Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Det kom igår några synpunkter i form av en kommentar, men eftersom synpunkterna var viktiga väljer jag att kopiera in kommentaren som ett inlägg i denna blogg för att se om författaren till kommentaren eller någon likasinnad vill och vågar ge sina sakliga synpunkter i dessa frågor;

EU-migranterna diskrimineras grovt i sina hemländer.

Red’s kom:
Ja, i alla fall romerna. Hur stor del romerna själva har i denna diskriminering som de utsätts för kan diskuteras i oändlighet, men när insatser görs för att successivt minska diskrimineringen av romerna i sina hemländer så måste man utgå från två saker;
1. Det kommer att ta väldigt många år att förändra. Det finns ingen ”quick fix”.
2. Romerna har själva en viss del i den diskriminering de utsätts för, och därför måste konkreta krav ställas på romerna, annars kommer ingen insats som görs att få någon verkan. Endast hjälp till självhjälp ska erbjudas romer.

Viktigt att poängtera är att romernas situation inte bara är Sveriges ansvar.

I Rumänien får de inga jobb och har inte råd att att ha sina barn i skola.

Red’s kom:
Man kan inte dra alla över en kam, men det finns säkert en hel del romer i Rumänien som har väldigt små förutsättningar att få ett arbete, inte minst pga att de är analfabeter samt saknar utbildning och yrkeserfarenhet.

Det finns romer i Rumänien som inte har sina barn i skola av olika anledningar, dock går en mycket klar majoritet av romernas barn i skolan. Skolplikt råder även för romer, även om Göteborg fråntar barnen denna möjlighet.

I hela EU är 2/3 av alla romer arbetslösa.

Red’s kom:
Det finns ingen som vet hur många romer det finns i EU. Man gissar ofta på 6 miljoner. Än mindre vet man hur många av dem som är arbetslösa.
Att vara arbetslös är dessutom en definitionsfråga.

De är inga snyltare som åker omkring och vill ha bidrag och pengar, de tvingas till det.

Red’s kom:
Självklart vill romer ha bidrag och pengar. Det vore ganska dumt att förneka något vi alla vet. Hur många av de EU-migranter som finns i Sverige som är ”snyltare” är meningslöst att diskutera. Vi kan bara konstatera att den brottslighet som kommit med romerna till Sverige inte uppskattas.

Ja, vissa tvingas av kriminella organisationer att tigga. I England är det t o m vanligt att barn ner till 3 års ålder utnyttjas för att bygga upp rikedomarna till tiggarbossarna.

De vill ha jobb som alla andra och de vill att deras barn ska gå i skolan.

Red’s kom:
Vi vet inte hur många av romerna som vill ha ett jobb, men vi får helt enkelt förutsätta att en majoritet vill detta, i brist på fakta. Dock, av de som kommer till Sverige så pekar allt på att det bara är en mindre andel som önskar sig ett arbete här, oavsett vad de säger. Sedan är frågan bara var dessa jobb finns. Var är det troligast att romer kan få jobb,  i hemlandet eller i Sverige?

Vi får också förutsätta att de flesta av romerna vill att deras barn ska gå i skola.

Jag har träffat EU-migranterna i Umeå och det är exakt det de säger.

Red’s kom:
Om någon frågar mig om jag skulle vilja ha högre lön, hur troligt tror du det är att jag skulle svara nej på den frågan?

Man måste se alla frågor i ett lite större perspektiv.

De har ingen framtid i Rumänien, så de kom till Umeå, …

Red’s kom:
Är det något som är säkert så är det att förutsättningarna för en värdig framtid för Rumäniens romer är bättre i Rumänien än vad de är i Sverige.

Att bara omlokalisera problemen från Rumänien till Sverige löser ingenting.

… och där ges de inte ens personnummer av arbetsförmedlingen, (kommunens samordnare för EU-migranter ringde personligen upp arbetsförmedlingen och såg till det)

Red’s kom:
Det är heller inga andra turister i Sverige som får personnummer.
Sedan är det inte arbetsförmedlingen som delar ut personnummer.

… barnen får inte gå i skola i Umeå kommun,

Red’s kom:
Det är i princip bara i Göteborg som romernas barn får gå i skola på skattebetalarnas bekostnad, trots att kommunen därmed bryter mot lag.

Jag har skrivit oerhört mycket om romernas barn och deras skolgång i Sverige, så jag ska inte gå in på detta närmare här, men om du har några synpunkter på något av allt det som står här om skolgång för turisters barn så får du gärna bemöta det.

… och de får ingenstans att bo.

Red’s kom:
Jo, romer tar lagen i egna händer och ockuperar svensk mark för sitt boende. Många bor i husvagnar. Ett antal kommuner bryter mot lagen och erbjuder romer gratis boende.

De kan inte prata svenska men ges inte heller möjlighet till SFI.

Red’s kom:
De flesta romer kan inget annat språk än Romani.
Inga andra turister ges heller möjlighet att läsa Svenska För Invandrare. Det kanske är naturligt att de som inte är invandrare heller inte erbjuds gratis kurser, på skattebetalarnas bekostnad, i Svenska För Invandrare?

Följaktligen kan de inte få jobb eller bostad och tvingas tigga.

Red’s kom:
Det är inte så att en kurs i svenska skulle leda till att romer får jobb och bostad i Sverige. Problemet är avsevärt mycket mer komplicerat än så.

Jag har besökt ett läger i Umeå och kan meddela att det där bor barn som måste sova i oisolerade husvagnar och det är redan minusgrader på natten.

Red’s kom:
Ja, det är helt oacceptabelt att romerna utsätter sina barn för detta, och naturligtvis måste Sverige visa handlingskraft och verka för att så inte sker.

Dessa barn kommer sannolikt aldrig få jobb eller utbildning så som de idag behandlas, inte bara i Sverige men i hela EU.

Red’s kom:
Man kan inte frita föräldrar helt från ansvar bara för att de är romer.

Vi kan hålla på att göra hur många punktinsatser som helst för EU-migranter i Sverige och det kommer ändå inte att få en långsiktig lösning. Det är tyvärr bara EU som har resurserna och makten för att åstadkomma en förändring för romer som är meningsfull.

VAD ÄR ANTIZIGANISM?
Det finns ingen av alla dem som ropar ”antiziganism” som vågat definiera ordet.

Det finns heller ingen som vågar beskriva på vilket sätt antiziganism yttrar sig i Sverige (utöver de enstaka tillfällen i Sverige som tiggarläger attackerats och något lands medborgare behandlat tiggare illa… men är det antiziganism?)

OBS! När Dimiter Taikon, Gunno Gunnmo, Mujo Halilovic, Stefano Kuzhicov, Angelina Marian Wydow, Heidi Pikkarainen, Diana Nyman, Eleonor Frankemo, Rosita Grönfors skriver sina synpunkter under rubriken ”Sveriges antiziganistiska historia” så handlar det om just vad rubriken säger; hur det historiskt fungerat under de socialdemokratiska regeringarna. Inte ens dessa här nämnda personer kan ge ett enda konkret exempel på antziganism i dagens Sverige. Inte ett enda!

De åker runt i europa och möter samma förtryck överallt vilket leder att personer som du kan skriva skit om att de inte vill jobba, bara snylta.

Red’s kom:
Jag har aldrig sagt att romer inte vill jobba, och jag har aldrig sagt att romer bara vill snylta. Du får gärna hålla dig till sanningen. Jag tror inte du kommer att uppnå något med en sådan attityd.

Kan nämna att jag har rumänska vänner och att även jag pratat med romer.

Att säga att de ska ”åka tilbaks till där de kom ifrån” är ett dött lopp då rasismen är så enormt ingrodd i deras hemländer.

Red’s kom:
Det finns 125 miljoner fattiga i EU.
När vi nu vet detta, vilket är bäst av följande två alternativ?;
1. Sverige hjälper dessa fattiga i deras hemländer och Sverige drar sitt strå till stacken, men kan inte som ensamt land lösa fattigdomen i världen. Och EU sätter press på Rumänien/Bulgarien att ta ansvar för sina medborgare.
2. Alla fattiga flyttar till Sverige.

BARA HJÄLPA DE SOM SYNS?
Det sätt du resonerar på, där Sverige bara ska hjälpa dem som syns här, har vi hört så många gånger tidigare. Personligen tror jag det är bättre att hjälpa fler, istället för bara dem som syns, samt att hjälpa dem rätt. Är du av annan åsikt?

Antingen behandlar vi dom värdigt och hjälper dom att få jobb, utbildning och bostad eller så låter vi dom svälta/frysa ihjäl, antingen här eller i Rumänien. Så enkelt är det.

Red’s kom:
Jag tror inte det är alls så enkelt.
Framför allt så finns det inte endast dessa två alternativ där du ställer;
a) Ge alla romer jobb, utbildning och bostad i Sverige.
mot;
b) Låta alla romer svälta och frysa ihjäl.

Varför du exkluderar hjälp i hemlandet, och tror att förutsättningarna för romer är bättre i Sverige, framgår inte riktigt av vad du skriver.

Du säger här att Sverige ska ge alla EU’s (eller kanske t o m världens?) romer förtur till jobb, gratis utbildning i något under ca 10 år (och därefter?), samt förtur till bostad framför Sveriges 35 000 hemlösa, som dessutom ska vara gratis.

Hur tycker du det ska lösas rent praktiskt och ekonomiskt?

Det råder inget åsiktförtryck, bara människoförtryck, …

Red’s kom:
Att du tror att det inte råder åsiktsförtryck beror kanske på att du inte ser det.
Men vi är väldigt många som ser det åsiktsförtryck som råder i Sverige. Det är bara att se hur rapporteringen ser ut från media, och vilka som får komma till tals där. Vänstern nöjer sig inte med en nästan 100-procentig dominans i media utan försöker desperat – på de mest extrema sätt – även ta kontrollen över vad som sägs på Internet, samt talar sig varm för censur av all media i Sverige, så att endast deras åsikter ska få göras hörda.

Men att diskutera med sina meningsmotståndare är uppenbarligen inget som vänsterextremister är intresserade av.

… du har blivit hjärntvättad av rasistiska krafter

Red’s kom:
Hur vet du att det är jag som blivit hjärntvättad, och inte du?

En klar majoritet i Sverige vill t ex ha ett tiggeriförbud. Alla hjärntvättade?

Har majoriteten i alla andra EU-länder också blivit hjärntvättade? T ex Danmark, Norge och Finland har en helt annan inställning till vad som är bäst för romer. Är de också rasister? Alla har blivit hjärntvättade som inte tycker som du?

… och din blogg späder på dessa åsikter som bara kommer leda till ytterligare ändlöst förtryck.

Red’s kom:
Jag tror det är bättre att Sverige utgår från sanningen och verkligheten. Jag tror också att vad som skrivs i denna blogg mycket väl kan bli många romers räddning (beroende på hur många som tar till sig vad som står här).

Jag är däremot övertygad om att den inställning du har är direkt förödande för romerna och deras framtid. Det är möjligt att du tror att du gör och tycker rätt, och att du inte vill romerna illa, men det blir ändå konsekvensen av ditt resonemang.

Just därför behövs det mer diskussioner i sakfrågor, och mindre av känslouttryck från alla sidor. Det är endast med kunskap som resultatet kan bli rätt.

Respons önskas!

Jag har inga förhoppningar om att du kommer att bemöta några åsikter, varken av vad jag skrivit här eller något annat i denna blogg, för det verkar stört omöjligt att hitta någon med dina åsikter som vågar argumentera i sak. Men om du (eller någon annan) vill bryta denna trend så är du varmt välkommen att diskutera vad du tycker är fel som står i denna blogg. Du kan rikta in dig på precis vad du vill, och jag kommer att bemöta dig. Men kom ihåg, det ska vara i sakfrågor.Tiggare

TILLÄGG:
Varken den som skrev kommentaren eller någon annan från vänsterblocket har vågat bemöta ovanstående svar från mig. Som alltid. Man får väl se det positiva i det hela där det åtminstonde är bra att de inser att de saknar argument för sina åsikter.

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *