utgångsläge), fristående från den påstådda misshandeln. Det har inte framkommit något som gör att detta kan uteslutas!

Åklagaren funderar på om hans åtal ska justeras

Jovicic vänder sig till åklagaren och frågar hur man kan tycka sig att det är fullt förståeligt att [målsägande Mustafa] utdela knytnävsslag med ringar, men inte att slänga någon på marken och trampa på den. Det är inte i balans, menar advokaten.
– Jag anser inte att det finns någon som helst grund för att den här gärningsbeskrivningen håller. Han ska frikännas och försättas på fri fot i dag, avslutar Jovicic.

Åklagaren säger att han funderar på om hans åtals ska justera gärningsbeskrivningen.

SLUTPLÄDERING, ÅTALAD #2

Nu är det dags för en av de medåtalades advokater, Martin Persson, att hålla sin slutplädering.

NÖDVÄRN
– Att det kan vara så komplicerat trots att vi inte kommit in på frågan om nödvärn, säger Persson.
– Frågan är om min klient kan dömas för att ha slagits i huvudet med en sådan flaska, säger Martin Persson.
– Först och främst påstår jag att han inte kan dömas för det, eftersom det inte har hänt. Den flaskan är väldigt tung och skulle orsaka väldigt skador. Man skulle bli medvetslös och få huden spräckt.

INGET SAMFÖRSTÅND
– Vi kan konstatera att min klient är först på plats, bakom livvakten. Inget illa mot (livvakten), men jag tror inte att han är särskilt snabb, säger Persson.
AB: Martin Persson konstaterar att hans ”huvudman var sist fram på platsen”, och att han inte känner till något om flaskan.
– I ett sådant läge kan man inte dömas för att ha agerat i samförstånd.

Martin Persson menar att detta pekar på att våldet inte har utövats i samförstånd.

AB: Martin Persson anser att hans klient inte deltagit i tillräcklig grad för att kunna dömas för att ha agerat i samförstånd med de andra.

– Den sista frågan är om min huvudman kan dömas för stampningen eller sparken, samt det första slaget eller knuffen som utdelas av Rakim Mayers. Det påstår jag att han inte kan.
Martin Persson går alltså återigen in på frågan om samförstånd, och menar att detta är irrelevant.

Martin Persson tar upp att vittnen talar om att det har använts hela flaskor, men att filmer visar att det inte alls rör sig om hela flaskor.
– Det har vacklat fram och tillbaka. Uppgifterna om flaskorna är knapphändiga och minst sagt osäkra.

Martin Persson menar att bilder visar att alla åtalades händer är tomma enligt bilder från händelsen. Han menar att det är uteslutet att en flaska ska ha plockats upp och slagits mot någon under de sekunder då ingen kamera rullade.

AB: Advokaten tar också upp att vittnesuppgifterna om flaskorna varierat, det har varit olika många och så vidare.
– Den mest rimliga förklaringen är att ingen hållit i en flaska, säger Martin Persson.

AB: Advokaten menar att han inte vet hur målsägandens skärskador uppkommit och att det inte finns bevis för hur det gått till.
– Målsäganden kan ha backat ihop och fallit på glaset på marken. Och visst kan det vara så att han har blivit slagen med en flaska. Men vi vet inte.

Bara för att man har en skada, betyder det inte att man vet hur den skadan har uppkommit, säger Martin Persson om de bilder från rättsläkare som visar på skärskår som ska komma från ”eggliknande föremål”.

När filmen är slut utdelas inga sparkar och inga slag, slår advokat Martin Persson fast, och hänvisar till vissa vittnesmål i rätten, bland annat från ASAP Rockys vänner.

Martin Persson tar upp 20-åringens [Dawod] tidiga vittnesmål, som handlade om att sex-sju personer ska ha haft flaskor i händerna. Han menar att detta är väldigt långt från sanningen.
Not. De var totalt 5 personer i ASAP-sällskapet, varav endast tre kunnat bekräftas varit delatiga i den påstådda misshandeln.

– Jag påstår att den misshandel som min huvudman är inblandad i är oerhört begränsad. Den varar i någon sekund och har inte orsakat någon skada. Frågan är om min huvudman ska gå helt fri, säger Martin Persson.

Martin Persson, som alltså är advokat till en av ASAP Rockys vänner, menar att hans argument visar på att straffvärdet bör bli lågt.

NÖDVÄRN BEFOGAT
AB: – Hela den här gruppen utsätts för detta, ett ofredande. Det är inget jätteallvarligt, men det är ett brott. Jag vill ha det på bordet, säger Martin Persson.
– Har åklagaren presenterat så mycket bevisning att han motbevisar det här påståendet om nödvärn? Nej, det anser inte jag, säger Martin Persson.

Martin Persson tar upp att det är rimligt att hans huvudman blev rädd när han såg blod och hörde en glasflaska krossas – och kopplar därmed in argumentet om nödvärnsrätten.
Det är det som åklagaren måste motbevisa, säger Martin Persson.
– Det är det ni måste fråga er, säger han till tingsrätten om åklagaren.
Har han presenterat den här bevisningen?
Not. I rättssystemet är det åklagaren som måste framföra bevisning för sin sak. Bevisbördan ligger på åklagaren. Åklagaren ska motbevisa att nödvärn var befogat.

TROVÄRDIG?
– Mot dessa fyra har vi 19-åringen. Han [Mustafa] har bytt historia och justerat sin historia, säger Martin Persson.
Persson menar att inte heller 20-åringen [Dawod] är trovärdig.

Han tar sedan upp ett av vittnena, som stundtals hade ryggen åt.
– Inte heller jag kan veta vad som händer mig här i salen, säger advokaten.

AB: Martin Persson går igenom de olika vittnesmålen och påpekar att det finns oklarheter kring vad vittnena egentligen sett.

Martin Persson menar att det tar lång tid att öppna telefonen och börja filma genom Snapchat.
– Under den här tiden har vittnet inte kunnat se vad som händer bakom henne. Hon har inte heller hört en flaska krossas, menar advokaten.
– Därför kan hon varken stödja eller motbevisa påståendet. Inget av vittnena kan styrka åklagarens bevisning.

RIMLIGT ATT ANTA BEVÄPNING VID BLODVITE
Martin Persson återgår till nödvärnsrätten, att det är rimligt att dra slutsatsen att någon är beväpnad om man ser sin kompis blöda.

Advokaten hänvisar sedan till en dom där nödvärnsrätten har tillämpats, och menar att det är liknande på flera sätt: bland annat längden på misshandeln.

På ämnet nödvärnsrätt menar Martin Persson att bara för att man exempelvis angrips med en kniv, måste man inte svara med kniv. Våldet får överstiga det ursprungliga våldet, säger han.

Martin Persson tar även upp att hans klient är medveten om att Rakim Mayers tidigare har blivit angripen med kniv, och att detta kan betraktas som ett skäl till att tillämpa nödvärn.

Martin Persson återkommer till att situationen gick fort och att bedömningen i fråga om att avväpna angriparen varade i två sekunder.

Angående straffvärde och påföljd tar Martin Persson upp en dom med en månads fängelse som påföljd.
– Det straffet borde min huvudman få, och det skulle innebära att han redan har avtjänat straffet, säger Martin Persson och syftar på den långa häktningen, som ska räknas in i ett straff.

Martin Persson säger att han även föreslår dagsböter och villkorlig dom som påföljd, alternativt villkorlig dom och samhällstjänst.
Martin Persson säger att utländsk härkomst inte är något hinder för samhällstjänst.
Martin Persson tar upp ett flertal domar där personer boende utomlands har dömts till samhällstjänst i Sverige. Han tar även upp att boende i Sverige är ordnat, samt att hans klient omedelbart bör släppas på fri fot.
Det finns ingen flyktrisk, menar Martin Persson, eftersom hans klient kontinuerligt måste resa in i Europa för att kunna jobba, och därmed inte kan hålla sig undan rättvisan. Sen avslutar han sin slutplädering.

SLUTPLÄDERING, ÅTALAD #3

Carla Pantzar, advokat till en av de medåtalade, håller nu sin slutplädering.

Mustafa kände sig kränkt

AB: Advokaten går igenom målsägandens berättelse som ”slutar att han helt utan anledning” blir nerslagen.
– Jag menar att hans berättelse är ett alternativt scenario. Jag tror snarare att målsäganden blev kränkt när livvakten lyfte bort honom. När han blir kränkt agerar han. Det har han gjort även tidigare i sitt liv, säger Carla Pantzar.

– 19-åringens heder är viktig för honom. När (19-åringen) blir kränkt så blir det bråk. Det har hänt förr med honom, säger Carla Pantzar.

AB: Hon tar upp att säkerhetsvakten gång på gång uppmanat målsäganden att lämna, där utanför Max.

Carla Pantzar tar upp att ASAP Rocky och hans sällskap kontinuerligt ber 19-åringen att lämna dem ifred.

Gick inte in på sidogata för att bråka

Carla Pantzar menar att det är orimligt att hennes klient gick in på den lilla sidogatan för att bråka.

Många hål i Mustafas redogörelse

Hon pekar på de olika hålen i 19-åringens berättelse.
– Han har uppenbara svårigheter att förklara händelseförloppet. Om han inte ens är ärlig om det som syns på film, varför skulle han då vara det med det som inte syns? Jag vill påstå att målsäganden ljuger, säger Carla Pantzar.
Då ler 19-åringen stort.

AB: Carla Pantzar tycker att domstolen ska ”dra öronen åt sig” utifrån att hon anser att målsäganden inte är trovärdig.

Carla Pantzar påtalar det faktum att 19-åringen, i egenskap av målsägande, kan ljuga fritt i rätten utan rättsliga konsekvenser.
– Han sitter inte direkt hemma och virkar på kvällarna. Men även en bråkstake ska inte bli misshandlad. Därför är hans berättelse i rätten viktig, säger hon.

AB: Carla Pantzar går hårt åt målsäganden, samtidigt som hon påpekar att han i egenskap av målsäganden inte behöver svara på frågorna.

Mustafa märkbart aggressiv

Carla Pantzar tar upp att 19-åringen verkar aggressiv i klippen, och tar upp att han säger ”come on, come on, I’m gonna fuck him” till livvakten.

AB: Carla Pantzar säger att hennes klient trott att målsäganden varit beväpnad och att det varit risk för nya angrepp.

Mustafa visar att han inte tvekar att använda våld

AB: Carla Pantzar anser att hela Rockys grupp har skäl att känna oro efter målsägandens agerande mot vakten, där han bland annat slagit med hörlurarna.
– Han har visat att han kan använda våld.

Carla Pantzar menar att det är fullt rimligt att ASAP Rocky och hans vän upplevde de två killarna som ett hot.

Skäligt våld i nödvärn

AB: Våldet som utdelats mot målsäganden är ”lindrigt och inom vad som är tillåtet”, säger Carla Pantzar.

Inte utrett vad som händer efter vad som visas i videon

AB: Även Carla Pantzar tar upp att utredningen inte visar vad som händer efter det filmade bråket.

Dawod smet

Advokaten tar upp att 20-åringen stack iväg.
– Han har mer motiv att komma därifrån, undan från polisen, än att stanna kvar och hjälpa sina kompisar, säger Carla Pantzar.

AB: Carla Pantzar frågar sig varför 19-åringens kompis lämnar platsen när han ligger skadad.

Tingsrätten kan inte bortse från att Mustafas skador kan ha uppkommit på annat sätt

Carla Pantzar ifrågasätter skärskadorna.
– Jag säger inte att han orsakat skadorna själv. Men tingsrätten kan inte bortse från att de kan ha uppkommit på annat sätt.

Mustafas märkliga skador

Carla Pantzar menar att 19-åringen kämpade så hårt för att visa sina skador att ”det uppkom nya varje gång han besökte läkarna”.

Mustafa verkar inte lida efter bråket

Advokaten menar även att 19-åringen inte verkade må alltför dåligt efter bråket, eftersom han åkte till Barkarby, åkte till jobbet och så vidare.

19-åringen sitter och ler under Carla Pantzars slutplädering.

Mustafas inkomstbortfall utan arbetsgivare

Carla Pantzar går sedan in på 19-åringens påstådda inkomstbortfall. Han tar upp oklarheterna kring hans anställning, som inte kunde bevisas. Enligt målsägandebiträdet ska han i vanliga fall tjäna 600 kronor om dagen.
– Om han hade en omedgörlig chef – kunde han inte bara visa upp en gammal lönespecifikation?, frågar Carla Pantzar.
Not.
Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

SKADESTÅND ORIMLIGT !!!
Om Tingsrätten skulle utdöma något skadestånd efter att allt nu klarlagts ger det starka signaler om att Sverige är ett ”mesigt” land där det är enkelt för även andra kriminellt belastade asylsökande att provocera fram en situation där man får skadestånd.

Skadestånd för ”kränkning”?

AB: Advokaten ifrågasätter även det höga begärda skadeståndet. Hon vill inte att något skadestånd för kränkning alls ska utgå.
Carla Pantzar beskriver skadeståndsanspråket som ”oroväckande”

De åtalade står för sanningen och ska försättas på fri fot

AB: – Sanningen sitter inte alltid på åklagarens bänk och lögnen på de tilltalades. I det här fallet sitter sanningen på de tilltalades bänk, säger Carla Pantzar.
Även hon vill ha sin klient frikänd och försatt på fri fot.

Carla Pantzar avslutar sin slutplädering med att begära att hennes klient ska släppas på fri fot.


Kort summering: Advokaterna kräver i första hand att de åtalade ska frias, i andra hand att de inte ska dömas till fängelse och om de ändå skulle få fängelse vill de att straffet ska bli kortast möjligt.


Åklagaren Daniel Suneson gör nu en justering på gärningsbeskrivningen:
– Mening två kompletteras med ”stampar på honom på marken”, säger han.
Försvaret vill inte kommentera detta.


En kvarts miljon kr för några dagars okvalificerat arbete!

Målsägandebiträde Magnus Strömberg begär ersättning på drygt 230 000 kronor, som avser 118 timmars arbete, berättar rättens ordförande.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen (”AB”=Aftonbladet)

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Åklagarens två sista vittnen, som endast deltar via videolänk pga att dessa tjejer säger sig uppleva ”rädsla och oro” för att närvara i rättegångssalen, ger sin syn på vad som hänt i misshandelsmålet mellan ASAP Rocky och den ”ensamkommande flyktingen”, afghanen Mustafa.

Det är bara Mustafa som hävdar att någon använt sig av en flaska eller glas mot honom. Trots att inget glas hittats med vare sig blod eller de åtalades DNA.

Till åklagarens förtvivlan fastställer vittnet (precis som samtliga andra) att hon inte sett någon använda något tillhygge mot Mustafa. Istället bekräftar hon ASAP-sällskapets version av händelseförloppet. Bl a att inga slag eller sparkar utdelades efter det som visats på videon. Samt att Mustafa uppträdde hetsigt medan ASAP-sällskapet försökte lugna ner situationen.

Det första vittnet bekräftar att inga slag eller sparkar utdelades efter de få som syns i videon.

Det andra vittnet (en enda av alla vittnen) säger att den påstådda misshandeln skulle ha pågått under några sekunder efter det som videon visar. Vittnet är emellertid inte helt trovärdigt pga luddiga minnesbilder och att hon gång på gång säger att hon var i chocktillstånd.

Vittnet säger också att slagen var totalt ett eller två, men att sparkarna var fler. Oklart om sparkarna var totalt 2-3 samt om något av slagen träffade.

Här följer de två muslimska tjejernas (som sågs i videon) vittnesmål:

Nu är det dags för vittnesförhör via video. Anledningen är att de upplever obehag kring att vittna i rätten.

Rättens ordförande talar med ett av vittnena som var på plats utanför Max vid Hötorget.
– Vet du vilken händelse det handlar om?, frågar rättens ordförande.
– Ja, svarar vittnet.
Därefter får hon svära på heder och samvete att hon ska säga hela sanningen, med andra ord avlägga en vittnesed.

Vittnet berättar att de äter på Max när de upptäcker ASAP Rocky utanför fönstret. De ser att de har en diskussion med några killar.
– Mina vänner blev jätteglada, för de kände igen ASAP Rocky. Först tänkte jag, vem är det. Sen kom jag på att det är ASAP. Vi gick ut för att ta en bild med honom. Han hade en diskussion med några grabbar. När vi kommer ut har de redan gått lite längre ner. Min tjejkompis sa att vi skulle gå tillbaka, det kanske inte blir bra. Men vi ville ha en bild, så vi går dit. Då ropar vakten: Tjejer, kan ni översätta? Kan du be de här killarna att lämna oss ifred? Vi sa till de att lämna gruppen i fred, då sa han att han ville ha sina hörlurar.

Vittnet fortsätter:
– ASAP Rocky säger att han tog sönder hörlurarna på vakten. Vi säger till killen att han ska lämna gruppen i fred. Han vägrade. Vakten sa att han blöder och ber oss säga till killen att lämna dem ifred. Då tog han återigen upp hörlurarna. Vi uppmanade de att ringa polisen, berätta vad som hänt och då är allt klart. Vi bad ASAP Rocky säga vem han var, så att han skulle bli lämnad ifred. Men det ville han inte. Han ville inte berätta vem han var. Den här killen var fortfarande väldigt envis. En tjej kommer och säger till min kompis: Har den här killen gjort något mot er? Han har tafsat på mig och min tjejkompis.

Vittnet fortsätter:
– Vi berättar för ASAP Rocky samma sak som hon berättat för oss. Då hörde jag glas krossas. Jag vet inte om det gick sönder på marken eller om det träffade någon. Jag vet bara att någon hade en glasflaska i handen.

Vittnet berättar om när bråket eskalerade:
– De stod i klump runt killen. De slog och sparkade.

Vittnet berättar att polisen sedan kom, men att killkompisen till 19-åringen aldrig återvände till platsen.

Åklagaren vill backa till anklagelserna om att någon tafsat.
– Målsägande hade tafsat på henne och hennes kompis, säger vittnet.
– Var det han som pratade om hörlurarna?, frågar åklagaren.
Not. Svaret på denna fråga dokumenterades inte, men tafsandet ska enligt vad som sagts tidigare avse Mustafas kompis, Dawod.
– Sen sa hon samma sak till ASAP Rocky, säger vittnet.
– Svarade han då?
– Nej.
– Sen hörde du glas gå sönder?
– Ja, men jag såg inget.
– Varför?
Det gick så snabbt, och vi var livrädda.
– Vem hade glas i handen?
– Jag minns inte hur han såg ut. Jag minns bara att en av dem hade det.

– Vem var det som kastade killen, frågar åklagaren.
– ASAP Rocky, svarar vittnet.

Åklagaren Daniel Suneson backar till polisförhör, där vittnets berättelse skiljer sig en aning.
– Jag sa att en av de hade det, men jag vet inte vem. De måste ha missförstått.

– ”Polisen frågar, vem slog killen med glaset? Det var ASAP Rockys kompis, han med glaset”, läser åklagaren ur polisförhöret.
– Det här med att han och hans vänner hade glas, ja, det sa jag, säger vittnet.
Vittnet säger återigen att hon blivit missförstådd i polisförhöret.

– Då sa du att den gick sönder på en rygg, i dag säger du att den gick sönder på marken?, frågar åklagaren.
– Jag hörde bara att glas krossades, säger vittnet.
– Jag har läst upp flera frågor som du säger att polisen har missförstått, säger åklagaren.
– Det var bara några stycken, svarar vittnet.

– Sen säger du att ASAP Rocky kastade iväg killen, vad hände sen?, frågar åklagaren.
– Sen omringade de honom med sparkar och slag, svarar vittnet.
– Från vilka?, frågar åklagaren?
– Från alla.
– Hur många var det?
De som var där. Han, hans vakt, två till.
Not. Den ej åtalade livvakten deltog inte.
– Var det en eller flera sparkar?
– Vet inte. Det var i alla fall sparkar.
– Träffade sparkarna och slagen?
– Jag tror det.
Not. Ingen har kunnat bekräfta att spark eller slag träffat Mustafa.
– Såg du skador på killen som fick ta emot, och i så fall när?
– Vi såg honom blöda. Han visade skadorna på handen. Och han hade ont i ryggen.
Not. Mustafa blödde alltså från handen. Inte från armen där senare ett skärsår uppstod.
– Såg du skador på honom innan?
– Det vet jag inte.

Åklagaren frågar om 19-åringens kompis, om han gjorde något.
– Jag såg inte. Han följde bara efter. Vi försökte bara lugna ner situationen.

– Den här vakten, kan du beskriva honom?, frågar åklagaren.
– Han var stor. Mörk. Det är allt, säger vittnet.
– Har du sett om vakten har fått ta emot något våld?, frågar åklagaren.
– Nej, jag såg inget av det, säger vittnet.
– Hade du mobiltelefon med dig?
– Ja.
– Filmade du?
– Nej.
– Vem filmade?
– En av mina vänner.

Åklagaren säger att man på filmen ser att killen med hörlurar kastas och hamnar på marken, och sedan blir omringad.
– Sen bryts filmen. Den är väldigt kort. Dina minnesbilder på platsen, är det det som händer, eller händer fler saker?, frågar åklagaren.
Det är bara det som händer. Sen drog de tillbaka honom, säger vittnet.

Åklagaren frågar om vittnet såg några spår efter flaskor efter händelsen.
– Nej. Asså, det fanns glas på marken, svarar vittnet.
Not. Som helt eller delvis kunde ha funnits där redan innan ASAP kastade ner Mustafa. Det framgår inte var hon såg glas.
– Vad var det för typ av glas? Beskriv.
– Delar av en glasflaska. Den var sönder. Jag minns inte riktigt. Jag såg i alla fall glas på marken.
– Frågan är inte svår. Var det en hel eller trasig flaska?
– Den var trasig, för den gick sönder.
Det var åklagarens sista fråga till vittnet.

Målsägandebiträdet vill läsa upp ur polisförhör, från den 18 juli 2019, då han menar att vittnets uppgifter skiljer sig. Målsägandebiträdet tar upp att vittnet sa i förhör att ASAP Rocky ska ha bett de att ringa polisen.
– Det var när han blev slagen, inte innan. Vi gav honom förslag om att ringa polisen och lösa situationen på bästa sätt, svarar vittnet.
Målsägandebiträdet har inga fler frågor.

Vittnet fick inte läsa polisens anteckningar om vittnesmålet

Slobodan Jovicic ställer nu frågor.
– Hur går polisförhöret till?, frågar han?
– Vi hade förhör på telefon. Jag var hemma.
– Det står i anteckningen att förhöret är 28 minuter.
– Ja, det skulle ta 20 minuter.
– Sen ser jag att det är 2,5 sidor, glest nedtecknade. Minns du, efter förhöret, har du fått se det? Har de gått igenom det med dig?
– Ja, han läste upp det på telefon.
– Men har du fått läsa det som står skrivet?
– Nej.

Jovicic frågar vittnet om de olika gruppernas humör.
– När båda gängen pratade med oss var de lugna. ASAP Rocky och gänget var upprörda sen, för att de hade blivit förföljda.
– Hur var de andra?
– Han [Mustafa] var hetsig, han ville ha sina hörlurar.

– När flaskan går i kras så hör du det bara?, frågar Jovicic.
– Ja.
– Hände det bakom ryggen?
– Det gick så snabbt. Vi hörde glas krossas bakom oss, svarar vittnet.
– Får du en uppfattning om vad den stora vakten gör när glaset krossas?
– Nej.

Åklagaren tar upp att vittnet fått förhöret uppläst.
– Godkände du det då?
– Ja.
Åklagaren tittar på Jovicic och säger: ”vi var överens om det stod ’uppläst’”.
Not. Normalt är det vad som sägs i rätten som är det viktiga. I det här fallet är polisförhöret inte utskrivet som ett dialogförhör vilket gör det svårt att hänvisa till det.


Vittne #2

Nu ska nästa vittne förhöras.
Rättens ordförande Per Lennerbrant hälsar det nya vittnet välkommet. Även detta vittne deltar via länk. Därefter rättens ordförande henne om att avlägga vittnesed, vilket hon gör.
Rättens ordförande ber vittnet tala så tydligt som möjligt, samt med pauser, så att tolkarna ska kunna översätta till de åtalade och de målsägande (samt anhöriga).

Åklagaren Daniel Suneson ber henne berätta om händelsen.
– Jag satt på Max med två tjejkompisar. Vi ser ASAP Rocky när vi äter. Vi går ut och tar bild. När vi kommer fram förstår vi att de tjafsar.
Rättens ordförande avbryter och ber henne tala lite långsammare.
Vittnet fortsätter:
– Vi kommer ut och ser ASAP Rocky tjafsa med två killar om att de ska lämna dem ifred. Sen säger min kompis att vi ska ställa oss lite längre bort för att inte blanda oss i.

Vittnet berättar att ASAP Rocky säger att de inte vill ha bråk, att de vill bli lämnade ifred. Hon berättar att målsägandet vill ha sina hörlurar, och att han upprepar detta.
– En tjej kommer fram och frågar om killen har gjort något mot oss. Då säger jag nej. Då säger hon att han [Dawod] har tafsat på henne och hennes kompis, berättar vittnet.

– Efter att jag har hört det frågar jag målsägande kompis [Dawod] om detta stämmer. Han nekar, men hon fortsätter säga att de har tafsat. Men han nekar. Hon säger även detta till ASAP Rocky. Sen eskalerar allt. Jag ser hur ASAP tar tag i killen och kastar honom på marken. Sedan hoppar hans två andra kompisar in och börjar slå honom. När de är klara sticker de iväg, säger vittnet.

Åklagaren frågar om vittnet känner tjejen som berättade om tafsande. Sen frågar han vad som gjorde att situationen eskalerade.
– Min kompis försökte förmedla [dvs medla], efter det är allt jag ser att man kastar ner honom på marken.
– Vad är den tändande gnistan, frågar åklagaren.
– Jag vet inte. Men jag kommer ihåg att de bad honom att lämna honom ifred, målsägande ville ha sina hörlurar, vilket han upprepade hela tiden. Allt jag ser är att de kastar ner honom på marken. Det var ASAP Rocky som kastade, säger vittnet.
– Precis innan kastet, vad händer då?, frågar åklagaren.
– De stod och pratade. Min tjejkompis översatte mellan målsägande och livvakten. ASAP Rocky pratade med tjejen som hade kommit fram till mig, säger vittnet.
– Har du sett något våld innan ASAP kastar killen i marken?
– Inget som jag kommer ihåg.

Åklagaren frågar om killen med hörlurarna eller hans kompis har utövat något våld när de stod och pratade.
– Inte som jag kommer ihåg.
– Vad menar du, du stod ju på platsen?
– Jag pratade med målsägandes kompis. Det var han jag pratade med.
– Har du sett någon flaska på platsen?
– Ja, jag såg en kille från ASAP:s gäng hålla i två flaskor.
– Vad hände med dem?
– Jag vet inte om han kastade ner dem på marken eller inte. Jag var i chock när ASAP kastade killen på marken.
– Har du sett någon bli slagen med en flaska?
– Nej.
– Såg du glaskross på marken?
– Ja, efter händelsen.

Åklagaren frågar om hon filmade något.
– En del, där ASAP kastar ner honom på marken.
– Vad händer då?
– Han blir nerkastad på marken av ASAP Rocky. Sen hoppar två av ASAP:s kompisar in i bråket och börjar utdela sparkar.
– Hur många sparkar såg du?
– Det kommer jag inte ihåg exakt.
– Är det mer en än?
– Ja.
– Mer än två?
– Ja.

Åklagaren frågar om vittnet kan peka ut vem som sparkade.
– Det var ASAP och hans två kompisar.
– Har alla tre utdelat sparkar?
– Som jag minns det, ja.
Not. Detta är den enda som hävdat att alla tre utdelade sparkar… och hon är uppenbarligen inte alls säker på att så skedde (hon återkommer hela tiden till att hon var i chocktillstånd).
– Har de gjort något mer?
– Jag kommer även ihåg att ASAP utdelade några slag.
– Såg du om de träffade?
– Nej.
– Hur långt från den platsen stod du när du såg det här?
– Jag var nära. Några meter.
– Var vakten framme när killen låg på marken?
– Ja, han försökte stoppa bråket.
– Hur vet du det?
– Jag minns att han försökte stoppa de två kompisarna. När killen låg nere och de slog honom, sprang vakten in och försökte stoppa honom med händerna.
– Lyckades han?
– Jag vet inte.
– Hur länge pågick det på marken?
– Jag vet inte exakt hur länge, men kanske en minut eller mindre.

Åklagaren säger att när han sett sekvensen på marken, så tyckte han att den var väldigt kort.
– Finns det mer i verkligheten än vad vi ser på filmen?, frågar åklagaren.
Vittnet berättar att slagen och sparkarna fortsatte efter att klippet tog slut.
– Jag filmade på appen Snapchat, och då måste man hålla in när man filmar. Jag släppte av chock.
Hon säger att tre fjärdedelar av bråket spelades in.
Not. Om det vittne som upprepade gånger säger sig ha varit ”i chock” skulle ha rätt (och alla andra fel) så kan den påstådda misshandeln ha ägt rum i en minut (upp till 160 ”slag och sparkar”, enligt Mustafa).

Åklagaren frågar vittnet varför de slutade slå och sparka.
– Jag vet inte varför. Fråga dem, säger vittnet.
– Vad hände med killen på marken?
– Han började blöda.
– Hade han några skador när han tjatade om sina hörlurar?
– Inte vad jag kommer ihåg, säger vittnet.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg tar vid. Han tar upp att vittnet säger att kompisen medlade mellan 19-åringen och livvakten.
– Är det då någon tar upp frågan om huruvida man ska kontakta polis?, frågar Strömberg.
– Ja, både målsägande och livvakten, säger vittnet.
– Du säger att målsäganden tar upp detta, blir det någon reaktion på att polisen ska kontaktas?
– Jag kommer inte ihåg något om det.

Magnus Strömberg frågar om något togs upp om namn när polisen skulle kontaktas.
– Målsägande frågade om någon visste vem ASAP Rocky var. Hon frågade honom om han kan säga att han är ASAP Rocky, men då sa han: ”Nej, säg inte det”, berättar vittnet.
Not. Uppgifterna går isär. Enligt annan uppgift hade ASAP sagt att polisen inte skulle informeras om vem ASAP var. Nu säger vittnet istället att ASAP inte ville att Mustafa skulle veta vem ASAP var.

Slobodan Jovici, ASAP Rockys advokat, tar vid.
– Har du varit med om sådana här bråk tidigare?, frågar han.
– Nej, men jag har sett folk bråka tidigare, svarar vittnet.
– Hur kändes det att vara med om det här?
– Jag var i chock och visste inte vad jag skulle göra.

Jovici frågar om hon har tittat på filmen efter händelsen.
– Jag har sett den flera gånger, svarar vittnet.
– Är du helt säker på att det var just då du pratade med målsägandes kompis, eller kan det ha varit tidigare?
– Nej, jag minns att jag pratade med honom när tjejen pratade med ASAP Rocky, innan det eskalerade.
– Är du säker på att du pratade med honom just då?
– Ja.

Slobodan Jovici frågar:
– Tycker du att du har haft en bra uppsikt över bråket? Hur pass säker är du på att ASAP Rocky har gjort mer än det som finns på filmen?
– Jag är säker på vad jag har sett, säger hon.
Not. Strax därefter (se nedan) erkänner vittnet att hon kan minnas fel.
Vittnet säger att hon är säker på vad hon har sett, eftersom det var en ovanlig händelse som fastnade.
– Han utdelade sparkar och några slag, säger vittnet.
Slagen ska ha varit en eller två till antalet, men sparkarna var fler, berättar vittnet.
Not. Totalt 1-2 slag och 3 sparkar? Där det är okänt om något träffade Mustafa.

Slobodan Jovicic frågar ordförande om de kan få titta på ett filmklipp.
– Det kommer vara den film som du själv spelade in, säger rättens ordförande till vittnet.
Jovicic frågar, innan filmen sätts igång och endast en suddig bildruta syns:
– Vad ser det ut som att du gör här?
– Det är suddigt, men jag blev chockad och vände på kameran?
– Det verkar som att du höll på med din telefon?
Vittnet förklarar att hon vid det laget hade pratat klart med målsägandes kompis.

På filmen ser man hur målsägandes kompis springer från ASAP Rocky.
– Jag förstår att du har en minnesbild som är 20 dagar gammal. Om du har stått och hållit på med telefonen på andra sidan gatan, och kompisen springa en meter framför ASAP, kan du då minnas fel om ni pratade exakt då?, frågar advokaten.
– Jag pratade med honom då. När vi hade pratat klart tog jag upp telefonen för att filma, och då hände det här, säger vittnet.

Slobodan Jovicic frågar om vittnet håller med om att man kan minnas fel när det har gått så lång tid.
Ja, säger vittnet.

Målsägandebiträde Martin Strömberg säger att han vill få klarhet i en detalj.
– Har du en minnesbild av vad som hände med flaskan under förloppet?
– Jag har sagt att jag inte kommer ihåg vad som hände med flaskan. Men den var på marken, helt sprucken.
– Kan man säga att du inte vet hur den gick sönder? Mot målsägande eller mot marken?
– Det är inget jag vet.

Målsägandebiträdet ber om ursäkt och säger att det inte var någon avvikelse mellan polisförhöret och vad vittnet säger i rätten.
Målsägandebiträdet Magnus Strömberg läser upp polisförhör, där vittnet säger att hon inte vet om 19-åringen blev träffad av glasflaskan. Hon ska dock ha sagt att 19-åringen sa att han blev träffad.
– Det har gått en månad, jag vet inte, svarar vittnet.
– Kan det vara så att din minnesbild var bättre när du blev hörd av polisen än vad den är i dag?
– Så kan det vara, svarar vittnet.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Åklagaren har kallt in två vittnen som ska tala för målsäganden. Dels Mustafas kompis ”ensamkommande” Dawod, och dels en person från det HVB-hem där Mustafa bor.

Mustafas vittne, Dawod, konfirmerar i allt väsentligt vad de åtalade och deras försvarsadvokater i ASAP-rättegången hävdat:

Nu är det dags för vittnesförhör med 20-åringen som är 19-åringens kompis. Han kommer direkt från häktet efter misstänkta brott som ska ha ägt rum efter gatubråket med ASAP Rocky. 20-åringen leds in i salen med gröna häkteskläder, iförd handfängsel.

Rättens ordförande frågar om han behöver hjälp av tolk eller om han förstår svenska. 20-åringen svarar att han vill prata svenska.
20-åringen får därmed svära vittneseden med hjälp av tolk. Det är rättens ordförande som uppmanar till att tolk bör användas till just detta. 20-åringen ser stressad ut. 19-åringen tittar på honom från andra sidan rättssalen.

Åklagaren Daniel Suneson frågar hur 20-åringen känner 19-åringen.
– Vi har känt varandra i fyra år.
– Hur mycket har ni umgåtts?
– I ett år var vi på samma boende. Sen fick jag en lägenhet. Vi brukades träffa en gång i veckan.
– Kan man säga att ni känner varandra väl?
– Ja.
Not. Alltså tvärtom till vad Mustafa hävdat.

Åklagaren frågar vad de gjorde på Hötorget under den aktuella kvällen.
– Vi gick till McDonald’s för att äta mat.
– Menar du platsen där allt händer? Max?
– Ja.
– Fortsätt.

Åklagaren vill att tolk ska användas.

Åklagaren frågar igen vad de gjorde på platsen.
– För att äta mat.
– Fanns det något annat ärende?
– Nej.
– Träffade ni på några utanför Max?
– Där befann sig ASAP Rocky och hans livvakter.

20-åringen berättar att han därefter pratade med ASAP Rockys livvakt. Åklagaren vill att han ska berätta hela händelseförloppet med egna ord.
– Först befann vi oss utanför Max. Sen gick vi ner mot McDonald’s. Sen kom jag tillbaka. Sen såg jag målsägande som tjafsade med livvakten.

20-åringen berättar att målsägande säger att det har blivit tjafs med livvakten. Han frågade livvakten om vad som hade hänt, och fick svaret att målsägande pratat dåligt till honom.

Målsägande ska då ha sagt att hans hörlurar tagits ifrån honom, varpå de började följa efter ASAP Rockys gäng.
– Vi gick efter dem. Vi pratade med dem lite grann. Målsägande och livvakten bråkade lite med varandra, säger 20-åringen, som alltså är kallad som vittne.
Not. Med ”Målsägande och livvakten bråkade lite med varandra” menar alltså Dawod att Mustafa bråkade med livvakten.

20-åringen säger att ASAP Rocky och hans vänner plockade upp glasflaskor och attackerade.
– Jag sprang och trodde att målsägande skulle följa efter. Jag var rädd, eftersom jag trodde att alla [alltså även Mustafa] hade glasflaskor. När jag tittade bakåt såg jag att ASAP slängde målsägande i backen. Sen gick jag tillbaka för att hjälpa målsägande.
Not. Dawod säger alltså INTE att Mustafa i något läge attackerats med flaska! Tvärtom, med tanke på att han säger att han ”gick” tillbaka.

20-åringen säger att 19-åringen blev ”mycket misshandlad”.
– Sen kom ambulans.
Not. ”Mycket misshandlad” är väldigt subjektivt, särskilt från ett vittne som inte kan anses trovärdigt av olika skäl.

Åklagaren frågar vad som hände innan ASAP Rocky kastade 19-åringen.
– De pratade med varandra, säger 20-åringen.
– Varför kastade han iväg målsägande, tror du?
– De talade på ett bråkigt sätt.

20-åringen säger att han inte gjorde något.
– Gjorde målsägande något då?, frågar åklagaren.
– Jag såg inget.
– Varför kastade ASAP Rocky då iväg honom? Det måste väl finnas en anledning?
– De tjafsade mycket.

Dawod uppger att de fem personerna var 6-7

– Jag vet inte hur de tänkte, ASAP och de andra. De var sex-sju personer, medan målsägande är en liten kille. Jag vet inte hur de tänkte, säger 20-åringen.
Not. Dels var afghanerna två, och kan ha varit beväpnade, och dels bestod ASAP-sällskapet av totalt fem, där endast tre varit inblandade i den påstådda misshandeln.

– Upplevde du att de var rädda?, frågar åklagaren.
– Nej, jag tror inte det.
– Varför inte?
– De var sex-sju personer.
Not. Oavsett vad Dawod tror så var det väldigt svårt för honom att avgöra detta, men Dawod borde förstå att de åtalade kunde misstänka att afghanerna var beväpnade.

Åklagaren frågar 20-åringen om ASAP Rocky och hans gäng kan ha uppfattat att de skulle bli angripna.
– Vi gjorde ingenting. Vi bara pratade med dem.
Not. Dawods svar på åklagarens fråga kan inte tillföra något.

– På vilket sätt pratade ni med dem?
– Först var det målsägande som pratade med dem. De pratade otrevligt. Jag särade på dem. Sen var det ASAP Rocky som pratade med mig, och sa att jag skulle ta med min kompis därifrån. Sen pratade jag med målsägande och sa: ”Kom, vi ska gå härifrån”. Då sa målsägande: ”Nej, jag ska ha mina hörlurar”.
Not. Med ”jag särade på dem” menar Dawod att han då försökte få sin aggressiva kompis att sluta provocera ASAP-sällskapet. Med ”De pratade otrevligt” syftar Dawod på Mustafa (som framgår av bl a videon var ingen i ASAP-sällskapet otrevlig mot afghanerna).

Åklagaren frågar om 20-åringen hade något i sina händer.
– Nej, svarar 20-åringen.
– Man har sett på en övervakningsfilm att du ber om en mugg på Max, säger åklagaren.
– Jag minns inte det, säger 20-åringen.

Åklagaren ber 20-åringen att berätta om vad som händer när målsägande ligger på marken.
– Jag sprang. När jag kom fram till korsningen tittade jag bakåt. Jag såg att ASAP Rocky och hans livvakter gav sig på honom. Sen gick jag tillbaka för att hjälpa honom. Hans livvakt slog eller sparkade mig.
Not. Livvakten ”slog eller sparkade” Dawod? Det är inget som syns i video och inget som stöds av något som sagts tidigare. Bara att Dawod bråkade med ASAP Rocky.

Åklagaren undrar vem som höll i flaskan, som enligt 20-åringen var en ölflaska.
– Jag minns inte väl, men jag tror att det var ASAP Rocky och hans livvakter, säger 20-åringen.
Han säger att flaskorna stod på marken och att de tog upp dem. Åklagaren frågar om han såg flaskorna användas mot 20-åringen [19-åringen], och när.
– När målsägande hamnade på marken, säger 20-åringen.
Not. Något svar på om Dawod anser att han såg en flaska användas mot Mustafa fick alltså inte rätten.

Åklagaren undrar om 20-åringen vet hur många flaskor det handlade om.
– Det var många, men jag minns inte väl, säger 20-åringen.
– Var de hela eller trasiga, frågar åklagaren.
– De var hela.
Not. Åklagaren frågar alltså hur många flaskor det fanns på platsen, inte om hur många som skulle ha använts mot Mustafa. Återigen bekräftas – t o m av Mustafas vittne – att ingen skurit Mustafa!

Åklagaren frågar varför 20-åringen inte stannade på platsen.
– Jag var kvar fram till att ambulansen kom.

Åklagaren frågar om 20-åringen har pratat med 19-åringen sedan dess.
– Nej, svarar han.

En av de medåtalades advokater, Carla Pantzar, frågor 20-åringen om hans minnesbilder.
– När jag stod i korsningen såg jag inte så bra vem som gav sig på vem, svarar han.
– Vet du varför målsägande gick fram och pratade med vakten?, frågar Pantzar.
– På grund av hörlurarna.

Dawod lämnade Mustafa innan polis kom till platsen

Carla Pantzar påtalar då en avvikelse från polisförhöret som hölls med 20-åringen.
– Målsägande sa att du stack direkt efter. Ett vittne säger att hon bad dig stanna, men att du lämnade, säger Carla Pantzar.
– Det stämmer. Jag var kvar tills att ambulansen kom.

Dawod vill inte svara på frågor om den kniv han använt sig av efter ASAP-incidenten

Carla Pantzar frågar om 20-åringen minns att han hade något tillhygge på sig när han greps den 19 juli. Rättens ordförande påminner att han inte behöver svara på det.
– Han behöver inte berätta om det, säger ordförande.
– Jag vill ändå fråga det, säger Carla Pantzar.

Carla Pantzar retirerar och släpper frågan om det senare gripandet.

Carla Pantzar frågar om det faktum att 20-åringen hade kniv på sig när han greps senare i juli. 20-åringen vill inte svara på det.

Dawod: Tre, fyra eller sex av fem personer hade glasflaskor

En annan av de medåtalades advokater, Martin Persson, frågar vidare.
– Hur många hade en glasflaska i händerna?
– Tre.
Martin Persson berättar att 20-åringen i förhör har sagt att det var sex personer som hade glasflaskor i händerna.
– Stämmer det?, frågar Persson.
– Så vitt jag minns var det tre eller fyra personer, säger 20-åringen.

Dawod: Befann sig 10 eller 50 meter bort

Martin Persson påtalar att gruppen inte ens bestod av sju personer.
– Jag räknade inte exakt, svarar 20-åringen.
– När bråket startar, hur långt är du ifrån platsen?, frågar Persson.
– Jag är vid korsningen tio meter bort.

Advokat Martin Persson påtalar då en avvikelse från polisförhör, där 20-åringen säger att han befann sig 50 meter från bråket.
– Det var 10, 15 meters avstånd, svarar 20-åringen.

Martin Persson säger att han har en film som visar att 20-åringen stod precis vid bråket.
– Nej, inte när målsägande slängdes bort. Jag sprang iväg och stannade vid korsningen

Slobodan Jovicic frågar om han minns när kompisen kastades på marken.
– Ja, jag vände mig bakåt och såg det, svarar 20-åringen.
– Du säger att du har gått iväg och vänder dig om och ser kastet, var är du då?
– När de attackerade trodde jag att målsägande skulle springa efter, med mig. Jag trodde att han var bakom mig.
Not. Dawod svarar inte på frågan.

– Du stannar upp nere på gatan, vad gör du då?, frågar Jovicic.
– När livvakterna attackerade, gick jag tillbaka. Sen sparkade och slog hans livvakt mig. Sen såg jag att de misshandlade målsägande.
Not. Nu har Dawod ändrat sig från att livvakten ”slog eller sparkade” Dawod till att livvakten ”sparkade och slog” Dawod. Trots att inga bevis finns för detta och att Dawod inte har några skador.

– När du ser att din kompis ligger på marken och blir misshandlad, försöker du avbryta det?
– Jag hindrade dem från att plocka upp målsägande från marken.
– Du försöker avbryta det och går fram till honom? Går eller springer du?
– Jag gick.
Not. Enligt de åtalade sprang han mot dem och gav sig på ASAP Rocky. Det finns inget som stödjer att Dawod skulle ha hindrat – eller ens försökt hindra – någon från att ”plocka upp” Mustafa från marken.

Jovicic frågar hur 20-åringen hade tänkt avbryta bråket, ”genom att knacka dem på axeln?”
– Du ska komma fram och lyfta upp honom?
– Ja.
– Är det vad du gör?
– Jag hann inte fram. Han fick ta emot slag och blev misshandlad.

20-åringen berättar att han inte hann fram för att hjälpa 19-åringen.
Det var två, tre av hans vakter som misshandlade mig, säger 20-åringen, som menar att han inte tilläts hjälpa sin kompis.
Not. Det finns ignet stöd från något vittnesmål, eller från bider, att någon gjort något mot Dawod. Därav att åklagaren ändrade sitt åtal att inte inbegripa Dawod.

Slobodan Jovici frågar 20-åringen om någon hade ryggen mot honom när han var på väg tillbaka till bråket
– Hur tror du att man hade uppfattat dina åsikter?
– De såg mig, vände sig om och misshandlade mig.

Förhöret med 20-åringen, som alltså kallades in som vittne, avslutas. Han leds ut ur salen i handfängsel, eskorterad av tre häktesvakter.


Förhör med HVB-föreståndaren som ska försöka styrka Mustafas skador & problem

Nu är ett nytt vittne på plats i salen.
Vittnet, som är kallat av 19-åringen, får nu avlägga en vittnesed.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg inleder förhöret av vittnet.
Vittnet berättar att han har masterexamnen i socialt arbete. Vittnet berättar att han haft ungefär fem samtal med 19-åringen.
Not. Fem samtal med Mustafa om vad? Och varför?

Vad Mustafa sagt om sina problem?

Vittnet berättar att 19-åringen sa att han hade skadat revbenen samt hade sår på underarmen.
Not. Väger vad Mustafa påstår tyngre än vad de läkare kommit fram till som undersökt Mustafa?

Magnus Strömberg säger att vittnet ska berätta om 19-åringens mående.
19-åringen godkänner att vittnet berättar vad som framkommit i samtal mellan dem, som är sekretessbelagda.

– Han mår betydligt sämre psykiskt.
Not. Pga att han är rädd för att inte kunna fortsätta sin brottsliga bana i Sverige och kanske att han tror att han förlorar möjligheten att fotsatt försörjas av Sverige?

– Han uppger i samtal att han sover dåligt, har problem med minne och koncentration, säger vittnet.
Not. Och skillnaden mot tidigare är vad?

– Han känner konstant rädsla och drömmer mardrömmar. Det har han berättat i samtal, säger vittnet, som bland annat arbetar på ett boende.
Not. Med ”ett boende” avses alltså det senaste HVB-hem där Mustafa bott. Vad är det Mustafa känner ”konstant rädsla” för? Varför drömmer Mustafa mardrömmar och om vad? Vilken vikt ska läggas på vad Mustafa säger?

Vittnet arbetar med den här typen av samtal, berättar han.
Not. Vem arbetar HVB-föreståndaren för?

– Det här är skador för livet, man ska inte förminska en misshandel, säger vittnet, som är föreståndare på boendet.
Not. Floskler. Skador för livet? Varför dessa överord av Mustafas HVB-föreståndare? Man ska aldrig förminska en misshandel och därför är det ingen som heller gjort detta. Däremot finns det faktisk misshandelsfall som den misshandlade själv får ta hela eller delar av skulden av.

Vittnet berättar att han har fått koncentrationssvårigheter och ibland vaknar av rädsla.
Han vaknar och skriker i sömnen, och kollar så att ingen vill döda honom, säger vittnet.

Not. Och skillnaden mot tidigare är vad? Orsakerna till detta – om det skulle vara sant – är vad?

– Jag har hört av ungdomar på boendet att han är rädd och inte vågar sova själv.
Not. Hörsägen.

– En av de medboende på boendet knackade på målsägandes dörr. Då ringde målsägande nattpersonalen som fick försäkra att ingen ville skada honom, säger vittnet.
Not. Om detta skulle vara sant så kan det noteras att denna påstådda rädsla tycks Mustafa haft redan innan ASAP-incidenten. Trots detta har han inte visat rädsla för att attackara och själv misshandla andra.

– Det här har påverkat hans beteende.
Not. Exakt vad har påverkat hans betreende? På exakt vilket sätt. HVB-föreståndarens vittnesmål lämnar oändligt många frågor obesvarade.

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg säger att han är nöjd så.

Slobodan Jovicic frågar vittnet om boendet får betalt för att ha boende där.
– Ja, av socialtjänsten.
– Om han ska få vidare behandling, går det via Socialtjänsten?
– Ja, säger vittnet.
– Jag är nöjd så, säger Slobodan.

Vittnet förtydligar till Slobodan Jovicic:
– Du framställer det här som att det handlar om pengar, att vi vill behålla målsägande. Jag är helt oberoende. Det finns inga ekonomiska intressen, det här är en objektiv bedömning av en klients mående. Jag försvarar inte honom på grund av pengar.

Förhöret med vittnet på boendet avslutas.

Mustafas skadeståndsanspråk för misshandel av normalgraden

Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

Nedan redovisas allt Asap Rocky sagt under förhöret med honom på rättegången.

Åklagaren och Mustafa har inget vidare flyt och Mustafas målsägarbiträde visar sin frustration genom att inför rätten anklaga ASAP:s advokat för att sitta och hånle under rättegången, men tillrättavisades av domaren (Per Lennerbrant) som inte kunde se att så skett.

Åklagarens huvudargument, att någon som ingen kan säga vem det skulle vara slagit en flaska i huvudet på Mustafa faller varje gång denna del av åtalet tas upp. Att åklagaren valt att åtala ASAP för misshandel av normalgraden indikerar att inte ens åklagaren tror på Mustafas påstående att någon flaska använts som tillhygge.

Mustafas hedersmotiv, att han sa att han följde efter ASAP-sällskapet i syfte att återupprätta sin heder, väger också tungt för de åtalades nödvärnsargument. ASAP-sällskapet hade ingen möjlighet att avgöra om afghanerna hade vapen, och afghanernas agerande – liksom skärsåret på livvakten – gav skäl att tro så.

Längre ner här följer de medåtalades berättelse som bekräftar allt ASAP Rocky sagt och att ASAP-sällskapets agerande verkligen var nödvärnsmässigt befogat och enbart syftade till att inte ge afghanerna möjlighet att skada eller döda någon av dem.

Åklagare och Mustafas målsägarbiträde har inte lyckats införa tvivel på en enda punkt av det som de tre åtalade sagt, och lär knappast kunna göra det efter vittnesmålet från Mustafas kompis, Dawod (som nu placerats bakom galler, men tillåts komma till rättegången för att vittna).

Samtliga tre åtalades historier överensstämmer fullt ut med varandra och visar på att allt kommit fram i ljuset som är av betydelse. Det finns inte ett enda på saklig grund tvivelaktigt svar från de åtalade.

ASAP säger att han struntar i kompensation för sin inkomstförlust (16 miljoner kr) och bara vill att rättvisa ska skipas:

Åklagaren bestämmer sig för att slag med flaska ska ingå i åtalet

Det har blivit dags att höra Rakim Mayers, Asap Rocky.

Åklagaren svarar på domarens frågor under morgonen, och säger att slaget mot 19-åringens bakhuvud omfattas av åtalet.
Detta har enligt åklagaren även skett i samförstånd bland de tilltalade.
Not. Åklagaren har emellertid inte en tillstymmelse till bevis, eller indicium, på något samförstånd. Inte ens på att någon flaska skulle ha slagits mot Mustafas huvud.

Ingen revbensfraktur, Mustafa bara påstår att han har ont i bröstet

Jag påstod inte fraktur, för det var ingen fraktur, säger åklagaren om 19-åringens misstänkta revbensfraktur.

Efter att dessa frågor är avklarade så kommer nu Rakim Mayers och de andra misstänkta att höras.

Rakim Mayers redogör för vad som hänt

Domaren ber honom berätta om händelsen.
– Inga problem god eftermiddag herr ordförande och alla andra

Han kom till Sverige på söndagen för att göra ett framträdande på tisdagen. De gick ut för att få lite frisk luft och titta på arkitekturen i huvudstaden.
– Allt verkade gå bra, allt var normalt. Vi gick en stund och insåg att eftersom vi var ganska långt från hotellet skulle vi försöka ta en elsparkcykel som vi hade sett.

De ställde sig utanför Max och försökte ladda ner appen för att aktivera elsparkcyklarna.
– Det fanns bänkar på hörnet där vi stod. Jag slog mig ner och försökte ladda ner appen. Två män närmade sig min livvakt. Jag märkte inte vad de sa men jag noterade att det var konstigt att de gick upp till min livvakt, men min livvakt bad dem avlägsna sig.

– Männen gick iväg och ett par ögonblick senare återvände de och fortsatte prata mer med min livvakt, och 19-åringen talade med min livvakt. Efter ett tag började min vakt att knuffa iväg dem och be dem gå därifrån.

– En sak ledde till den andra. Min livvakt stod framför mig och blockerade mitt synfält. Jag och min assistent hade fokus på våra telefoner för att ladda ner appen.
– Nästa sak som jag märker är att min säkerhetsvakt lyfter 19-åringen i hans tröjkrage och flyttar honom bort från oss. Han [Mustafa] börjar svinga efter honom och slår med sina hörlurar så att de går sönder. Han slog honom två gånger med hörlurarna.

– Deras beteende var väldigt konstigt. Vi visste inte vad vi skulle vänta oss så det blev lite skrämmande för oss.

– Jag kunde inte hjälpa att anta att de här killarna var påverkade av någon slags narkotika. I den här stunden ville vi inte provocera de här killarna utan lugna ned situationen och komma bort från dem.

Han berättar hur sällskapet upprepade gånger bad dem att gå åt andra hållet.
– Men 19-åringen var ihärdig och fortsatte följa efter oss och sa kom an, kom an. Då kom 19-åringens kompis från Max och frågade om vi hade misshandlat 19-åringen. Vi sa nej, det är ingen som vill slåss, gå åt det hållet, gå åt andra hållet.

Vi försökte gå iväg. När vi gick iväg så blev vi förföljda. Jag känner livvakten och han följer protokoll: det är att skydda mig till varje pris.

– Han är inte en naturligt våldsam person. Jag är en kändis så jag vill inte skapa för mycket uppmärksamhet kring oss.

– Jag lade till och med min hand på deras axel i en fredlig gest så att de skulle förstå att jag inte utgjorde något hot.

– Vi bad och bönade om att de inte skulle följa efter oss. Att vi inte ville slåss och hamna i fängelse. 19-åringen sa att han ville ha sina hörlurar. Och jag försökte förklara att han slog sönder dem på min livvakt. Vi har inte dina hörlurar. Då förstod jag att han inte ville vara rationell med oss utan det var pågående och vi försökte gå därifrån

– De förföljde oss igen. De följde efter. Vi gick lite till. De fortsatte följa efter oss. Vi gick ner mot nästa kvarter. De följde efter oss. Återigen bönföll vi dem att lämna oss ifred. I det här skedet var vi rädda. Jag såg att min livvakt blödde och jag är inte från Sverige och jag visste inte vad vi hade att vänta oss. Det var en skrämmande situation.

– När vi närmade oss kvarteret såg vi flaskor och plockade upp dem. Vi ville inte att de skulle få flaskorna i sin besittning. Då kom några tjejer som beslutade sig för att försöka medla och hjälpa till. Vi sa till dem att be killarna att lämna oss ifred och sluta följa efter. De bortsåg från det också.

– Vid det här läget börjar jag gå upp för kvarteret och jag ser att min livvakt sa till tjejerna att be killarna att gå därifrån. När det gäller flaskan hade jag den tillfälligt. Sedan insåg jag att det var dumt och jag inte behövde den så därför ställde jag ner flaskan. Min livvakt vad tjejerna att ringa polisen. Och Uber fungerade inte. Vi hade problem med Uber och med elsparkcyklarna.

– Killarna gick upp och började närma sig min livvakt. I det här läget så så attackerade båda killarna livvakten. det var då som jag grep in och kastade 19-åringen, klev på honom. Knuffade honom eller utdelade knytnävsslag mot honom. I det läget kom mina vänner för att hjälpa till. Och min livvakt anslöt sig också. Jag ställer mig upp och vänder mig om. Jag ser 19-åringens vän komma mot mig i full hastighet. Vi knuffades och puttades och drog i varandra ett tag. Efter det kom min livvakt och vände mig om och tog mig upp för kvarteret. Det var då som hela gänget gick därifrån, säger Asap Rocky.

– När jag vände mig om såg jag 19-åringen och hans vän på andra sidan gatan och de satt ner. Jag ville bege mig direkt till hotellet för att komma i säkerhet. Vi hade ingen aning om var vi befann oss. Det enda jag visste var att vi inte befann oss nära hotellet.

– När jag kom tillbaka till hotellet så började jag fundera. Vill jag anmäla de här killarna och vill jag verkligen ha uppmärksamheten kring detta? Att det ska komma till medias kännedom att jag varit i gatuslagsmål i Sverige? Och att jag riskerar missa spelningar på min turné. Då bestämde jag mig för att inte göra det, säger Asap Rocky och nu ska åklagaren ställa frågor.

Rakim Mayers frågas ut

Du beskrev den inledande kontakten med 19-åringen och upptäcker att han är påverkad, när upptäcker du det?
– Han kom upp till främlingar och ställde frågor som vi inte kunde svara på och han var inte rädd för min livvakt och hans ögon såg konstiga ut, som att han gick på droger.

Livvakten försökte få Mustafa att lämna dem ifred efter att Mustafa viftat med handen i livvaktens ansikte

Daniel Suneson frågar vem som är fysisk först?
– Min livvakt knuffade honom och bad honom att gå.
Är det den knuffen vi ser på filmen när 19-åringen stapplar tillbaka några meter?
– Jag vet inte vilken du syftar på.
Den när man ser att han tar några steg tillbaka efter knuffen?
– Kanske ja.
Innan dess var det ingen fysisk kontakt?
– Jag minns att 19-åringen satte sina händer i ansiktet på min livvakt men jag tror inte att det skett någon innan dess.
Not. Att livvakten tvingades knuffa bort en uppenbart provocerande Mustafa saknar relevans för den nödvärnssituation som uppstod långt senare.

Hur lyfte han bort 19-åringen från platsen?
– När han lyfte honom såg jag min livvakt bakifrån. det var bara efter att jag ställt mig upp och gått dit som jag fick en klar uppsikt.
Så du såg inte själva lyftet?
– Nej, inte riktigt. det var ingen tydlig vinkel.
Varför sa du att han lyfte 19-åringen i tröjkragen?
– För att det var det jag såg.
Såg du filmen där din livvakt lyfter 19-åringen?
– Ja.
Är det där du menar att han blir lyft i tröjkragen?
– Ja.
Såg du att han lyftes över marken?
– Ja.
Menar du att han lyfte honom över marken i tröjkragen?
– Jag säger inte att hela lyftet skedde i kragen det jag sett är filmklippen och där ser det ut som han lyfter honom i nacken. Men jag försöker bara vara uppriktig med vad jag såg.

Mustafa slår livvakten

Du beskrev att 19-åringen försökte slå tillbaka mot livvakten?
– Ja, han slog honom.

Asap tolkade Mustafa som att inte vara vid sina sinnens fulla bruk

Vad var din känsla då?
– Jag var chockad för proportionerna mellan dem var väldigt stora och 19-åringen verkade vara utan fruktan. Det var skrämmande.
Var du rädd?
– Ja.
Varför går du emot honom?
– Jag gick mot min livvakt för att kunna se bättre vad som hände eftersom jag inte kunde se vad som hände i början och föranledde det här.

Livvaktens skrämselmetod funkade inte på Mustafa

Är det livvakten som ska skydda dig eller du som ska skydda honom?
– Han ska skydda mig.
Tror du att han inte har kontroll över situationen när 19-åringen just har kastat hörlurarna?
– Jag kände att han inte ville göra honom illa och han inte ville provocera situationen.

Tyckte du att han hade kontroll över situationen där och då?
– Det är svårt att säga. Han försökte skrämma den här killen men det fungerade inte. Hans taktiker hade ingen effekt.
Hade livvakten läget under kontroll eller inte?
– Det var inte under kontroll.
Är det din uppgift att försvara livvakten?
– Nej, sir.

A$AP-sällskapet ville men kunde inte ringa polis

Hade du tankar på att ringa polis?
– Absolut.
Varför gjorde du det inte det?
– Vi kommer inte från Sverige och kan inte polisens telefonnummer.

Försökte komma bort från afghanerna

Rocky berättar hur de senare gick mot andra hållet.
– Vi visste inte var vi gick. Vi ville bara komma bort från killarna.
Funderade ni på att gå hem till hotellet?
– Ja.
Var det åt rätt håll som ni gick?
– Vi visste inte var vi var.

Varför gick ni inte in på Max för att komma ifrån killarna?
– Vi visste inte hur lång tid förföljandet skulle pågå. Vi ville bara komma iväg från dem. Det finns miljoner saker vi skulle kunna ha gjort. Vi bestämde oss för att gå därifrån.

Flaskor plockades upp för att undvika att afghanerna använde dem som tillhyggen

Minns du var flaskorna stod?
– De stod på gatan där slagsmålet ägde rum.

Åklagaren visar en karta på kvarteret där det utspelade sig och frågar om flaskorna fanns vid det röda krysset på Apelbergsgatan.
– Flaskorna var mer eller mindre på samma plats på gatan.

Åklagaren frågar om flaskan. Färgen var grönaktig men artisten minns inte vilken etikett den har.
Asap Rocky bekräftar att det är en flaska som han har i ärmen på bilder från händelsen.
Vad är det som din medåtalade håller i handen?
– Jag tror det är flaskor.

– Vi bestämde oss för att plocka upp dem eftersom de inte skulle hamna i deras händer.

Stod det kvar flaskor på marken efter att du plockat upp din flaska?
– Jag kan verkligen inte minnas. Det har gått en månad.
Det måste ha funnits fler flaskor på marken eftersom kompisen tog upp också.
– Du frågar om det fanns fler flaskor på marken, jag antar att det var så men jag vill inte sitta i rätten och spekulera, säger Asap Rocky till åklagare Daniel Suneson.

Varför gömmer du den under tröjärmen?
– Jag gömde den inte. Jag ville bara inte att de skulle se den och provocera dem.
Den medåtalade står med sina flaskor helt öppet, så han hade inte samma tanke?
– Jag föreslår att du frågar honom.

Vad händer med flaskan sedan?
– Jag höll den i ett ögonblick och ställde ner den sen.
Tror du att det är den som man ser krossad på bilderna?
– När man tittar på filmklippen ser de liknande ut men jag vill inte spekulera och säga att så är fallet.

Åklagaren visar en bild på glaskrosset. Hur har det kommit till marken?
– Jag har ingen aning eftersom jag inte slog sönder flaskor.
Var ställde du ner flaskan?
– Jag ställde den på gatan men jag kan inte säga exakt var. Det är en gata som jag har varit på en gång för en månad sedan.
Var det långt ifrån där du plockade upp flaskan och där du ställde ner den?
– Ja, det fanns avstånd. Jag ställde den högre upp, säger Asap Rocky som inte kan peka ut exakt var på bilden som han ställer ner flaskan.

I förhållande till när du kastar 19-åringen, när ställer du ner flaskan?
– Långt innan dess.
Hur lång tid hller du i flaskan?
– Det var poänglöst och det var en kort stund. Så jag satte ner den.
Vad var poänglöst?
– Att jag skulle hålla i flaskan.
Men du tog upp den för att 19-åringen och hans kompis inte skulle ha den?
– Ja.
Men vad hade förändrats?
– Jag antar eftersom det fanns ett visst avstånd ifrån dem att de nu var utom deras räckhåll.

ASAP kastar ner 19-åringen efter att denne gått till angrepp

Varför kastar du 19-åringen?
– Han och hans kompis går till attack mot min livvakt igen. De börjar svinga mot honom och utdela slag.
Är det slag som träffar?
– Det kan jag inte minnas.

ASAP blivit knivhuggen och drabbad flera gånger tidigare

Åklagaren frågar om Asap funderade på att ta upp flaskan igen?
– I det här läget måste du förstå att mitt liv är unikt och särskiljer sig. När man är i ett främmande land och två främlingar med ett märkligt beteende kommer.

– För tio månader sedan när jag var med de här två killarna blev jag knivhuggen i mitt ansikte. Mitt hem har utsatts för väpnat rån två gånger de senaste åren. När jag var i Oakland blev jag attackerad i en hiss när polisen anlände attackerade de poliserna.
– Jag vet inte vad jag ska vänta mig när främlingar närmar sig mig och det är därför jag har livvakt.

Kastade Mustafa för att lugna ner situationen

Ser du var 19-åringen landar, vad är din tanke då?
– Jag vill verkligen lugna honom till polisen kom, jag ville att han skulle lugna ned sig.
Hur gör du för att lugna ned honom?
– Jag sparkade på hans arm, jag höll fast honom och ställde mig upp när mina vänner kom.

Efter sparken, vad gör du då?
– Det är inte så klart men jag tror att jag slog eller knuffade honom innan mina vänner kom.

Du vet inte om du utdelat slag?
– Det kan ha verit ett slag som utdelades, absolut. Eller en knuff mot axeln.
I min värld är knytnävsslag och knuff olika saker?
– Det kan vara det beroende på hur man slår något.
Ska jag förstå det som att det är ett löst slag?
Asap visar på advokat Slobodan Jovicic hur han menar, att man kan trycka mot någon med en slagliknande rörelse.

Du har ju slängt honom flera meter, gått fram och sparkat honom och sedan ger du honom ett löst slag på axeln, säger åklagaren.
Slobodan bryter in och säger att Asap Rocky inte har påstått att det var ett löst slag, att det är åklagarens påstående.

Åklagaren fortsätter förhöret med artisten.
Vi har sett filmsekvensen när 19-åringen ligger på marken utövar du någon form av våld efter att filmen stängs av?
– Nej.
Ser du några skador på honom vid något tillfälle?
– Jag kan inte minnas.
Du såg bilder på hans armar efter händelsen, kan du ha glömt bort det om du såg det på platsen?
– Jag trodde du menade innan för hans kompis hade en blodig näsa innan. Efter slagsmålet såg jag inte några skador på honom.
Du såg inte några skador på honom när han satt ner?
– Nej, jag hade gått upp för backen.

Om livvakten, säger Asap att han är där för att skydda honom och hans bror.
– Jag vet att när han är anlitad för att skydda mig så följer han protokoll.

Asaps assistent och märkliga frågor om telefoner

En till person finns på platsen med en stor väska, det är artistens assistent. Han betalar hennes lön och livvaktens lön.
Hade du mobiltelefon med dig vid tillfället?
– Ja.
Hade assistenten det?
– Ja.
Hon filmar delar av händelseförloppet, med vilken telefon?
– Hon använder sina telefoner.

Vi hittade aldrig din telefon när använde du den senaste?
– Jag lämnade på hotellet under mitt uppträdande, direkt efter föreställningen åkte jag till polisen.

Men du hade med dig telefonen på söndagen, under händelsen?
– Ja, jag tror det.

Manager skriver till advokat att det finns bra bildbevis till stöd för Asap

Åklagaren nämner sms som säkrats på inblandades mobiltelefoner.
Ett sms mellan livvakten och artistens manager så skriver den sistnämnda, ”Rocky har bra bilder som kommer hjälpa?”?
– Eftersom jag inte ens har skrivit det här så ber du mig göra antaganden och spekulera.
Jag undrar om du har filmat vid händelsen?
– Nej.
Varför står det att du har bra bilder?
– Jag vet inte varför. Fråga honom.

Olika bilder

Managern skriver sedan att det är andra bilder än vad han sett kvällen innan.
Åklagaren frågar om han kan ha visat material kvällen innan?
– Jag vet inte säkert.

Han berättar att han har massor av saker på sin mobiltelefon som har med hans artistkarriär att göra.

Korrekt video, utan ”fulord”, har lagts ut på nätet

Livvakten har också skrivit att ”den riktiga videon” ligger ute.
– Det får du fråga livvakten om, säger Asap Rocky.

Artisten säger att det fanns andra versioner av videon där de använde ”n”-ordet och att de bestämde sig för att lägga ut en version av klippen där det klippts bort.

Assistentens referens till ”han”

Assistenten skrev i ett sms att ”han” hade spöat någon och att hon inte ville se misshandel.
– ”Han” kan vara vem som helst, säger Asap.
Not. Asap har aldrig förnekat att han försökte stävja situationen genom att försöka hålla Mustafa nere.

Irrelevant för rättegången om ”Harlem”

”Harlem came out he grabbed an empty bottle on the street and smashed it”, skrev assistenten.
– Jag vet inte varför hon sagt så. Du borde fråga henne.
”Harlem came out”, är det ett uttryck?
– Jag vet inte eftersom det inte var jag som skrev det.
Jag frågar för tredje gången, är det ett uttryck, har du hört det tidigare?
– Nej.
Not. Assistenen skrev alltså INTE att varken Asap eller någon annan slagit Mustafa med en flaska.

Assistenten får ett SMS om att hon missat ”de bra delarna”

I ett sms får assistenten höra att hon inte lyckades filma de ”bra delarna”.
Asap Rocky vill inte heller kommentera detta då det inte är hans sms.

Video städats från n-ord

I ett annat sms skriver assistenten att videon har blivit ”cleaned up”.
– Jag vill inte göra några antaganden och jag vill inte spekulera.
– Om jag rent allmänt ska säga något kan det vara en motfilm till vad TMZ tidigare har publicerat. Den enda gången jag postade videor var för att kunna visa vår sida.

Assistenten skriver även att hon hoppas att Rocky har raderat alla videor och bara behållit den enda.
Not. Dvs videon utan n-ord.

ASAP ställde undan flaska vid det enda tillfälle när Mustafa & Dawod vände sig om en kort stund

Åklagaren visar upp en bild från övervakningsfilm när 19-åringen och hans kompis går åt andra hållet?
– De hotade oss hela tiden de följde efter oss.
De går ju iväg, på vilket sätt var de ett hot här?
– Och det var därför som jag lade undan flaskan. Jag väntade på att min livvakt skulle komma tillbaka och när han kom tillbaka följde de efter oss.

Skälet till varför video lades upp

Asap Rocky berättar att han godkände klippen som publicerades på hans Instagramkonto.
– De visade mig detta rätt snabbt. Men jag hade andra saker för mig. Jag skulle spela in med Swedish house mafia och ha en konsert.

Du funderade på om du skulle polisanmäla killarna när du kom till hotellet, var det så?
– Det stämmer.
Men du ville inte ha för mycket uppmärksamhet?
– Korrekt.
Varför lade du upp videorna?
– Det enda skälet var att TMZ hade publicerat en video där de påstod att jag hade misshandlat någon.

– Vi färgade amerikaner tenderar att använda ”n”-ordet väl mycket och det var därför vi tyckte att det var onödigt att ha med, säger Asap Rocky om hur Instagramfilmerna redigerats.

Asap såg inte livvakten trycka ner Mustafa efter att Mustafa svingade mot livvakten

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg ska fråga ut Asap Rocky.
Du berättade om vaktens knuff och att han tog tag i tröjan. Lade du märke till någon mer våldsanvändning från vaktens sida utanför Max?
– Nej, förutom att han knuffade honom i början för att få bort honom.

Såg du i något skede om vakten gjorde något annat, tryckte ner 19-åringen?
– Jag såg honom inte trycka ner honom, jag såg när 19-åringen landade på fötterna. De höll varandra i ett ögonblick och din klient svingade.

Not! Inte ens åklagaren tyckte att livvakten begått något fel, och därför är livvakten heller inte åtalad!

Livvakten var lugn och sansad

Magnus Strömberg visar bilder från Max övervakningskamera när man ser hur livvakten trycker ner honom.
Not. Om livvakten ”trycker ner” Mustafa kan diskuteras (eftersom det inte är vad videon visar), men allt livvakten gjorde var harmlöst och rättfärdigar inte afghanerna från att fortsätta trakassera ASAP-sällskapet.

Några sekunder därefter finns en bild där artisten är vänd mot livvakten och 19-åringen på gatan.
Stämmer det att när du går i riktningen är du vänd rakt mot vakten och 19-åringen?
– Ja.
Vad är det som gör att du inte uppfattar vad som händer?
– Jag sa aldrig att jag inte kunde se vad som hände. Jag sa att jag inte kunde se vad som hände när han lyfte honom i kragen i inledningen.

Livvakten bad vittnen ringa polisen

Du säger att din säkerhetsvakt följer protokollet, är det din uppfattning att han följt protokollet när han lyft honom i halsen.
– Ja, sir…
Not. Vad Asap tycker om detta saknar hel relevans i målet.
– min säkerhetsvakt bad de kvinnliga vittnena om att de skulle ringa polisen.

Magnus Strömberg frågar om Asap minns hur han reagerade när 19-åringen pratade om att ringa polisen?
– Jag minns inte.
Minns du hur 19-åringen reagerade när polisen kom på tal?
– Jag minns inte.

I transkriberingar från filmerna frågar de kvinnliga vittnena om de kan uppge sina namn så att de kan ringa polisen, och artisten säger ”No, not telling them”.
Not. Inget konstigt med det, irrelevant info i det läget.

Mustafas målsägarbiträde märkbart frustrerad över att det inte går hans väg

Du bara sitter och hånler hela tiden, jag tycker det är olämpligt säger Magnus Strömberg till Asap Rocky.
Nu sitter 19-åringen och ler bredvid Strömberg.

När Magnus Strömberg anklagade Asap Rocky för att hånle, så bröt domaren in och sa att han inte hade sett något hånleende.

Jag kan inte se Asap Rockys ansikte utan bara bakhuvudet. Ansiktet visas heller inte på skärmarna, så jag kan inte säga något om ett hånleende.
Det finns även en möjlighet att Magnus Strömberg syftade på att någon av advokaterna hånlog, dock verkade det som att domaren tolkat det som att utspelet gällde Rakim Mayers, Asap Rocky.

Allt började med att försvarsadvokaten Slobodan Jovicic blev irriterad över att målsägarbiträdet Martin Strömberg visade upp bevisning som inte var översatt till engelska.
Följande ordväxling utspelade sig:
Advokat Slobodan Jovicic: – Men är inte det här på svenska?
Målsägarbiträde Magnus Strömberg: – Men du. Jag ser att försvararen sitter och hånler hela tiden. Jag tycker det är olämpligt. Lägg av med det nu!
Domaren Per Lennerbrant: – Vadå? Vad är det som händer här nu? Jag har inte uppfattat att Mayer sitter och hånler.
Magnus Strömberg: – Nej försvararen.
Per Lennerbrant: – Jaha. Nej, jag får be alla att hålla på era professionella roller.

ASAP:s redovisning konsekvent och enhetlig med polisförhör

Du och en till i ditt sällskap tog upp flaskor?
– Korrekt.
Minns du vad du tidigare har sagt på samma fråga i polisförhör?
– Nej.
Magnus Strömberg läser från första förhöret den 2 juli.
Artisten får en fråga om någon i hans sällskap använt en flaska. Och svara nej.
Varför säger du så i polisförhör?
– Nej, jag har varit väldigt konsekvent. Frågan var om slagsmålet, om någon använt en flaska, och då svarade jag nej.

Irrelevant för rättegången om någon kallas för ”Harlem”

Åklagaren läste ju upp det som assistenten hade skrivit, och har du någon i ditt sällskap som kallas för ”Harlem”?
– Nej.
Då åberopar jag att Youtubeklippet spelas upp.
Domaren beslutar dock att detta inte ska göras nu.
Not. Det s k ”Harlemspåret” saknar förutsättningar att kunna försätta Asap i en sämre situation (om det inte bara är ett sätt för åklagaren att kringgå förbudet att spela på personens historik) så det är märkligt att åklagaren envisas med att driva detta.
Den helt irrelevanta videon spelas trots detta upp i slutet av dagen, se nedan.

ASAP bryr sig inte om kompensation för sin förlust – Vill bara att rättvisa ska skipas

Känner du att det är något som du inte blivit frågad om som du vill tillägga?
– Ja, det är klart. Jag har spenderat en månad här i Sverige. det är min femte eller sjätte gång här. Jag har sett fantastiskt vacker natur och arkitektur här i Sverige. och inte så vackra saker eftersom jag suttit häktad. Jag har hört folk säga att jag ska bli kompenserad för skadorna och allt. Jag vill inte ha några pengar av domstolen, det är inte det jag vill ha. Jag kan tjäna tillbaka pengarna. Det som jag vill ha är rättvisa och att mitt namn blir rentvått och att jag får rättvisa för alla.


Medåtalad berättar om händelseförloppet

Nu är det en av de medåtalades tur att bli utfrågad.

– När vi befann oss utanför Max väntade vi på färdmedel att ta tillbaka oss till hotellet. Oavsett om det skulle vara en Uber eller något annat, säger den medåtalade.

– Jag märkte att målsäganden och hans vän rörde sig fram och tillbaka i kvarteret och för mig föreföll det misstänksamt. Första gången hans vän stannade till och sa något till säkerhetsvakten som jag inte förstod. Sedan kom 19-åringen tillbaka och satte en hand i säkerhetsvaktens ansikte, och han kunde inte prata svenska. Så säkerhetsvakten försökte få bort honom från oss eftersom det var uppenbart att han inte var vid sina sinnens fulla bruk. Han knuffade honom ett par gånger men han fortsatte komma tillbaka.

Mustafa fick ett lyft

– Till slut lyfte han upp honom och bar bort honom ett antal meter därifrån. Det var då som 19-åringen och hans säkerhetsvakt hamnade i handgemäng och det var då som 19-åringen tog av sig hörlurarna och slog honom med dem. Han tog sig för handen. och säkerhetsvakten ville inte eskalera situationen eftersom han visste att han kunde skada honom. Så vakten tog oss åt andra hållet. Efter det följer han efter och vi hamnar vid hörnet på Max igen.

Dawod agiterar

– Hans vän kommer och var aggressiv mot oss och frågar vill ni bråka, vill ni bråka. Och vi säger gå åt det andra hållet vi vill inte slåss med er, det var ni som började. Gå åt det hållet så går vi åt andra hållet. I det här skedet vill vi verkligen bli lämnade ifred så vi går ifrån det här kvarteret. När vi kommer halvvägs förbi Max så märker vi att de fortfarande följer efter, båda två.

Livvaktens hand skadades när Mustafa slängde hörlurarna på honom

– Livvakten visade sedan att han blödde från handen.
– I det här läget är jag rädd. För man kunde se i killarnas ögon att det var något som inte stämde.

ASAP ber ödmjukt afghanerna att lämna dem ifred

– Vi stannar och säger till dem sluta följa efter oss. Rakim går till och med fram och lägger handen på en av killarnas axlar och säger att vi inte vill ha problem, och att de inte ska följa efter.

Afghanerna i stridsberedskap – visar tydliga tecken på att vara drogade

– De hade bröstet utskjutet och var aggressiva så vi försöker gå därifrån igen. Vi fortsätter gå och märker att det fortsätter följa efter oss. Det är tydligt att de här killarna är påverkade.

Han fortsätter berätta hur 19-åringen fortsätter följa efter dem.
– Jag ser att Rakim plockar upp en flaska så att de inte ska kunna använda dem mot oss. Och jag plockar upp två flaskor eftersom jag inte heller vill att de ska kunna användas mot oss. Och innan jag plockar upp dem så ser jag att killarna har lagt märke till flaskorna också.

Livvakten ber några tjejer översätta att de vill bli lämnade ifred

Han säger att han senare kastade iväg ena flaskan och rullade iväg den andra flaskan.
– När jag kommer till slutet i gatan kan jag se att de fortfarande rör sig fram och tillbaka. Livvakten har börjat prata med två tjejer och ber dem översätta att vi vill bli lämnade ifred.

Afghanerna försöker slå livvakten när flaskorna inte är en faktor längre

– Efter att jag kastade ena flaskan och gör mig av med den andra. Efter ett par minuter eller några sekunder ser jag att livvakten har hamnat i det igen och båda försöker slå livvakten. Jag kan bara anta att när de såg att vi gjorde oss av med våra flaskor så gjorde de bedömningen att vi inte längre var farliga och att de kunde attackera.

Flaska krossas när livvakt attackeras

Han ser sedan hur Asap Rocky försöker får bort killarna från livvakten.
– Han är den sista killen som lägger sig i. Så jag antog att det killarna attackerade säkerhetsvakten beväpnade med kniv eller flaska eller något annat eftersom han lade sig i. För vid samma tillfälle som de attackerar livvakten hör jag en flaska krossas. Och eftersom allt händer så fort tror jag att de försöker gå till angrepp mot vår säkerhetsvakt igen.

Dawod går till attack

– Jag ser att Rocky håller killen nere så går jag dit så fort som möjligt för att hjälpa till. Och jag tror att han är beväpnad och sparkar killen två gånger på hans axel så att han inte kan resa sig upp eller plocka upp något ur sina fickor. Jag försöker placera var den andra killen är. När jag ser honom så upptäcker jag att han kommer emot oss i full fart och försöker angripa oss bakifrån.

Därefter så lämnade sällskapet platsen, enligt den medåtalade.

Medåtalad frågas ut

Åklagaren frågar om han hade med sig några flaskor från hotellet.
– Nej.

Visste inte om livvaktens skada orsakats av kniv

När ser du att livvaktens hand är skadad?
– När vi vänder runt hörnet och går mot den andra gatan. Jag såg att han hade skärskada i sin hand och blödde. Att döma av videoklippet ser det ut som det kommer från hörlurarna. Vid den tiden visste jag inte.
Vad trodde du att skadan kom ifrån, där och så? frågar åklagaren.
– Jag visste inte specifikt, bara att om man blir skuren så måste det vara något vasst. Jag har aldrig sett att en sådan skada kan orsakas av hörlurar.
Var det inte så du berättade för polisen, att hörlurarna skadade handen?
– Ja, för när jag förhördes av polisen hade livvakten berättat för mig att det var hörlurarna och jag hade sett det på filmen. Polisen frågade aldrig vad jag hade trott då i ögonblicket.

Möjliga ”exit strategies”

Åklagaren frågar om sällskapet funderade på att bege sig till platsen och får svaret att sällskapet funderade på alla möjliga ”exit strategies”.
Varför går ni mot ett ställe där det är mindre folk?
– Vi gjorde ingen bedömning av om det fanns fler människor eller inte. Vi ville bara ta oss bort från de här killarna.

Flaskor vs kastad Mustafa

Minns du platsen där 19-åringen hamnar efter kastet?
– Ja.
Är det långt ifrån det stället där du hittar flaskorna?
– Som du sa var det en liten gata och jag kan inte riktigt säga hur stora avstånden var.
Avstånden mellan dig och mig nu (cirka 6 meter) var det så långt?
– Jag vill inte spekulera och ge dig ett avstånd som jag inte är säker på.

Stod alla tre flaskorna ihop på gatan?
– Mina flaskor stod för sig.
Var stod Rakims flaska?
– Jag vet inte.
Såg du när han plockade upp flaskan?
– Jag såg när han hade den i sin hand.
Pratade ni något om att ni hade flaskor i era händer?
– Nej.
Vad hände med flaskorna?
– Jag gick till huvudgatan. Jag kastade en av flaskorna och rullade iväg den andra. Det var före incidenten.
Gick någon av flaskorna sönder?
– Ja, den första jag kastade gick sönder. Det var två ljusgröna flaskor.
Vad var etiketten?
– Jag kan inte komma ihåg.
Du såg bilderna på glaskross, och en flaskhals på trottoaren, är det du som orsakat det?
– Nej. Mina flaskor var på den andra gatan, på huvudgatan.

Endast två lösa sparkar

– Från början när jag såg vad som hände var det Rakim som höll ner honom. När jag kom tillbaka till honom så var vi alla fyra där

Den medåtalade säger att han utdelade två lösa sparkar för att 19-åringen inte skulle kunna dra upp vapen från fickorna eller resa sig upp och gå till attack.

Hur har han fått sina skärskador på armarna, har du en uppfattning om det?
– Jag vet inte.
Not. Kan bero på det självskadebeteende som afghaner så ofta sagts ha?

Åklagaren ställer underliga frågor om video

Har du något Instagramkonto?
– Ja.
Har du lagt upp något om den här händelsen på ditt konto.
– Ja, samma klipp som Rakim har gjort.
– Jag mottog många telefonsamtal om TMZ-videon och den framställer det inte på ett rättvisande sätt.

– Jag berättade för Rakim att jag skulle lägga upp klippen och det var det hela.
Det var inte Rakim som bad dig göra det?
– Nej. Alla vi var med i händelsen och ville rentvå våra namn. Min mamma såg den mina bröder såg videon på TMZ, det såg inte bra ut.
Åklagaren förklarar att han undrar eftersom det i ett sms som säkrades från en av de inblandades mobiltelefoner stod ”He had all the boys post it”.

Målsägandebiträde ställer ledande fråga som inte kan besvaras

Målsägandebiträdet, advokat Magnus Strömberg, fortsätter utfrågningen.
Han frågar om den åtalade har någon uppfattning om hur 19-åringen fick smärtor så att han hade svårt att sova efter händelsen?
– Nej.
Not. Ledande fråga. Det saknas bevis för att Mustafa fått smärtor som gjort att haft svårt att sova.

Medåtalad var med när Asap knivskars

Advokat Martin Persson frågar ut sin klient om tidigare upplevelser av våld.
– Jag har varit med om dåliga erfarenheter där det slutade med att min vän blev knivskuren och jag hade ingen möjlighet att hjälpa honom. Det känns inte bra för mig.
Var du med när Rakim blev skuren?
– Ja.
Och den här händelsen väckte minnen till liv?
– Ja, inga bra minnen.


Den tredje åtalade berättar om händelseförloppet

Den tredje medåtalade ska nu höras. Han ska berätta sin version av vad som hände den 30 juni.

– Vi var utanför Max och det tog tid att vänta på en Uber så vi beslöt oss för att ta elsparkcyklar. Och så kom 19-åringen fram och säkerhetsvakten bad honom att lämna oss ifred. Han begav sig bort i motsatt riktning men han kom tillbaka. Säkerhetsvakten pekade i motsatt riktning och sa att v hade inget att ge honom så han gick bort. Sedan gick han i motsatt riktning igen och kom tillbaka igen.

– Jag såg att 19-åringen tog av sig hörlurarna och slog sönder dem mot min säkerhetsvakts ansikte. Och sedan slog han dem igen mot säkerhetsvakten så att han fick ett skärsår. Jag vet att det är ett skärsår eftersom det var mycket blod.

Den medåtalade berättar vad de andra åtalade redan har vittnat om: att männen kom tillbaka gång på gång och vägrade lyssna på deras vädjanden om att gå åt andra hållet och lämna dem ifred.
– Vi blev förföljda under åtminstone 15 minuters tid.

Han berättar hur de kvinnliga vittnena översatte vad sällskapet sa till 19-åringen och hans kompis, att de ville bli lämnade ifred och inte ville ha bråk.
– De rör sig mot oss. Och 19-åringen visar ett mer aggressivt beteende än vad hans vän gör. Sedan kommer en tjej och säger att hon och hennes vän blivit sexuellt antastade av de här killarna.

– Jag hör ljudet av glas som krossas. Jag fruktar för min säkerhet och de andras säkerhet. Jag vänder mig om och ser hur de gått till angrepp mot min säkerhet och slår mot honom och försöker attackera honom på alla sätt de kan.
– Jag vidtog på ett instinktivt sätt handlingar för att skydda mig själv. Jag hade ingen möjlighet att se när livvakten kastade sig av honom. Men jag såg att han fortfarande stod och var beredd att anfalla så jag utdelade några slag för att neutralisera honom. Efter det sprang jag. Jag visste att de här killarna var påverkade, att de var väldigt aggressiva och kanske hade vapen.

Mustafas attack mot livvakten

Träffade slagen vakten? frågar åklagare Daniel Suneson.
– Ja.
Var?
– Allt hände så snabbt, men jag såg att slagen träffade.
Träffade de i huvudet, överkroppen, underkroppen?
– De utdelade slag mot hans kropp. Jag kan inte säga exakt var på kroppen, jag kan inte spekulera kring det. Det är en fråga som kan ställas till livvakten när han kommer hit i morgon.
Var det med knytna nävar?
– Ja.
Hade de något i händerna?
– Jag kan inte säga säkert om de hade något i händerna.

Gjorde livvakten något tillbaka?
– Allt hände jättefort så det är något som du verkligen behöver fråga livvakten om.

Naturlig instinkt

Vad var ditt syfte med att springa fram när han låg på marken?
– Som jag sa var de överdrivet aggressiva, de var påverkade, så jag handlade med helt naturlig instinkt för att skydda sig.

Vi har sett filmerna där man ser att de andra också står vid 19-åringen, men du såg inte dem då?
– För att jag hade tunnelseende. Jag agerade instinktivt. Jag var orolig att de skulle gå till angrepp mot oss och jag försökte skydda oss. Jag kan inte riktigt säga vilka som var där, allt skedde så snabbt.
De slag du utdelar, var de med knuten näve eller öppen hand?
– Knuten näve.
Träffade de?
– Jag vet inte om de träffade. Allt hände så snabbt det var massor av adrenalin och när jag ska förklara vad som hänt så tror jag inte att mina slag träffade.

– När jag tänkte att situationen var neutraliserad så sprang jag. Eftersom jag såg att de här killarna var påverkade, hade vapen och var överdrivet aggressiva.

Sprang du ensam eller var du i sällskap med någon?
– Allt hände så snabbt. Det enda jag ville var att komma bort från de här killarna som var påverkade.
Du vet inte om du hade sällskap?
– Jag vet att vi kom tillsammans och gick tillsammans.

Såg inga skador på Mustafa

Såg du några skador på 19-åringen?
– Inte när jag tittade. Inget blod alls.

Hörde men såg inte glaskross

Såg du glaskross?
– Nej.
Har du hållit i en flaska vid något tillfälle?
– Inte alls.
Har du sett om de medåtalade har hållit i flaskor?
– Inte alls.
Såg du att det stod några flaskor på gatan vid något tillfälle?
– Inte alls. Jag hörde bara hur glas krossades. Jag hörde glas krossas och det var det som gav mig panik för min och de andras säkerhet och jag vände mig om och såg att livvakten blev påhoppad.

Du vet inte orsaken till glaskrosset?
– Inte alls.

Not. De bilder av Mustafas skador har inte kunnat förklaras. Olika teorier finns, t ex att någon kan ha haft glaskross under skorna eller att skador orsakats av Mustafa själv.

Advokat Carla Pantzar frågar varför han uppfattade att de var påverkade?
– Jag kollade på dem. Deras beteende var överdrivet aggressivt och då kunde jag se på ögonen att de var påverkade. Det vet jag som ett faktum, 200 procent.
Varför trodde du att de var beväpnade?
– De bara fortsatte efteråt. De vill inte lyssna på engelska eller svenska eller teckenspråk. Man var tvungen att vara där för att tro på det.
Varför fick du uppfattningen att de var beväpnade?
– För att min livvakt blödde, jag fick blod på min t-shirt och då fick jag panik och tänkte att de måste vara beväpnade.
Uttalade de några hot?
– De hotade helt enkelt att de skulle slå livvakten och jag kände att en person som verkade sårbar för dem var en person som de skulle gå till angrepp emot.

Okänd miljö

Har du varit i Sverige tidigare?
– Nej, det är första gången.
Har du varit i området tidigare under kvällen eller är det okända gator?
– Allt här är okänt för mig.

Hoppas kunna komma tillbaka till Sverige

– Om det är möjligt vill jag säga ett par ord. Det är min första gång i Sverige. Jag hade en härlig tid, det fanns fantastisk konst och arkitektur. Det här kommer inte vara mitt sista besök men jag hoppas att nästa gång jag kommer på besök kommer jag verkligen kunna njuta av vistelsen.

Domaren medger utan motivering att video om Asaps historik ska visas

Domaren beslutar att de ska spela upp målsägandebiträdet Magnus Strömbergs åberopade Youtubefilm.

Den visar en intervju mer Asap Rocky, som nämnts tidigare, från januari 2017. Han berättar om sin tid på anstalt och berättar om miljöerna. Han nämner smeknamn på medfångar som ”Casanova”. En medfånge frågade honom vad han heter: ”Här kallar de mig Harlem, men jag heter Rocky”, säger Asap Rocky sedan i klippet.

Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?
Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

I rättegången där ASAP Rockys gäng anklagas för att ha misshandlat en afghan förhörs Mustafa Jafari. Åklagarens mål faller ihop bit för bit. Förhöret med Rakim Mayers (A$AP Rocky) är väldigt trovärdigt, konsekvent och stabilt där allt talar till ASAP Rockys fördel. Mustafas berättelse är emellertid uppenbart bräcklig och mycket i hans historia går inte ihop, med ovanligt många minnesluckor, även i de vitala delarna:
Asylsökande åker regelbundet på semester till sina hemländer, länder de påstått sig ha flytt från. Vad gör Migrationsverket, gränspolisen och politikerna?

Varför hängde afghanerna på och utanför Max?

Rakim Mayers advokat Slobodan Jovicic: Har jag förstått det rätt att du den här dagen var på väg för att hämta ditt pass?
– Ja.
Du hade sprungit på din kompis mest av en slump?
– Ja.
Vid den här tidpunkten passerade ni Max?
– Ja.
Hade ni något särskilt ärende där eller låg det bara på vägen?
– Vi passerade förbi där men min vän skulle ju hämta vatten.
Hur länge är ni på platsen innan ni springer på sällskapet där min klient ingår?
– Det tog inte lång tid, och där tog jag ingen tid på hur många minuter eller sekunder det tog.

– Vad syftar du på med din fråga, vad vill du komma fram till?
Vi kommer hålla på här ett tag, och jag tror det är bättre att vi direkt sätter ramarna: jag ställer frågorna och du svarar. Det är så det funkar, säger Jovicic

Slobodan Jovicic säger att 19-åringen och hans kompis dyker upp vid Max 21.05, en halvtimme innan Asap Rockys sällskap dyker upp, enligt övervakningsfilmen. Han visar upp en bild som tydligt visar 19-åringen.

– Jag känner igen mig. Och det är något väldigt vanligt att folk går in på Max.
Vad gör ni en halvtimme innan i området?
– Vi kanske gick in på Max tidigare och det är något väldigt vanligt att man går in och ut.

Letar du och din kompis efter något särskilt den här dagen? Finns det något särskilt skäl till att ni stryker runt Max?
– Nej, det fanns inget särskilt skäl. Jag träffade min kompis och vi promenerade runt där.

Det är konstigt att hänga runt Max i 30 minuter om man bara ska hämta ett pass, säger Jovicic.
– Det är sant att jag skulle hämta mitt pass, men det är inget dåligt med att jag befann mig där och gick runt i en halvtimme tillsammans med min kompis.

Brukar ni hänga runt vid Max?
– Ibland går jag där, inte ofta.

Mustafa återkom till Max nästa dag för att söka efter ASAP-sällskapet

Du har varit på Max dagen efter och ringt polisen när du trodde att du sett personerna, är du ofta på Max?
– Dagen efter som jag gick på Max. I och med att jag inte kände killarna, vilka de var. Så jag gick dit för att se vilka det var och ringa polisen.

Så efter den här misshandeln, då du berättat hur du mår, så går du tillbaka för att leta upp killarna?
– När jag var på sjukhuset så hade jag en kompis med mig och på kvällen åkte jag hem till honom…
Kan du inte bara svara på frågan?
– Det var nära morgonen som vi åkte till Barkarby och på dagen så åkte jag hem till mig, på vägen hem tänkte jag gå förbi Max och kolla om jag kunde hitta de här personerna.

Mustafa hävdar att han bara ville fråga var hans kompis, som stod intill honom, var

Var de här personerna på något sätt särskilt intressanta för er, eller som vilka som helst på platsen?
– Nej, för mig var de som vanliga människor jag kände inte alls igen vilka de är.
Enda skälet du går fram är för att fråga var din vän är?
– Ja.

Slobodan spelar upp en övervakningsfilm från Max.
Känner du igen din kamrat, högst upp i vitt?
– Ja.

19-åringen säger att han inte vet vad hans kompis sa till Asap Rockys sällskap när han gick fram till dem.

Slobodan Jovicic spelar upp sekvensen där 19-åringen och hans kompis går iväg och sedan kommer tillbaka till sällskapet och Max. Och hur 19-åringen stannar till vid sällskapet medan kompisen går in mot Max.
Är det här du frågar var din kompis är?
– Jag vet ärligt talat inte. Jag vet inte om han befann sig där eller någon annanstans.

Skälet till att du överhuvudtaget kommer på tanken att prata med personerna är att du ska fråga efter din kamrat, är det här du menar att du frågar efter din kamrat?
– Jag minns inte när jag frågade.

På bilden står kompisen några meter från 19-åringen när denne står vid sällskapet.

Minnesluckor

Finns det delar av händelseförloppet som du inte minns och har svårt att svara för?
– Jag har svårt att svara på den frågan.
Så det finns uppenbarligen saker du inte minns?
– Vissa delar minns jag inte.
Bra att vi har det på bordet, så kan vi fortsätta, säger Slobodan Jovicic.

Advokaten frågar sedan om 19-åringen minns vad som hände efter att han pratat med sällskapet?
– När vi går förbi där, jag pratar inte direkt med honom. Jag pratade med hans livvakt och frågade efter min kompis, var han var.

Slobodan Jovicic visar på nytt upp bilden där han börjar prata med sällskapet, och kompisen står några meter därifrån, och frågar på nytt om det var då 19-åringen frågade var kompisen var?
– Jag minns inte.

Mustafa säger att han inte minns så mycket

Minns du var ni tar vägen efter det här?
– Jag kommer inte ihåg så mycket.

Slobodan Jovicic fortsätter låta filmen rulla. Den visar hur 19-åringen, efter att ha pratat med Asap Rockys sällskap, går med sin kompis ner längs gatan och är borta tre minuter.
Vad pratade ni om då?
– Jag minns inte.
– Jag kan inte ljuga. Ni kanske ljuger, men jag ljuger inte, säger 19-åringen.

Varför går Mustafa & Dawood tillbaka till ASAP-sällskapet?

Åklagaren fortsätter spela upp filmen.
Vem är det som kommer här? frågar Jovicic om en person som kommer in i bilden.
– Jag tror det är jag, säger 19-åringen.

19-åringen har gått till sällskapet och samtidigt dyker kompisen upp bakom, tittar åt 19-åringens håll och går in på Max.
Sedan ser man hur livvakten börjar fösa bort 19-åringen.

Varför är ni borta i tre minuter och det första du gör när ni kommer tillbaka är att du direkt går tillbaka till Rakim Mayers sällskap?
– Jag gå åt det håller så har jag tappat bort min kompis och jag vet inte var han är.

Varför tror du att just de här personerna vet var din kompis är, varför skulle de veta vem din kompis är överhuvudtaget?
– För att han hade pratat med det här sällskapet tidigare.

Varför tror du att om ni går bort, och sedan kommer tillbaka, att just de här personerna ska kunna svara på var din kompis är?
– Det var ingen annan som stod där.
Menar du på fullt allvar att det inte var någon annan som stod utanför Max?
– Det fanns folk där. Men de passerade, det var bara dem som stod där.

Så av alla människor på Hötorget så tyckte du det var lämpligt att fråga en grupp vars språk du inte förstår?
– Jag visste inte om det var någon särskild grupp, jag tyckte det var vanliga personer.
Du har ju pratat med dem tre minuter tidigare?
– Det är väldigt vanligt.

Hur tappade du bort din kompis?
– När vi gick åt det hållet, och därefter när jag gick tillbaka tappade jag bort honom ur min synvinkel. Och då frågade jag efter honom.

Om du ni har tappat bort din kompis, varför ringer du inte till honom?
Jag kommer inte ihåg om jag ringt till honom eller inte. Jag kanske har ringt till honom, kanske inte har ringt.
Not. Mustafa har under tidigare förhör hävdat att han ringt sin kompis men att Dawod inte svarat.

Jag har förstått att du sedan blir bortknuffad utan något som helst skäl. Om du bara vill fråga efter din kompis har du uppenbarligen kommit till ett sällskap som inte vill svara på frågan, du har lämnat ett intryck som gör att de vill ha dig på distans, varför går du tillbaka?
– Det var inte bara att de inte ville svara på min fråga, utan de knuffade bort mig.
I min värld betyder det att de inte vill ha dig kvar, varför går du tillbaka?
– Det kan vara så att det din värld liknar deras värld, att om du inte vill svara på någon fråga så knuffar du bort.

Om ditt syfte är att fråga efter din vän, och du inte får svar på var han är, varför går du inte bara vidare och letar efter din vän?
– Jag blir förvånad när jag ser hans beteende, så blir jag förvånad. det var bara det.
Så det som händer efter har att göra med att du är förvånad? Blir du provocerad av att de knuffar dig?
– Självklart blev jag förvånad när han knuffade bort mig, eftersom jag inte gjorde något utan bara frågade.
Och att du sedan kommer tillbaka trots att de inte vill ha med dig att göra, det är för att du är förvånad?
– Ja, det var det som var anledningen. Och varje gång som han knuffade mig gjorde han det hårdare.
Not. I så fall kanske för att Mustafa kom tillbaka ”som en jojo”?

Mustafas stora ringar

Advokaten nämner 19-åringens stora ringar på högerhanden, hur tror du att det känns att bli slagen med dem?
– Jag har inte prövat att att dela ut något slag på någon person.
Försökte du slå med handen där du har ringarna?
– Jag kan inte minnas att jag ska ha utdelat något knytnävsslag. Jag säger att jag inte har rört de tre personer som sitter här.
Det är inte min fråga, min fråga är om du den här dagen försöker utdela ett knytnävsslag med dessa ringar.
– Jag har inte utdelat något knytnävsslag med dessa ringar.

Okej då tittar vi, säger Slobodan Jovicic.
Han spelar upp sekvensen där det ser ut som 19-åringen försöker utdela ett knytnävsslag med höger hand mot livvakten.
– Du frågade om jag slog med mina ringar, den här frågan skiljer sig från tidigare frågan.
Men har du inte dina ringar på dig när du slår?
– Jag hade ringarna på mig. säger 19-åringen och menar att frågan är annorlunda än den han fick tidigare.
Jag utdelade ett slag, eller försökte, men det träffade inte honom.

Mustafa ger olika versioner om när han kastade sina hörlurar på livvakten

– Hörlurarna gick ena sidan sönder när han lyfte upp mig, säger 19-åringen.
– När jag såg det här att han lyfte upp mig, tog jag tag i sidan på hörlurarna och kastade dem mot honom. Men jag träffade inte honom.
Men du kastade dina hörlurar?
– Ja.
Är du vid den här tidpunkten medveten om att du kastat bort dem?
– Ja.
När du kastade bort dina hörlurar är du medveten om att du inte har dem längre?
Ja, jag vet att jag inte har dem längre.

Jovicic nämner ett polisförhör med 19-åringen den 2 juli.
19-åringen säger att han inte minns vad han sa så advokaten läser högt från förhöret.
Där berättar 19-åringen att livvakten i samband med att han lyfte upp 19-åringen, tog hans hörlurar, krossade och slängde iväg dem.
Känner du igen att du sagt så här?
– Jag kommer inte riktigt ihåg, när jag blev förhörd jag kommer inte riktigt ihåg.
Minns du att du har sagt så här till polisen?
– Jag minns inte. Jag sa till polisen att jag kommer inte ihåg, jag minns inte om det var de som kastade upp hörlurarna på taket till Max.
Så du har sagt till polisen att du inte minns hur det gick till?
– Jag kunde inte komma ihåg exakt just den här stunden, hur det gick till.
Ni ska inte hålla på och peka i småsaker, säger 19-åringen.

Slobodan Jovicic säger att 19-åringens förhör är uppläst och godkänt.
– Jag hade ingen tolk när de förhörde mig hemma hos mig. Men när jag kom till stationen hade jag tolk.
I förhöret står det att 19-åringen säger att han förstår och pratar svenska bra, och att förhörsledaren gör samma bedömning.
Polisen avbokade därför tolken.
Not. Vid flera andra dokumenterade tillfällen i detta rättsfall har Mustafa hävdat att han inte förstår svenska.

Mustafas målsägarbiträde, Magnus Strömberg, menar att det finns andra innebörder av 19-åringens berättelse, som att hörlurarna krossats medan denne hade hörlurarna runt halsen och livvakten lyfte upp honom.
Not. ”Andra innebörder”? Dvs Mustafa ger olika versioner från gång till gång.

Advokaten frågar om 19-åringen efter förhöret fick skäl att fundera på om det var smart att säga till polisen att det var vakten som kastat hans hörlurar?
Jovicic nämner att det hålls ett förhör två dagar senare, med tolk, och frågar om han då hade tittat på film från händelsen?
– Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det. Jag kommer inte ihåg.

Advokaten läser ur 19-åringens andra förhör.
I det förhöret nämner 19-åringen på nytt hörlurarna och berättar i det här förhöret att han kastar ena halvan av hörlurarna mot livvakten. 19-åringen säger att han på grund av glas-slaget mot huvudet [som inte på något sätt kunnat verifieras] så säger han att han glömt att berätta just den delen, och säger att han i ett tidigare förhör sagt att livvakten kastade hörlurarna.
Är det inte för att du sett filmen som gör att du känner att du måste göra den här korrigeringen?
– Jag har inte korrigerat någonting. Jag förklarade för polisen att i och med att jag fått slaget mot huvudet så kommer jag inte ihåg.
Det är inte för att du sett klippet på Youtube som du känner att du måste korrigera det här?
– Jag har fått det här slaget mot huvudet så jag kommer inte ihåg.

Det är inte så att du försökte göra en chansning och säga att det var vakten som tog dina hörlurar, och när du sett filmen så korrigerar du…
Domaren avbryter och säger att advokaten kommer in på något som skulle kunna vara brottsligt.

Mustafa kommer inte ihåg om han sett Rakim Mayers Youtube-klipp

Slobodan Jovicic fortsätter läsa ur förhör där 19-åringen säger till förhörsledaren att om han får se klippet på Youtube kan han peka ut personen.
Om du pratar om att man kan se saker på en Youtubefilm, menar du då att du inte sett klippet?
– Jag menar inte att jag inte har tittat på det. Kanske, kanske inte. Men jag menar att jag inte kommer ihåg det.
Not. Mustafa har tidigare uttryckligen sagt att han sett Youtube-klippet.

Mustafa hävdar att slaget mot hans huvud gör att han inte minns

Advokaten frågar om det på grund av slaget mot huvudet inte finns en risk att han minns andra saker felaktigt?
– Det slaget som har träffat mig har gjort att jag inte minns vissa små delar helt komplett.

Mustafa förföljer ASAP-sällskapet för att få tillbaka de hörlurar Mustafa kastat

Sedan går ni från Max, varför går du efter?
– Mina hörlurar hade gått sönder. Och jag sa till dem att de skulle ge tillbaka mina hörlurar.
Not. Detta trots att Mustafa samtidigt säger sig vara medveten om att ASAP-sällskapet inte har de hörlurar som Mustafa själv emellanåt säger att han kastade på livvakten.

Eftersom du då vet att du kastat bort dina hörlurar känns det som en konstig åtgärd att följa efter för att få tillbaka hörlurarna du har kastat?
– Hörlurarna gick inte sönder där. De gick sönder i skedet när den taskiga killen lyfte upp mig. Där hängde hörlurarna, den ena delen hade gått sönder och den andra hängde.
Men om du nu har kastat bort hörlurarna och vet att de är kastade, varför tror du att du ska få tillbaka hörlurarna om du följer efter de här personerna?
19-åringen fortsätter att prata om att hörlurarna var trasiga.

Mustafa hade inte polisens nummer i sin Iphone

Har du en svensk mobiltelefon?
– Ja.
Vilken sort?
– För närvarande har jag iphone.
Finns inte telefonnumret till polisen förprogrammerat?
– Nej, jag vet inte att det ska finnas nummer till polisen.

Mustafa säger sig ”ha varit” hos polisen tidigare

Har du några erfarenheter av polisen sedan tidigare?
– Jag har varit hos polisen tidigare.
Du har inte lärt dig numret ändå?
– Nej.

Följer Mustafa efter ASAP-sällskapet för att ringa polis?

Jag tycker inte att det verkar särskilt troligt att du följer efter det här sällskapet för att du vill ringa polis, för det är exakt det du inte gör. Eller hur? Är det verkligen sanning att du följer efter för att du vill ringa polisen?
– Ja, jag följde efter dem för att jag ville ringa polisen. Jag sa till och med till tjejerna att de skulle ringa polisen.
Not. Obekräftad uppgift.

Mustafa skämdes… men inte över sitt eget beteende

Jovicic frågar om 19-åringen skämdes efter att livvakten hade lyft honom?
– Ja, jag skämdes.

Heder är ”väldigt viktig” för Mustafa

Det är något som återkommer i dina polisförhör, att det här fick dig att skämmas. Och de här filmerna har också varit jobbiga. Är din heder viktig för dig?
– Jag förstår inte din fråga.
Är din heder viktig för dig?
– Ja, för mig är det väldigt viktigt.

Den lättkränkte Mustafa förföljer ASAP-sällskapet för att återupprätta sin heder på oredovisat sätt

Är det därför du följer efter de här personerna eftersom du är kränkt och vill återupprätta din heder?
Ja, när han knuffade mig och lyft upp mig blev jag såklart kränkt och upprörd. När jag följde efter dem dels tänkte jag ringa polisen, och som jag sa jag följde efter dem eftersom han hade slagit sönder mina hörlurar.
De hade inget med din heder att göra?
– Jo, varför inte det. När någon kommer och lyfter upp en framför alla andra, som en värdelös varelse, visst skäms man över det.

Hur skulle Jovovics fråga om heder spela roll i rättegången?
Expressen: Frågan är relevant eftersom målsägandens skäl till att följa efter Mayers och hans följe är viktigt. För att Mayers ska kunna övertyga rätten om att hans agerande kan ”rättfärdigas” genom putativt nödvärn måste han övertyga tingsrätten om att han uppfattade situationen som hotfull. Sen är det ändå inte säkert att tingsrätten tycker att det räcker för en friande dom.

Mustafas omfattande brottshistorik

Advokaten tar upp 19-åringens tidigare domar. Som Expressen tidigare har berättat om.
Domare säger att underlaget för frågan först måste fördelas till åklagarsidan.
Domaren säger att rätten bör avvakta innan man tar upp 19-åringen domar. Slobodan Jovicic fortsätter argumentera för att det behöver tas upp. Domaren avgör och tycker att det bör avvaktas. Åklagaren och målsägandebiträdet vänder sig också mot att de tidigare domarna ska tas upp.

Mustafas version är att någon okänd krossar en flaska mot hans huvud

Du påstår att du får en flaska krossad mot ditt bakhuvud och sedan blir nedkastad på marken?
– Ja.
Och efter att du hamnar på marken så angriper man dig med flaskor?
– Ja.
Och sedan angriper alla dig?
– Ja.

Sprang Dawod från platsen?

Har du någon uppfattning om din kompis var inblandad i slagsmålet?
– Han sprang därifrån.
Not. Eller, som de åtalade hävdar, Dawod gick till angrepp.

Mustafa tror inte ASAP-sällskapet var rädda för att attackeras med vapen

Har du själv någon uppfattning om varför det här händer?
– Jag vet ingenting. Vi pratar och plötsligt börjar de misshandla mig.
Kan det här ha hänt för att de var rädda för dig?
– Fyra eller fem personer skulle vara rädda för mig? Som är kroppsmässigt dubbelt så stora som mig. Jag tror inte de var rädda för mig.
Not. Uppenbarligen var det något som gjorde att Mustafa å sin sida inte var det minsta rädd för dessa fyra-fem ”kroppsmässigt dubbelt så stora”.

Det finns en sak i det här händelseförloppet som jag inte förstått. Hur menar du att det tar slut? Man misshandlar dig på marken med de krossade flaskorna, hur tar det slut?
– De misshandlade mig såpass mycket så jag försökte resa mig och springa ifrån dem. Jag tror att jag smet ifrån dem eller sprang ifrån dem.
Så du kommer upp på fötter och smiter därifrån?
– Ja, jag sprang mot dem och föll ner vid en vägg.
– Jag försöker springa ifrån dem, säger 19-åringen.
Not. Det finns inget i bevismaterialet som tyder på detta.

Slobodan Jovicic tar upp en sida i förhörsprotokollet. Där det syns en bild där platsen för misshandeln pekas ut på ena sidan av gatan, och på den andra sidan påträffades blod.
– Det var där som jag försökte ta mig loss från deras glas och sparkar och flyttade mig till andra sidan gatan.

160 slag och sparkar mot Mustafa?

Förstår jag dig rätt att varje person gett dig ett 20-tal sparkar och ett 20-tal slag?
Not. Mustafa har tidigare hävdat att fyra personer slog honom. 4×40=160.
– På ett ungefär alltså. Jag har inte räknat antal slag och sparkar, om den ena gjort 20-tal, en annan tio. Jag har inte räknat dem.
Så du har fått cirka 160 slag från personerna?
– Slag och sparkar.

I samband med att du kastas på marken har du någon uppfattning om var din kompis befann sig?
– Nej, jag vet inte var han befann sig.
Så han stod inte nära dig?
– Vi stod ju bredvid varandra men när de började misshandla mig försvann han.

Mustafa har inte gjort något mot livvakten

Ni har inte gjort något mot den här livvakten?
– Nej, nej.
Du är helt säker på det?
– Själv, personligen har jag inte rört dem.
Du kan bara svara för vad du har gjort?
– Ja, jag kan bara svara på vad jag själv gjorde. Jag kan inte svara på vad han har gjort.

1, 2 eller 3 höll flaskor, enligt Mustafa

Advokaten Martin Persson frågar om detaljer, hur många som slagit med flaskor när han låg på marken.
– Jag såg inte hur många de var för att jag höll huvudet nere och armarna så här för att skydda mig.
Så du kan inte säga om det var två personer som höll i flaskor?
– Kanske var det tre, kanske två, kanske en.

Två blir en, två eller tre

Martin Persson läser ur förhör där 19-åringen har sagt att det var två personer som slog honom med glasflaskor som krossades mot 19-åringen.
Stämmer det eller stämmer det inte?
– Då var det två personer som jag uppfattade. Jag vet inte om det var en, två eller tre personer.
Så att det var två personer var den minnesbilden som du hade då?
– Ja.

Många oklarheter kring om flaskor använts och i så fall av vem

Advokat Martin Persson visar upp en stillbild från en av filmerna. Man ser Perssons klients högerhand att den är tom. Man ser även att mannen inte håller en glasflaska i vänster hand.
Skulle det kunna vara någon annan som höll i flaskan?
– Det finns påstående i frågan.
Frågan är om han kan identifiera vem som hållit i glasflaskan?
– I det skedet kanske du kunde lämna över flaskan till varandra.

Martin Persson går över till nästa åtalade, som inte har några flaskor i händerna på bilderna.
Kan det vara någon annan än de här två som har använt flaskan?
– Där kan alla tre ha använt flaskan och de kunde ha lämnat över flaskan till varandra.

Martin Persson går över till bilder på ASAP Rocky där man ser att han inte har glasflaskor i händerna under misshandeln.
Skulle det kunna vara någon annan än de tre som har glasflaskor i händerna?
– Jag vet inte alltså. Hur de eller vem det var som slog, för jag höll över huvudet. Och det var så många personer, de kan ha lämnat över. Men det som är tydligt på filmen är att jag blivit utsatt för misshandel och fått massor av skador.
Not. Med vissa skador som inte kunnat bekräftats komma från den aktuella incidenten, och ej heller hur.

Mustafa vet inte i vilket skede han ska blivit slagen med flaskor

Nu visar advokat Martin Persson upp bilder på misshandeln där man ser livvaktens händer, som av allt att döma inte heller håller i flaskor.
– Det här visar en liten sekvens av vad som hände. Och jag försökte ta mig loss från dem och springa därifrån och vid platsen fanns en pelare, och det kanske hände där att de slog. Jag försökte springa därifrån och två, tre försökte dra i mig och den kraftiga killen knuffade mig. Och det kan hända att de slog mig då.

Kan det vara så att de inte hade glasflaskor i det första skedet?
– Jag säger inte att de inte slog eller högg mig där, det kan hända att de gjorde det där eller bakom pelaren. Men varifrån har detta uppkommit? Har det kommit från luften?

Du gissar alltså hur du fått skadorna, har jag förstått det rätt?
– Jag gissar inte. Jag säger att det inte var just den platsen där de slog och högg mig med flaskor.

Mustafas version om ev. flaskor motbevisas av bildbevis

Hur kommer det sig att du är osäker på det här nu när du för tre minuter sedan var säker?
– Tänk alltså, de hade flaskor i händerna när de slog mig. De här skadorna kommer inte från luften. Det fanns vittnen som såg det här på platsen.
Not. Det finns inget vittne som hävdar att någon slagit Mustafa med flaska.

Mustafa vill inte uttala sig om sin relation med Dawod

Advokat Carla Pantzar frågar 19-åringen om han är bra vän med sin kompis som var med vid händelserna?
– Nej, vi träffas inte varje dag. Inte så ofta.
Kan du uttala dig om er relation?
– Jag anser inte att jag behöver svara på den frågan.

Tycker du han är en pålitlig kille?
– Jag vet inte eftersom jag inte känner honom så väl.
Hade din kompis tagit droger?
– Jag vet inte, om du vill kan du fråga honom.

Mustafa osäker på om Dawod var beväpnad

Var vännen beväpnad?
– Nej, jag såg inte att han hade något.
Kan han vara beväpnad utan att du såg det?
Jag tror inte det. Men tänk på en sak: den dagen var vi inte ute efter något bråk så att vi skulle behöva ha något.

Händer det att ni är ute efter att bråka?
– Nej.
19-åringen vill inte svara på Carla Pantzars fråga om han varit i slagsmål tidigare.

Var du beväpnad den här dagen?
– Nej.
Brukar du vara beväpnad?

Domaren bryter in och säger till 19-åringen att denne inte behöver svara eftersom det är straffbart i Sverige att exempelvis bära kniv.
Ni tar ifrån oss alla möjligheter att sätta våra klienters invändningar på prov – om det finns uppgifter att de varit beväpnade och det finns en sådan historik – om inte advokat Pantzar får ställa de här frågorna, säger Slobodan Jovicic.
Advokaten menar att rätten inte får behandla 19-åringen som han är ”fridlyst”.
Domaren säger att han förstår avvägningen och att han känner att han i vissa fall är tvungen att bryta in och avbryta.

Mustafa vill inte svara på om han hotat med kniv tidigare

Du vill inte svara på om du varit i slagsmål i Sverige tidigare men har du någon gång viftat med en kniv i ett bråk?
– Jag vill inte svara på det.

Carla Pantzar nämner att 19-åringen berättat om detta i en dom.
Carla Pantzar anser att det har betydelse eftersom brottshistoriken visar vad 19-åringen är beredd att göra och inte göra.

Slobodan Jovicic ger sig inte utan betonar hur viktigt det är att man kan ställa frågorna för att senare kunna undersöka sanningshalten i 19-åringens berättelse.
Jag kan förstå era argument men sedan har jag full förståelse för inställningen från den andra sidan också, säger domaren.
Man går nu vidare från knivfrågan.

SNABBANALYS: Irriterat nu mellan försvararna och rättens ordförande om vilka frågor som ska få ställas i rättegången. Inför förhöret var rättens ordförande, chefsrådman Per Lennerbrant, tydlig med att uppgifter om de inblandades förflutna inte har med saken att göra. Han slog fast det efter att Mayers bakgrund på ungdomsanstalt blev aktuell men påpekade att det även gällde för andra förhör.

Mustafas känner inte sin kompis väl

Pantzar återkommer till hans kompis. Hur kommer det sig att han sticker, jag trodde ni var kompisar.
– Hur ska jag kunna veta det. Han kanske blev rädd.
Du har ju berättat att du blev slagen och sparkad kanske 160 gånger, borde inte han vilja fråga hur du mår?
– Jag är inte så bra kompis med honom att han skulle stanna kvar eller göra något.
Hur mycket har ni umgåtts genom åren?
– Jag förstod inte frågan.
Hur väl känner ni varandra, från början har du sagt att känner honom väl, nu verkar du inte känna honom alls.
– Jag har sagt att vi inte känner varandra väl, men att vi umgås med varandra.

Not! Med tanke på att Mustafas kompis Dawod ska vittna imorgon finns det en uppenbar risk att han justerar sin historia efter vad han hört och läst i media om rättegången. Därför har Mustafa säkert fått rådet att säga att han inte känner sin kompis särskilt väl.

Källa: Expressen

Se även bl a;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas berättelse full av hål

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor

En detaljerad beskrivning av de afghaner som förföljde A$AP Rocky – samt om de stora brister som finns i Sveriges migrationspolitik – återfinns här;
Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Asap-rättegången har blottlagt allvarliga brister och problem i politiken såväl som rättsväsendet, som så många försökt mörka under alla år.

RÄDSLA FÖR NYANSERAD NYHETSRAPPORTERING
Löpsedlar och förstasidor i Sveriges vänstermedia är fria från en av sommarens största händelser, rättegången mellan en svart rappare och en afghansk muslim. Det är en komplicerad fråga för Sveriges rasfixerade identitetsvänster som nu inte vet vem de ska rikta sitt hat mot. Det verkar som om de flesta journalister ser det som ”politiskt självmord” att gå djupare in i problemställningen och därför fokuserar de sina åsikter i fallet på vad Donald Trump twittrat och gjort och varför.

Under rättegångens första dag mellan målsägaren Mustafa Jafari, från Iran men medborgare i Afghanistan, och de tre som åtalats för misshandel framkom inte så mycket nytt i sak. Som alltid när det handlar om människor från MENA-länder försökte man rikta fokus på Mustafas känslor och hur utsatt han är och hur dumma och elaka vi är som har åsikter om hans brottskarriär i Sverige, som nu kommit fram i ljuset (vilket han tydligen inte räknat riktigt med).

Nu börjar reaktionerna komma på att Expressen som i princip enda tidning gett lite bakgrund till vad som hänt i Asap Rocky-fallet. Sydsvenskan skriver 2019-07-30;19-åringen som Asap Rocky misstänks ha misshandlat nagelfars i pressen. Författaren och journalisten Katia Wagner, som länge bevakat ensamkommandes liv i Sverige, visar på den hårdnande retoriken kring en utsatt grupp.”. Ja, många upprörs av att sanningen kommer fram ibland, det är förmodligen bara 95 % av afghanerna som ger resten ett oförtjänt dåligt rykte.

EJ TROVÄRDIG MÅLSÄGARE
Det mesta den gravt kriminellt belastade Mustafa säger är fullt av hål och det är föga troligt att vittnesmålet från hans nu inspärrade kompis kommer att göra Mustafa trovärdigare.

Mustafas osammanhängande svar är en ytterligare indikation på att A$AP-sällskapets misstankar var korrekt om att Mustafa var hög som ett hus när han konfronterade dem.


Från Aftonbladets redovisning av den första rättegångsdagen framkom följande;

Mustafa hävdar under rättegången att någon som han inte vet vem det var slog honom i huvudet med en flaska;
– Medan jag pratar med dem kommer plötsligt en kille och slår mig i huvudet bakifrån med en flaska.
Det finns ingenting någonstans (varken i ljud, text eller bild) som styrker detta påstående.
Enligt rättsintyget noterades inga skador på huvudet. Mustafa kan inte ge någon förklaring till varför läkarna inte hittat något sår på hans huvud när han undersöktes. Mustafa påstår också att någon ”försökt” (alltså inte lyckats) hugga honom med krossat glas (samtidigt som han säger att han inte såg något eftersom han hade händerna framför sina ögon), men kan inte peka ut vem det skulle ha varit.

Mustafa säger att när han blev slagen i huvudet gick flaskan sönder, det är så han vet att det var en flaska. Ej heller detta kan styrkas av varken ljud, bild eller text. Tvärtom motsägs det av video och av att inget glassplitter fanns på denna plats.

– När jag ligger där har de något glas som de håller i och jag får de här skadorna på armen, påstår Mustafa.
Mustafa hävdar att bägge medåtalade, inte ASAP, hade flaskor i händerna vid något tillfälle. Men om Mustafa visste att de hade flaskor i händerna, varför valde Mustafa att då inte avvika från platsen för att slippa riskera något?

Asaps advokat påpekar under rättegången att rättsläkaren lämnat utrymme för att Mustafas skador kan ha uppkommit på annat sätt, och vid annan tidpunkt.

Mustafa säger att han fick ta mot ett tjugotal sparkar och slag från var och en av de åtalade. Dvs ett hundratal sparkar/slag. Detta motsägs kraftigt av bildbevisen.

Mustafa får frågan ”Vilka av dina skador gjorde mest ont?”.
– Revbenet, och sedan armarna och handen. Och ena benet.
Alltså inte i huvudet där han påstår sig blivit slagen med en flaska.

Bevisbördan för skadorna ligger på målsäganden. Åklagaren har inte på något sätt kunnat påvisa att någon av de tre åtalade använt sig av flaska/glas under den påstådda misshandeln.


15.07. Mustafas målsägarbiträde säger att ”19-åringens engelska är bristfällig, och att han inte ska ha förstått vad ASAP Rockys sällskap sa till honom”.
Det var inte precis ett vetenskapligt föredrag som Mustafa behövde analysera. I videon från händelseförloppet hör man tydligt hur Mustafa pratar engelska med A$AP och hans sällskap.

15.35. ”Målsäganden berättar, genom sin tolk, att han befann sig utanför Max på Hötorget efter ett möte med sin tidigare gode man.”
Dvs Mustafa hade någon gång under dagen träffat sin kompis Tommi Ekdahl för att hämta ett pass inför sin semesterresa och hängde sedan, som han brukar, på stan under en oredovisad tidsperiod.

15.41. ”Målsägande berättar att han ska ha börjat att prata med ASAP Rockys sällskap eftersom han undrade var hans kompis var. Han ska då ha blivit knuffad direkt.”
Det finns inget någonstans som styrker Mustafas påstående att han ”blivit knuffad direkt” när Mustafa på svenska frågade A$AP-gruppen var hans kompis var.

15.42. ”Åklagaren ifrågasätter påståendet att han ska ha blivit knuffad direkt.
Varför gick du inte därifrån, de visste ju inte var din kompis var, frågar åklagaren målsäganden, som svarar att han inte ska ha förstått svaret han fick på engelska.”
Hur troligt är det att Mustafa inte förstår ens de allra enklaste ord på engelska? Och om man inte förstår svaret fortsätter man väl inte att fråga och följa efter den tillfrågade?
Åklagaren frågade Mustafa tre gånger varför han inte gick därifrån, men fick inget sakligt svar.

Asaps advokat säger under rättegången;
– Livvakten har gjort en bedömning att de här personerna inte ska komma nära skyddsobjektet. Men målsägaren återkommer som en jo-jo. De respekterar inte att min klient vill bli lämnad i fred.
OBS!!! Aldrig i något läge visade Mustafa den minsta indikation på att vilja sluta följa efter och provocera ASAP-sällskapet.

15.45. ”Målsäganden säger att han, trots att han blivit knuffad, inte gick från platsen eftersom han blev upprörd.”
Varför blev den lättkränkte Mustafa ”upprörd” för att han blev avvisad. Vad skulle kunna bli bättre om han, enligt egen utsago, inte förstår ett ord engelska… eller ens övertydligt kroppsspråk?

15.47. ”– Efter att jag blev knuffad och han sa till mig att gå så blev jag förvånad och undrade varför han sa så. Utan att jag sagt något eller något, så tog han (livvakten, reds. anm) ett tag om min hals, säger målsäganden.”
Nu ändrar sig Mustafa och säger att han förstod att han blev tillsagd att lämna A$AP och hans sällskap ifred.
Som framgår av video och förundersökning så hade Mustafa och Dawod förföljt och provocerat A$AP Rockys grupp innan livvakten först bad Mustafa lämna dem ifred och, när så inte skedde, livvakten sedan lyfte upp Mustafa och förflyttade honom bakåt några meter (utan att skada Mustafa, vilket Mustafa, som enligt förundersökningsprotokollet inte ens fick märken efter detta, inte heller förnekar).
I videon hör man också Mustafa provocerande säga ”come on, come on, come onoch I’m gonna fuck him”.

OBS! Ovanstående bortlyftning av Mustafa är en separat händelse, fristående från vad som hände sedan samt nödvärnsargumentet, och livvakten är inte åtalad för något.
Många medier som visade händelseförloppet klippte bort den första delen där man kan se att Mustafa tjafsar med livvakten som sedan försöker putta bort Mustafa flera gånger men han kom varje gång tillbaka ”som en jojo” innan Mustafa till slut resolut lyftes upp.

15.47. ”Målsäganden berättar att han blev chockad av det plötsliga våldet.”
Om Mustafa blev ”chockad av det plötsliga våldet”, varför – om inte förr – inte då bara lämna platsen istället för att fortsätta att provocera och gå till angrepp mot A$AP:s livvakt?

15.49. Mustafa berättar att hans hörlurar gick sönder när han slängde dem på livvakten.

15.51. ”Enligt målsägande så kan han inte engelska, och kunde därför inte fråga ASAP Rockys sällskap varför livvakten gjorde som han gjorde. Därför följde han efter dem.”
Följde Mustafa efter A$AP-sällskapet i syfte att lära sig engelska på vägen så han skulle förstå A$AP-gruppens oräkneliga och vänligt formulerade önskemål att lämna dem ifred?

15.52. ”Målsäganden berättar också att han följde efter männen för att han ville få tillbaka sina hörlurar.”
Alltså de hörlurar som ingen i A$AP-sällskapet hade! Vilket Mustafa dessutom erkände att han visste:
15.55. ”Målsäganden ska ha trott att livvakten hade kastat iväg hans hörlurar, berättar han.”

15.56. Mustafa säger: ”– Vi följde efter dem för att jag skulle kunna ringa till polisen.”
Ringa till polisen för vad? För att hans hörlurar gick sönder när han slog dem i huvudet på livvakten? Varför ringde han då inte polisen?

15.57. ”Målsäganden säger att han inte kommer ihåg var han hade sin mobiltelefon vid tillfället.”
Trodde Mustafa att hans mobiltelefon skulle dyka upp plötsligt på någon plats på vägen där A$AP:s sällskap försökte komma undan afghanerna?

15.59. ”Den målsägande 19-åringen säger att ASAP Rocky aldrig lade sin hand på hans axel, utan på hans kompis.”
I videon från händelseförloppet syns mycket tydligt i närbild hur Asap Rocky vänligt lägger sin hand på Mustafas axel samtidigt som Asap ödmjukt ber dem vända om och säger ”We don’t want to fight ya’all. We don’t want to go to jail”.

16.12. ”Åklagaren undrar hur han ställer sig till påståendet att han skulle ha varit aggressiv mot livvakten.
– Det stämmer inte. Så var inte fallet. Vi hade inte alls för avsikt att bråka, säger målsäganden genom sin tolk.”
Var och en som sett videon av händelseförloppet (oavsett om inte allt var med) är rimligtvis av åsikten att afghanernas enda avsikt var att bråka. Vad syftet med detta var lär vi aldrig få reda på med säkerhet.

16.22. ”Målsäganden säger att han vid tillfället inte kunde polisen telefonnummer. Han ska ha bett tjejerna, de som tidigare suttit och ätit på Max, att ringa polisen åt honom.”
Vilka tjejer? De som den ene afghanen tafsade på? De två muslimska/burka-klädda tjejerna i videon? Vad hände då? Enligt andra uppgifter kontaktade Mustafa polisen först dagen efter.

16.32. Mustafa säger att hanfått ett dåligt rykte sedan videon från händelsen lagts upp på ASAP Rockys Instagram och i media.”.
Fått dåligt rykte? Mustafas ”rykte” var inte precis fläckfritt innan dess.

16.36. ”Sammantaget har händelsen påverkat honom negativt psykiskt, berättar målsäganden. Kommentarer på nätet om att han ska ha tafsat eller brukat narkotika ska få honom att må särskilt dåligt.”
Om Mustafa mår dåligt av att sanningen framkommer att han, bland annan kriminalitet, brukat narkotika så kanske han istället skulle ha uppfört sig ordentligt och visat i alla fall någon form av tacksamhet i det land som tagit emot och försörjt honom under fem år?

Not. Afghanistans heroin och opiater orsakar oerhört många fler dödsfall än alla ej drogrelaterade mord och terrorattacker i Afghanistan och Iran tillsammans, men det pratar man tyst om. Att ge afghaner asyl i Europa förbättrar inte detta faktum. Det leder istället till en utökad distribution av droger och ännu fler dödsfall i Europa.

16.42 ”Nu berättar målsäganden att han haft mardrömmar på natten sedan händelsen.”
Synd om Mustafa, men någon som helst ånger för sitt beteende visar han inte.
Rättegång mellan rap-artisten A$AP Rocky och en ensamkommande afghan om misshandel
Källa: Aftonbladet

Se även bl a;
Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


0-5 av 581 ensamkommande flyktingbarn har konstaterats vara barn

1 procent av de ensamkommande har lärt sig svenska efter 3 år

Runt 35 procent av alla till EU ensamkommande flyktingar under 18 år söker sig till Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn kostar 34 miljarder kr/år, minst


Centerpartiet går ihop med V och MP i att alla afghaner ska försörjas av Sverige

Regeringen: Ensamkommande som beviljats asyl på felaktiga grunder får stanna


Endast 850 av ca 18 000 afghaner utan asylskäl har återvänt hem

54 år för att utvisa alla illegala migranter som kom till Sverige 2015


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Asap Rocky bakom lås och bom pga ”ensamkommande” afghan

Afghanen Mustafa Jafari (ålder obestämd, men minst 19 år gammal) från Iran som läxades upp av Asap Rocky efter att han förföljt Rakim Mayers m fl genom flera kvarter och trakasserat samt provocerat dem (väldokumenterat på Youtube) visar sig nu ha ett digert brottsregister sedan han kom som ”ensamkommande” till Sverige 2014/2015, med misshandel, knivhot, narkotikabrott (heroin) och stöld/snatteri (TMZ). Här uppstår osökt frågan hur många andra brott han begått i Sverige som han inte dömts för. Mustafa uppger sig vilja bli polis. Media mörkar.

Polis/åklagare har inte kontrollerat om Mustafas synnerligen märkliga beteende berodde på att han var påverkad av droger (heroin). GW skriver; ”Bildsekvenserna jag tittat på och de vittnen som beskriver hans beteende talar starkt för att han är påtänd när händelsen sker. Ett brott i sig, naturligtvis av stort intresse vid bedömningen av hans trovärdighet”. Vad var Mustafa ute efter? Ville han sälja/köpa droger?

Eftersom polis inte tillkallades av någon part har ej heller kontroll skett om någon av afghanerna bar kniv (eller annat vasst föremål) vid det aktuella tillfället.

AFGHANERNAS FRAMTID I SVERIGE
Mustafa begär ett skadestånd på 139 700 kr. Bland annat för kränkning (40 000 kr) och utebliven inkomst (???). Mustafas målsägarbiträde, Magnus Strömberg, säger att Mustafa inte kan visa upp något intyg som styrker hans krav för den förlorade arbetsinkomsten (inget anställningsavtal, svartjobb?).

Mustafas märkliga skadeståndsanspråk ser ut som följer:
1. 10 000 kr avseende förlorad inkomst
2. 40 000 kr avseende kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen
3. 40 000 kr avseende sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen
4. 49 700 kr avseende utseendemässiga skadeföljder

SKADESTÅND ORIMLIGT !!!
Om Tingsrätten skulle utdöma något skadestånd efter att allt nu klarlagts ger det starka signaler om att Sverige är ett ”mesigt” land där det är enkelt för även andra kriminellt belastade asylsökande att provocera fram en situation där man får skadestånd.

DOMSLUT 2019-08-14
Asap Rocky döms av Tingsrätten (som inte ser incidenten som en nödvärnssituation, men konstaterar att någon bevisning för att flaska använts inte finns) till villkorlig dom (ej fängelse). De tre åtalade ska tillsammans betala ett skadestånd för kränkning samt sveda och värk på 12 500 kr (av ovanstående 139 700 kr) till Mustafa Jafari. Dvs 434 USD var.

GW skriver vidare om Mustafa Jafari;Sannolikt kommer offret också att få ett skadestånd för den misshandel som han utsatts för och onekligen jobbat hårt för” och tillägger, på goda grunder, ”De rättsvårdande myndigheterna kommer även att behandla honom och hans kompis med allt tänkbart framtida överseende ända till dess att de begår något riktigt djävulskap som kvalificerar dem för såväl medias löpsedlar som en längre tid på någon av våra säkerhetsanstalter”. Afghanerna kommer även – som alltid samt oavsett fakta och omständigheter – att känslomässigt försvaras av en relativt liten men högljudd grupp av feminina vänsterextremister, som framhävs av vänstermedia.

GROV MISSHANDEL?
Visst var det en misshandel och ska rimligen som sådan bestraffas även om Asap uppger att misshandeln syftade till att säkra sig från attacker, enligt nödvärnsrätten (putitativt nödvärn eller nödvärnsexcess). Att en av afghanerna tafsat på tjejer innan försvarar inte övervåld. Om Asap använt krossade flaskor som tillhyggen (bildbevis för detta saknas, inget glas har Asaps DNA, inga blodspår finns på flaskhals, inget glas syns i de åtalades händer i videon under misshandeln, inget glassplitter finns där misshandeln ska ha ägt rum) – och det inte bara var Mustafa som föll på krossat glas i tumultet och i samband med detta fick skav- och skärsår på vänster arm (eller själv åsamkat sig skador, t ex i syfte att kunna begära skadestånd) – kanske Asap även kan dömas för grov misshandel.

Mustafa påstår att han trodde Asaps gäng kom från Afrika men varför frågar han just dem – på svenska – var hans kompis Dawod Hosseini är? Mustafas påstående om att han inte förstod deras engelska när de vid åtskilliga tillfällen bad honom lämna dem ifred är en solklar lögn.

DAWOD HOSSEINI
Dawod Hosseini (från Iran, där hans familj bor), medborgare i Afghanistan, ansökte om permanent uppehållstillstånd 2014-12-30 och fick detta 2015-07-16. Dawod, som aldrig arbetat eller varit inskriven på Arbetsförmedlingen och därför lever på försörjningsstöd och kriminalitet, har varierat sitt gratisboende mellan olika HVB-hem, stödboende, behandlingshem för missbruk samt hemlöshet och har aldrig gått i skola innan han kom till Sverige.

Dawod Hosseini får 7 000 kr i bidrag/mån och har under sin tid i Sverige kostat samhället otroliga summor pengar (kostnader för mat och husrum, advokater, samt t ex rättegångs-, vård-, tolk- och provtagningskostnader) som inte redovisas offentligt. Allt resultatlöst. Samhället har inte lyckats assimilera afghanen det minsta till Sverige. Sin tacksamhet mot Sverige visar de genom omfattande brottslighet.

Dawod är (precis som Mustafa) frekvent förekommande i belastningsregistret och dömdes till fängelse för stöld bara dagar innan incidenten med Asap Rocky. Åklagaren yrkade på utvisning för Dawod och hans brottskompis, men de slapp undan utvisning eftersom tingsrätten inte ansåg sig ha tid att begära ett yttrande från Migrationsverket.

Dawod fortsätter sin omfattande brottskarriär även efter incidenten med A$AP Rocky. Expressen skriver 2019-07-29 om Dawod;
Den 20-årige mannen misstänks för två fall av stöld och ett fall av brott mot knivlagen – mindre än tre veckor efter ASAP Rocky-situationen. Mannen anhölls den 19 juli och häktades den 20. Nu sitter han inlåst, samtidigt som han är vittne i ASAP Rocky-rättegången som inleds på tisdagen”.

INGET ÅTAL MOT MUSTAFA
Afghanen Mustafa, som instigerade bråket och inte ens har flyktingstatus (han är – precis som ca 9000 andra afghanska män – kvar i Sverige enbart pga den undantagslag som S, V, MP, C och L infört), löper ingen risk att bli utvisad från Sverige. Han vet att han kan bete sig precis hur han vill utan att riskera att bli hemskickad eller att några krav ställs på honom.

Mustafa behöver tolk eftersom han inte behärskar svenska (efter fem års brottskarriär i Sverige), och enligt egen utsago inte heller engelska.

Mustafa har på okänd grund fått PUT men benämns felaktigt i vissa medier som flykting/politisk flykting. Han är inte flykting och har, vad som är känt, aldrig haft flyktingstatus. Varför han är kvar i Sverige och inte deporteras verkar ingen veta. Mustafa är en av de 80 000 illegala som Morgan Johansson/Anders Ygeman/S+MP-regeringen lovade skulle utvisas och där sedan inget hände.

MOTANMÄLAN LADES SNABBT NER
Den 22 juli lade åklagaren, med vändande post, ner misstankarna mot Mustafa för den inledande misshandel Mustafa utsatte Asap Rockys livvakt för (i videon syns tydligt hur Mustafa riktar flera slag mot livvakten innan bråket eskalerar).

”HVB-PRINSEN” MUSTAFA ÅKER HEM PÅ SEMESTER
Hanif Bali (M), som nyligen utsattes för mordförsök (till stor del pga medias ansvarslöshet), informerar om att Mustafa Jafari inte kommer att närvara vid rättegången mot Asap Rocky pga att Mustafa är hemma i Iran (där hans familj fortfarande bor) på semester (20/7-31/8, på de svenska skattebetalarnas bekostnad).

Uppdatering: Under rättegången berättar Mustafa att han tvingades korta ner sin semesterresa till endast en vecka pga rättegången;
– Jag hade köpt biljetter och skulle resa till Iran den 20 juli. Och det var innan de här händelserna. Jag hade planerat att resa till Iran och då hade jag redan köpt biljetter. Jag reste till dem, jag var borta en vecka. För jag kände mig inte trygg här. Sedan reste jag tillbaka efter en vecka för jag blev kallad till rättegången.
Not. Om Mustafa känner sig tryggare i Iran, varför stannade han inte kvar där?

I ett yttrande från januari 2017 kan man läsa att även Dawod åker hem till Iran på sommarsemestrar; ”Dawod var även i lran och besökte sin familj i augusti månad 2016. Han träffa sin mamma, syskon (1 äldre och 1 yngre) och lite släkt.”.

Klimataktivisterna (inkl. Greta Thunberg) är tysta om den skattefinansierade och kraftigt ökande flygtrafiken mellan Sverige och MENA-länderna. Det är, enligt de okunniga och känslostyrda klimataktivisterna, bara svenskars resemöjligheter som ska begränsas/stoppas (med argument på lekskolenivå, som ”flygskam”).

Som framgår av tidigare rättshandlingar från Mustafas brottskarriär verkar det vara en regelbundet återkommande företeelse att den arbetslöse Mustafa (som under sina år i Sverige inte bidragit med något positivt överhuvudtaget för samhället) åker hem till Iran under somrarna.

HVB-hemmet där den lille vuxne Mustafa bor säger sig inte veta var Mustafa befunnit sig sedan den 20/7.

INGEN KONTROLL AV VILKA ASYLSÖKANDE SOM PENDLAR TILL SITT HEMLAND… SOM DE PÅSTÅR SIG HA FLYTT FRÅN
Hanif Bali frågar polisen om gränspolisen utbyter information med Migrationsverket om vilka med asylgrundade uppehållstillstånd som reser in och ut ur landet (lagen säger att Migrationsverket ska dra tillbaka uppehållstillstånd från de som fått det på falska grunder).
Patrik Engström (Polisen) svarar att ingen sådan kontroll sker pga att lagstöd saknas för detta.

LAGBROTT ATT UPPRÄTTHÅLLA LAGEN
Vad är det för mening med att ha lagar & regler där det bryter mot lagen att kontrollera att lagarna efterlevs?

MUSTAFAS TATUERING KOPPLAS TILL TERRORORGANISATION
Mustafa JafariGW skriver om Mustafas arabiska tatuering med en AK47, Zulfiqar-svärd och texten ”Ya Ali”, som experter kopplar till flera jihadistiska grupper; ”I polisens förundersökning noterar jag att vårt brottsoffer har en intressant tatuering på halsen och i samma veva hör en god vän till mig av sig och berättar att den påminner starkt om en tatuering som han eller hon sett på Hizbollah-krigare. En av USA terroriststämplad shiamuslimsk organisation.
Ya Ali” är en hyllning till profetens svåger Ali ibn Abi Talib som är muslimernas fjärde Imam efter Mohammeds död. För shiamuslimer är krigsherren Ali nästan lika viktig som profeten själv. Phillip Smyth (The Washington Institute For Near East Policy) säger att tatueringen visar att Mustafa har en relation till jihadister ”eller högt värnar om deras ideologi och tankegångar”.

Ya Ali, tatuering kopplad till jihadistiska organisationer, ovanlig bland afghaner
Tatueringen är inte ovanlig bland de afghanska män som tagit sig genom Europa för att försörjas av Sverige.

Expressen låter ”en anonym expert” försöka att delvis bortförklara Mustafas tatuering. Hur trovärdiga är anonyma experter?

Mustafas gode man, Tommi Ekdahl (som rest på skidresor med Mustafa), försvarar sin goda inkomstkälla och menar att Mustafa bara är ”en liten grabb” som ”knappt kan hänga med i alla de här turerna”. Snyft? I nästa sekvens refererar han till Mustafa som ”den här gubben”.

Not. Med tanke på att medelålders kvinnor (ofta med vänsterextrema åsikter) verkar vara klart dominerande som gode män för de afghanska männen kan man undra varför vänsterfeministerna ännu inte krävt att beteckningen ”god man” ändras. T ex till ”god hen”?

A$AP SITTER FORTSATT HÄKTAD
Asap Rocky, som anhålls 2019-07-03 och häktades 2019-07-05, får sitta kvar inspärrad på obestämd tid framöver tillsammans med sina två livvakter, för misshandel. Dessutom blir Asap dubbelbestraffad eftersom han inte tilläts fortsätta sin spelning (och påstås därmed ha förlorat 16 miljoner kr) i väntan på rättegång. Det är bara USA (demokrater såväl som republikaner) som inte förstår att den svenska rättvisan är rättvis?

Som vi kunnat se från rapporterna i media de senaste åren så har de värst kriminella svängdörrar till häktena, men de är en privilegierad grupp.

Asap har garanterat haft en svårare uppväxt än våldsbejakande afghaner som Mustafa och Dawod, men kommit lite längre i livet.

VARFÖR ÄR MUSTAFA KVAR I SVERIGE EFTER 5 ÅR?
Mustafa kommer att fortsätta driva runt på gatorna i Sverige, men med mer pengar i plånboken att köpa heroin från Afghanistan för.

De tiggande zigenare, sex romska kvinnor i Göteborg som dömdes 2019 för att de under en lång period sålde knark som de förvarade under sina kjolar, utvisades inte. Ej heller den droghandel och annan kriminalitet som afghanerna sysslar med leder till utvisningar eftersom politikerna inte vill eller vågar ta tag i problem som dessa.

Mustafa hade inte skyddsskäl när han kom till Sverige och oavsett vad han uppgav för ålder då så är han en vuxen man idag. Dessutom har Mustafa genom sin brottslighet förverkat alla möjligheter att få stanna.

FÖRUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL SVENSK KRIMINALHISTORIA
Förundersökningsprotokollet är på 552 sidor (med en huvudförhandling på hela tre dagar). Leif GW Persson säger att det finns inget misshandelsfall i svensk rättshistoria som man lagt ner så mycket tid på. Åklagare och polis har här gjort allt som man skulle ha gjort om Mustafa blivit mördad, säger GW.

Normalt skriver man av sådana ärenden, Sverige skriver varje år av tusentals liknande, och ibland värre, fall, så de går aldrig till åtal eller domstol, hävdar GW.

EN AFGHANS – SOM INTE SKULLE VARIT I SVERIGE – NEGATIVA INVERKAN PÅ SVERIGE
Även utan ett 16-miljoners skadeståndskrav från Asap Rocky (förlust av inkomst ska ersättas om den anklagade frikänns eller döms för lindrigare brott) kommer afghanens polisanmälan kosta skattebetalarna åtskilliga miljoner kronor.

Detta ej inkluderat de negativa effekterna för Sverige som den bortskämde afghanens agerande leder till, inte minst de nu frostiga relationerna med USA och världsartisters bojkott av Sverige.

DEN MÅNGKULTURELLA MYTEN
På vilket sätt ”berikar” brottslingar/yrkeskriminella och analfabeter från andra länder Sverige, med en krackelerande välfärd som ofrånkomlig konsekvens?

Vad har Sverige gjort för att skydda de egna medborgarna (och ej brottsbenägna besökare) från de asylsökandes stölder, bilbränder, våld, våldtäkter och mord, etc?

Hur många Rakhmat Akilov-fall behövs för att utvisningar ska börja effektueras i Sverige?

Asap Rocky misshandlar afghan i Sverige

Rasism?

I maj 2018 hamnade den amerikanska vita rapstjärnan G-Eazy i ett bråk på en nattklubb i Stockholm. Han häktades, och dagen därpå åtalades och dömdes han till dagsböter och skadestånd. Han dömdes för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och narkotikabrott.

ÄR ALLT STRUKTURELL RASISM?
OBS! Det är dock inte rasism på det sätt som historien framställs i USA (och av den förvirrade vänsteraktivisten Zara Larsson). I Sverige har vi en ”omvänd rasism”, där människor från MENA-länderna åtnjuter särskilda privilegier genom hela samhället. Nästan alltid är det vita som drabbas av detta särbehandlingssystem, men nu är det för en gångs skull en svart som drabbas.

Om Asap Rocky under samma omständigheter pucklat på en vit så är det inte osannolikt att Asap Rocky bara tagits in på förhör och fått betala ett mindre bötesbelopp. När det står mellan svart och muslim blir Sveriges ”goda” hatvänster förvirrad och reagerar genom att krypa under täcket.

ÅKLAGAREN JÄVIG?
När åklagaren Fredrik Karlsson kallade till presskonferens refererade han till superkändisen Asap Rocky som ”den så kallade artisten”.

LÖFVEN EJ SANNINGSENLIG TILL TRUMP
När Donald Trump tog upp frågan om Asap Rocky svarade Stefan Löfven (S); ”I Sverige är vi alla lika inför lagen”. Verkligen? Det finns oerhört många tecken på att de svenska domstolarna blivit politiserade.

SKOLEXEMPEL PÅ ATT ALLA EJ ÄR LIKA INFÖR LAGEN
Rättegångsfallet Asap Rocky är ett skolexempel på att alla inte är lika inför lagen. Av politiska skäl. En vanlig svensk medborgare skulle aldrig ha fått en lika omfattande förundersökning i motsvarande situation.

REGERINGEN OFÖRMÖGEN ATT PÅVERKA?
Stefan Löfven svarade Trump att Regeringen inte kunde ingripa;
I Sverige är alla lika inför lagen, även besökare från andra länder. Den svenska regeringen varken kan eller kommer att försöka påverka åklagare eller domstolar”.

Varför säger Löfven inte sanningen istället, dvs att han inte vill/vågar ta ställning i frågan om orimliga häktningstider och ej fungerande åklagare/domstolar?

Dispens och nåd
9 § Regeringen får genom nåd efterge eller mildra en brottspåföljd eller en annan sådan rättsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en myndighet.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag (2010:1408).
Regeringsformen, tolfte kapitlet

HAR CARL BLIVIT KORKAD?
Carl Bildt, som ägnat mycket tid åt att lägga sig i andra länders rättssystem, uttrycker sig på gamla dar alltmer som en vänsterextremist/Fredrik Reinfeldt. Med anledning av att Trump kontaktat Löfven för att uppdatera sig om situationen med Asap Rocky twittrar Bildt;If @realDonaldTrump tries to obstruct justice in his own country he will be in deep trouble with the very principles of the US constitution”.

Bildt känner inte ens till att Trump, i full enlighet med konstitutionen, benådat bl a den mycket begåvade Dinesh D’Souza, som frihetsberövades i USA (i praktiken pga sin berättigade kritik mot Obama, se CNN göra sitt bästa för att försöka svärta ner Dinesh). Alla USA:s presidenter, från och med George Washington t o m USA:s 45:e president, har ”obstruct justice”.

Diskriminering av vita nästintill omöjligt

Det blir bara tramsigt att ge det svenska rättssystemets behandling av Asap som bevis på ”vitas privilegier” och ”systematisk rasism” (som G-Eazy känt sig tvingad att göra för att vara politiskt korrekt).

PS.
Den i media flitigt omskrivne ”svenske” (från Sydkorea) skådespelaren, som ingen hört talas om och som medvetet bröt mot lagen genom att ha sex med en minderårig (14 år), sitter häktad i USA till den 15:e augusti och klagar på hur jobbigt det är att sitta i finkan. Joaquin Rustan NaBi Olsson kanske vill göra en deal med A$AP Rocky och byta fängelse med varandra?

ANSVARSLÖSA POLITIKER

Norska Aftenposten (och SSB) har undersökt hur många av de som fått uppehållstillstånd som ”turistar” i sina hemländer (och erkänt detta);
71 procent av irakierna.
55 procent av iranierna.
40 procent av afghanerna.
24 procent av somalierna.
12 procent av eritreanerna.

Svenskar – inkl. de som inte har råd med egen semester (33 procent av gruppen arbetare enligt LO:s undersökning) – får jobba ihjäl sig tills de är 75 för att finansiera de asylsökandes/asylbedragarnas/ankarbarnens semesterresor till hemlandet, och IS-terroristernas resor.

När störtfloden kommit är det för sent att bygga en ark
De ansvariga politikerna som skapat de många och svåra problemen i Sverige med invandringen, förutan assimileringspolitik, duckar alltid för frågan om ett tak för invandringen (eller gör som Annie Lööf/Centern och ger rakt motsatta besked från dag till dag). Så det är väl för mycket att hoppas på att någon vill svara på hur många av andra länders kriminella som Sverige kan och ska husera samt försörja.

HUR MÅNGA BIDRAGSTAGARE TÅL ETT LAND?
Hur stor andel okvalificerad och outbildad arbetskraft, med religiösa fanatiker där en politisk religion blir allt snabbare allt mer styrande samtidigt med en successivt sviktande demokrati, kan ett land ha innan det blir ett U-land?

RIMLIGT ATT SVERIGE UTSÄTTER SIG FÖR SJÄLVSKADEBETEENDE?
Ökar jämlikheten bara för att välfärden och levnadsstandarden (förutom för alla som profiterar på invandringen från MENA-länderna, t ex människosmugglare och jurister) i västländer sjunker till samma nivå som i muslimska länder?

TV4:S VERKLIGHETSFÖRFALSKNING
Det blir ofta lite roligt när Sveriges Trump-hatande media på sitt desperata sätt försöker förvanska verkligheten på de mest absurda sätt efter sina politiska åsikter. I TV4 upprepar Leif GW Persson gång på gång i fallet Asap Rocky att Donald Trump absolut inte varit oinformerad om svensk lag och rätt innan han ringde Löfven. Genom hela detta långa inslag visar TV4 en text som säger att Trump varit ”oinformerad om svensk lag och rätt”.
Donald Trump Asap Rocky

MEDIA SPRIDER DESINFORMATION OM AFGHANERNA
Medias fokus i Asap-rättegången ligger (som vanligt) på vad Donald Trump sagt och gjort, samt värdelöst vetande som att åklagarens två vittnen känner ”rädsla och oro” (utan att de kan uppge något skäl) för att vittna live. Allt för att försöka ta fokus från kärnproblemet, afghanerna och Sveriges helt misslyckade invandringspolitik. Under rubriken ”19-åringen reste till Iran på grund av hotbilden” sprider SvD desinformation om att Mustafas advokat Magnus Strömberg säger att Mustafa åkte till Iran pga ”hotbilden”. Problemet med detta är två;

1. Det finns ingen hotbild.
2. Som framgår av förundersökningsprotokoll såväl som Mustafas ord under rättegången var hans semesterresa till Iran planerad sedan länge.

Se även bl a;
Rättegången om A$AP Rocky mest om afghanens känslor – Mustafas vittnesberättelse full av hål

Asap Rockys misshandelsmål: Förhör med målsägare från Afghanistan

Asap Rocky vinnare i rättegång om misshandel av afghansk medborgare

ASAP Rocky: Förhör av afghanen Mustafas två vittnen – Märkliga vittnesmål

Vittne i ASAP Rockys misshandelsmål motsäger att flaska använts

Asap Rocky: Åklagarens och advokaternas slutpläderingar i misshandelsmål


Varför diskuteras och granskas inte de ensamkommandes brottslighet?


Fatemeh Khavari: En rättighet för afghaner att försörjas av Sverige

Medias ständiga skuldbeläggning av ”vita män”

För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Kulturskribenten Sara Abdollahi kritiserar Sverige

Kulturskribenten Sara Abdollahi Lekta uttrycker sitt missnöje med Sverige under rubriken ”Här får vissa människors drömmar aldrig slå rot”. Någon närmare förklaring till vad hon menar med detta i sin förvirrade text utan någon röd tråd får vi inte.

Abdollahi nöjer sig inte med att Sverige är frikostigast i världen med medborgarnas surt förvärvade pengar, till bistånd och mottagande och försörjning av huvudsakligen outbildade eller lågutbildade som glider in på en räkmacka från MENA-länderna.

Man kan tycka att det skulle vara klädsamt och hedervärt om Sara Abdollahi visat i alla fall lite tacksamhet för att Sverige tagit hand om och försörjt henne och hennes familj, men det finns inte ett spår av tacksamhet i hennes tyckande om Sverige.

ASYL ÅT ALLA ROPEN SKALLA
Abdollahi är en av dem som menar att alla världsproblem löser sig om bara Sverige öppnar sina gränser för samtliga som önskar sig en bättre livssituation, och att de av okänd anledning måste tas om hand här istället för i sina hemländer:
Varför visar flyktingar lojalitet med det land de fytt från istället för de land de flytt till?
Sara Abdollahi Lekta skriver:
En del människors drömmar får aldrig slå rot i det här samhället.

Red’s kom:
Detta gäller för svenskfödda medborgare såväl som för de som kommer från MENA-länderna. Ska MENA-ländernas befolkning ges bättre förutsättningar i Sverige för sina drömmar än svenska medborgare, och i så fall varför?

Jobbigt på jobbet, tycker pappa

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Pappa har alltid sagt att man stannar på sitt jobb, trots att man utsätts för rasism. Han säger att det är så på alla arbetsplatser, att man ska stå ut och inte tjafsa.

Red’s kom:
Allt är inte rasism. Om Sara Abdollahi, efter 32 år i Sverige, varit lite intresserad av det land som tagit hand om henne och hennes familj skulle hon känna till att det finns väldigt många svenskfödda som tvingas stå ut på sina jobb… eller inte ens kan få jobb i Sverige trots att de är kunniga och kvalificerade.

Vad gäller att ”tjafsa” så kanske man inte bör göra detta oavsett omständigheterna?

Är inte vi alla marginaliserade?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Pappa säger, om du inte passar dig blir du som jag. Jag är marginaliserad men min marginalisering ser annorlunda ut än min pappas. Jag undrar om pappa hoppades på ett annat liv där kroppen håller.

Red’s kom:
Varför och på vilket sätt Sara Abdollahis pappa känner sig marginaliserad får vi inte veta. Han kanske inte pratar svenska? Han kanske inte vill anpassa sig till Sverige?

Varför Abdollahi anser att hon saknar möjlighet att på egen hand förändra sin livssituation till det bättre får vi heller inte veta.

Hoppas inte vi alla på ett liv där kroppen håller? Tyvärr är våra kroppar olika väl anpassade för de påfrestningar vi utsätter dem för.

Fel att avvisa välfärdsmigranter?

Under rubriken ”Sverigedemokraterna” skriver Sara Abdollahi Lekta:
Året efter att vi fördrevs bildades Sverigedemokraterna. Ett parti som efter senaste EU-valet gick från 9,8 till 15,4 procent. Men det är inte bara SD som bevakar Europas gränser.

Red’s kom:
Abdollahi måste nog skaffa sig lite tillförlitligare källor… eller mer kunskap. Varken SD eller något annat parti bevakar Europas gränser.

Partierna går samman och tillsätter ytterligare 10 000 gränsvakter. Att avvisa människor som söker skydd undan tortyr, förtryck och fattigdom, anses vara ett helt vanligt arbete.

Red’s kom:
Problemet är bara att en överväldigande majoritet söker sig till EU (primärt Sverige och Tyskland) endast pga det sista alternativet, ”fattigdom”, dvs välfärdsmigranter.
De söker sig hit för att de hellre vill bli försörjda och ha EU-standard än att försöka förändra missförhållandena i sitt eget land.

HAT ETT HELT VANLIGT ARBETE?
Har de som kontrollerar gränser inte ett ”helt vanligt arbete”? Men att komma till Sverige och spy ut sin galla över Sverige och svenskarna är ett ”helt vanligt arbete”?

Förbud mot att skydda gränser?

Sara Abdollahi Lekta:
Säkerheten är en lukrativ affärsverksamhet. En av de stora marknaderna för lobbyister är gränsbevakningsindustrin. Journalisten Elina Pahnke skriver (Kontext 26/5): ”Några av de största företagen som lobbat för ökad gränsbevakning är Airbus, Finmeccanica och Thales, tre av de fyra största vapenförsäljarna i Europa och säljer vapen till bland annat Mellanöstern och Nordafrika”.

Red’s kom:
Vad är problemet? Det är så icke-kommuniststater fungerar. Om Sara Abdollahi och Elina Pahnke är missnöjda med detta kanske de ska börja fundera på att migrera till Venezuela, Cuba, Nordkorea eller Kina?

Vem betalar för vad?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Vilket företag betalade för granatsplittret som träffade min morbror i ena ögat så att han förlorade synen när han tvingades delta i kriget mellan Iran och Irak?

Red’s kom:
Ja, vem vet vilka företag som betalar för de skador människor orsakar?
Kanske denna obegripliga fråga istället borde ställas till regimen i Irak eller Iran för jag tror det blir svårt för utomstående att svara på denna fråga om andra länders interna angelägenheter?

Öppna gränser för alla löser alla världsproblem?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Hur länge ska människorna vara föremål som måste hållas i schack med kostsamma och vinstdrivande system av övervakningskameror, vapen, gränskontroller, murar, staket och stängsel? Som skapar arbetstillfällen, handel, pengar, pengar, pengar? Ett system som kräver att vi accepterar att vissa människor inte har rätt till hoppet om ett bättre liv.

Red’s kom:
Sara Abdollahi förespråkar öppna gränser och ser inga problem med detta.

Varför Abdollahi är emot arbetstillfällen, handel och pengar framgår inte.

Sverige, och övriga EU-länder, har inte ett system ”som kräver att vi accepterar att vissa människor inte har rätt till hoppet om ett bättre liv”. Vi har däremot ett system som till en alltför begränsad del – och tyvärr bara på kort sikt – skyddar respektive land från invasion och islamisering med kvinnoförtryck och mycket annat tillhörande elände.

Överlevnadsguide för svenskar

Sara Abdollahi Lekta:
Jonas Hassen Khemiri skriver en överlevnadsguide för hur vi ska klara oss i ett land där 20 procent inte vill ha oss här.

Fråga:
Vilka är de 20 procent som inte vill ha ”oss” här, och vilka är ”oss”, rent konkret? Det är en generalisering i kolossalformat.
Det är 80-99% av folket som inte vill ha terrorister, extremister, mördare, brottslingar, ej anpassningsbara och välfärdsmigranter, men är denna önskan att de stannar där de kom ifrån inte rättmätig?

Står det i Khemeris överlevnadsguide att man ska lära sig språket i landet man kommer till, att man ska anpassa sig till den svenska kulturen, att Sverige inte är ett land där man kan ta avbrott i sitt arbete för att be, att man ska följa lagar och regelverk?

Var finns en överlevnadsguide för oss som förträngs i vårt eget land?

Vem fördrivs av vem?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Ja, vi som en gång tvingades packa resväskan och sticka bär på snarlika sår och smärtor. Ja, det vore fruktansvärt att fördrivas igen.

Red’s kom:
Sara Abdollahi är en lyckligt lottad person… som haft en resväska och något att packa i den. De som inte har detta är tydligen inte lika mycket värda för Sara Abdollahi.

Många bär på ”sår och smärtor”, men ska det ge var och en från andra länder en automatisk rättighet att bli försörjd av medborgare som byggt upp dessa samhällen och sköter sig?

Är att ställa krav på t ex brottslingar och terrorister att åka hem samma som att fördriva dem?

Är det inte valfritt att ta sig till Sverige?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Att fly handlar aldrig om valfrihet.

Red’s kom:
Tyvärr är det raka motsatsen som gäller. De som flyr från MENA-länderna är sällan de som har det sämst, och de väljer att komma till primärt Sverige och Tyskland. Trots att det strider mot regelverken att de ska kunna bestämma vem de ska försörjas av.

Krymper den som flyr till en bättre miljö?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Att befinna sig i exil är att krympa, som den chilenske författaren Roberto Bolaño skriver. Men vi har pass, pengar och rörelsefrihet.

Red’s kom:
Att befinna sig i exil är istället en fantastisk möjlighet att växa.

De mest behövande har inget pass att dölja eller slänga, inga pengar och starkt begränsad rörelsefrihet… de kommer inte till Sverige som Sara Abdollahi.

Ska den mest brottsbenägna gruppen inte kontrolleras?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Jonas och jag har trygghet och makt i språket. Som den där gången på flygplatsen när jag märkte att det bara var jag och andra icke-vita som blev stoppade.

Red’s kom:
Väldigt många från MENA-länderna gör sitt fria val att inte lära sig mottagarlandets språk. Varför ska deras ovilja alltid vara mottagarlandets fel?

Ja, många ”icke-vita” stoppas på flygplatser. Vad kan det bero på? Kan det kanske vara så att vita kommer från civiliserade länder och att många icke-vita står för en oproportionerlig del av den illegala trafiken?

Varför ska tull- och passpersonal undvika att kontrollera den grupp som alla vet står för majoriteten av problemen, bara för deras hudfärg? Tull- och passpersonal finns för att skydda respektive land, inte för att positivt särbehandla icke-vita.

”Jag kommer skriva om det här”

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Jag kunde dra fram mitt pass; deklarerade högt så att alla hörde att jag kommer skriva om det här.

Red’s kom:
Och nu skrivs det om Sara Abdollahi.

Vad innebär rasifiering?

Sara Abdollahi Lekta fortsätter:
Människor som vår rasifierade under- och arbetarklass, människor som under flykten nästan drunknade när de flydde över havet, människor vars öde på just den här platsen vid just det här tillfället bestäms av kapitalrörelser och politiska beslut bortom deras kontroll kan inte tjafsa med gränsvakter.

Red’s kom:
Rasifiering (= etnifiering) är ett begrepp som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Men när ”fördomar” överensstämmer med fakta, ska man bortse från dessa fakta bara för att någon tycker att dessa fakta är fördomar?

På vilket sätt har att någon teoretiskt nästan drunknat att göra med möjligheten att ”tjafsa med gränsvakter”?

Kommer verkligen de som lider mest med flyg till Sverige?

Varför ska politiska beslut i Sverige vara under kontroll av MENA-ländernas befolkning?

Vad är sanningen om Pia Klemp?

Under rubriken ”Stefan Löfven” skriver Sara Abdollahi Lekta:
Den tyska sjökaptenen Pia Klemp hotas med 20 års fängelse i Italien. För att hon räddar fördrivna människor.

Rättelse:
Nej, Pia Klemp hotas inte. Däremot riskerar hon straff för de lagbrott hon begått. If you can’t do the time don’t do the crime.
Pia Klemp räddade inte fördrivna människor!
Pia Klemp plockade upp lycksökare från Afrika (ofta precis utanför Afrikas kust) som ville ta sig olagligen till EU. Det är idag bekräftat att endast en försumbar andel av dem som tar sig över Medelhavet har rätt till asyl. T o m Stefan Löfven har proklamerat detta faktum.
Pia Klemp lockade fler in i döden än någon annan.

Skickar politikerna människor till döden?

Sara Abdollahi Lekta:
Men vem är egentligen kriminell? Politiker som skickar människor till döden eller de som försöker sätta stopp för elimineringen av mänskligheten?

Svar på Sara Abdollahis fråga:
Man kan ha sin egen personliga åsikt om detta men den som är kriminell är de facto den som begår brott. Brottslingar är kriminella. Särskilt den som utan minsta eftertanke bidrar till andras död och elände. Exempelvis sjökaptenen Pia Klemp.

Motfrågor till Sara Abdollahi:
1) Vem eliminerar mänskligheten?
2) Vilka politiker i EU har ”skickat människor till döden” (nämn en)? Sara Abdollahis tycks ha den afghanska upprorsmakaren Fatemeh Khavari som förebild.
3) Vem försöker sätta stopp för elimineringen av mänskligheten, hur, och med vilken framgång?
Det blir lite konstigt när okunniga extremister som Sara Abdollahi försöker vända och vrida på sanningen utan att kunna argumentera i sak.

Löfven hyllas för vad han varit inte för vad han gjort

Sara Abdollahi Lekta:
Samtidigt som jag skriver den här texten ser jag flödet fyllas med hyllningar till Stefan Lövfen. För att han är en så kallad helt vanlig människa. Det är med orsak av en dokumentär om hans liv som sänds i SVT, ”Svetsaren i Rosenbad”.
Gång på gång används hans arbetarklassbakgrund som ett alibi för att kunna föra en politik som slår mot de som redan har det värst. Den klasskänsla som en gång fanns i hans kropp verkar helt fördriven.

Red’s kom:
Ja, vi kan alla förundras över hyllningar till Stefan Löfven för att han gått från svetsare via fackpamp till statsminister, istället för något han presterat i sak, men att den extremt makthungrige Löfven tvingas förhålla sig till verkligheten ibland är kanske inte så konstigt.

Att Löfven någonsin haft en ”klasskänsla” i sin kropp kan starkt betvivlas, men vilken politik slår mot de som redan har värst?
Vilka har det värst? Är det verkligen de från MENA-länderna som söker sig en bättre ekonomi och försörjning i EU?

Tänk om dessa personer från MENA-länderna, som Sara Abdollahi, visade lite tacksamhet för att Sverige tagit hand om dem, istället för att bara klaga på att Sverige aldrig gör tillräckligt?

Källa: Expressen

Kulturskribenten Sara Abdollahi Lekta vs Magdalena Andersson

Se även bl a;
Moraliskt stötande att diskutera effekter av FN:s migrationsavtal enligt Youtube

Sveriges 237 förpliktelser genom FN:s Global Compact for Migration

FN varnar för ökad rasism i Sverige


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor