Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Under rubriken ”Mota intoleransen” skriver en anonym person sin ledare i UNT (ledare är vanligen anonyma när osakliga vänsterinriktade ledare publiceras);

Rätten till trygghet måste gälla även för svenska medborgare?

Alla människor har rätt att känna sig trygga i stadsrummet.

Red’s kom:
Att alla har rätt att känna sig trygga kan alla hålla med om, men ska det bara gälla EU-tiggare? Är det inte rimligt att även svenska medborgare har denna rättighet att känna sig trygga, inte minst mot andra länders medborgare?

Hur många fastighetsägare känner sig trygga idag när de vet hur svårt/omöjligt det är att avhysa EU-tiggare som olagligen tagit deras mark eller hus i besittning?
Hur många äldre känner sig trygga när de nu vet från gammelmedia att romer riktar in sig mot att begå brott mot äldre i Sverige?
Känner vi oss trygga ute på vägarna i Sverige när vi vet att alla dessa oförsäkrade fordon/målvaktsbilar och husvagnar som EU-migranterna har finns runtom oss?
Hur många medborgare känner sig trygga med att kniv-, machete- och påkförsedda tiggare vistas runt dem (ej heller fördom då detta t o m beskrivits av landets vänsterstyrda media).

Se fler exempel; Varför provocerar EU-migranter?

Det är nog många som redan utan EU-migranternas närvaro kände sig otrygga i Sverige. Men otryggheten för svenska medborgare har på olika sätt eskalerat drastiskt sedan Sverige fick 5.000-6.000 socialt turistande EU-tiggare.

Se; Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Var ska Sveriges prioriteringar ligga?

Det är extra viktigt för dem som nu bor under torftiga förhållanden, på en parkering eller i en park. De har inte hemmets fyra väggar som skydd och är dessutom måltavlor för spott och spe – och hat.

Red’s kom:
Självklart ska EU-tiggare känna sig trygga, men det stämmer inte att EU-tiggare saknar ”hemmets fyra väggar”. De har ett hem i sitt hemland, förutom den semesterbostad de erbjuds i Sverige, i regel på skattebetalarnas bekostnad.

Det är högst olyckligt att EU-tiggare är ”måltavlor för spott och spe – och hat”, men det är tyvärr en naturlig konsekvens av medias subjektiva bild av verkligheten såväl som av samhällets/myndigheters rädsla och oförmåga att agera mot de lagbrott som EU-tiggare begår.

Floskler som ”de vill bara tjäna sitt uppehälle och få en bättre framtid

En av EU-migranterna säger till UNT att det känns som att de inte blir sedda som människor, trots att de bara vill tjäna sitt uppehälle och få en bättre framtid.

Red’s kom:
RESPEKT MÅSTE FÖRTJÄNAS
EU-tiggarna blir naturligtvis sedda som människor (som EU-migranter lärt sig tycka av ”hjälporganisationer” och media), men det innebär kanske inte att vi måste ha överseende med de brott som begås på olika sätt av EU-tiggare. När samhället låter en grupp stå över lagen, och denna grupp dessutom beter sig respektlöst mot det land de vistas i och de människor som bor där, så är risken överhängande att det skapar irritation bland medborgarna.

Det är svårt att kräva respekt av andra om man själv är respektlös.

Att EU-tiggare ”bara vill tjäna sitt uppehälle och få en bättre framtid” är floskler. Hur många som vill ”tjäna sitt uppehälle” vet ingen, men vad vi däremot vet är att 100% av världens befolkning – inkl. Bill Gates – önskar en bättre framtid. Det tjänar ingen nytta att media hela tiden levererar meningslösa floskler, enbart för att vi ska tycka synd om och känna skuld för personer som har det sämre ställt.

Det är nedslående, men tyvärr inte förvånande att det finns de som känner det så. Det är ju intoleranta grupper som märks mest.

Red’s kom:
Med tanke på att det är media och påstådda hjälporganisationer som givit EU-tiggarna bilden av att de ”inte blir sedda” så är det inte förvånande om de upprepar denna bild. Det enda EU-tiggarna bryr sig om, av naturliga skäl, är att de blir sedda så att det klirrar i koppen.

Det är alltid ”intoleranta grupper” som märks mest. Det ser media till. I kanske 97% av fallen så är det vänsterextremister som märks mest, trots dess lilla bestånd.

Varför är majoriteten så tyst?

Majoriteten är tyst, kanske rentav för tyst.

Red’s kom:
Media är duktig på att trycka ner åsikter från ”majoriteten”. Så länge media håller hårt i att det ska vara vänsterextremister som kontrollerar våra åsikter kommer majoriteten inte ha något förtroende för media. Majoriteten saknar incitament för att göra sin röst hörd pga landets vänsterstyrda media.

Endast ett fåtal trakasserier mot EU-tiggare

Trots allt är det få personer som attackerar och trakasserar EU-migranter.

Red’s kom:
Ja, det är en handfull personer som beter sig illa mot EU-migranterna, men media ser noga till att de får en stor uppståndelse.
Trots att attackerna säkert är minst lika många mellan EU-tiggare så är det just attacker från utomstående – av okända nationaliteter – som får de stora rubrikerna.

Är problemen med EU-migranterna SD’s fel?

Men de verkar i ett sammanhang. Sverigedemokraternas valkampanj i höstas anspelade t ex skamlöst på fördomar om romer och ”EU-tiggare” och gav åsikterna en viss legitimitet.

Red’s kom:
Sanningen och verkligheten kan inte förtigas hur länge som helst, hur gärna media än vill. Vem uppskattar hjärntvätt? I Sveriges starkt vänsterstyrda media ser vi ofta vänsterextremister som kräver censur av åsikter för dem som inte tycker som vänsterextremisterna. Det är väl ganska givet att vänsterextremisternas snedvridna bild av verkligheten upprör majoriteten?
Se bl a;
Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Erik Hansson tycker det är farligt att diskutera lösningar för EU-migranter, förespråkar censur

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Linnea Swedenmark (Aftonbladet): Vi ska inte ens få diskutera tiggare

Sveriges vänsterstyrda media försöker dränka sanningen om EU-migranter

Vad är det för kampanj Sverigedemokraterna haft som inte varit berättigad? Vilka ”fördomar”? Vad är det SD sagt som är felaktigt?

Är den vänsterextrema tidningen Expo en tillförlitlig källa?

Det finns dock många som går mycket längre. Tidningen Expo har kartlagt ett trettiotal forum i sociala medier för personer som inte gillar ”tiggare”. De samlar tiotusentals personer som bland likasinnade kan spy galla över människor de inte har något till övers för.

Red’s kom:
När media baserar sina åsikter på vad en vänsterextremistisk tidning/sajt som Expo, med sin i regel kraftigt vinklade version av sanningen, då inger detta inget förtroende.

Varför angripa symptomen istället för källan till problemen?

Alla som gör det bidrar till att skapa den miljö som krävs för att någon enstaka person ska gå från ord till handling.

Red’s kom:
Med yttrandefrihet följer tyvärr inte bara fördelar. Men om det inte funnits anledning för att ”spy galla” – dvs om samhället fungerat som det borde – då hade dessa forum heller inte funnits. Det är kanske bättre att gå till roten av problemen istället för att göra som UNT och tro att det löser något att kritisera symptomen på problemen.

Vad innebär ”utsatthet”?

Det är svårt att veta exakt hur omfattande utsattheten är.

Red’s kom:
Det är inte svårt att veta hur omfattande utsattheten är. Det är givetvis helt omöjligt. Vad är ”utsatthet” för vem?

Mörkertal finns för allt och alla

Mörkertalet är sannolikt stort eftersom många av dem som drabbas drar sig för att kontakta polisen.

Red’s kom:
Som alltid, inkl. för brott mot svenska medborgare.

Enligt Expo…

Men enligt Expo rör det sig om 76 dokumenterade attacker mot EU-migranter i Sverige under det senaste ett och ett halvt året. Det handlar om stenkastning, knytnävar, vandalisering och anlagda bränder.

Red’s kom:
UNT låter sig luras och saknar helt vilja att ifrågasätta Expos personliga åsikter. Expos påståenden har spridits som en löpeld genom landets vänstermedia, men hittills är det inte en enda som ifrågasatt ett ord av Expos åsikter.

Se; Expo ljuger om EU-migranter, statlig media hakar på

Vems fel är trakasserier av EU-tiggare?

Det finns en uppenbar risk att attackerna och trakasserierna trissas upp och att förövare går längre och längre om de inte stoppas i tid.

Red’s kom:
Nej, det finns däremot ”en uppenbar risk att attackerna och trakasserierna trissas upp och att förövare går längre och längreom politiker/samhället inte börjar ta det ansvar de är skyldiga till för Sveriges medborgare.

Expert på extremism?

Historikern Helene Lööw, expert på extremism, har dragit paralleller till attackerna mot flyktingförläggningar under 1980- och 1990-talet.

Red’s kom:
Vilken relevans har detta påstående för vad?

Paralleller kan vi dra hur mycket som helst mellan vad som helst, men vad löser det? Istället kan man fråga sig vad orsakerna var till attackerna mot flyktingförläggningarna där samma orsaker finns idag för det fåtal attacker som skett mot EU-migranter. Det är inte så svårt att lista ut svaret på detta.

Alltid antiziganism och främlingsfientlighet

Det är sannolikt en kombination av antiziganism och vidare främlingsfientlighet som måste tacklas.

Red’s kom:
Det är inte särskilt sannolikt alls. Vad är antiziganism? Vad är främlingsfientlighet? För vänsterextremister är det allt som sägs som är negativt om någon som härstammar från annat land, oavsett hur sant och riktigt det är.

Om sanningen är obekväm för någon så får vi inte yttra denna för då är vi främlingsfientliga rasist-antiziganister.

Orden ”antiziganism” och ”främlingsfientlighet” är något vänsterextremister kastar ur sig på löpande band i brist på sakliga argument, och har till 100% endast som syfte att ta fokus från sakfrågorna. Precis som den anonyma ledarskribenten på UNT gör här.

Är det en subjektiv samordnare eller objektiv utredning som behövs?

Regeringens samordnare i arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har här en viktig roll att spela för att hitta de rätta strategierna.

Red’s kom:
Martin Valfridsson har i sig en minimal roll och han inledde själv sitt uppdrag med att kallt konstatera att han inte skulle kunna komma med någon lösning. Om regeringen däremot hade tillsatt en arbetsgrupp med kompetens för detta uppdrag så skulle denna arbetsgrupp haft en viktig roll.
Martin Valfridsson är – precis som alla andra samordnare – bara regeringens förlängda arm och en person att skuldbelägga när det går fel, så att regeringen kan avsäga sig sitt ansvar. Under tiden eskalerar problemen och blir svårare att lösa allteftersom tiden går.
Se; Samordnare för EU-migranter och laddstolpar – Regeringen flyr ansvar

Vad löser förtroende mellan EU-migranter och myndighetsföreträdare?

En viktig uppgift för att komma tillrätta med otryggheten är att bygga förtroende mellan EU-migranterna och myndighetsföreträdare. Många har dåliga erfarenheter av sådana kontakter hemifrån och det finns en rädsla för att svensk polis ska vräka dem om de tar kontakt.

Red’s kom:
Det vore önskvärt – precis som att det varit viktigt att bygga förtroende mellan svenska folket och myndighetsföreträdare – men det är emellertid ingen lösning på något. Speciellt inte på de samhällsproblem som EU-migranter orsakar.

Även om attacker mot EU-migranter försvinner så försvinner inte problemen bara för detta.

Har vi tilltro till rättssamhället?

Om människor inte känner förtroende för dem som har som jobb att skapa trygghet är det svårt för dem att känna tilltro till rättssamhället som sådant.

Red’s kom:
Tilltron till rättssamhället var under lägsta acceptabla nivå redan innan EU-tiggarnas ockupationer av Sverige. Men idag kan väl denna tilltro till rättssamhället knappast vara lägre, tack vare EU-migranterna och rättssamhällets totala inaktivitet mot de lagbrott som begås av EU-tiggare.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-07-23
Se även bl a;
Bråk mellan tiggare i Jönköping – misshandel<

Bråk mellan EU-migranter i Örebro om tiggarplats – Olaga hot

Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Bråk mellan EU-migranter i Skellefteå

Polis larmas pga bråk mellan EU-migranter i Örebro

Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller

Bråk med påkar mellan EU-migranter i Enskede

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte

Olika grupper av EU-migranter i bråk utanför butiker i Årjäng

Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala

Tiggarbråk i Nynäshamn, i matmarknad och heminredningsbutik

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

Bedrägeri av EU-migrant – VW Passat reg.nr DN313LT efterlyses

Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Stockholm

Tiggare i Linköping försöker bryta sig in – video

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Södertälje

Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Vanvårdat stulet får hittat i läger med EU-migranter i Malmö – Djurslakt

Tiggarkatt fick avlivas – EU-migranter för in djur olagligen i Sverige

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien

EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta

Halta och lytta tiggare, eller?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *