Åsa Regnér har tecknat avtal med Bulgarien om EU-migranter – Spel för galleriet

Sverige och Bulgarien har 2016-02-05 ingått ett samarbetsavtal för att stärka situationen för utsatta EU-medborgare i hemlandet.

Ett liknande avtal mellan Sverige och Rumänien slöts i juni förra året.

En pappersprodukt utan värde

Det är ett brett avtal, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér till Radio Romano.

Red’s kom:
Det är ett extremt övergripande avtal utan mål, utan krav, utan möjlighet till påtryckningar, utan samarbetspartners, och inte specifikt riktat till romer.

Vad handlar Åsa Regnérs avtal med Bulgarien om?

Avtalet handlar bland annat om frågor som rör jämställdhet, social välfärd och barns rättigheter och en bakgrund till avtalet är just de många romer från Bulgarien som sökt sig till olika europeiska länder, däribland Sverige, för att tigga.
– Avtalet handlar om sociala frågor överhuvudtaget, men en del av bakgrunden till det är ju att människor drivs av fattigdom och utanförskap, bland annat till Sverige, för att be om pengar.

Red’s kom:
Vad som står helt klart är att det inte är ett avtal som på det minsta sätt löser problemen med EU-migranter i Sverige eller som minskar strömmen av tiggare till Sverige under de närmaste 5-10 åren (om ens någonsin).

Åsa Regnér hoppas att svenska kommuner ska gå utanför sitt lagstadgade uppdrag

Inom ramen för det här projektet hoppas vi att organisationer ska kunna samarbeta, kanske kommuner och förstås regeringarna, för att öka möjligheterna för människor att finna inkomster och skolgång i Bulgarien, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Varför är det alltid bara Sverige som ska lägga kraft och resurser på andra länders medborgare (inte minst med tanke att problemen i Sverige hopar sig i allt större mängder)? Varför görs uppenbart ogenomtänkta och enskilda punktinsatser av Sverige istället för strukturerat och meningsfullt arbete i EU-regi?

Inga ekonomiska bistånd till Bulgarien

Men några rena ekonomiska bistånd ingår inte i avtalet, säger Åsa Regnér, eftersom Bulgarien är en del av EU.
– Eftersom det här handlar om två EU-länder så kan inte Sverige ge regelrätt bistånd till Bulgarien, utan vi får använda de andra EU verktyg som finns. Det är till exempel socialfonderna som ju Bulgarien får ganska mycket av. Det har vi också diskuterat, hur vi kan få de medlen att stödja ambitionerna i avtalet, säger hon.

Red’s kom:
Avtal tecknas alltså innan det ens utretts om det är möjligt att dra nytta av socialfonderna.

Notera att inga siffror nämns om hur mycket Bulgarien får av dessa socialfonder (där svenska medborgare bidragit mest).
Det är förmodligen inte i nivå med de 471 miljarder kr som Rumänien får, men det lär vara oförsvarbart stora summor som inte används effektivt.

Bulgarian Aid Mission tror att avtalet kommer att göra någon nytta

En organisation som Åsa Regnér besöker i Bulgarien är Bulgarian Aid Mission, som bland annat jobbar mot landets romska befolkning, och med den utsatthet som de många gånger upplever.

Ann-Kristin Stefanov jobbar med Bulgarian Aid Mission, och ser positivt på avtalet.
– Jag hoppas att man kan göra fler sådana här projekt, att man kan starta utbildningar här i Bulgarien så att romerna kan få ett arbete. Att man gör det på lång sikt så att de kan bo och leva här i Bulgarien med sin familj och sina barn. Att de inte ska behöva åka till Sverige och tigga, säger hon.

Vad blir bättre av att Åsa Regnér besöker en skola i Bulgarien?

Åsa Regnér ska bland annat besöka en skola som Bulgarian Aid Mission satt upp i det romska området i huvudstaden Sofia.

Red’s kom:
Dylika besök tillför inget för någon. Enbart slöseri med tid som istället kunnat nyttjas för något meningsfullt.

Detta är enbart ett spel för galleriet. Så länge det inte sker en samordnad och strukturerad insats på EU-nivå (där endast EU har makt att ställa krav på länderna) kommer avtal som de S+MP-regeringen tecknar med Rumänien och Bulgarien bara vara ett slöseri med tid och resurser… och dra ut på processen.

Dessa avtal med Rumänien och Bulgarien används enbart av S+MP-regeringen på exakt samma sätt som samordnaren för EU-migranter. Dvs bara för att det ska se ut som något görs och för att ha något att referera till. Detta istället för att konstruktiva åtgärder görs i Sverige mot de problem som finns här och nu.

Rom från Bulgarien skeptisk till avtalet

Rajka Marinova är rom från Bulgarien och sitter vid Centralstationen i Stockholm för att tigga.
– Det finns inte någon hjälp i Bulgarien för romer, vi får bara 15 euro per månad där. Därför är vi här och tigger. Jag litar inte på Bulgarien och de vill inte ha oss heller, säger hon.

Hon är också orolig över vad tiggeriutredningen som presenterades för regeringen häromdagen ska leda till. Den kom bland annat fram till att barn till EU-migranter ska inte få gå i skolan och att människor ska skänka pengar till etablerade organisationer istället för tiggarna direkt på gatan.
– Vi är vana att det kommer sådana här förslag som slå hårt på oss. Det finns ingen hjälp till romer och barnen kommer alltid att lida, säger Rajak Marinova.

Red’s kom:
Men nu befinner sig Rajka Marinova i Sverige och får rätta in sig efter det faktum att Sverige inte kan ta över ansvaret för andra EU-länders medborgare. Det håller inte att ”invadera” ett land och tro att man kan bryta mot vilka lagar som helst samtidigt som detta land försörjer en. Sverige är inte och kan inte vara lösningen på världsproblemen, hur gärna man än önskar detta. Man måste vara lite realistisk.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-02-05

Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *