Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Kampen mot fattigdomen ska vinnas genom insatser både på hemmaplan och i EU-migranternas hemländer. Åsa Regnér besökte Rumänien i början av juni och undertecknade då tillsammans med den rumänska socialministern Rovana Plumb ett samarbetsavtal – som nu ska fyllas med konkret innehåll.

Expertutbyte med Rumänien?

Det handlar om ett expertutbyte och stärkande av välfärdssektorn i Rumänien. Fokus ligger på barns och kvinnors rättigheter samt exempelvis socialtjänst, uppsökandeverksamhet och socialförsäkringar.

Red’s kom:
Det blir bara tramsigt och pinsamt när Åsa Regnér vidhåller sin bluff om ”expertutbyte” i det påstådda samarbetsavtalet som är kliniskt rent från krav såväl som mål.

Åsa Regnér hänvisar till länder som inte beaktas

– Målsättningen är att de här personerna ska ha drägliga liv i sina ursprungsländer. Rumänien, Bulgarien och andra länder har ansvar för sina medborgare och det är utgångspunkten för det här arbetet, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Problemet är bara att Åsa Regnérs och S+MP-regeringens enda form av insats riktar sig uteslutande mot Rumänien. Bulgarien och alla andra länder har ”glömts bort”.

Hur kan man ha en ”målsättning” för länder som inte ingår i det s k samarbetsavtalet, eller hanteras på annat sätt?

Varför inte ha en målsättning om att svenska medborgare ska ha drägliga liv i Sverige? Är det otänkbart?

Åsa Regnér tycker tiggeriförbud är ”olämpligt”

Ett nationellt tiggeriförbud – som bland annat Sverigedemokraterna och Moderaterna i flera västsvenska kommuner vill ha – tycker Åsa Regnér däremot är olämpligt.

Red’s kom:
Åsa Regnér viker inte en tum från S+MP-regeringens helt omotiverade linje om att inte ens utreda möjligheten till att förbjuda tiggeri i någon form.

Åsa Regnérs undanglidande retorik har inga gränser

– Jag vill inte gå en väg där man faktiskt förbjuder att folk ber om hjälp i en mycket utsatt situation.

Red’s kom:
Ett tiggeriförbud innebär inte på något sätt att någon förbjuds att be om hjälp. Det är naturligtvis två helt olika saker!
Ett tiggeriförbud handlar bara om att – för allas bästa och landets ekonomi – styra upp på vilket sätt man ber om hjälp.

Vi tar itu med den här frågan på andra sätt.

Red’s kom:
Vi tar itu med den här frågan på andra sätt.”? Vilken fråga då?

Nej, S+MP-regeringen har till dags dato inte tillfört något överhuvudtaget i debatten om EU-migranterna i Sverige.

Vad gör Morgan Johansson?

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, ska se över lagstiftningen för att lättare kunna stoppa de tältläger där EU-migranter ibland bor.

Red’s kom:
Nej, det är inte Morgan Johansson som ser över lagstiftningen, utan det ska naturligtvis göras av personer som är kompetenta för detta uppdrag.

Men det är bra att S+MP-regeringen lyssnat på i alla fall detta krav från Moderater och andra allianspartier.

– Framför allt är det komplicerade förfaranden i dag när man är privat markägare. Det är inte en bra situation i Sverige när det växer fram kåkstäder. Jag förstår att behovet finns att se över den lagstiftningen, säger Åsa Regnér.

Det ska även undersökas om det finns luckor i lagen när det gäller kriminella som utnyttjar tiggarnas utsatthet.

Red’s kom:
Även här är det bra att S+MP-regeringen lyssnat på detta krav från Moderater och andra allianspartier.

Åsa Regnér bluffar om arbete på tre fronter

Sveriges arbete med EU-migranter sker nu på tre fronter – via en nationell samordnare på hemmaplan, en dialog med EU-kommissionen samt genom det nya samarbetet med Rumänien.

Red’s kom:
Nej!
• Den nationella samordnaren – dvs S+MP-regeringens språkrör – tillför inget överhuvudtaget, mer än i optimalt fall när han kommer med resultatet av sin i vissa delar förutbestämda utredning till våren nästa år.

• Dialog med EU-kommisionen är bara ett retoriskt påstående. Någon sådan formell dialog förekommer inte och har heller aldrig redovisats.

• Det påstådda samarbetet med Rumänien kommer att ha noll och ingen effekt på antalet EU-migranter i Sverige på överskådlig tid, om ens någonsin.

Åsa Regnér hävdar att Rumänien efterfrågat samarbete

– Situationen är väldigt svår. Men det positiva är att Rumänien efterfrågar det här samarbetet och ser att det behövs.

Red’s kom:
Det är inte Rumänien som efterfrågat ett samarbete. Det är efter påtryckningar från Sverige som Rumänien gått med på att i alla fall ha någon form av dialog med Sverige.

Rumänien har också tagit ett antal initiativ att stärka romers situation, till exempel vikta platser i skolan.

Red’s kom:
I sig en meningslös insats, och har inget med samarbetet med Sverige att göra.

Påstådd arbetsgrupp och påstått möte om att göra det som skulle gjorts innan

En arbetsgrupp, med personer från berörda departement i Sverige och Rumänien, ska träffas efter sommaren och ta fram en tydlig handelsplan.

Red’s kom:
Med berörda departement menas alltså Åsa Regnérs och Rovana Plumbs.

Den ”tydliga handlingsplanen” skulle ha tagits fram innan avtal skrevs under. Nu arbetar man i blindo och hoppas det finns något att samarbeta om.

Åsa Regnér vet inte att frivilligorganisationer arbetar i Rumänien?

– Inom ramen för det bilaterala avtalet hoppas jag också att frivilligorganisationer kan och vill bidra.

Red’s kom:
Har Åsa Regnér missat att det redan finns oräkneligt många frivilligorganisationer som bidrar i Rumänien?

Företag?

Även företag kan ha nyttiga erfarenheter att dela med sig av. Många stora företag finns redan i Rumänien.

Red’s kom:
Vad menas? Vilken roll skulle vilka företag ha för vem på vilket sätt?

Åsa Regnér kan inte ens gissa när ev. resultat kan börja synas

När tror du att vi kan se någon sorts effekt?
– Svårt att säga, det här är komplexa processer.

Red’s kom:
Nej, det är väldigt enkelt att svara på denna fråga, om man vill vara ärlig.
Svaret är; Vi kommer inte att se några effekter av det bilaterala avtalet inom överskådlig tid, kanske inte alls.

– Men vi kommer verkligen hålla koll på att det här arbetet görs. Jag är inte naiv, jag känner en stor respekt för de utmaningar som finns i Rumänien, men jag känner också en stor samarbetsvilja därifrån.

Red’s kom:
Denna påstådda ”samarbetsvilja” har vi redan idag kunnat konstatera är väldigt liten.

– Jag går in i det här med målsättningen att vi kommer att se resultat, men exakt när kan jag inte säga.

Red’s kom:
Politisk retorik för att glida undan en för S+MP-regeringen känslig fråga.

Går in med målsättningen att det kommer att ge resultat? Ja,vad annat kan Åsa Regnér säga?
Det är ingen som bett Åsa Regnér uppskatta EXAKT när vi kommer att se resultat.
Om man inte ens har en uppskattning om när resultat kan börja synas så visar det med all önskvärd tydlighet att även Åsa Regnér inser att avtalet har väldigt små chanser att någonsin påverka antalet EU-migranter som söker sig till Sverige för att tigga och för att utnyttja den svenska välfärden.

Åsa Regnér glider undan frågor om strömmen av EU-migranter till Sverige

Kan flödet av EU-migranter till Sverige komma att öka ännu mer?
– Det är svårt att kartlägga av naturliga skäl, det är en grupp som kommer och går. Men enligt den nationella samordnarens bedömningar så ser man inte en stor ökning just nu.

Red’s kom:
Och där kom det igen. Skyll på den nationella samordnaren som inte har mer koll på strömmen av EU-migranter än vad jag har.

Vad är det som är svårt att ”kartlägga”? Frågan var; ”Kan flödet av EU-migranter till Sverige komma att öka ännu mer?”.
Och ett ärligt svar, även om Åsa Regnér skyr dessa som pesten, är; Självklart finns det en stor risk för att flödet av EU-migranter till Sverige kan öka. Speciellt med tanke på hur kommuner finansierar tiggeriet i Sverige.

Tänk om politiker skulle kunna säga sanningen i alla fall lite emellanåt.Klicka här för att gå till artikeln i Hallands Nyheter, 2015-06-22
Se även bl a;
Åsa Regnér glider undan alla frågor från Moderaterna om EU-migranter

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


Sverige behöver integrationsminister och migrationsminister

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *