Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

Aaron Israelson reagerar starkt på regeringens förslag om att underlätta avhysning av tiggare.

Under måndagsmorgonen presenterade regeringen sitt nya förslag för hur tiggeriet ska minska i Sverige. Det ska bland annat bli lättare att avhysa tiggare som har bosatt sig olagligt på kommunal eller privat mark.

Aaron Israelson har länge kämpat för tiggarnas rätt i samhället, och var tidigare chefredaktör för tidningen Faktum – en tidning som säljs av hemlösa.

Red’s kom:
Aaron Israelson kanske vill ge sken av att han kämpar för EU-migranternas rätt i det svenska samhället (vilken den nu skulle vara), men det är ett faktum att han inget uppnått och att han heller inte ens har några realistiska, verklighetsförankrade, konkreta eller verkningsfulla förslag.

Varför kan man inte avhysa EU-migranter utan att erbjuda gratis försörjning?

Han tycker inte att det nya förslaget om att lättare kunna avhysa tiggare är en bra lösning.
– Vi har en lång tradition av att stänga ute romerna från vårt samhälle. Jag förstår att illegala bosättningar är ett samhällsproblem, men man kan inte avhysa någon utan att erbjuda något alternativ.

Red’s kom:
Så om jag t ex stjäl en bil så ska jag erbjudas en alternativ bil gratis?

Eller är det bara om romer stjäl en bil som de ska erbjudas en gratis bil?

Aaron Israelson förespråkar gratis boende i Sverige för bl a 2½ miljon rumänska romer

Man kan till exempel erbjuda alla en campingplats, säger han.

Red’s Kom:
Varför det?
Varför ska skattebetalarnas pengar gå till detta, inte minst med tanke på att svenska skattebetalare redan innan betalat mest i världen till Rumänien?
Vilka problem skulle det lösa?
Vilka nya problem skulle det leda till?

Är det inhumant att även EU-migranter måste följa svensk lag?

Varför kan man inte avhysa dem?
– För att det är inhumant. De kommer inte att ha någonstans att bo.

Red’s kom:
Varför tycker Aaron Israelson inte att EU-migranternas hem i hemlandet är någonstans att bo?

Är det Sverige som driver EU-migranter från plats till plats?

– Överallt driver man migranterna från plats till plats.

Red’s kom:
Är det Sveriges fel om lagen upprätthålls eller ligger felet hos dem som anser sig ha rätt att komma till Sverige och bryta mot lagen?

Är det Sveriges ansvar att försörja alla EU-migranter som kommer till Sverige?

– Det handlar om att erbjuda dem rimliga levnadsvillkor så länge de vistas här i Sverige, säger han.

Red’s kom:
Varför det?
Varför ska skattebetalarnas pengar gå till detta, inte minst med tanke på att svenska skattebetalare betalat mest i världen till Rumänien och till stöd för romer?
Vilka problem skulle det lösa?
Vilka nya problem skulle det leda till?

Aaron Israelson anser att Sverige ska erbjuda skola till alla EU-migranters barn

Ett annat förslag från regeringen är att barn till EU-migranter generellt inte borde erbjudas skolgång. Det reagerar Aaron Israelson starkt på.
– Det är väldigt olyckligt. Det är viktigt att plocka upp dessa barn tidigt.

Red’s kom:
Varför ska Sverige som enda land i världen erbjuda skolgång till andra länders medborgare och specifikt EU-migranter?
Varför ska skattebetalarnas pengar gå till detta, inte minst med tanke på att svenska skattebetalare betalat mest i världen till Rumänien och till stöd för romer?
Vilka problem skulle det lösa?
Vilka nya problem skulle det leda till?

– Att utbilda barn är en investering, säger han.

Red’s kom:
Sanningen är istället att det är en ren kostnad för Sverige.
Se t ex:
Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Pengar i muggen en kortsiktig lindring som eskalerar problemen

Regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson, som har utrett tiggerifrågan, anser att det inte är en långsiktigt bra idé att ge pengar direkt till tiggarna på gatan. Men det håller inte Aaron Israelson med om.
– Det är pengar som kommer till nytta. De pengar som skickas till deras familjer i hemlandet gör att de får mat på bordet, kan klä sig ordentligt och köpa mediciner, säger han.

Red’s kom:
Sanningen är istället att denna bitvis kortsiktiga lindring för vissa skapar ännu större problem på kort sikt. Och på längre sikt ännu större och mer svårlösta problem när man understödjer EU-migranternas bidragsberoende i Sverige.

Allmosor är ingen lösning!

Aaron Israelson vill att romer ska sälja tiggartidning i Rumänien

Just nu bor Israelson i Rumäniens huvudstad Bukarest och jobbar med att starta en gatutidning som ska säljas av hemlösa. Han är även där för att hjälpa de hemlösa på plats.

Red’s kom:
En meningslös åtgärd istället för att de två enda åtgärder görs som kan förändra fattiga romers situation;
1. Utbildning (grundutbildning/yrkesutbildning)
2. Yrkeserfarenhet.

Aaron Israelson gör tyvärr inget som tillför det minsta för romerna. Han förlänger istället tiden innan romerna kan få ett bättre liv.

– På lång sikt handlar det om att skapa jobb i de länder där de hemlösa är utsatta, säger han.

Red’s kom:
Det handlar om exakt samma sak på kort sikt.
Istället gör Aaron Israelson motsatsen.


SvD skriver:

Flera är kritiska till den nya tiggeriutredningen, som föreslår att barn till utsatta EU-medborgare i Sverige generellt inte ska erbjudas skolgång, och som säger att det inte är en bra idé att lägga pengar i en mugg.

Red’s kom:
Dessa ”flera” är primärt de som alltid är kritiska;
– Thomas Hammarberg och Hans Caldaras,
– Aaron Israelson,
– Civil Rights Defenders/Robert Hårdh,
– Läkare i världen/Eliot Wieslander,
– Anders Lindberg/Aftonbladet,
– Feministiskt initiativ/Soraya Post.

Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.

Var finns vettiga ledarskribenter i Sverige som kan hålla debatten ovanför vattenytan?

Aaron Israelson: Martin Valfridssons rapport bedrövlig

– Jag tycker det är en bedrövlig slutrapport, säger Aaron Israelson, tidigare chefredaktör på tidningen Faktum, och nu bosatt i Rumänien.

Red’s kom:
Det säger Aaron Israelson utan att ens ha läst rapporten.

Alltid kritik från samma personer – som media framhäver – istället för kunniga personer

Det var under måndagen som regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson presenterade sin utredning om tiggerifrågan. I den framkom det bland annat att barn till personer som tigger generellt inte bör ha rätt till skolgång, och att det långsiktigt inte är en bra idé att lägga pengar i en mugg.

Regeringen och Valfridsson har fått kritik från olika håll, både innan utredningen presenterades och nu – att det finns en avsaknad av ett människorättsperspektiv.

Aaron Israelson vill att man ska ta till sig av vänsterextremisternas åsikter

– Jag hade önskat att man tog till sig av den kritiken, men det har man inte gjort, säger Aaron Israelson, tidigare chefredaktör på tidningen Faktum och nu bosatt i Rumäniens huvudstad Bukarest.

Red’s kom:
Som tur är för landet så är det inte vänsterextremisterna som styr.

Att ge pengar till EU-migranter är kontraproduktivt

När han läste om förslagen från utredningen tidigare idag blev han inte förvånad.
– Det kom inte som en överraskning, det är en linje som Valfridsson och regeringen drivit ett tag nu. Där man bland annat anser att man inte bör ge pengar direkt till tiggare, utan hellre till organisationer. Men det ena utesluter inte det andra.

Red’s kom:
Det ena utesluter det andra i det fall man vill det bästa för alla parter, även om Aaron Israelson inte inser detta.

Varför ska förslag inte ges för att förbättra situationen för Sverige?

I Sverige har EU-migranter inte samma rätt till välfärdssystemet som svenska medborgare, men människor tar sig ändå hit i hopp om ett bättre liv. Därför tror inte Israelson att regeringen och Valfridssons förslag kommer förbättra situationen för fattiga EU-migranter.

Red’s kom:
Det förbättrar i alla fall EU-migranternas situation avsevärt mer än vad Aaron Israelson gör, men sedan handlar kanske inte allt enbart om att förbättra situationen för EU-migranterna? Till en viss del måste det väl också handla om att förbättra situationen för landets egna medborgare?

Ingen lösning på något med hjälp i hemlandet?

Aaron Israelson lyfter framförallt delen där man antar att romer skulle kunna få hjälp i sitt hemland.
– Den hjälpen finns inte, utan bara i en lite utsträckning, och det saknas mycket för att det ska gå att lösa problemen på plats.

Red’s kom:
Problemen i Rumänien/Bulgarien kommer inte på något sätt att lösas i Sverige!

Den hjälpen finns inte i Sverige.

Aaron Israelson menar att om även romer måste följa lagen så stänger man ute romer

– Så att driva en politik som försöker stänga ute romer, gör det bara svårare för dem. Även om de kanske inte får den standarden som vi vill att de ska ha här i Sverige, så är det bättre att hjälpa än att försöka avvisa folk.

Red’s kom:
All hjälp är inte hjälp bara för att det ytligt kan uppfattas som sådan. Aaron Israelsons försök att få EU-migranter att sälja tiggartidningar i hemlandet är bara ett exempel på detta.

Aaron Israelson förvirrad och refererar till historisk tid, för 50 – 500 år sedan

Israelson konstaterar att lite har förändrats sedan början på 60-talet då Katarina Taikon drev romernas kamp – däribland rätten till skola, som efter några års tid gick igenom. En rättighet som nu kan försvinna.

Red’s kom:
Det är en rättighet som EU-migranter aldrig någonsin haft i Sverige. Denna rättighet har de emellertid i sitt hemland.

– Det var en svår kamp och nu är vi kanske snart tillbaka på ruta ett, och det gör mig ledsen. Framförallt när man tänker på att majoriteten av länderna i Europa hanterar romer på det här sättet. Den här rapporten är nu en del av den traditionen, säger han.

Red’s kom:
Vi är fortfarande på ruta 1 (eller t o m backat till ruta noll) när det gäller problemen med EU-migranterna i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2016-02-01
Se även bl a;
Aaron Israelson kritiserar regeringen för att tycka som folket om EU-migranter

Aaron Israelson svarar på frågor om EU-migranter


SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!


Fler härbärgen till EU-tiggare i Göteborg

Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

Fullbokat på Malmös/Pingstkyrkans härbärge för EU-migranter


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *