Alliansen böjer sig för S+MP-regeringen i flyktingpolitiken – Ny decemberöverenskommelse

Alliansen allierar sig nu med S+MP-regeringen och decemberöverenskommelsen har nästan direkt ersatts med oktoberöverenskommelsen (där Sveriges största parti exkluderas från diskussionerna i den maktfullkomliga klubben).

Fyra allianspartier – Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna – har enats om att följa S+MP-regeringens vilja och förenkla för flyktingar att ta sig till Sverige.

Allianspartierna följer nu S+MP-regeringens flyktingpolitik där de kommit fram till ett avtal med regeringen om att;

  1. Göra det lättare för flyktingar utanför EU att komma till Sverige.
  2. Ingen gränskontroll ska införas trots det uppenbart akuta behovet av detta.
  3. Kommuner ska tvingas ta emot flyktingar (Moderaterna la sig platt här).
  4. Inga tillfälliga uppehållstillstånd införs. Med undantag för vuxna utan barn (men då bara med tillfälligt ”tillfälliga uppehållstillstånd” (okänt om det bara gäller under de närmaste månaderna).

Med andra ord är allianspartierna bara S+MP-regeringens knähundar.

Ingen kommunikation kommer att göras utåt om tuffare inställning, riktat till de migranter som nu söker sig till Sverige i en lång korridor genom Tyskland.

Inte en enda av de åtgärder som har en verklig effekt på flyktingströmmen beslutades av S+MP+Alliansen-regeringen.

Se t ex: Statlig välgörenhet och ingen omfördelning av jobb

Fakta: Migrationsverket prognos

HUR MÅNGA MIGRANTER/FLYKTINGAR KOMMER TILL SVERIGE 2015?
Migrationsverket spår i sin nya prognos att det kommer mellan 140 000 och 190 000 asylsökande till Sverige i år. Enligt huvudscenariot handlar det om 160 000 personer.

Så sent som i juli 2015 trodde Migrationsverket, i sin förra prognos, att det skulle komma 74 000 personer. Hittills i år har det anlänt 100 000 asylsökande.

Red’s kom:
I Migrationsverkets siffror ingår inte papperslösa. Det kan komma tiotusentals migranter till Sverige bara under 2015 som inte registrerar sig som asylsökande, men som ändå blir en belastning för samhället pga Reinfeldts och Hägglunds förmånslagar för papperslösa (dvs lagen som Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund tog fram 2013 om papperslösa tillsammans med skollagen).

Redan för tre år sedan räknade man att det fanns upp till 50 000 papperslösa i Sverige.

HUR MÅNGA ”ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN” KOMMER TILL SVERIGE 2015?
De ensamkommande flyktingbarnen väntas bli tre gånger så många som man trodde förra året, upp till 40 000.

HUR MÅNGA MIGRANTER/FLYKTINGAR KOMMER TILL SVERIGE 2016?
Nästa år kan det komma ännu fler asylsökande, upp till 170 000 personer.

Red’s kom:
Det kan också komma 300 000. Eller 400 000? Var tycker S+MP-regeringen att taket finns för att gränskontroller ska införas?

Uppgifter saknas för hur många ”ensamkommande flyktingbarn” som Migrationsverket beräknar att komma till Sverige 2016.

70 MILJARDER KR EXTRA… TILL ATT BÖRJA MED
Migrationsverket säger att de behöver ytterligare 70 miljarder mer under två år än vad de trodde i somras.

Finansminister Magdalena Andersson vet inte hur det ska bekostas men nämner besparingar och att ta ännu mer pengar ur biståndsbudgeten.

Red’s kom:
Biståndsbudgeten??? Om man så tar hela biståndsbudgeten på 40 miljarder kr så räcker det bara till handkassan för flyktingkostnaderna.

Dessa prognoser från Migrationsverket blir alltid mer. 70 miljarder kr i extra kostnader bara för Migrationsverkets kostnader för flyktingar kan snabbt bli 150 miljarder kr extra.

Sedan tillkommer alla andra kostnader på åtskilliga hundratals miljarder kr. Resultatet blir 500 miljarder kr – och uppåt, utan övre gräns med S+MP-regeringens flyktingpolitik – i försämring av välfärden för svenska medborgare. Detta bara inom den närmaste tiden.

Hur snabbare handläggningstider?

Handläggningstiderna av asylansökningar ska snabbas upp. Personer som fått avvisningsbeslut ska skickas hem snabbare, bland annat för att frigöra fler boendeplatser.

Red’s kom:
Snabbare handläggningstider kan endast ske genom en eller bägge av följande två åtgärder;
– För enormt mycket pengar anställa ytterligare tusentals – eller tiotusentals – handläggare på Migrationsverket.
– Genom en sänkning av kvaliteten i kontrollen av de migranter som söker asyl i Sverige (som om denna kvalitet inte var låg nog redan), varigenom avsevärt fler som saknar rätt till asyl släpps igenom.

Överenskommelsen innebär att öppna upp fler vägar för migranter till Sverige

Lagliga vägar för att söka asyl för flyktingar utanför EU ska utredas.

Red’s kom:
Tanken är absurd. Att ens lägga resurser på en utredning för detta är skamligt, och kommer bara att öka trycket ännu mer på landet. Sverige riskerar snart att bli det enda land i världen (i alla fall från Afrika, Mellanöstern och Asien) som alla fattiga söker sig till.

1 flykting genererar ca 3 anhöriga

Det pratas endast om flyktingar, men anhöriginvandringen är större. I praktiken innebär det att på några år kan ha kommit ca 5 miljoner utländska medborgare, s k ”flyktingar” och ”anhöriga”, till Sverige där de i princip alla ska försörjas med skattemedel.

Var finns alla dessa bostäder? Ska utländska medborgare få förtur till bostäder, som dessutom helt finansieras med skattemedel?

Förtur till jobb för flyktingar

Överenskommelsen innebär sänkta trösklar till arbetsmarknaden.

Red’s kom:
Dvs företräde för utländska medborgare till de jobb som finns i Sverige.

80% av Sveriges befolkning är idag missnöjda med S+MP-regeringens flyktingpolitik (enl. opinionsinstitut, så den verkliga andelen är säkert minst 90%). Men bryr sig S+MP-regeringen om folkets vilja?

Aldrig tidigare har Sverige haft en statsminister som skadat landet så mycket.

Under nästan hela sitt första år som statsminister var Stefan Löfvén osynlig. Osynlig som person och osynlig som kraft.

Den senaste tiden har regeringen satsat PR-resurser (bortkastade) för att försöka öka förtroendet för Stefan Löfvén. Detta under pågående mandatperiod, alltså inte inför ett val (i alla fall inte ett ännu utlyst sådant).

Har Sverige någonsin tidigare haft en statsminister som skadat landet så mycket? Detta dessutom redan innan ett år passerat.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-23
Se även bl a;
Dessa åtgärder krävs för Sveriges invandringspolitik

Vilka är Sveriges skyldigheter?


98 % av Sverige ogillar S+MP


För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *