Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige

Följande är en makalös intervju utan motstycke med Åsa Regnér!

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister samt regeringens minster med ansvar för utsatta EU-medborgare får i Aktuellt (15-09-24) kommentera Uppdrag Gransknings program om EU-migranter (som sändes 15-09-23):

Åsa Regnér: Jag känner mig väldigt berörd av den här situationen. Jag tycker att det här reportaget visar att det är en ohållbar situation. Jag tycker också det visar de här människornas utsatthet och vidden och komplexiteten i de här frågorna, men just därför jobbar vi i regeringen väldigt hårt också med den här saken.

Janne Josefsson: Man gör saker som vi svenskar inte accepterar, vem är då ansvarig eftersom vad jag hör där i Högfors, också i Malmö naturligtvis, är vad gör de däruppe? Alltså kommunalråd, jurister? Vad gör politikerna? Det finns en tafatthet och en otydlighet i de här frågorna. Man undrar, vet de själva vad de vill göra?

Journalist: Ja, en av de här personerna som Janne pratar om säger att hela samhället krackelerar, varför gör ingen något?

Åsa Regnér: Vi gör mycket, jag måste bara klargöra, man kan aldrig ta till våld, Det kan aldrig accepteras.

Red’s kom: Meningslösa floskler utanför ämnet.

Åsa Regnér: Vad vi gör. Vi gör några saker på svensk nivå, vi har anslagit medel från en EU-fond som finns i Sverige till kommuner för att stödja dem i arbetet i den här akuta situationen.

Red’s kom:
Det är medel som endast får användas för att EU-migranterna ska kunna suga ut så mycket som möjligt från Sverige och dess välfärd. På vilket sätt löser det problemen i Sverige? Dessa medel kan ju enbart få rakt motsatt effekt.
Se: Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Åsa Regnér: Jag för nästan dagliga samtal med EU-kommisionen om hur de kan hjälpa oss i det arbete som vi har gentemot Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Nästan dagliga samtal med EU-kommisionen? Om det är sant varför har det inte resulterat i det mista lilla?
Inte ett ord har nämnts om dessa påstådda ”samtal” tidigare.

Åsa Regnér: Det måste vara Rumäniens och Bulgariens ansvar att ta ansvar för sina egna medborgare…

och vi har ett avtal med Rumänien för att stödja bättre liv, arbete, bostäder.

Red’s kom:
Detta är en sanslös bluff av Åsa Regnér, som måste skrivas in i historieböckerna, och som har endast ett syfte; att försöka lura medborgarna att något görs åt problemen i Sverige!
Se: Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!
Ingen människa med det minsta lilla förstånd låter sig luras av denna bluff från S+MP-regeringen.

Journalist (försöker dra tillbaka Åsa Regnér till den ställda frågan): Men för dem som är här, som ju är ett problem här för sig själva och för andra.

Åsa Regnér: Ja, de människor som kommer hit, framförallt från Rumänien och vissa från Bulgarien, de gör det av fattigdom och desperation, vilket också framkom tycker jag i det här inslaget väldigt tydligt.

Red’s kom:
För oss som såg Uppdrag Granskning framkom detta inte på något sätt.

Sedan kan vi bara spekulera i hur många av de EU-migranter som kommer till Sverige som gör det av ”fattigdom och desperation”. Det enda vi vet med 100% säkerhet är att det finns ett antal EU-migranter som kommer av helt andra anledningar, t ex som rena välfärdsturister, som tiggarbossar, som offer till tiggarbossar, som prostituerade eller för att stjäla och begå andra brott.

Åsa Regnér: Men lösningen att tigga pengar eller att be om pengar på gatorna är inte en lösning i längden och den håller inte.

Red’s kom: Fler floskler i syfte att glida undan frågan.

Åsa Regnér: Lagstiftningen och EU’s regelverk har inte förutsett den här situationen. Därför tar det tid att så att säga hitta bra lösningar här men vi jobbar så mycket vi kan med det och en sån sak är ju bland annat lagstiftningen som vi vill ändra när det gäller bosättningar och avhysning.

Red’s kom:
Ja, vi vet att politikerna gjort ett dåligt jobb tidigare, men det har inget att göra med lösningen på dagens problem. Om bara viljan funnits i S+MP-regeringen så skulle problemen med EU-migranterna vara minimala redan idag. Nu finns tyvärr inte denna vilja, av olika anledningar.

Journalist: Ja vi kommer till det. Vi ska höra vad polisen och stadsjuristen i Malmö kommun säger om vad de har för möjligheter att gripa in.
– Det är ju ändå en ockupation av privat mark.
– Ja, de tar ju annans mark i besittning. Definitivt!
– Och de kommer till ett land där polisen bara står och tittar på.
– Ja.
– Det är inte hållbart. Den situation vi har nu i samhället, vid Industrigatan, den problematiken, det är inte hållbart, och där måste vi i samhället bestämma oss, hur vill vi ha det?

Andrea Hjärne Dalhammar, stadsjurist Malmö: Nu ska Malmö hantera lägret och det är en kommunal fråga enligt statsministern men det finns ingen övergripande plan.
Jag är bara en handläggare på kommunen och jag kan inte lösa det här stora problemet. Det går inte.Klicka här för en större bildJournalist (försöker ännu en gång få Åsa Regnér att besvara frågan: Hon ber om hjälp, jag tror hon tänker på regeringen.

Åsa Regnér: Ja, säkert. Ja, som sagt, vi har avsatt medel för att stödja kommuner. Jag inser att de är under stark press.

Red’s kom:
Återigen: Dessa medel är inget som helst stöd för kommunerna. Det är uteslutande en ytterligare belastning för kommunerna.

Åsa Regnér (upprepar en tredje gång att det är synd om de EU-migranter som struntar i svensk lag): Jag inser också att de här människorna är väldigt utsatta och att det därför är en svår situation.

Red’s kom:
Det är oförskämt att Åsa Regnér hela tiden upprepar att EU-migranterna är utsatta, men svenska medborgare, som drabbas av EU-migranter, har inga rättigheter i sitt eget land. Svenska medborgare är också utsatta.

Åsa Regnér: När det gäller det här problemet så har vi redan aviserat att vi vill ändra lagstiftningen när det gäller avhysningen från privat mark som det här framförallt är!

Red’s kom:
Nej, det finns en väldig massa andra problem som måste lösas med EU-migranterna.
Se: Varför provocerar EU-migranter?

Sedan går månad efter månad utan att S+MP-regeringen ens lyckas ta fram ett utredningsdirektiv, än mindre tillsätta en utredning.
Se: Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter
Regeringens bristande engagemang och totala brist på handlingskraft är ett hån mot Sveriges befolkning!

Åsa Regnér: Dvs att privata markägare ska ha möjligheter som inte är så omständliga så att det nästan är omöjligt att så att säga ta sin egen mark i anspråk.

Red’s kom: Men alla andra problem då?


3
Janne Josefsson (gör ett tredje försök att få Åsa Regnér att besvara frågan): Jag måste ändå fråga dig efter att ha besökt det här lägret, vad ska göras?

Tycker du, och är det ditt råd till juristen och dina socialdemokratiska kollegor som regerar i Malmö, ska de gå in med vatten, ström och toaletter, eller ska de inte göra det? Ska de avhysa de här människorna eller inte? Det måste du väl ändå ha en mening om?

Åsa Regnér: Nej, jag kan och ska inte ge råd till enskilda kommuner.

Red’s kom:
För det första så kan Åsa Regnér naturligtvis visst ge råd hur kommuner ska hantera en dylik situation. Det är mycket enkelt för Åsa Regnér att svara att om Malmö stad drog in vatten och el samt installerade toaletter på en privat markägares område så skulle detta vara ett solklart och synnerligen allvarligt lagbrott (vilket alla begriper, i alla fall utanför S+MP-regeringen och som inte är vänsterextremister).

Åsa Regnér: Det jag har ansvar för det är att ta beslut t ex när det gäller lagstiftning eller resurser och det har vi gjort i det här fallet och kommer fortsätta göra.

Red’s kom:
Nej! S+MP-regeringen har gjort absolut ingenting för att förbättra situationen i Sverige med de åtskilliga problem och kostnader som EU-migranterna orsakar landet. Regeringen har inte avsatt en krona för detta och regeringen har inte ens satt igång processen med lagjusteringar.


4
Journalist (försöker en fjärde gång att stoppa Åsa Regnér från att glida undan frågeställningen): Det är ju inte bra om kommunerna gör olika, det blir ju olika rättigheter i olika kommuner då. Så från nationellt håll är det inte bra om ni kliver in och säger så här borde vi agera här i Sverige

Åsa Regnér: Vi har en nationell samordnare som har i uppgift, kommer i februari med förslag på rekommendationer kan man säga.

Red’s kom: Det löser inga problem här och nu… som dessutom borde varit lösta vid det här laget!

Åsa Regnér: Men varje kommun har ansvar i sitt eget läge och jag kan inte och ska inte tala om för dem hur de ska tolka lagstiftningen.

Red’s kom:
Jo, om Åsa Regner saknar kunskap om lagstiftningen så får hon ta reda på vad som gäller och ge den vägledning som kommunerna säger sig behöva. Åsa Regnérs feghet är häpnadsväckande!

Åsa Regnér: Däremot kan jag förändra lagstiftningen om den inte fungerar.
Det finns exempel på lagstiftning som man kanske inte använder här, sexköpslagen t ex. Det pratas här om prostitution, den finns redan.

Red’s kom:
Jo, sexköpslagen fungerar säkert utmärkt för att avhysa EU-migranterna från sina olagliga ockupationer.

Sedan vad gäller lagar så fyller de ändå ingen funktion så länge det inte finns någon som upprätthåller dem och landet inte har en regering som ser till att de som ska upprätthålla lagen också gör detta.


5
Journalist (försöker en femte gång att få Åsa Regnér till att svara på frågan): Åsa Regnér du är ju en av dem som rimligtvis borde vara mest insatt i problematiken, som minister med ansvar för utsatta EU-medborgare, vad tycker du, ska man, borde man avhysa dem från ett sånt här läger i Malmö eller inte?

Åsa Regnér: Jag tycker det här är en helt ohållbar siuation och jag tycker naturligtvis att det här är inget bra med de här bosättningarna på det här sättet…

Red’s kom:
Ohållbar” är ett av Åsa Regners – och alla andra som inte har några svar att ge – favoritord.


6
Journalist (avbryter Åsa Regnér för att en sjätte gång försöka få ett meningsfullt svar på frågan): Men borde man avhysa dem?

Åsa Regnér: Därför så måste man ha en lagstiftning som fungerar så att den här markägaren kan ta sin egen mark i anspråk.

Red’s kom:
Denna lagstiftning finns tydligen inte, men än mindre finns det direktiv till polisen att upprätthålla lagen.


7
Journalist (försöker en sjunde gång att få svar): Men juristen där på kommunen är ju desperat. Hon känner att, det såg man i inslaget, hon vill inte med hjärtat men hon känner att hon måste för att följa lagen. Vad vill ni skicka med för signal? Är det avhysning som är det bästa eller inte?

Åsa Regnér (upprepar): Jag kan och ska inte gå in i ett sånt enskilt fall.

Red’s kom:
Byråkratisvenska. Det är självklart att Åsa Regnér både kan och ska gå in i detta enskilda fall. Vad ska man med en regering till som inte vågar kommentera enskilda fall som representerar alla dylika fall?

Om Åsa Regnér är så rädd för vänsterextremisternas reaktioner hade hon kunnat göra om frågan till ett allmänt fall, men inte ens det vågar hon.

Åsa Regnér: Jag kan bara säga att vi gör flera åtgärder för att kunna stödja kommunerna i det här läget.

Red’s kom:
Nej, det finns bevisligen inte en enda åtgärd som Åsa Regnér eller någon annan i S+MP-regeringen gör för att stödja kommunerna i detta läge.

Det är inte lite fräckt att ljuga Sveriges medborgare rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.


8
Journalist (försöker en åttonde gång att få svar på frågan): Men när statsministern säger i sitt sommartal t ex att; ”Vi måste ha ett kraftfullt agerande här och nu. Vi ska upprättålla lag och ordning. Vi tillåter inte olovliga bosättningar på privat eller allmän mark”. Är inte det då att säga att man bör avhysa dem?

Åsa Regnér (upprepar): Nej, jag tycker inte att de här bosättningarna är bra på nåt sätt och vi ser att lagstiftningen inte fungerar i de här lägena.

Red’s kom: Floskler. Tjänar inget till att upprepa detta.

Åsa Regnér: Därför kommer vi att förändra den. Det har vi redan sagt och det jobbar vi med.

Red’s kom:
Har inget med frågan att göra. Dessutom har Åsa Regnér, Morgan Johansson och S+MP-regeringen inte ens fyra månader efter att de sagt att detta ska göras tagit fram ett utredningsdirektiv i frågan, vilket med all önskvärd tydlighet visar på S+MP-regeringens handlingsförlamning;
Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Åsa Regnér (upprepar för tredje gången): Och sedan gäller det att göra insatser i det här akuta läget och vi har avsatt medel till att kommuner kan göra det.

Åsa Regnér (fortsätter att glida undan frågan): Och det gäller här att stödja mänskliga rättigheter och att stödja kommunerna i det här.

Red’s kom:
Mänskliga rättigheter? Är det en mänsklig rättighet att ockupera svensk mark?

Åsa Regnérs konstant undanglidande retorik övergår här t o m i att direkt ställa sig in hos den lilla gruppen vänsterextremister i stället för att ta hänsyn till de övriga 99 procenten av Sveriges befolkning.

Åsa Regnér (upprepar): Det är ingen bra situation. Jag vill inte heller ha det så och jobbar hårt mot det.

Red’s kom:
Och? Var är resultatet?


9
Journalist (försöker en nionde gång att få svar på frågan): Så de i Malmö som undrar nu, ska vi kämpa mot lagen nu eller försöka beivra och avhysa dem? De får inget direktiv eller signal eller hjälp om vad som är rätt där?

Åsa Regnér (fortsätter att undvika frågan): Vi har mycket dialog med kommunerna om det här på olika sätt.

Åsa Regnér (upprepar): Jag kan och ska inte säga exakt vad man ska göra i enskilda fall.

Red’s kom:
Nej, Åsa Regnér vill inte säga varken exakt eller ens vagt varken vad man ska göra i enskilt fall eller i allmänt fall.

Åsa Regnér: Men vi försöker arbeta med det här så hårt vi kan och det har vi gjort sedan dag ett.

Red’s kom:
S+MP-regeringen har från dag ett gjort absolut ingenting för att verka i de svenska medborgarnas intresse. Det är just därför det ser ut som det gör i Sverige idag!


10
Janne Josefsson (försöker en tionde gång att styra in Åsa Régner på vad frågan handlade om): Krafttag och sånt där hör man från regeringen och Stefan Löfven.
Samtidigt hör vi polisen i Malmö säga; Vi står och tittar på och det är ju en ockupation. Sedan om man ska göra det eller inte är inte min sak att avgöra men någonting måste göras.

Åsa Regnér: Jag tror det finns en lagstiftning man kan också använda. Jag pekade på lite av det.

Red’s kom:
Nej, sexköpslagen fungerar inte att använda för att avhysa EU-migranter som olovligen tar svensk mark i besittning.

En debatt och intervju där alla känsloord förbjuds – eller där som minst orden ”ohållbar”, ”berörd, ”upprörd” och ”utsatta” är bannlysta – skulle avsevärt förbättra kvaliteten på debatten/intervjun… det hade nog blivit helt tyst då.

Fram tills denna intervju med Åsa Regnér tyckte jag att den som i Sveriges historia sämst svarat på frågor i en intervju var Mehmet Kaplan (MP) när han intervjuades i nyheterna om bostadskrisen i Sverige. Åsa Regnérs undanglidande svar här är om möjligt värre.Klicka här för att gå till intervjun med Åsa Regnér i SVT:s Aktuellt, 2015-09-24

Se även bl a;
Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet


Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Åsa Regnér glider undan alla frågor från Moderaterna om EU-migranter

Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

SD’s och Moderaternas förslag blev ok när regeringen föreslår samma sak


Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19


Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien


Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar


Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *