Anders Almgren (S) vill bryta mot dom om camping för EU-migranter

Sedan en dryg månad är ett tiotal gamla husvagnar på Källby camping i Lund boplats för EU-migranter, enligt beslut av socialnämnden. Beslutet att ge EU-migranter en tillfällig boplats på Källby camping var olagligt, enligt förvaltningsrättens dom;
Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!

Enligt förvaltningsrättens dom stred socialnämndens beslut mot lagen – den principiella frågan om boende för EU-migranter borde ha tagits upp i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Anders Almgren (S) hävdar att han inte avser följa Förvaltningsrättens dom

Det överklagade beslutet har nu upphävts av förvaltningsrätten – men de boende får vara kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
– I den här situationen vidtar vi inga andra åtgärder. Det är ju en tillfällig verksamhet som ska upphöra sista januari.

Red’s kom:
Anders Almgren (S) tycks vara en sällsynt maktfullkomlig person som tror att han kan bestämma att kommunen inte ska följa domstolens beslut.

Anders Almgren (S) förstår inte att Förvaltningsrättens dom innebär att det var fel att upplåta campingen

– Det står inte i domen att det skulle vara fel att upplåta campingen, utan det handlar om vilken instans som skulle ha fattat beslutet, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
Beslutet har inte tillkommit i laga ordning, Socialnämnden som tog beslutet har överskridit sina befogenheter och beslutet strider mot lag.

Beslutet om gratiscampingen har därför upphävts. Om kommunfullmäktige efter detta fattar beslut om att upplåta camping kan även detta beslut laglighetsprövas och upphävas, vilket är samma som att campingen måste upphöra omedelbart.

Tyvärr är rättssäkerheten för den vanliga människan väldigt liten eftersom lagen lämnar öppet för svaranden att förhala processen tills frågan är inaktuell, utan konsekvenser för de politiker som begått fel.

Men man får hoppas att Lunds invånare genom denna process får upp ögonen för vilka S och MP är i Lund (liksom Fi och V), och att de lägger sin röst på något annat parti år 2018.

Anders Almgren tror sig veta bättre än tjänstemännen och domstolen

När ärendet bereddes var även kommunens tjänstemän tydliga med att frågan borde lyftas till fullmäktige. Men Anders Almgren tycker att både tjänstemännen och förvaltningsrätten har fel.
– Vi tycker att resonemangen haltar. Fullmäktige har utsett en nämnd att ha omsorg om den här frågan, och det är den ansvariga nämnden som har tagit beslutet.

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som tycker att vilka ”resonemang” haltar? Är det Anders Almgren (S) och hans bundsförvant Emma Berginger (MP)? Eller är det alla som röstade igenom förslaget; S, MP, V och Fi?

Så här har Anders Almgren (S) sagt tidigare i frågan;
Det är inte så att alla ärenden där det finns något politiskt bakom per definition är fullmäktigeärenden. I så fall hade vi ju inte behövt politiker i nämnderna.

Vem har sagt att alla dessa ärenden är fullmäktigeärenden? Är det inte istället kanske Anders Almgrens (S) resonemang som haltar?

S, MP, V och Fi har majoritet i Socialnämnden men inte i kommunfullmäktige, varför Anders Almgren (S) ogärna vill att beslutet ska tas i demokratisk ordning och försöker förhindra detta.

Anders Almgren (S) tror att han och Emma Berginger (MP) själva kan bestämma om domen ska överklagas

– Det finns anledning att ifrågasätta domen, men vi har ännu inte tagit ställning till om vi ska överklaga.

Red’s kom:
Om domen ska överklagas så måste först beslut tas om detta i Lunds kommun. Frågan är då vem som är behörig att ta detta beslut att överklaga domen?

Enda syftet med att överklaga domen är för att förhala ärendet till dess att gratiscampingen för EU-migranterna ändå ska ha upplösts.

Men det finns en viss vinst i att domen överklagas till en högre instans (vilket måste ske senast 2015-12-29). Det är givet att om domen överklagas till Kammarrätten i Göteborg så kommer utslaget att bli detsamma. Dessutom finns det möjlighet att domen befästs ytterligare genom att även några av de övriga skälen för laglighetsprövningen prövas.

Moderaterna menar att förvaltningsrättens beslut borde innebära att gratiscampingen upphör

I princip borde förvaltningsrättens beslut innebära att boendet på Källby camping läggs ner, eftersom verksamheten enligt förvaltningsrättens dom har satts i gång olagligt, säger oppositionsrådet Christer Wallin (M).

Moderaterna tror att campingen måste fortsätta i strid med domstolens utslag

Men jag inser att vi inte kan göra så. Jag tror att Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande får nöja sig med att han driver olaglig verksamhet på kommunal mark. Att ärendet borde ha avgjorts i fullmäktige var solklart från början, och det har jag sagt hela tiden.

Red’s kom:
Vad är skälet till att Moderaterna tror att Förvaltningsrättens dom inte innebär att gratiscampingen måste läggas ner i förtid?
Det existerar nu inget beslut om en camping, vilket innebär precis vad Anders Almgren (M) konstaterar, dvs att kommunen bedriver en olaglig camping.

Är det rimligt att en kommun bryter mot lagen medvetet?

Varför går kommunfullmäktige inte in och stoppar spektaklet omedelbart?

Enda syftet med att överklaga domen är att dra ut på tiden

Det skulle vara häpnadsväckande om kommunen valde att överklaga förvaltningsrättens beslut, menar Christer Wallin.

Red’s kom:
Det skulle vara precis i linje med hur S+MP betett sig tidigare, men att överklaga en dom är inget S+MP kan ta beslut om på egen hand.

– Det finns ingen möjlighet efter så tydligt utslag att få till en förändring genom överprövning. Det enda man i så fall uppnår är att dra ut på tiden. Jag förstår att Anders tycker att han har rätt, men det här handlar om en rättslig bedömning och inte politisk.

Red’s kom:
Dessutom finns det risk för att prövningstillstånd inte beviljas. I sådant fall är den juridiska processen slut och campingen måste ändå upphöra i förtid.

Vänsterblocket i Socialnämnden tror de står över lagen?

Sverigedemokraternas Ted Ekeroth var en av de fem Lundabor som överklagade socialnämndens beslut om boende för EU-migranter. Han tycker att kommunledningen nu borde se till att boendet omedelbart avvecklas eftersom det är olagligt.
– Den här domen innebär att det jag sade från början är rätt. Det här är ett kvitto på att kommunen medvetet bryter mot svensk lag och struntar i regler. De tror att de står över lagen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-12-10
Se även bl a;
KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Begäran om Laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *